Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2014.03.22.

(Nilnocere, 2014.03.22 02:12)ragaszkodjunk hozzá, legyünk vele egész lelkünkkel, egész szívünkkel, minden erőnkkel, hogy fényében legyünk, lássuk dicsőségét, és élvezzük a mennyei gyönyörűség kegyelmét...."


2014.03.21.

(Nilnocere, 2014.03.21 20:43)

Áldott légy Istennek Fia, ki legyőzted a halált a ki megigazulásunkra, elszenvedtél értünk minden rosszat, hogy élhessünk országodban örökké. 

 
Áldott légy - fájdalmak férfija
Áldott légy - nyájak pásztora
Áldott légy - sebek gyógyítója
Áldott légy - bűnösök felkarolója


Áldott légy, áldott légy lelkünknek Megváltója!

Amen.

2014.03.21.

(Nilnocere, 2014.03.21 05:57)

Jön már a nap, fényes napod,
és minden újra felvirít;
mi is vigadjunk boldogan,
hogy szent kegyelmed ránk ragyog.


2014.03.21.

(Nilnocere, 2014.03.21 03:39)

Köszönöm Jézus a meghitt napokat és a békességedet. Az éjszakai lelki csendet, a jelenlétedet.
Nem látlak de hiszlek. Lehet ennél szebb bàrmi is?

2014.03.20.

(Nilnocere, 2014.03.20 06:27)

"ha hívod a bölcsességet, és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint a rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét...."


Jézusom, Bölcsességek Nagy Királya, egyszerű tudásomat nyitsd meg a Te végtelen okosságodra, segíts megértenem minden kinyilatkoztatásodat, üzeneteidet, segíts feljebb és feljebb jutni Hozzád szívvel, lélekkel és értelemmel egyaránt.
Kincs minden szavad, segíts tisztán látni a csillogását.
Amen.2014.03.19.

(Nilnocere, 2014.03.19 06:15)

Forrás: Ferenc pápa: nagyböjtre
Dátum: 2014-03-19


Az élet annál érettebbé és gazdagabbá válik, minél inkább elveszítjük azt annak érdekében, hogy másoknak életet adhassunk. Végső soron ez minden misszió lényege.

Feladat: Ma minden emberben Isten képmását keresem

2014.03.19.

(Nilnocere, 2014.03.19 01:46)

Szent József, téged e napon dicsérünk,
boldogan zengvén életed erényét:
e napon lettél méltó bevonulni
ég örömébe.


DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS SZENTLÉLEK ISTENNEK, MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ
AMEN.

2014.03.17.

(Nilnocere, 2014.03.17 20:38)

"Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, †
kedvesség ömlik el ajkadon, 
mert Istened örökre megáldott téged..."

Benned telnek napjaim és örül a szívem. Egész életem szépségei, csodái Hozzàd kötődnek. Kiárasztottad rám Szentséges Szíved.

2014.03.17.

(Nilnocere, 2014.03.17 09:56)

"Legyetek  irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas.  Ne mondjatok ítéletet senki fölött,  s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne  ítéljetek el senkit, s akkor  titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg,  és nektek is megbocsátanak.." (Lk 6, 36-37)

Segíts Istenem, hogy mindennapjaimban eszerint mérjem a mellettem élőket. Hogy ne ítélkezzem mások felett, és inkább én magam törekedjek jobbà válni és meg tudjak szívből bocsájtani újra és újra mindazoknak akik úgy érzem megbántottak és én is méltó legyek másik szemében a megbocsájtásra.

Amen.

Befejező imádság

(Nilnocere, 2014.03.15 23:35)

Krisztus, tündöklő nappalunk,
az éj árnyát eloszlatod,
kit fényből fénynek vall a hit
és fénnyel áldod szentjeid.

Esengünk hozzád, szent Urunk,
míg tart az éj, vigyázz reánk,
találjunk benned pihenést,
adj nyugodalmas éjszakát.

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék mindig jobb kezed
hűséges híveid felett.

Védelmezőnk, tekints le ránk,
igázd le ellenségeink,
vezesd szolgáidat, kikért
véred váltsága volt a bér.

Legyen most néked, Krisztusunk,
és szent Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
zengjen dicséret szüntelen.
Ámen.

Délutáni dícséret

(Nilnocere, 2014.03.14 15:55)

Isten erejével, az igazság fegyverzetében, éljünk nagy türelemmel!

Reggeli dícséret

(Nilnocere, 2014.03.14 08:24)

Jön már a nap, fényes napod,
és minden újra felvirít;
mi is vigadjunk boldogan,
hogy szent kegyelmed ránk ragyog.

A nagy mindenség téged áld,
kegyes Háromság, és imád,
bocsánatodban újulók,
mi is mondjunk új éneket!

Ámen.

Délelőtti dícséret

(Nilnocere, 2014.03.13 09:37)

"Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, 
taníts meg ösvényeidre.
Igazságod szerint vezess, taníts engem, †
mivel te vagy az én megmentő Istenem, 
és szüntelen benned bízom.
Irgalmasságodra gondolj, Uram, 
és könyörületedre, mely öröktől való.
Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére! †
Irgalommal gondolj reám, 
mert te jóságos vagy, Uram.
Az Úr igazságos és jóságos, 
ezért a bűnösöket útjára oktatja.
A szelídeket törvénnyel vezeti, 
az alázatosaknak ösvényét tanítja.
Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, 
akik szövetségét s törvényét megtartják.
Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, 
mert sok vétek terheli lelkemet!"

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.

Ámen.

Délutáni dicséret

(Nilnocere, 2014.03.12 14:27)

Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, †

2014.03.12.

(Nilnocere, 2014.03.12 09:38)

Istenünk, a te fényedben látjuk az igazi fényt.

Reggeli dícséret

(Nilnocere, 2014.03.12 08:12)

Üdvösség napja, Krisztusunk,
hasítsd szét vakságunk ködét,
hogy felragyogjon az erény,
midőn reánk nappalt hozol.

Adtál üdvünkre szent időt,
adj hát bűnbánó szívet is,
hogy jóságod térítse meg,
kiket sokáig tűrt kegyed.

Hadd vezekeljünk némiképp
a bűnbocsánat díjaként:
hisz bűneink bármily nagyok:
csodás irgalmad még nagyobb.

Jön már a nap, fényes napod,
és minden újra felvirít;
mi is vigadjunk boldogan,
hogy szent kegyelmed ránk ragyog.

A nagy mindenség téged áld,
kegyes Háromság, és imád,
bocsánatodban újulók,
mi is mondjunk új éneket!
Ámen.

Aranyszerda

(Nilnocere, 2014.03.12 04:48)

Ki korán kel, aranyat lel....


Ferenc pápa: nagyböjtre
Dátum: 2014-03-12


Senki nem tudja elbitorolni tőlünk azt a méltóságot, amivel ez a végtelen és rendíthetetlen szeretet felruházott minket. Ő nem hagy cserben, visszaadhatja az örömünket - ez jóleső érzéssel tölt el, és feljogosít arra, hogy felemeljük a fejünket és mindent újra kezdhessünk.

 

Feladat: Ma "igaz" emberként élek.

Örömhír a lelkemnek, a szívemnek Atyám minden szavad, köszönöm, köszönöm hogy én is újrakezdhettem.

 

 

 

Aranyszerda

(Nilnocere, 2014.03.12 04:34)

Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem.


2014.03.11.

(Nilnocere, 2014.03.11 04:55)

Mit remél a bűnös, mikor imádkozik, mikor fölemeli lelkét az Istenhez? (Jób 27,8)

Imádkozz értem Jézus, járj közben Atyánknál imáddal, a bűnnek minden csíráját tépd ki szívemből.

Szent vagy, méltó és igazságos...

2014.03.10.

(Nilnocere, 2014.03.10 14:34)

Jöjjön el a Te országod.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »