Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2014.03.28.

2014.03.28 12:37

Az én szívem énekel, 
és nincs más név, 
csak ♡ Jézus, Jézus....♡


Virágzik a lelkem. 

Nilnocere - 2014.03.28.

2014.03.28 12:31

Teremtő Lelke kincseit
a zsoltárt mondók élvezik:
lehűti lázas test hevét,
olvasztja fázó szív jegét.

Kérleljük Krisztust s az Atyát,
kettőjük Lelkét egyaránt:
egyetlen Úr az ég felett,
imánk hallgasd meg, Hármas-Egy!
Ámen.

Nilnocere - 2014.03.27.

2014.03.27 16:48

Oltalmazó rejtekhelyem vagy és pajzsom,
igédben nagyon reménykedem.

Nilnocere - 2014.03.26.

2014.03.26 22:14

Hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, †
hiába esztek verejtékes kenyeret: 
pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.

Nilnocere - Urunk születésének hírüladàsa - Gyümölcsoltó Boldogasszony

2014.03.25 12:32

Szemem hozzád emelem,
hozzád, aki a mennyben élsz.Magasztallak Téged, áldlak Téged, imádlak Téged.

Nilnocere - 2014.03.24.

2014.03.24 22:20

"Te rátekintesz az alázatosakra, és elhalmozod javaiddal az éhezőket,
emeld fel az elnyomottakat, állj a nélkülözők mellé, és segítsd a haldoklókat!

Urunk, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet!"

Rám is csodálatos módon letekintesz nap mint nap, békesség és öröm járja át szívem, mert tudom sohasem hafysz magamra.
Te művlsg minden csodát az életembe.

Nilnocere - 2014.03.24.

2014.03.24 16:53

A szívbeli öröm: élet az ember számára, és ki nem fogyó szent kincs, meghosszabbítja a vidámság az ember életét. (Sir 30,23)


Velem vagy a másodikon.....

Nilnocere - 2014.03.24.

2014.03.24 06:40

Jön már a nap, fényes napod,
és minden újra felvirít;
mi is vigadjunk boldogan,
hogy szent kegyelmed ránk ragyog.

Nilnocere - 2014.03.23.

2014.03.23 17:45

Az Úr ragyog felettünk!

Nilnocere - 2014.03.22.

2014.03.22 05:33

Ferenc pápa: nagyböjtre

Dátum: 2014-03-22

A hitünk valósága és lényege mindig ugyanaz: Isten, aki az ő mérhetetlen szeretetét a meghalt és feltámadott Krisztusban nyilatkoztatta ki a számunkra.
Feladat: Végiggondolom saját hitem törlenetet, és hálát adok a kegyelmekért.

Nilnocere - 2014.03.22.

2014.03.22 02:12ragaszkodjunk hozzá, legyünk vele egész lelkünkkel, egész szívünkkel, minden erőnkkel, hogy fényében legyünk, lássuk dicsőségét, és élvezzük a mennyei gyönyörűség kegyelmét...."


Nilnocere - 2014.03.21.

2014.03.21 20:43

Áldott légy Istennek Fia, ki legyőzted a halált a ki megigazulásunkra, elszenvedtél értünk minden rosszat, hogy élhessünk országodban örökké. 

 
Áldott légy - fájdalmak férfija
Áldott légy - nyájak pásztora
Áldott légy - sebek gyógyítója
Áldott légy - bűnösök felkarolója


Áldott légy, áldott légy lelkünknek Megváltója!

Amen.

Nilnocere - 2014.03.21.

2014.03.21 05:57

Jön már a nap, fényes napod,
és minden újra felvirít;
mi is vigadjunk boldogan,
hogy szent kegyelmed ránk ragyog.


Nilnocere - 2014.03.21.

2014.03.21 03:39

Köszönöm Jézus a meghitt napokat és a békességedet. Az éjszakai lelki csendet, a jelenlétedet.
Nem látlak de hiszlek. Lehet ennél szebb bàrmi is?

Nilnocere - 2014.03.20.

2014.03.20 06:27

"ha hívod a bölcsességet, és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint a rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét...."


Jézusom, Bölcsességek Nagy Királya, egyszerű tudásomat nyitsd meg a Te végtelen okosságodra, segíts megértenem minden kinyilatkoztatásodat, üzeneteidet, segíts feljebb és feljebb jutni Hozzád szívvel, lélekkel és értelemmel egyaránt.
Kincs minden szavad, segíts tisztán látni a csillogását.
Amen.Nilnocere - 2014.03.19.

2014.03.19 06:15

Forrás: Ferenc pápa: nagyböjtre
Dátum: 2014-03-19


Az élet annál érettebbé és gazdagabbá válik, minél inkább elveszítjük azt annak érdekében, hogy másoknak életet adhassunk. Végső soron ez minden misszió lényege.

Feladat: Ma minden emberben Isten képmását keresem

Nilnocere - 2014.03.19.

2014.03.19 01:46

Szent József, téged e napon dicsérünk,
boldogan zengvén életed erényét:
e napon lettél méltó bevonulni
ég örömébe.


DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS SZENTLÉLEK ISTENNEK, MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ
AMEN.

Nilnocere - 2014.03.17.

2014.03.17 20:38

"Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, †
kedvesség ömlik el ajkadon, 
mert Istened örökre megáldott téged..."

Benned telnek napjaim és örül a szívem. Egész életem szépségei, csodái Hozzàd kötődnek. Kiárasztottad rám Szentséges Szíved.

Nilnocere - 2014.03.17.

2014.03.17 09:56

"Legyetek  irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas.  Ne mondjatok ítéletet senki fölött,  s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne  ítéljetek el senkit, s akkor  titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg,  és nektek is megbocsátanak.." (Lk 6, 36-37)

Segíts Istenem, hogy mindennapjaimban eszerint mérjem a mellettem élőket. Hogy ne ítélkezzem mások felett, és inkább én magam törekedjek jobbà válni és meg tudjak szívből bocsájtani újra és újra mindazoknak akik úgy érzem megbántottak és én is méltó legyek másik szemében a megbocsájtásra.

Amen.

Nilnocere - Befejező imádság

2014.03.15 23:35

Krisztus, tündöklő nappalunk,
az éj árnyát eloszlatod,
kit fényből fénynek vall a hit
és fénnyel áldod szentjeid.

Esengünk hozzád, szent Urunk,
míg tart az éj, vigyázz reánk,
találjunk benned pihenést,
adj nyugodalmas éjszakát.

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék mindig jobb kezed
hűséges híveid felett.

Védelmezőnk, tekints le ránk,
igázd le ellenségeink,
vezesd szolgáidat, kikért
véred váltsága volt a bér.

Legyen most néked, Krisztusunk,
és szent Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
zengjen dicséret szüntelen.
Ámen.