Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2014.10.14.

2014.10.14 16:48

Vágyaim

Kis Szent Teréz breviáriuma
Dátum: 2014-10-14

Ó, mi mindent kell megköszönnöm Jézusnak, aki tudja, hogyan tetőzze be vágyaimat!

Nilnocere - 2014.10.13.

2014.10.13 07:54

Nincs senkim rajtad kívül a mennyben,
és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön.

†♥Nilnocere - 2014.10.13.

2014.10.13 05:49

Felragyog benned mind, amit a szentek
vágyva elérnek cselekedetükkel
vagy szavuk által, hogyha szeretettől
lángol a szívük.

♥♥♥

Nilnocere - 2014.10.12.

2014.10.12 05:31

Jézuson, már kora reggel keres szívem. Vágyom hozzád, melléd a Te végtelen szeretetedben lenni.
Segíts még többször meglátnom Téged. Még többször meghallani Téged.
Olvaszd szívem a szívedbe. ♡Nilnocere - 2014.10.10.

2014.10.10 23:39

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!

Nilnocere - 2014.10.09.

2014.10.09 20:37

Az Úr jósága ragyogjon felettünk

Nilnocere - 2014.10.08.

2014.10.08 23:45

Aki a Fölséges oltalmában lakik, 
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak:†
Te vagy menedékem és erősségem, 
Istenem, benned bízom.

Nilnocere - 2014.10.08.

2014.10.08 23:45

Aki a Fölséges oltalmában lakik, 
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak:†
Te vagy menedékem és erősségem, 
Istenem, benned bízom.

Nilnocere - 2014.10.08.

2014.10.08 19:24

♡Nagyasszonyunk, üdvöz légy, szép királynőnk, áldott légy, a mennyei sereget felülmúlja szépséged♡

Nilnocere - 2014.10.08.

2014.10.08 06:24

♥Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál értem és fogadj ma engem is gyermekeddé.
Alázatosság fénye, szívek csillaga szavad nagyobb minden szónál a mennyben, járj közben Atyánknál érettem is.

Tisztaságos,
Boldogságos,
Oltalmas,
vidd a mennyek kapujáig szívemet.♥

Nilnocere - 2014.10.08.

2014.10.08 06:09

Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Köszöntsük Szűz Máriát, Magyarország Nagyasszonyát, s örvendjünk az Úr előtt!

Nilnocere - 2014.10.07.

2014.10.07 23:40

Éjjelente is áldjátok az Urat!

Nilnocere - 2014.10.07.

2014.10.07 13:50

Rózsafüzér királynője

Kérünk, téged, Úristen, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

†♥


Nilnocere - 2014.10.05.

2014.10.05 22:52

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék mindig jobb kezed
hűséges híveid felett.

Köszönöm ezt a mai napot Istenem, a kék eget, a napfény ragyogását, a színes erdőket, a békességet mely utamon végig elkisért Szentlelked által. És minden szépet mely átjárta egész bensőmet, s azt a mennyei adományt hogy feléd tarthatok nap mint nap.

♡♡♡


Nilnocere - 2014.10.05.

2014.10.05 00:16

Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

†♥

Nilnocere - 2014.10.04.

2014.10.04 20:27

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Nilnocere - 2014.10.04.

2014.10.04 12:58

Szent Ferenc ünnepe

Drága Szent Ferenc, kisebb testvér, Te ki Isten kiválasztottja lettél sebeid által, e csodás nap rólad szól. Tied a nenny és a föld is, mennyországból mennyországba léptél tegnap Isten igaz gyermekeként.
Köszönöm hogy megismerhettelek, hogy hallhattam rólad, bearanyoztad életem alázatos testvéreddel Klárával együtt.
Az Isteni szeretet hirnökei és megtestesítői lettetek, elhoztátok e világnak mindazt amire szüksége van mindenkinek.
Maradjatok köztünk, imádkozzatok értünk, szerető szívvel mellyel tietek lett a föld s az ég is.

Ferenc, láthatatlan testvérem, szeretlek téged. Szolgálóleányodként emlékezem meg rólad neved napján.
Aki egyedül tesz nagy csodákat, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki a vizek fölé terítette a földet, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki megformálta a nagy égitesteket, 
mert szeretete örökké megmarad;
a napot, hogy uralkodjék a nappalon, 
mert szeretete örökké megmarad;
a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, 
mert szeretete örökké megmarad.

Nilnocere - 2014.10.03.

2014.10.03 23:58

Boldogságos tranzitus

♥Szent Ferenc, drága testvérünk, kicsik közt is a legkisebb, maradj köztünk örökké!♥


Nilnocere - 2014.10.03.

2014.10.03 18:44

Igazságos az Úr és jóságos, 
irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
Oltalmába fogadja a gyöngét; 
nyomorult voltam, de ő fölemelt.

Nilnocere - 2014.10.03.

2014.10.03 09:34

Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.