Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2014.10.03.

2014.10.03 09:34

Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Nilnocere - 2014.10.03.

2014.10.03 08:13

Október 2-án a pesti ferences templomban tett tanúbizonyságot Floribeth Mora Diaz Costa, akinek csodás felgyógyulása miatt II. János-Pál pápát szentté avatták.
Aranyérzéseket kaptam...

Az Isten ragyogtassa rád arcát és őrizzen meg téged életed során.Nilnocere - 2014.10.02.

2014.10.02 22:48

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, 
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, 
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem, 
sőt reménységben nyugszik testem is.

Nilnocere - 2014.10.02.

2014.10.02 09:44

Szentlélek Isten, jöjj közel, töltsd el szívemet, egész bensőmet, alakíts át, formálj meg, hogy szeretettel itatódjon át ma minden!
Velem vagy a munkámban, hívlak, jöjj hát el! ♥

Nilnocere - 2014.10.02.

2014.10.02 09:39

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk,
Atyát s Fiút ki egybekötsz,
szívünket, kérünk, töltse be
kegyelmed égi ereje.

Nilnocere - 2014.10.02.

2014.10.02 00:09

Aranyszerda

Köszönöm Jézusom e csodálatos napot, ezt a mindent átható szeretetet amellyel ma még gazdagabbá tettél.
Olyan öröm ez melyhez nincs hasonló. Gyermeki szívvel azt kívánom hogy e szépséges szeretetben érjen véget földi életem. Utolsó lélegzetvételem váljon eggyé ezzel a csodálatos, mindent elsöprő érzéssel.
S Teremtő Atyám, köszönöm hogy megszülethettem, hogy minden nap gyönyörködhetem műveidben és találkozhatom veled embertársaimban.
AMEN

†♥

Nilnocere - 2014.10.01.

2014.10.01 19:08

Szent Ferenc ünnepe előtti három napos lelki készület
október 1-2-3

Nilnocere - 2014.10.01.

2014.10.01 14:23

Isten nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívem.
És vezérelj engem az ősi jó úton.
Urunk, Jézus Krisztus, te az emberek felé tártad karodat a keresztfán. Tedd elfogadhatóvá jócselekedeteinket, és add, hogy hirdessük megváltásod művét szerte a világon.
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Nilnocere - 2014.10.01.

2014.10.01 04:31

Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké.

Nilnocere - 2014.09.30.

2014.09.30 04:33

Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj, 
akkor megmaradsz földeden, és biztonságban élhetsz.
Örömödet az Úrban keresd, 
ő majd teljesíti szíved vágyait.

Bízd sorsod az Úrra, benne remélj, 
és ő gondoskodik rólad.
Napfényre hozza igazságodat, 
és igaz ügyed ragyog, mint a déli napsugár.
†♥

Nilnocere - 2014.09.29.

2014.09.29 15:35

Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél miérettünk:
nincs hozzád hasonló.

Nilnocere - 2014.09.29.

2014.09.29 12:09

Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, 
és szabadításod, amit ígértél.
Felelni fogok gúnyolóimnak, 
mert a te szavadban bízom.

Nilnocere - 2014.09.29.

2014.09.29 04:25

Áldjad, lelkem, az Urat, 
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat, 
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

Nilnocere - 2014.09.28.

2014.09.28 11:36

Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. (Róm 8, 26)

Nilnocere - 2014.09.27.

2014.09.27 10:16

Áldunk a mai nap minden órájában,
mindenben magasztaljuk szent nevedet.

(Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!)

Édesanyád, Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt szavaidra,
irányítsd a mai napon lépteinket tanításod szerint!

(Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!)

Add, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk,
a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét!

(Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!)

Nilnocere - 2014.09.26.

2014.09.26 18:42

Jöjjetek, és lássátok az Úr tetteit, 
a csodákat, melyeket a földön végbevitt.
Elnémítja a hadakat szerte a világon †

Nilnocere - 2014.09.26.

2014.09.26 12:25

Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad.
Nilnocere - 2014.09.25.

2014.09.25 23:58

Köszönöm Uram hogy e fáradtságos napon is gondod volt rám, hogy megajándékoztál a sok nehéz órában sok vidám perccel is! Köszönöm hogy megtartottál erőben és szívbéli örömben minden nehézség ellenére is.
Benned ujjonghattam ma is!
Amen

Nilnocere - 2014.09.25.

2014.09.25 06:36

ÉLJEN AZ ÚR, MAGASZTALTASSÉK MEGMENTŐ ISTENEM!

Nilnocere - 2014.09.25.

2014.09.25 01:29

Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat: hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.

Teljes szívemből és lelkemből neked adom minden éjszakámat. Oly csodálatos a csend, mert a csendben Te szólitasz meg. A csendben minden békés és minden szeretetteljes.