Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.05.20.

2015.05.20 04:43

♥ Aranyszerda ♥

Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Alleluja.

Nilnocere - 2015.05.19.

2015.05.19 04:51

Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk a Szentlelket, jöjjetek, imádjuk, alleluja.

Nilnocere - 2015.05.18.

2015.05.18 21:56

Szememet hozzád emelem, 
hozzád, aki a mennyben élsz...

†♥ Ügyeimet felemelem Hozzád Istenem,
ami nekem már lehetetlen, az nálad lehetséges †♥

Nilnocere - 2015.05.17.

2015.05.17 20:39

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

aranyló naplementét ajándékoztál mára, megnyitottad az eget, beragyogtad a várost, sugaraid mindenhova elértek, aranyba öltöztettél mindent, az én szívemet is ragyogd be ugyanígy minden egyes nap.
E tündöklő fényességben találjam meg minden szívbéli fájdalmamra a gyógyírt.
Most és mindenkor, minden naplementédben.
Amen

Nilnocere - 2015.05.14.

2015.05.14 12:30

Engedelmesség

Pio atya breviáriuma
2015-05-14

Gyermekem, te nem tudod, hogy mit terem az engedelmesség. Íme: egy IGENért, egy egyszerű IGENért: fiat secundum verbum tuum (legyen nekem a Te igéd szerint), hogy meglehessen Isten akarata, Mária a Magasságbeli anyjává lett, szolgálóleánynak vallotta magát, de megőrizte szüzességét, amely kedves volt Istennek éppúgy, mint neki.
Azért az igenért, amelyet a csodálatosan szent Mária mondott ki, a világ megnyerte az üdvösséget, az emberiség megváltatott.
Tegyük meg mi is mindig Isten akaratát és az Úrnak is mondjunk mindig IGENt.

Segíts Istenem nekem is mindenben és mindenre
IGEN-t mondanom a Te akaratod szerint.
Szentlélek Úristen erősíts meg mikor meginog a szívem!
Amen

Nilnocere - 2015.05.14.

2015.05.14 06:13

♡Ami tehát Megváltónkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe; és hogy a hit is kiválóbb és szilárdabb legyen, a látást felváltotta a tanítás, amelynek tekintélyét követi a hívőknek mennyei fénysugár által megvilágosított szíve♡

Nilnocere - 2015.05.14.

2015.05.14 06:13

♡Ami tehát Megváltónkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe; és hogy a hit is kiválóbb és szilárdabb legyen, a látást felváltotta a tanítás, amelynek tekintélyét követi a hívőknek mennyei fénysugár által megvilágosított szíve♡

Nilnocere - 2015.05.10.

2015.05.10 04:49

Mária formál

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-05-10

Ma Krisztus kifejezetten azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát a "házatokba", fogadjátok Őt értékeitek közé, hogy megtanuljátok Tőle az odahallgatás belső készségét, azt az alázatos és nagylelkű magatartást, amely annyira jellemző volt Rá, aki elsőként lett Isten munkatársa az üdvösség művében. Ő az, aki a maga annyai szolgálatával nevel és formál benneteket mindaddig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek.

Mária, csendes segítőm, segíts közelebb Fiadhoz. Formálj tetszésed szerint, javítsd ki szívem hibáit.
Amen

Mai hosszú munkámat szerető szívedért ajánlom fel.

Nilnocere - 2015.05.06

2015.05.06 21:02

♥Aranyszerda♥

Köszönöm Istenem ezt a mai csodálatos napot is és mindazt a gazdag lelki tanulást melyet ma újra meghallgathattan rólad.
Minden tanulasos nap egy újabb lépés országod felé!
Áraszd ki rám Szentlelked hogy még jobban érthesselek Téged, hogy még tökéletesebb legyek a szeretetben melyre elhívtál.

Drága Szűzanya, Te mint halandó ember, de Isteni kegyelmekkel teljes, segíts keresztelésem előbbre jutásában. Az akadályokat Te segíts legyőzni!
Amen

A mai éjszakai munkám minden örömét a Te közbenjárásodért ajánlom fel.

Nilnocere - 2015.05.06.

2015.05.06 14:59

Szeretet játék

Pio atya breviáriuma
2015-05-06

Ha Jézus megjelenik, mondjatok neki köszönetet, és ha rejtve marad, akkor is. Mindez a szeretet játéka.
A könyörületes és kegyes Szűz esdjen számotokra erőt az Úr kimondhatatlan jóságából, hogy ki tudjátok állni a szeretet próbáit, amelyeket ajándékba kaptatok. Kívánom, hogy Jézussal együtt fölérjetek a keresztre, és boldogan kiálthassatok föl Vele: "Consummatum est! - Beteljesedett!"

Nilnocere - †♥

2015.05.06 00:43

♥Aranyló kedd♥

Titkos szentélyedbe engedtél ma este, mennyei kiváltságot adtál ma nekem Istenem!
Megnyitottad otthonod kapuját, még ha csak röpke három órára is, de ez a három csodaszép óra a minden volt most számomra! Bár sose érne véget ez az este és minden nap és éj ez az este maradna! Pecsétem ott maradt nálad, az emeleteiden, minden lépcsőfokon, szívem minden, minden dobbanása!
Szeretlek Istenem!

†Pesti ferences rendház†
19:30-22:30

Nilnocere - 2015.05.05.

2015.05.05 12:18

Az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait.(Jn 5, 3)

Adj jó irányt útjaimnak, 
hogy mindig akaratodat kövessem.
Akkor sosem vallok szégyent, 
ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.05.05.

2015.05.05 11:40

Drága barátom emlékére

Valaki végleg elmehet,
őrizd meg emlékét, és el ne feledd,
így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll,
vár a túlsó parton, hol nincsen határ.

Égi Édesanya, ő már a Te karjaidban van. Imádkozzál összetört lelkéért.
Amen


Nilnocere - 2015.05.04.

2015.05.04 22:32

Égi öröm, földi öröm

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,
könyörgésünket ne vesd meg szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz;
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak.
Ámen

E május minden történését, minden nehézségét, minden küzdelmét és örömét eléd teszem Boldogságos Szűzanya.
Nilnocere - 2015.05.04.

2015.05.04 04:35

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, 
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal, 
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Valóban feltámadt az Úr. Alleluja!Nilnocere - 2015.05.03.

2015.05.03 23:52

Esti ima

Ó, édes Istenem! Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen szívemet fehérre!

Virrasszon felettem gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet!

Szűz Anyám s őrangyal, legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.
Amen

Nilnocere - 2015.05.03.

2015.05.03 20:16

Uram, nincs szebb mikor testvéreimmel együtt dicsőíthetem szent neved! Csodálatos egységbe hívtál össze minket. A Te nevedben együtt vagyunk egyek.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen, kezdetben, most és mindörökké!
Amen

Nilnocere - 2015.05.03.

2015.05.03 18:05

Szűzanya

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-05-03

Isten a Fiú megtestesülésének fönséges eseményét egy asszony szabad és tevékeny szolgálatára bízta.
Ezért mondhatjuk: ha a nő Máriára emeli tekintetét, benne felfedezheti, hogyan élheti méltóan női mivoltát és hogyan bontakoztathatja azt ki.
Az Egyház Máriára tekintve, bármely nő arcán meglátja annak a szépségnek a ragyogását, amely visszatükrözi a legmélyebb érzéseket, amelyekre az emberi szív képes: a feltétel nélküli önátadásra kész szeretetet, a legmélyebb fájdalmakat is elviselő lelki erőt, a határtalan hűséget, a fáradhatatlan buzgalmat és azt a képességet, amely vigasztaló és bátorító szavakba tudja önteni a legmélyebb együttérzést.

Nilnocere - 2015.05.03.

2015.05.03 06:47

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen

Drága Mária, ömleszd rám aranyló szívedNilnocere - 2015.04.29.

2015.04.29 23:57

♥Aranyszerda♥

Szívem teljes szeretetével leborulok eléd Jézusom. Minden nap olyan veled, mintha csak a mennyben lennék.
Köszönöm neked hogy ennyi örömöt és szépet adsz nekem, bűnös embernek. Nem vagyok méltó semmire, Te mégis a MINDENT adod nekem.

Ma éjjel, csak mi ketten