Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2014.06.17.

(Nilnocere, 2014.06.17 12:59)

"de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.."
(Iz 60,2)

A te szolgálóleányod vagyok, ragyogd, ragyogd be útjaimat, ügyeimet.
♥In paradisum ♥

2014.06.17.

(Nilnocere, 2014.06.17 01:26)

 2014. június 17. – Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy  ezt mondták: Szeresd  felebarátodat  és  gyűlöld ellenségedet!  Én  pedig  azt mondom nektek:  Szeressétek ellenségeiteket,  tegyetek jót  azokkal,  akik gyűlölnek benneteket,  imádkozzatok azokért,  akik üldöznek  és  gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti  napját jókra és  gonoszokra  egyaránt, és  esőt  ad  mind az  igazaknak,  mind  a
bűnösöknek. Ha  ugyanis csak  azokat szeretitek,  akik titeket  szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi  az, amivel többet  tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”
Mt 5,43-48

Szeretni és szeretve lenni, nincs ennél nagyobb öröm e földi létben.
Jézusom, engem is megajándékoztál szereteteddel, pedig én sem érdemeltem meg. A legkisebb szívvel köszönöm, hogy mindig is szerettél és szeretsz engem e percben is.
Amen
 

2014.06.16.

(Nilnocere, 2014.06.16 18:42)

Velem vagy a negyediken, öröm öleli át bensőmet.♡

Szeretlek Jézus és mindazt ami VAGY.

2014.06.16.

(Nilnocere, 2014.06.16 15:13)

2014. június 16. – Hétfő

   Jézus a hegyi  beszédben így  szólt tanítványaihoz:  „Hallottátok, hogy  a
   régieknek ezt mondták: Szemet szemért,  fogat fogért. Én pedig azt  mondom
   nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal,  hanem ha valaki arcul üt  téged
   jobb felől, tartsd oda neki a bal  arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye  a
   ruhádat, annak add  oda a  köntösödet is.  És ha  valaki egy  mérföldnyire
   kényszerít, menj  vele kétannyira.  Adj annak,  aki kér,  és aki  kölcsönt
   akar, el ne fordulj tőle.”
   Mt 5,38-42


Uram, Drága Jézusom, szereteted segítsen meg engem azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik mérgesek rám, akiknek seb van szívében miattam és az én szívemben is miattuk.
Segíts hogy a sérúlt szíveink újra megtalálják egymást, ne legyen harag hanem csak béke és szeretet.
Amen.

   

2014.06.15.

(Nilnocere, 2014.06.15 12:35)

2014.06.15. - Szentháromság vasárnapja

   Abban az  időben  Jézus ezt  mondta  Nikodémusnak: Úgy  szerette  Isten  a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne
   vesszen, hanem örök élete legyen. Isten  nem azért küldte Fiát a  világba,
   hogy elítélje a világot,  hanem hogy általa üdvözüljön  a világ. Aki  hisz
   benne, az nem  esik ítélet  alá, de  aki nem  hisz, az  már ítéletet  vont
   magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
   Jn 3,16-18

Légy velünk, mindenható Isten: Atya, Fiú és Szentlélek!

2014.06.14.

(Nilnocere, 2014.06.14 06:51)

 2014. június 14. – Szombat

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy  ezt
   is mondták a régieknek:  „Hamisan ne esküdj, és  tartsd meg az Úrnak  tett
   esküdet!” Én pedig  azt mondom  nektek: Egyáltalán ne  esküdjetek! Sem  az
   égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya,  se
   Jeruzsálemre, mert  az a  nagy  Király városa!  De  még saját  fejedre  se
   esküdj, mert egyetlen  hajszáladat sem  tudod ősszé  vagy feketévé  tenni.
   Legyen a  ti beszédetek  „igen, igen,  nem, nem”;  ami ettől  eltér, az  a
   gonosztól van.”
   Mt 5,33-37

   Szeretetetedben segìts növekednem Uram, hogy mndig, mindenben Tèged lássalak meg ès èletem minden óráját és percét eszerint éljem. Eggyé válni veled, beteljesülni a szeretetben, segíts hogy minden nap àtélhessem.
Amen

2014.06.13.

(Nilnocere, 2014.06.13 03:44)

2014. június 13. – Péntek

   Jézus  a  hegyi  beszédben   így  szólt  tanítványaihoz:  „Hallottátok   a
   parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki  bűnös
   vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre
   visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy  testrészed,
   minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön.  Ha a jobb kezed visz  bűnbe,
   vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed  vész
   el, minthogy egész  tested a  kárhozatra jusson.  És ezt  is mondták:  Aki
   elküldi feleségét, adjon  neki válólevelet.  Én pedig  azt mondom  nektek,
   hogy aki elküldi  feleségét – kivéve  hűtlenség esetét –,  okot ad neki  a
   házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést
   követ el.”
   Mt 5,27-32

Add meg nekem Uram az erő kegyelmét, hogy mikor vágy kél szívembe azt a Te szereteted szaggassa szét, és csak az számítson senki és semmi más. A Te otthonod jusson eszembe melyitt ragyog e percben is.
Amen.

 

2014.06.12.

(Nilnocere, 2014.06.12 03:44)

2014. június 12. – Csütörtök

   Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha  igaz
   voltotok nem múlja felül az  írástudókét és a farizeusokét, nem  juthattok
   be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj!
   Aki öl, méltó  az ítéletre. Én  viszont azt mondom  nektek, hogy méltó  az
   ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének:  Te
   esztelen!,  méltó  a  főtanács  ítéletére.   Aki  pedig  azt  mondja:   Te
   istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
   felajánlani, és  ott eszedbe  jut, hogy  testvérednek valami  panasza  van
   ellened, hagyd ott  ajándékodat az oltár  előtt, s menj,  előbb békülj  ki
   testvéreddel.  Csak  aztán   térj  vissza,   hogy  bemutasd   áldozatodat.
   Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy
   átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
   Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem
   fizeted.”
   Mt 5,20-26

Mindenható Istenem, áraszd ki rám Szentlelkedet, segíts meg mikor nehéz helyzetben vagyok, adj erőt ahhoz hogy azok szemébe tudjak nézni kiknek oly nagy teher voltam sokáig, segíts tiszta szívvel eléjük állni, segíts minden nézeteltérés rendezésében.

Testi fáradtságomat teljes szívvel felajánlom két olyan emberért akiknek hosszú hónapokon keresztül teher voltam.
AMEN.

   

2014.06.11.

(Nilnocere, 2014.06.11 20:51)

Gyönyörű napokat adsz nekem, Szentlelked betölti szívem minden üres zugát.
Jézussal járok s kelek s mindenhol virágözön....

Veled mindig, mindenhol...

2014.06.11.

(Nilnocere, 2014.06.11 06:22)

2014. június 11. – Szerda, Szent Barnabás apostol

   Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
   hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok  fel
   halottakat, tisztítsatok meg leprásokat,  és űzzetek ki ördögöket!  Ingyen
   kaptátok, ingyen is adjátok!  Ne legyen övetekben se  arany, se ezüst,  se
   rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
   botot! Méltó ugyanis  a munkás  a kenyerére.  Ha egy  városba vagy  faluba
   érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
   amíg csak el nem távoztok! Amikor  pedig beléptek a házba, köszöntsétek  a
   ház népét.  Ha  érdemes  rá a  ház,  akkor  a békétek  rászáll;  ha  pedig
   érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.”
   Mt 10,7-13

Istenem, Szentlelked erősítsen minden új utamon, ahova csak küldesz, szavaim, tetteim a Te szavaid és tetteid legyenek. Segíts nekem olyan lelki gazdaggá lennem hogy bárhová megyek és bármit is teszek, abban mind Te légy.
Amen.


2014.06.09.

(Nilnocere, 2014.06.10 08:19)

2014. június 10. – Kedd

   Jézus így tanított a hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója. De ha a  só
   ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják,  s
   eltapossák az  emberek. Ti  vagytok a  világ világossága.  A hegyen  épült
   várost nem lehet elrejteni.  Lámpát sem azért gyújtanak,  hogy a véka  alá
   rejtsék, hanem  a  lámpatartóra  teszik,  hogy  világítson  mindenkinek  a
   házban. Úgy világítson  a ti  világosságtok az emberek  előtt, hogy  látva
   jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”
   Mt 5,13-16

   Jézusom, a Te szereteted és szíved segítsen hogy Isten igaz embere lehessek én is mindennapjaimban, segíts tökéletes lenni a szeretetben hogy világosságot tudjak adni én is mindig, mindenkor, mindenkinek.
Amen.

2014.06.09.

(Nilnocere, 2014.06.09 15:40)

 2014. június 9. – Hétfő

   Abban  az  időben,  Jézus  látva  a  tömeget,  fölment  a  hegyre,  leült,
   tanítványai pedig köréje  gyűltek. Akkor szólásra  nyitotta ajkát, és  így
   tanította őket:
   „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
   Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
   Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
   Boldogok, akik  éhezik és  szomjazzák az  igazságot, mert  ők  kielégítést
   nyernek.
   Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
   Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
   Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
   Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
   Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak  titeket és üldöznek, ha  hazudozva
   mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.  Örüljetek és ujjongjatok,  mert
   nagy lesz a ti jutalmatok az égben”
   Mt 5,1-12

NYOLC BOLDOGSÁG,
EGY MENNYEI KINYILATKOZTATÁS,
EGY KÖZÖSSÉG,
MELY LELKI OTTHONOMMÁ LETT OLY SOK ZŰRZAVAR UTÁN.

A lelkem most végre megpihent.


BEAUTIFUL ONE...♡♡♡

   

2014.06.08.

(Nilnocere, 2014.06.08 12:01)

Jézusom, köszönöm mindazt amit itt e kis szeretetközösségben újra átélhettem, a ragyogó arcokat, a mély imákat, a sok örömteli percet.Embertársaimban hajoltál le hozzám s igaz testvérekre leltem sok jelenlevőben.

Megújító Szentlelked töltsön el minden napomon, s Lelked vezessen döntéseimben, nehéz helyzeteimben egyaránt.
Amen

2014.06.08.

(Nilnocere, 2014.06.08 07:59)

2014. június 8. – Pünkösdvasárnap

   Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent  a
   tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
   zárva tartották  az  ajtót.  Belépett és  így  szólt  hozzájuk:  „Békesség
   nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az  Úr
   láttára öröm töltötte  el a tanítványokat.  Jézus megismételte:  „Békesség
   nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak
   után rájuk  lehelt,  és így  folytatta:  „Vegyétek a  Szentlelket!  Akinek
   megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer,  s akinek nem bocsátjátok  meg,
   az nem nyer bocsánatot.”
   Jn 20,19-23

   Elküldted hozzám erősítő Szentlelkedet hogy általa újuljak meg, segíts Jézus változni, megújulni, segíts kilépnem önmagamból.
Amen

2014.06.07.

(Nilnocere, 2014.06.07 09:46)

2014. június 7. – Szombat

   Amikor feltámadása  után  Jézus  még  együtt  volt  övéivel,  Péter  látta
   egyszer, hogy utána jön  az a tanítvány, akit  Jézus szeretett. Az, aki  a
   vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?”
   Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így
   felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit  törődöl
   vele? Te  csak kövess  engem!” Így  a tanítványok  között elterjedt  az  a
   vélemény, hogy ez a tanítvány nem  hal meg. Jézus azonban nem azt  mondta:
   „Nem hal  meg”, hanem:  „Ha azt  akarom, hogy  így maradjon,  amíg el  nem
   jövök, mit törődöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről,
   és ezeket írta. Tudjuk,  hogy igaz az  ő tanúsága. Jézus  még sok mást  is
   cselekedett. Ha egyenként mind  megírnák, azt hiszem,  az egész világ  sem
   tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25

Vígasztaló Jézusom, hálás szívvel köszönöm igéretedet.Én Te benned és Te én bennem. Ez így csodálatos.
Amen.

Köszönöm neked hogy embertársaimban is megszólitasz engem.
Áldott legyen a Nyolc boldogság közösség minden jelenlevő tagja.
Amen.

   

2014.06.06.

(Nilnocere, 2014.06.06 09:19)

2014.06.06 - 2014.06.08.
NYOLC BOLDOGSÁG KÖZÖSSÉG
HOMOKKOMÁROM
PÜNKÖSDI LELKIGYAKORLAT

2014.06.06.

(Nilnocere, 2014.06.06 09:16)

2014. június 6. – Péntek

   Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és
   velük étkezett,  megkérdezte Simon  Pétertől:  „Simon, János  fia,  jobban
   szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy
   szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
   Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő  azt
   felelte: „Igen,  Uram,  tudod,  hogy szeretlek!”  Erre  azt  mondta  neki:
   „Legeltesd juhaimat!”
   Majd harmadszor is megkérdezte tőle:  „Simon, János fia, szeretsz  engem?”
   Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és
   ezt válaszolta: „Uram, te  mindent tudsz, azt  is tudod, hogy  szeretlek!”
   Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony,  mondom
   neked: Amikor még fiatal  voltál, felövezted magad,  és oda mentél,  ahová
   akartál. De  ha megöregszel,  kiterjeszted  karjaidat. Más  fog  felövezni
   téged, és  oda visz,  ahova nem  akarod.” Azt  jelezte e  szavakkal,  hogy
   (Péter)  milyen  halállal  dicsőíti  majd   meg  az  Istent.  Azután   még
   hozzátette: „Kövess engem!”
   Jn 21,15-19

Bocsásd meg tagadásaimat!Bocsásd meg mikor nem vallottam rólad és nem álltam ki szereteted mellett.
Bocsáss meg nekem.
Amen

2014.06.05.

(Nilnocere, 2014.06.05 04:49)

Ó, Jézus, szívünk óhaja,
te légy jutalmunk, ég Ura,
ki győzve földi élveken
uralkodol már mindenen.

Alázattal megkérlelünk,
bocsáss meg minden bűnt nekünk,
emeljen fel magas kegyed,
s szívünket égbe elvezesd.

2014.06.05.

(Nilnocere, 2014.06.05 04:36)

  2014. június 5. – Csütörtök

   Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám,
   nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni
   fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy  és
   én tebenned, úgy legyenek ők is  mibennünk, és így elhiggye a világ,  hogy
   te küldtél engem.  Megosztottam velük a  dicsőséget, amelyet nekem  adtál,
   hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy
   így ők is  teljesen egyek legyenek,  s megtudja a  világ, hogy te  küldtél
   engem, és szereted őket,  amint engem szerettél.  Atyám! Azt akarom,  hogy
   akiket  nekem  adtál,  ott  legyenek  velem,  ahol  én  vagyok  s   lássák
   dicsőségemet, amelyet  nekem  adtál, mivel  már  a világ  teremtése  előtt
   szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek,  s
   ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és
   ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz,  bennük
   legyen, és én is őbennük legyek.
   Jn 17,20-26

Jézusom, segíts életemben egységre jutni a Te szereteteddel, törvényeiddel, és erőddel egyaránt.
ÉLET.
   

2014.06.04.

(Nilnocere, 2014.06.04 08:15)

Jézus, dicsőült Istenünk,
emeld hozzád a szíveket,
s Atyáddal együtt küldd nekünk
vigasztaló Szentlelkedet!
Ámen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »