Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.05.26.

(Nilnocere, 2019.05.26 05:29)

Gyertyák, áhitat, szentgyónás és alig felfogható mély szeretet - Nightfever

Édes sokkban állok ezen a csendes vasárnap hajnalon idekint az erkélyen az égbolt alatt és próbálom szívemben elhelyezni azt a sok szépet amelyet péntek este kaptam ezen a csodálatos eseményen.
Amint beléptem a templomba, azonnal elöntötte egész bensőmet valamiféle erős melegség melyet most két nappal is lelkemben érzek. Bent a templomban péntek este megszűnt tér és idő és minden ami e világból való!
Megbabonázva hallgattam a szentmisét majd utána halkan felcsendültek a dicsőítő szólamok, a gyertyákat meggyújtották és sötétségbe borult az egész templom. Csak az oltár ragyogott Jézussal, a mécsesek lángjai pedig mindent bearanyoztak fényükkel. Gyönyörű látvány volt ahogy az oltár arany színekben kezd pompázni! Olyan szép volt, mintha csak egy mennybéli oltár lett volna! Mélyen a lelkembe ivódott mindaz amit láttam és hallottam, minden dallam, az imádságok, az imádkozó, térdeplő emberek látványa, a gyetyák fénye!
Ha ez a pénteki nap lett volna az utolsó az életemben, akkor is csak azt kértem volna hogy hadd térdeljek utoljára Jézus elé, annyira vágytam a közelségére!
És mily boldogságos érzés volt csendben Jézus előtt lenni, odakuporodni elé, teljesen kiüresítve átadni Neki egész szívemet lelkemet, teljes valómat, szívben odanyújtani az egész életemet és átadni magam az Ő mély szeretetének! Oly sokszor volt már ilyenben részem, mégis, minden találkozás bearanyozza a lelkemet és az égbe repít újra és újra! Miközben ott térdeltem az oltár előtt nem voltak bennem gondolatok, kérdések vagy kérések, csak szívemet, lelkemet betöltő melegség! Nem volt szükség emberi szavakra, semmire ami emberi, csak Jézusra!
Átszellemült lélekkel de fájó szívvel hagytam magam mögött az oltárt éjszakai munkám miatt de Jézus közelsége és szeretete mindvégig velem maradt! Éjszaka amikor csak magamra maradtam, teljes örömben suttogtam az éjszaka csendjébe Jézus nevét és mondtam hálát irgalmas szeretetéért!
És most két nappal mindezek után is leírhatatlan az öröm és a boldogság bennem! A szentgyónás felszabadító volt, a melegség azóta is egész szívemet betölti, Jézus irgalmas szeretete pedig az égig emel!
Oly nehéz szavakkal kifejezni ezt a sok boldogságos élményt, hiszen mely szavak alkalmasak arra hogy ilyen szépségeket le lehessen írni?
Csak állok itt a végtelen égbolt alatt egy örömittas, átvirrasztott éjszaka után és szüntelenül csak a tündöklő oltárt látom magam előtt.

Aranyban úszó vasárnapot a világnak!

2019.05.24.

(Nilnocere, 2019.05.24 04:08)

Meghitt hajnal ez a mai. Éjszakai munkámat végzem miközben az előttem álló esti Nightfever eseményt forgatom szívemben. Az utóbbi napok sok munkája és teendője közt csak erre a csodálatos eseményre tudtam és tudok gondolni és nem múlt el úgy nap, hogy ne elevenedett volna fel bennem a januári gyönyörű találkozás emléke! És végre, ma este újra ott térdepelhetek este a templomban Jézus előtt, bűnösségemet, kicsinységemet, sebezhetőségemet, gondolataimat átadva Neki! Leírhatatlan érzés az, amikor este a templomban megannyi mécses közt az oltár előtt térdelve ott lehetek Jézussal tudva, hogy milyen közel van! De nemcsak ott van közel hanem itt e percben is a munkahelyemen, vagy otthon és mindenütt bárhol is legyek!

Jézusom, csak mi ketten ma, holnap és mindenkor, amíg csak szívem dobog!

2019.05.18.

(Nilnocere, 2019.05.18 13:04)

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem!

Mily öröm a napot az Úristennel kezdeni! Kiállni az erkélyre, megtekinteni a csodás égboltot és a világot! Kitárni karomat és örvendezni az életnek, a létezésnek és mindannak ami e teremtett világban megtalálható! Mily öröm dicsérni Fölséges Istenemet mindazért a sok jóért amellyel elhalmoz minden nap!
Mily gazdag a lelkem mikor Uramat dicsérem, mert mintha csak a nap sugaraival válaszolna dicséreteimre, vagy a lágy szellővel, vagy az énekes kis madarak dalával!

Istenem! Mily öröm dicsérni Téged minden nap!

2019.05.17.

(Nilnocere, 2019.05.17 23:26)

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom nevedet
mindörökkön-örökké!
Naponta áldalak, †
és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké!

2019.05.16.

(Nilnocere, 2019.05.16 23:08)

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem és ujjong a lelkem.

2019.05.16.

(Nilnocere, 2019.05.16 19:13)

Áldott legyen az Úr, az én sziklaváram †

2019.05.16.

(Nilnocere, 2019.05.16 08:49)

Áldjátok az Urat, mert jó dicsérni Őt,
Istenünknek kedves a dicséret!

2019.05.15.

(Nilnocere, 2019.05.15 23:55)

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet,
próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat.
Nézd meg, nem járok-e téves úton,
és vezess az örökkévalóság útján!

2019.05.15.

(Nilnocere, 2019.05.15 19:23)

Uram, Te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, Te már jól ismered, Uram!
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom!

2019.05.15.

(Nilnocere, 2019.05.15 14:28)

Uram, számonkérés Istene,
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2019.05.15.

(Nilnocere, 2019.05.15 10:30)

Szent keresztség

Pio atya breviáriuma
2019-05-15

A szent keresztségben újjászületve mi is viszonozzuk a hivatásunkból kapott kegyelmet, hogy követhessük Szeplőtelen Szűzanyánkat. Szenteljük magunkat rendíthetetlenül Isten ismeretének, hogy mindjobban megismerjük, szolgáljuk és szeressük Őt.

† 2015.08.11. †

2019.05.14.

(Nilnocere, 2019.05.14 23:42)

Mit terem az engedelmesség?

Pio atya breviáriuma
2019-05-14

Gyermekem, te nem tudod, hogy mit terem az engedelmesség. Íme: egy IGENért, egy egyszerű IGENért: fiat secundum verbum tuum (legyen nekem a Te igéd szerint), hogy meglehessen Isten akarata, Mária a Magasságbeli anyjává lett, szolgálóleánynak vallotta magát, de megőrizte szüzességét, amely kedves volt Istennek éppúgy, mint neki.
Azért az igenért, amelyet a csodálatosan szent Mária mondott ki, a világ megnyerte az üdvösséget, az emberiség megváltatott.
Tegyük meg mi is mindig Isten akaratát és az Úrnak is mondjunk mindig IGENt.

IGEN, ÖRÖK IGEN Istenem!

2019.05.13.

(Nilnocere, 2019.05.13 23:32)

Ma leírhatatlan vágyakozás emésztette bensőmet egész nap. Istenem teljes közelségére és közelébe vágytam! Szívem szerint egész napomat a templomban töltöttem volna édes csendben az én jóságos Istenemmel. Munkám végeztével most, idekint újra az égbolt alatt állok erkélyemen, ahol láthatom és gyönyörködhetem végre az égboltban, közel Istenemhez! Nem tudok, nem lehet betelni ezzel a látvánnyal! Akár reggelig itt tudnék álldogálni hogy csodálhassam! Hiszen minden szépség, öröm és boldogság odafönt vannak és minden nap fölöttünk ragyognak!

Szeretlek Istenem! De mit is ér ez a kevés emberi szó, mikor mindaz ami a szívemben van az leírhatatlan és kimondhatatlan?

2019.05.13.

(Nilnocere, 2019.05.13 19:25)

Szeressük Istent, mert előbb szeretett minket, alleluja!

2019.05.13.

(Nilnocere, 2019.05.13 18:08)

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk,
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az istenek Istenének,
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az urak Urának,
mert szeretete örökké megmarad.

2019.05.13.

(Nilnocere, 2019.05.13 10:34)

Árassz el minket reggel irgalmaddal,
hogy mindennap ujjongjunk és vigadozzunk!

2019.05.13.

(Nilnocere, 2019.05.13 06:24)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2019.05.11.

(Nilnocere, 2019.05.11 23:39)

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az Ő nevét mindnyájan!

2019.05.10.

(Nilnocere, 2019.05.10 16:17)

Ezért hajlik a szeretetre

Vianney Szent János breviáriuma
2019-05-10

Isten szeretetre teremtette az embert, ezért is hajlik annyira a szeretetre.

2019.05.10.

(Nilnocere, 2019.05.10 09:48)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-05-10

Ha Isten gyermekeiként élünk, és engedjük, hogy a Szentlélek vezessen minket, akkor jót teszünk az egész teremtett világgal.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »