Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2014.06.15.

(Nilnocere, 2014.06.15 12:35)

2014.06.15. - Szentháromság vasárnapja

   Abban az  időben  Jézus ezt  mondta  Nikodémusnak: Úgy  szerette  Isten  a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne
   vesszen, hanem örök élete legyen. Isten  nem azért küldte Fiát a  világba,
   hogy elítélje a világot,  hanem hogy általa üdvözüljön  a világ. Aki  hisz
   benne, az nem  esik ítélet  alá, de  aki nem  hisz, az  már ítéletet  vont
   magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
   Jn 3,16-18

Légy velünk, mindenható Isten: Atya, Fiú és Szentlélek!

2014.06.14.

(Nilnocere, 2014.06.14 06:51)

 2014. június 14. – Szombat

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy  ezt
   is mondták a régieknek:  „Hamisan ne esküdj, és  tartsd meg az Úrnak  tett
   esküdet!” Én pedig  azt mondom  nektek: Egyáltalán ne  esküdjetek! Sem  az
   égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya,  se
   Jeruzsálemre, mert  az a  nagy  Király városa!  De  még saját  fejedre  se
   esküdj, mert egyetlen  hajszáladat sem  tudod ősszé  vagy feketévé  tenni.
   Legyen a  ti beszédetek  „igen, igen,  nem, nem”;  ami ettől  eltér, az  a
   gonosztól van.”
   Mt 5,33-37

   Szeretetetedben segìts növekednem Uram, hogy mndig, mindenben Tèged lássalak meg ès èletem minden óráját és percét eszerint éljem. Eggyé válni veled, beteljesülni a szeretetben, segíts hogy minden nap àtélhessem.
Amen

2014.06.13.

(Nilnocere, 2014.06.13 03:44)

2014. június 13. – Péntek

   Jézus  a  hegyi  beszédben   így  szólt  tanítványaihoz:  „Hallottátok   a
   parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki  bűnös
   vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre
   visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy  testrészed,
   minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön.  Ha a jobb kezed visz  bűnbe,
   vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed  vész
   el, minthogy egész  tested a  kárhozatra jusson.  És ezt  is mondták:  Aki
   elküldi feleségét, adjon  neki válólevelet.  Én pedig  azt mondom  nektek,
   hogy aki elküldi  feleségét – kivéve  hűtlenség esetét –,  okot ad neki  a
   házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést
   követ el.”
   Mt 5,27-32

Add meg nekem Uram az erő kegyelmét, hogy mikor vágy kél szívembe azt a Te szereteted szaggassa szét, és csak az számítson senki és semmi más. A Te otthonod jusson eszembe melyitt ragyog e percben is.
Amen.

 

2014.06.12.

(Nilnocere, 2014.06.12 03:44)

2014. június 12. – Csütörtök

   Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha  igaz
   voltotok nem múlja felül az  írástudókét és a farizeusokét, nem  juthattok
   be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj!
   Aki öl, méltó  az ítéletre. Én  viszont azt mondom  nektek, hogy méltó  az
   ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének:  Te
   esztelen!,  méltó  a  főtanács  ítéletére.   Aki  pedig  azt  mondja:   Te
   istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
   felajánlani, és  ott eszedbe  jut, hogy  testvérednek valami  panasza  van
   ellened, hagyd ott  ajándékodat az oltár  előtt, s menj,  előbb békülj  ki
   testvéreddel.  Csak  aztán   térj  vissza,   hogy  bemutasd   áldozatodat.
   Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy
   átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
   Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem
   fizeted.”
   Mt 5,20-26

Mindenható Istenem, áraszd ki rám Szentlelkedet, segíts meg mikor nehéz helyzetben vagyok, adj erőt ahhoz hogy azok szemébe tudjak nézni kiknek oly nagy teher voltam sokáig, segíts tiszta szívvel eléjük állni, segíts minden nézeteltérés rendezésében.

Testi fáradtságomat teljes szívvel felajánlom két olyan emberért akiknek hosszú hónapokon keresztül teher voltam.
AMEN.

   

2014.06.11.

(Nilnocere, 2014.06.11 20:51)

Gyönyörű napokat adsz nekem, Szentlelked betölti szívem minden üres zugát.
Jézussal járok s kelek s mindenhol virágözön....

Veled mindig, mindenhol...

2014.06.11.

(Nilnocere, 2014.06.11 06:22)

2014. június 11. – Szerda, Szent Barnabás apostol

   Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
   hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok  fel
   halottakat, tisztítsatok meg leprásokat,  és űzzetek ki ördögöket!  Ingyen
   kaptátok, ingyen is adjátok!  Ne legyen övetekben se  arany, se ezüst,  se
   rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
   botot! Méltó ugyanis  a munkás  a kenyerére.  Ha egy  városba vagy  faluba
   érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
   amíg csak el nem távoztok! Amikor  pedig beléptek a házba, köszöntsétek  a
   ház népét.  Ha  érdemes  rá a  ház,  akkor  a békétek  rászáll;  ha  pedig
   érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.”
   Mt 10,7-13

Istenem, Szentlelked erősítsen minden új utamon, ahova csak küldesz, szavaim, tetteim a Te szavaid és tetteid legyenek. Segíts nekem olyan lelki gazdaggá lennem hogy bárhová megyek és bármit is teszek, abban mind Te légy.
Amen.


2014.06.09.

(Nilnocere, 2014.06.10 08:19)

2014. június 10. – Kedd

   Jézus így tanított a hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója. De ha a  só
   ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják,  s
   eltapossák az  emberek. Ti  vagytok a  világ világossága.  A hegyen  épült
   várost nem lehet elrejteni.  Lámpát sem azért gyújtanak,  hogy a véka  alá
   rejtsék, hanem  a  lámpatartóra  teszik,  hogy  világítson  mindenkinek  a
   házban. Úgy világítson  a ti  világosságtok az emberek  előtt, hogy  látva
   jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”
   Mt 5,13-16

   Jézusom, a Te szereteted és szíved segítsen hogy Isten igaz embere lehessek én is mindennapjaimban, segíts tökéletes lenni a szeretetben hogy világosságot tudjak adni én is mindig, mindenkor, mindenkinek.
Amen.

2014.06.09.

(Nilnocere, 2014.06.09 15:40)

 2014. június 9. – Hétfő

   Abban  az  időben,  Jézus  látva  a  tömeget,  fölment  a  hegyre,  leült,
   tanítványai pedig köréje  gyűltek. Akkor szólásra  nyitotta ajkát, és  így
   tanította őket:
   „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
   Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
   Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
   Boldogok, akik  éhezik és  szomjazzák az  igazságot, mert  ők  kielégítést
   nyernek.
   Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
   Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
   Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
   Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
   Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak  titeket és üldöznek, ha  hazudozva
   mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.  Örüljetek és ujjongjatok,  mert
   nagy lesz a ti jutalmatok az égben”
   Mt 5,1-12

NYOLC BOLDOGSÁG,
EGY MENNYEI KINYILATKOZTATÁS,
EGY KÖZÖSSÉG,
MELY LELKI OTTHONOMMÁ LETT OLY SOK ZŰRZAVAR UTÁN.

A lelkem most végre megpihent.


BEAUTIFUL ONE...♡♡♡

   

2014.06.08.

(Nilnocere, 2014.06.08 12:01)

Jézusom, köszönöm mindazt amit itt e kis szeretetközösségben újra átélhettem, a ragyogó arcokat, a mély imákat, a sok örömteli percet.Embertársaimban hajoltál le hozzám s igaz testvérekre leltem sok jelenlevőben.

Megújító Szentlelked töltsön el minden napomon, s Lelked vezessen döntéseimben, nehéz helyzeteimben egyaránt.
Amen

2014.06.08.

(Nilnocere, 2014.06.08 07:59)

2014. június 8. – Pünkösdvasárnap

   Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent  a
   tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
   zárva tartották  az  ajtót.  Belépett és  így  szólt  hozzájuk:  „Békesség
   nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az  Úr
   láttára öröm töltötte  el a tanítványokat.  Jézus megismételte:  „Békesség
   nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak
   után rájuk  lehelt,  és így  folytatta:  „Vegyétek a  Szentlelket!  Akinek
   megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer,  s akinek nem bocsátjátok  meg,
   az nem nyer bocsánatot.”
   Jn 20,19-23

   Elküldted hozzám erősítő Szentlelkedet hogy általa újuljak meg, segíts Jézus változni, megújulni, segíts kilépnem önmagamból.
Amen

2014.06.07.

(Nilnocere, 2014.06.07 09:46)

2014. június 7. – Szombat

   Amikor feltámadása  után  Jézus  még  együtt  volt  övéivel,  Péter  látta
   egyszer, hogy utána jön  az a tanítvány, akit  Jézus szeretett. Az, aki  a
   vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?”
   Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így
   felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit  törődöl
   vele? Te  csak kövess  engem!” Így  a tanítványok  között elterjedt  az  a
   vélemény, hogy ez a tanítvány nem  hal meg. Jézus azonban nem azt  mondta:
   „Nem hal  meg”, hanem:  „Ha azt  akarom, hogy  így maradjon,  amíg el  nem
   jövök, mit törődöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről,
   és ezeket írta. Tudjuk,  hogy igaz az  ő tanúsága. Jézus  még sok mást  is
   cselekedett. Ha egyenként mind  megírnák, azt hiszem,  az egész világ  sem
   tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25

Vígasztaló Jézusom, hálás szívvel köszönöm igéretedet.Én Te benned és Te én bennem. Ez így csodálatos.
Amen.

Köszönöm neked hogy embertársaimban is megszólitasz engem.
Áldott legyen a Nyolc boldogság közösség minden jelenlevő tagja.
Amen.

   

2014.06.06.

(Nilnocere, 2014.06.06 09:19)

2014.06.06 - 2014.06.08.
NYOLC BOLDOGSÁG KÖZÖSSÉG
HOMOKKOMÁROM
PÜNKÖSDI LELKIGYAKORLAT

2014.06.06.

(Nilnocere, 2014.06.06 09:16)

2014. június 6. – Péntek

   Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és
   velük étkezett,  megkérdezte Simon  Pétertől:  „Simon, János  fia,  jobban
   szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy
   szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
   Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő  azt
   felelte: „Igen,  Uram,  tudod,  hogy szeretlek!”  Erre  azt  mondta  neki:
   „Legeltesd juhaimat!”
   Majd harmadszor is megkérdezte tőle:  „Simon, János fia, szeretsz  engem?”
   Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és
   ezt válaszolta: „Uram, te  mindent tudsz, azt  is tudod, hogy  szeretlek!”
   Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony,  mondom
   neked: Amikor még fiatal  voltál, felövezted magad,  és oda mentél,  ahová
   akartál. De  ha megöregszel,  kiterjeszted  karjaidat. Más  fog  felövezni
   téged, és  oda visz,  ahova nem  akarod.” Azt  jelezte e  szavakkal,  hogy
   (Péter)  milyen  halállal  dicsőíti  majd   meg  az  Istent.  Azután   még
   hozzátette: „Kövess engem!”
   Jn 21,15-19

Bocsásd meg tagadásaimat!Bocsásd meg mikor nem vallottam rólad és nem álltam ki szereteted mellett.
Bocsáss meg nekem.
Amen

2014.06.05.

(Nilnocere, 2014.06.05 04:49)

Ó, Jézus, szívünk óhaja,
te légy jutalmunk, ég Ura,
ki győzve földi élveken
uralkodol már mindenen.

Alázattal megkérlelünk,
bocsáss meg minden bűnt nekünk,
emeljen fel magas kegyed,
s szívünket égbe elvezesd.

2014.06.05.

(Nilnocere, 2014.06.05 04:36)

  2014. június 5. – Csütörtök

   Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám,
   nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni
   fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy  és
   én tebenned, úgy legyenek ők is  mibennünk, és így elhiggye a világ,  hogy
   te küldtél engem.  Megosztottam velük a  dicsőséget, amelyet nekem  adtál,
   hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy
   így ők is  teljesen egyek legyenek,  s megtudja a  világ, hogy te  küldtél
   engem, és szereted őket,  amint engem szerettél.  Atyám! Azt akarom,  hogy
   akiket  nekem  adtál,  ott  legyenek  velem,  ahol  én  vagyok  s   lássák
   dicsőségemet, amelyet  nekem  adtál, mivel  már  a világ  teremtése  előtt
   szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek,  s
   ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és
   ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz,  bennük
   legyen, és én is őbennük legyek.
   Jn 17,20-26

Jézusom, segíts életemben egységre jutni a Te szereteteddel, törvényeiddel, és erőddel egyaránt.
ÉLET.
   

2014.06.04.

(Nilnocere, 2014.06.04 08:15)

Jézus, dicsőült Istenünk,
emeld hozzád a szíveket,
s Atyáddal együtt küldd nekünk
vigasztaló Szentlelkedet!
Ámen.

2014.06.04.

(Nilnocere, 2014.06.04 04:55)

2014. június 4. – Szerda

   Abban az időben  Jézus az  égre emelte  szemét, és  így imádkozott:  Szent
   Atyám, tartsd meg  a te nevedben  azokat, akiket nekem  adtál, hogy  egyek
   legyenek, mint mi. Amíg velük  voltam, megőriztem nevedben azokat,  akiket
   nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük,  csak
   a kárhozat fia, hogy beteljesedjék  az írás. Most tehozzád megyek,  ezeket
   pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam
   nekik tanításodat, de a  világ gyűlölte őket, mert  nem a világból  valók,
   amint én sem vagyok  a világból való.  Nem azt kérem  tőled, hogy vedd  el
   őket a  világból,  hanem hogy  óvd  meg őket  a  gonosztól. Hiszen  nem  a
   világból valók,  amint én  sem vagyok  a világból.  Szenteld meg  őket  az
   igazságban, mert  a  te tanításod  igazság.  Amint te  elküldtél  engem  a
   világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy
   ők is megszentelődjenek az igazságban.
   Jn 17,11b-19

   Köszönöm Uram, hogy befogadhattam szívembe én is az evangélium örömét és mdgismerhettem igazságodat.
Értelme lett minden ébredésnek, minden napnak, minden e földi vilàgban töltött percnek.

Dicsőség nektek, hármas-egy, Atya-Fiú Szentlélek.

2014.06.02.

(Nilnocere, 2014.06.02 09:46)

Alázattal megkérlelünk,
bocsáss meg minden bűnt nekünk,
emeljen fel magas kegyed,
s szívünket égbe elvezesd.

2014.06.02.

(Nilnocere, 2014.06.02 04:45)

2014. június 2. – Hétfő

   Amikor  az  utolsó  vacsorán  Jézus  elmondta  búcsúbeszédét,  tanítványai
   megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most  elismerjük,
   hogy mindent tudsz, és nincs szükség  rá, hogy valaki is kérdezzen.  Ezért
   hisszük, hogy Istentől jöttél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön  az
   óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem
   magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt
   azért mondtam  nektek,  hogy  békességet  találjatok  bennem.  A  világban
   üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.”
   Jn 16,29-33

Mindenható Jézusom, Örök győztes, ragadj ki a mindennapi földi hiábavalóságokból, a Te nevedről szóljon minden óra életemben.
A Te neved csendes de annàl ragyogóbb.
Amen.

2014.06.01.

(Nilnocere, 2014.06.01 11:07)

2014. június 1. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele

   Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre,
   ahova Jézus  rendelte  őket.  Amikor meglátták  őt,  leborultak  előtte  a
   földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és
   ezt mondta nekik:  „Én kaptam  meg minden hatalmat  az égen  és a  földön.
   Ezért  most  menjetek  el,  és  tegyetek  tanítványommá  minden  nemzetet!
   Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok
   meg őket  mindannak megtartására,  amit parancsoltam  nektek! És  íme,  én
   veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
   Mt 28,16-20


Jézusom, Te negyven napig testben jártál-keltél mi emberek közt ami milyen csodálatos lehetett azok számàra akik áthattak Téged.Én nem làttalak de Te azt ígérted velünk leszel az idők végezetéig.
Hiszek s bízom szavaidban hogy Te e percben is velem vagy.
Amen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »