Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2014.05.31.

(Nilnocere, 2014.05.31 04:39)

2014. május 31. – Szombat

 
 Búcsúbeszédében Jézus  így szólt  tanítványaihoz: Bizony,  bizony,  mondom nektek: Bármit  kértek majd  az én  nevemben az  Atyától, megadja  nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek  az én nevemben.  Kérjetek, és kaptok,  hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem  hasonlatokban szólok, hanem  nyíltan beszélek az  Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek  az  Atyát. Hiszen  az  Atya  szeret titeket,  mivel  ti  is
szerettetek engem,  és  hittétek, hogy  az  Istentől jöttem.  Eljöttem  az
Atyától és a világba  jöttem. Most elhagyom a  világot, és visszatérek  az
Atyához.
Jn 16,23b-28
 
Atyám, felemelem lelkem mindennap Hozzád.Egy szóban, egy tettben, egy-egy gondolatban.Imádság nélkül nem ébredhet és nem nyúlhat el egy nap sem.
Jézus Krisztus nevében kérlek Téged, segíts imáimban, többször és jobban keresse szívem országodat, igazságosságodat.

   Amen.

2014.05.30.

(Nilnocere, 2014.05.30 12:19)

2014. május 30. – Péntek

   Búcsúbeszédében Jézus  így szólt  tanítványaihoz: Bizony,  bizony,  mondom
   nektek: ti  majd sírtok  és  jajgattok, a  világ  azonban örülni  fog.  Ti
   szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor  szül,
   szomorkodik, mert eljött az  ő órája; de  amikor megszülte gyermekét,  már
   nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Ígym
   ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni
   fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon
   már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
   Jn 16,20-23a

Vígasztaló Jézusom, Te itt léted alatt mindig beváltottad ígéreteidet. Miért ne ujjongana most a szívem. Te vagy kezdet és a vég, a gyökere mindennek, csak Benned lehet élnm.

Köszönöm hogy tegnap megértő társakat küldtél hozzám.

2014.05.27.

(Nilnocere, 2014.05.27 12:29)

2014. május 27. – Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt  mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek,  mert ha nem  megyek el, a  Vigasztaló nem jön  el
 hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön,  meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról:  mert az Atyához megyek,  és már nem  láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
Jn 16,5-11

Jézusom, bízom benned, hogy mikor nem látlak Téged, akkor is jelen vagy, hiszek mindabban ami most még láthstatlan, de érezhető. 
Amen.

2014.05.26.

(Nilnocere, 2014.05.26 06:46)

2014. május 26. – Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26-16,4a


Szentlélek Isten, erősítsd bennem újra és újra minden nap Krisztus utáni vágyakozást, mindenben és mindenhol őt keressem és az Ő igazságosságát.
Amen

2014.05.22.

(Nilnocere, 2014.05.22 06:21)

Rózsálló hajnalfény ragyog...

Gyönyörű ez a reggel, Veled, köszönöm hogy ma is hívsz Istenem, és megadatik hogy mehetek is.

2014.05.21.

(Nilnocere, 2014.05.21 23:53)

Belőle, általa és benne van minden; dicsőség neki mindörökre, alleluja.Aranyszerda ♡

(Nilnocere, 2014.05.21 20:54)

Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Alleluja.

Fénylik a szívem szavaidra, mert értem amit mondasz nekem. ♡

2014.05.21.

(Nilnocere, 2014.05.21 03:32)

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, betölti a szívemet.

2014.05.20.

(Nilnocere, 2014.05.20 07:04)

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek (Jn 14,27)2014.05.19.

(Nilnocere, 2014.05.19 20:43)

Jézusom, Fájdalmak férfija, megtanultam Veled s Általad szenvedni. A szenvedés alázat, felemelkedés s tisztaszívűség. A szenvedés Eggyé ad Veled, s ezért szépek a testi-lelki fájdalmak is.

Köszönöm a nehéz helyzeteket, mert a megoldás Hozzád vezet
köszönöm betegségemet, mert a gyógyulás útja Te vagy
Köszönöm a szép érzéseket mert az öröm orszàgid egy darabkája.

Köszönöm hogy e sorokat írhatom, köszönöm, hogy élek, hogy élhetek.
Amen♡2014.05.15.

(Nilnocere, 2014.05.15 08:13)

Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg, 
gyötrelmeimből a te igazságod szerint
vezess ki engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké. Ámen.

2014.05.07.

(Nilnocere, 2014.05.07 16:47)

Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség.
Alleluja.

2014.05.06.

(Nilnocere, 2014.05.06 16:52)

Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.

Maradj velünk, Uram. Alleluja.

2014.05.04.

(Nilnocere, 2014.05.04 09:57)

Igazságos vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál!
(Jel 16, 5).

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom nevedet 
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, †
és nevedet magasztalom 
mindörökkön-örökké.

2014.05.04.

(Nilnocere, 2014.05.04 02:54)

Virrassz még, és imádkozz még,
Jézussal ébren, virrassz az éjben.

2014.05.03.

(Nilnocere, 2014.05.03 04:14)

♡Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt; 
dicsérjük és magasztaljuk örökké!
Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, 
dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!♡

2014.04.29.

(Nilnocere, 2014.04.29 03:16)

Krisztust szabad akarattal megvallom, Krisztust szívemből szomjazom, szüntelen Krisztussal lenni vágyom. Alleluja.

2014.04.28.

(Nilnocere, 2014.04.28 13:01)

Jézusom, köszönöm hogy benned remélve telhetnek napjaim. Hogy mindent rád bízhatok, eléd tehetek és válaszul megajándékozol szent kegyelmeddel és jóságoddal.
Most már mindig minden percemben érzem szereteted. Tán korábban nem értem meg arra, hogy bárhol legyek is, átérezzem szívből szereteted de nagyszombat éjjeli találkozásunk óta minden megváltozott bennem.
Megmutattad hogy szereteted nemcsak órákig tarthat, hanem örökké.

E tündöklésben telnek napjaim, Veled. ♡2014.04.24.

(Nilnocere, 2014.04.24 04:26)

Isten, te vagy az ♡ én Istenem, 
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, 
mint a puszta kiaszott földje.
♡Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, ♡

2014.04.23.

(Nilnocere, 2014.04.23 21:25)

Maradj örökre, Jézusunk,
fényes húsvéti örömünk,
s kiket kegyelmed újraszült,
oszd meg dicsőséged velünk.

Dicsérünk, Jézus, szüntelen,
ki feltámadtál győztesen,
Atyának, Léleknek veled
most és örökre tisztelet.
Ámen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »