Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2014.09.11.

2014.09.11 04:41

† ♥

Éveink elmúlnak, mint a virág; te, Istenünk, öröktől fogva vagy.

Köszönöm Jézusom hogy kitartasz mellettem és befogadtál kegyelmed végtelen országába. Minden nap veled nyugszik s kel, néma hallgatója, figyelője vagy minden eseménynek s kísérője minden utamnak.
Rámömleszted szereteted befedet hibáimat vele.

Új ember Benned s Általad....Nilnocere - 2014.09.10.

2014.09.10 04:39

Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség.

Nilnocere - 2014.09.09.

2014.09.09 04:47

Reggel, délben és éjszaka
zengjük dicsérő éneked:
őrizz mindenkor, támogass,
hogy áldjuk együtt szent neved.

Nilnocere - 2014.09.08.

2014.09.08 08:08

Ünnepeljük örvendezve a Boldogságos Szűz Mária születését, mert ő közbenjár értünk Urunk, Jézus Krisztusnál.

Nilnocere - 2014.09.08.

2014.09.08 04:25

A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepén imádjuk szent Fiát, Krisztus Urunkat!

Nilnocere - 2014.09.07.

2014.09.07 14:13

Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem, alleluja.

Nilnocere - 2014.09.06.

2014.09.06 09:24

Aki egyedül tesz nagy csodákat, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki a vizek fölé terítette a földet, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki megformálta a nagy égitesteket, 
mert szeretete örökké megmarad;
a napot, hogy uralkodjék a nappalon, 
mert szeretete örökké megmarad.
a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, 
mert szeretete örökké megmarad.

Nilnocere - 2014.09.06.

2014.09.06 00:19

Ha felragyogsz, felébredünk,
ha szólítasz, felkelünk,
te adod meg boldogságunk,
de ha elhagysz, jaj nekünk;
te mentesz meg a haláltól,
sugaraddal fénybe vonsz.


Tündöklő fényesség vagy ki az éjszakákat is beragyogja.

Nilnocere - 2014.09.04.

2014.09.04 16:44

Igen jó nekem, hogy megaláztak, 
hogy bizonyságaidat megtanuljam.
Istenem, drágább nekem ajkad törvénye 
sok ezer aranynál, ezüstnél.

Köszönöm Uram azokat az emberi nézeteltéréseket melyben elerőtlenedtem, mert az erőtlenségekben értettem meg igazán igéidet!

Nilnocere - 2014.09.04.

2014.09.04 12:20

Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal: 
dicséretáldozatot mutatok be neked,
mert megmentetted életemet a haláltól, †
lábamat a bukástól, 
hogy előtted járhassak az élők világosságában.

Nilnocere - 2014.09.03.

2014.09.03 12:11

Ha átgondolom minden utamat,
lábamat végzéseidhez igazítom.

Köszönöm Uram eddigi életem minden könnyű és keservesen nehéz útját, Te vezettél engem minden út során szeretetedhez.

Nilnocere - 2014.09.03.

2014.09.03 02:03

Éjszaka zengjük hálaénekünket,
te segíts minket, hogy méltók lehessünk
dicsérni téged egy szívvel örökké,
fénynek adója.

† ♥

Nilnocere - 2014.09.02.

2014.09.02 12:34

Bűneink láncát ♡ törje szét irgalmad,
mosd le a szennyet, ♡ ments meg bűneinktől,
♡ könyörülj rajtunk, ♡ emeljen fel jobbod,
hogyha elestünk.

♡ Áldás, dicséret az örök Atyának,
és örök hála egyszülött Fiának,
s ki vele együtt uralkodik mindig,
áldjuk a Lelket! Ámen. ♡

Nilnocere - 2014.09.01.

2014.09.01 12:29

Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli.

Aki Benned él az a leggazdagabb.

Nilnocere - 2014.08.31.

2014.08.31 19:09

Már reggel is dicsért dalunk,
most este ismét itt vagyunk,
a hozzád esdeklő szavak
dicséretedre szóljanak.

Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáristentségben!

Nilnocere - 2014.08.31.

2014.08.31 02:34

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,

s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.

Az éjszaka csendjében vagy a legközelebb hozzám Jézusom, Te ki az éjt is fényessé teszed számunkra. Oly szép az éj, oly szép a csend. Benned megpihenni és szabadjára engedni szívemet szívedhez. Nincs ennél szebb.
Megváltóm, te őrizz minden éjszakán amíg csak élek!
Amen.


Nilnocere - 2014.08.30.

2014.08.30 19:52

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, alleluja.

Nilnocere - 2014.08.30.

2014.08.30 16:09

Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, 
és én azt mindig megtartom.
Elmémet segítsd, és megtartom törvényeidet, 
ragaszkodom hozzá teljes szívvel.

Nilnocere - 2014.08.29.

2014.08.29 23:48

Az éjszaka csendjében újra Veled.
Fényességed ragyogja be az éjszakáimat mikor előtted virrasztok.

Szeretlek Jézus

Nilnocere - 2014.08.28.

2014.08.28 02:55

Éjszaka csendje
Szíved fényessége
Szereteted végtelensége

† ♥