Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.03.25.

2015.03.25 21:23

♡Aranyszerda♡

Ime az Úrnak szolgálóleánya,
LEGYEN NEKEM A TE IGÉD SZERINT!

Nilnocere - 2015.03.24.

2015.03.24 01:49

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet.
Amen

Nilnocere - 2015.03.23.

2015.03.23 23:45

Mutasd meg nekem utadat, Uram, 
hogy igazságod szerint járjak.
Tedd egyszerűvé szívemet, 
hogy félje nevedet
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, 
és nevedet dicsőítem mindörökké,
mert annyira szeretsz engem, 
hogy a sír mélyéből is kimentesz.

Áldlak Téged Istenem, azért ami s aki vagy. Mindenek felett áthatol a te akaratod!
Maradj velem Istenem munkámban éjszaka hogy Benned megújulva ragyogjon rád hajnali fényed.


Nilnocere - 2015.03.23.

2015.03.23 17:18

Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, 
és őrizz meg a gőgtől: ne legyen úr rajtam!
Tiszta leszek akkor egészen, 
és a nagy bűnöktől megmenekülök.
Ajkam szólása, szívem gondolata †
legyen kedves előtted, 
én Uram, segítőm és megváltóm!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.
♡♡♡

Nilnocere - 2015.03.19.

2015.03.19 21:29

Köszönöm Istenem a mai kűzdelmekkel teli napot, melyet betöltött a Te irgalmasságod. Köszönöm munkám sikerét, örömét, a jószívű társaimat, kik olyanok akár az angyalok.
Szeretettel a szívemben alszom el.
♥♥♥

Nilnocere - 2015.03.19.

2015.03.19 04:37

Drága Jézusom, irgalmas szívedhez odaszorítva ébredtem. Együtt dobban a szívünk.

♡♡♡

Nilnocere - 2015.03.18.

2015.03.18 04:37

Nem hagyott el téged

Pio atya breviáriuma
2015-03-18

Ha az Ő akaratában megnyugodva szenvedsz, akkor nem támadod, hanem szereted Őt. Szíved nagyon megerősödik, ha arra gondolsz, hogy a fájdalom idején Jézus maga szenved benned és érted.
Nem hagyott el téged, amikor elmenekültél előle - miért hagyna akkor magadra most, amikor szenvedéseddel szereteted bizonyítékát adod neki?

♡♡♡

Nilnocere - 2015.03.17.

2015.03.17 15:33

Szereteted kiárasztod oda ahol a legnagyobb hiány van belőle. Köszönöm ezt a hosszú napot, ott vagy köztünk a negyediken, minden békés és csendes, s még a rossz embereket is bearanyozod.

Dicsőség neked Istenem, most és mindörökké!
Amen.

Nilnocere - 2015.03.16.

2015.03.16 08:13

Elárasztottál minket reggel irgalmaddal, Urunk.

Nilnocere - 2015.03.16.

2015.03.16 05:29

Amikor szívem kesergett, 
és bensőmet marta a bánat,
ostoba voltam és tudatlan, 
mint oktalan állat álltam előtted.
Mindig veled akarok maradni, 
hiszen megfogtad jobbomat.
Szándékod szerint vezérelsz engem, 
és végül is befogadsz a dicsőségbe.

Nilnocere - 2015.03.08.

2015.03.08 04:31

Tiéd minden hajnal s kezdet. S legyen a Tiéd mindennek a vége is.

MAI HOSSZÚ NAPOMAT FELEMELEM HOZZÁD.
Amen

Nilnocere - 2015.03.04.

2015.03.04 06:11

Köszönöm Istenem hogy a benned rejlő reménységgel köszönthetem ezt a hajnalt.

Nilnocere - 2015.03.04.

2015.03.04 04:43

Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké.
Amen

Nilnocere - 2015.03.04.

2015.03.04 01:42

Te tartod ébren szempilláimat, 
zavart vagyok, szólni sem tudok.
Emlékezem a régi napokról, 
gondolkodom a rég letűnt esztendőkről.
Egész éjjel elmélkedik szívem, 
kutatok, és fürkészi a lelkem.
♡♡♡

Nilnocere - 2015.02.26.

2015.02.26 18:00

A benned való reménység nem hagy cserben sohasem.
Szépségekkel, szívbéli embertársakkal megáldott napomat nagyon köszönöm!
♡♡♡

Nilnocere - 2015.02.26.

2015.02.26 05:03

Mai hosszú napomat lelki gyengeségeimért ajánlom fel. Fogadd el Uram ezt az adományt, emeld fel magadhoz minden órámat, melyet benned s veled töltök el.Nilnocere - 2015.02.24.

2015.02.24 22:16

E napon győzedelmes csodáidat nem feledem el sohasem! Igazságot szolgáltattál az igaz szívűeknek, s megfedted a gonosztevőket!
Csodáidon ámulok, józan ész nem értheti amit
szerető szíved véghez visz!

Köszönöm, köszönöm
♡♡♡

Nilnocere - 2015.02.18.

2015.02.18 09:28

Hamvazószerda

Jézusom, ezen a napon Te vagy a legfontosabb! Hozzád fordulok ma teljes szívemmel, lelkemmel, csendességbe vonulok ma Veled. Rajtad fogok elmélkedni egész nap s mindazon a sok csodán amellyel megajándékoztál. Segíts nekem mától mindent másképp tenni, mindent másképp látni! Segíts lemondani minden olyanról ami elszakíthat Tőled. Segíts csak a Te tetszésed szerint cselekednem és gondolkodnom! Minden bűnömet és gyengeségemet eléd hozom e napon. A Te szereteted írjon felül ma mindent!
Amen

Csak mi ketten
♥♥♥

Nilnocere - 2015.02.16.

2015.02.16 08:45

Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, Uram!

Istenem, Benned talál békességet és megnyugvást a lelkem.

Nilnocere - 2015.02.15.

2015.02.15 04:55

Istenem, köszönöm hogy Veled köszönthetem a hajnalt! Sok szomorúság közt a mai hajnalon a csillagok és a hold is nekem ragyog! Segíts meg hogy mikor fáj a szívem és becsukódik, akkor is fel tudjalak ismerni Téged mindenben! Minden rosszat a Te jóságod győzzön le!
Amen