Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2014.08.27.

2014.08.27 02:29

Mécsvilágot gyújtasz nekem és a sötétet földeríted, Istenem. †

Nilnocere - 2014.08.11.

2014.08.11 23:59

Szent Klára ünnepére

Szeretett nővérem, nem is tudom hogy köszönjem meg mindazt amit adtál. Szavakba sem lehet önteni azt a hálát amellyel tartozom neked.
A Te elhívásod ismertetett meg <3 apostoli hitemmel, a <3 ferences lelkiséggel, de legfőképp a legtisztább <3 Krisztusi szeretettel.
Mint élő forrás, gyökere mindennek, olyan vagy nékem. Atyánk jól tudta kit és mikor kell értem küldenie két évvel ezelőtt.
Az Úr <3 csodálatos tette volt a mi találkozásunk melyre örökké emlékezni fogok.
Dicsőség legyen mindörökké a magasságos Istennek!

Neved és jeleid beleégtek szívembe, pecsétként zárva le azt. <3

Nilnocere - 2014.08.11.

2014.08.11 12:47

2014.08.11.

Szent Klára, hálát adok neked e szent napon amiért megszólítottál, megérintetted szívemet 
jóságoddal, szeretetteddel,  köszönöm hogy átélhettem oly sokszor ezt a felemelő és mindent elsöprő érzést.
Dicsőség Neked a mi Urunk által hogy megajándékozott mindazzal a sok széppel, melyet ma a világunkba hintesz szét.

Vezess engem is hasonló útra, s szívre, taníts engem még tisztábbá válnom.
Amen

Silencium
12-20

Nilnocere - 2014.08.10.

2014.08.10 02:39

Igazságos vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál! (Jel 16, 5)

Nilnocere - 2014.08.05.

2014.08.05 02:50

Jézusom...

Jézusom, Mindenség Ura - gyógyíts engem
Jézusom, Mindenség Ura - újíts engem
Jézusom, Mindenség Ura - szentelj engem
Jézusom, Mindenség Ura - tisztíts engem
Jézusom, Mindenség Ura - tartsál engem
Jézusom, Mindenség Ura - emelj fel engem

Köszönöm hogy életet ♥ adtál nekem, hogy ♥ megváltottál engem és minden megvirradt nappal kapok egy új esélyt a ♥ Veled való találkozásra örömökben, nehézségekben, embertársaimban egyaránt.

Nilnocere - 2014.08.01.

2014.08.01 03:29

Hálaima

Hálát adok Uram, az elmúlt nap sok szépségéért,
betöltötted szívem megüresedett zugait, feltöltöttél, eltöltöttél egész bensőmben.
Hálát adok minden percért amit Veled tölthetek egységben.
S hálát adok neked ezért a csendes éjszakáért, hogy szívből dícsérhetlek Téged Szentlelked által, hogy megvallhatom, elmondhatom hogy mennyire szeretlek Téged.


DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK, A FIÚNAK ÉS SZENTLÉLEKNEK, MIKÉPPEN, KEZDETBEN, MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ!
AMEN.
Nilnocere - 2014.07.25.

2014.07.25 06:23

"Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi hallottuk hangod. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi elhallgattunk..."

Ha e szavak ilyen szépek, egy veled való személyes és valós találkozás milyen gyönyörű lehet!?

Nilnocere - 2014.07.24.

2014.07.24 20:46

Irgalmasságom és erősségem az Úr, benne remélek.

Nilnocere - 2014.07.22.

2014.07.22 06:13

Lelkem szorosan átölel téged, 
és a jobbod szilárdan tart engem.♥♥♥

Nilnocere - 2014.07.21.

2014.07.21 20:35

Minden ami csodálatos e nyárban az Tőled van. Az illatok, a lágy szellő, a virágok s a harmatos reggelek.
Köszönöm hogy átélhetem mindezt ma is.

Nilnocere - 2014.07.21.

2014.07.21 06:15

Köszönöm Teremtőm

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal. 
Amen.
 

Nilnocere - p63n2

2014.07.15 04:48

♡Utánad vágyódik a szívem éjjelente,♡ téged kereslek már kora reggel.

Nilnocere - 2014.07.03.

2014.07.03 20:38

"boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nincsen szükség szavakra...
Nilnocere - 2014.07.02.

2014.07.02 20:37

Mária, Istennek Szent anyja, oltalmad legyen velem mindenkor!

Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben,
a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézus Anyjával együtt!Nilnocere - 2014.06.28.

2014.06.28 04:55

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen.

Nilnocere - 2014.06.27.

2014.06.27 04:29

Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Amen.

Nilnocere - 2014.06.26.

2014.06.26 09:35

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk,
Atyát s Fiút ki egybekötsz,
szívünket, kérünk, töltse be
kegyelmed égi ereje.

Nilnocere - 2014.06.26.

2014.06.26 04:40

  2014. június 26. – Csütörtök

   Abban az  időben  Jézus  így  fejezte be  a  hegyi  beszédet:  „A  mennyek
   országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak  az,
   aki mennyei  Atyám akaratát  cselekszi. Azon  a napon  sokan mondják  majd
   nekem: Uram, Uram! Hát nem a  te nevedben prófétáltunk? Nem a te  nevedben
   űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
   Én akkor  kijelentem  majd nekik,  hogy  nem ismertelek  soha  benneteket.
   Távozzatok színem  elől, ti,  gonosztevők! Mert  mindaz, aki  meghallgatja
   szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki  a
   házát sziklára építette. Szakadt a zápor,  ömlött az ár, süvített a  szél,
   és nekizúdult a  háznak, de az  nem dőlt össze,  mert sziklára épült.  Aki
   viszont hallgatja  szavaimat,  de  nem  követi  azokat,  ahhoz  az  ostoba
   emberhez hasonlít, aki a házát  homokra építette. Szakadt a zápor,  ömlött
   az ár,  süvített  a szél,  nekizúdult  a  háznak; az  összedőlt,  és  nagy
   romhalmaz  lett  belőle.”  Ezzel  Jézus  befejezte  a  hegyi  beszédet.  A
   népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását,  mert úgy tanította  őket,
   mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
   Mt 7,21-29

Jézusom, a Te igéd szerint akarok élni, a Te törvényeid szerint. Alakítsd úgy életem abogy neked tetszik.Én pedig úgy s aszerint fogom élni mindennapjaimat amilyet Te előírsz nekem.
Amen.

   Elmélkedés:

Nilnocere - 2014.06.23.

2014.06.24 05:00

2014. június 24. – Kedd, Keresztelő Szent János születése

   Amikor  elérkezett   Erzsébet   szülésének  ideje,   fiúgyermeket   szült.
   Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
   és  együtt  örült   vele  mindenki.   A  nyolcadik   napon  jöttek,   hogy
   körülmetéljék a  gyermeket. Atyja  nevéről Zakariásnak  akarták hívni.  De
   anyja ellenezte: „Nem,  János legyen a  neve.” Azok megjegyezték:  „Hiszen
   senki  sincs  a  rokonságodban,  akit  így  hívnának!”  Érdeklődtek   erre
   atyjától, hogyan  akarja őt  nevezni. Atyja  írótáblát kért,  és ezeket  a
   szavakat írta rá: „János a neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. Neki  pedig
   megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és  magasztalta
   Istent. Akkor félelem szállta meg  az összes szomszédokat, és Júdában  meg
   az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
   elgondolkodva mondta: „Mi lesz  ebből a gyermekből?  Hiszen nyilván az  Úr
   van vele.” A gyermek pedig  növekedett, lélekben erősödött és mindaddig  a
   pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
   Lk 1,57-66. 80


Teljes szívem megnyitom feléd Uram, segígs még a nehéz helyzetekben is meglátni csodálatos jeleidet. Ezt töltse be a mai nap.
Amen
   

Nilnocere - 2014.06.23.

2014.06.23 04:47

Országodhoz, áldott Király,
ha eljössz méltónak találj,
hadd zengjünk akkor teneked
meg nem szűnő dicséretet.
Ámen