Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.05.01.

(Nilnocere, 2019.05.01 23:51)

Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké! Alleluja!

2019.04.30.

(Nilnocere, 2019.04.30 15:42)

† Isten irgalmasságáról, végtelen szeretetéről és mindarról mely az irgalmasság vasárnapján történt †

Nem is tudom hol kezdjem azt a szépséges történetet amely az irgalmasság vasárnapján történt velem!
Azóta is csak keresem a szavakat és a válaszokat és lelki örömömben alig vagyok magamnál!
Nemrégiben bérmaszülőnek kértek fel, amit nagy örömmel de annál több bizonytalansággal fogadtam el, mert életállapotom szerint nem lehetek sem keresztszülő sem pedig bérmaszülő, így aggódva indultam el vasárnap reggel a pesti karmelita templomba, ahol kedves ismerősöm vagyis bérmagyermekem és egy csodálatra méltó, nyitott szívű pap várt rám, hogy a bérmaszülőséget megbeszéljük személyesen. Én az Úristenre bíztam ezt az örömteli felkérést és imádságom meghallgatásra talált! Első pillanattól kezdve ezzel az eddig számomra ismeretlen pappal mintha csak ezer éve ismertük volna egymást, úgy kezdtünk el beszélgetni! Azonnal szívembe zártam Őt megértése, nyitottsága és testvéri szeretete miatt, aki engedélyezte néhány szóváltás után személyesen is bérmaszülőségemet! Le se tudom írni mekkora boldogságot adott ő nekem ezzel! Hiszen végre keresztelésemet és bérmálkozásomat ilyen módon is újraélhetem és végre én is adhatok hasonló örömet másnak bérmaszülőségemmel mint amilyet én kaptam négy évvel ezelőtt keresztszülőmtől! Aztán persze szóba került még a ferences illetve a karmelita rend is melyekről mindketten csak áradoztunk, szóba kerültek a szentségek és minden egyéb fontos dolog, majd hárman az oltár előtt el is próbáltuk a bérmálkozás menetét.
A szívemet olyan boldogság járta át míg ott voltam és közösen készülődtünk, mintha csak a mennyben lettem volna!
A próba után kedves ismerősömmel délután a szentírást olvasgattuk és rózsafüzért imádkoztuk, majd elindultam kora este a ferences templomba az esti szentmisére.
A templomtól nem messze jártam már édes kábulatban, teljesen átszellemülten, mikor egyszer csak magam elé tekintettem sietségemben és az úttesten hirtelen egy fénylő tárgyat pillantottam meg. Kellett pár másodperc hogy felfogjam mi is az valójában és abban a pillanatban azonnal fel is kaptam a földről a közelgő autók miatt. Egy gyönyörű, csodás érmes, fagyöngyből készült nagy rózsafüzért találtam az utcán ennyi mennybéli öröm után az Isteni irgalmasság vasárnapján! Alig akartam elhinni hogy mindez velem történik meg, hiszen nem érdemlek ennyi jót! Csak álltam a templomban könnyek közt, kezemben ezzel az égi ajádékkal és meg sem tudtam szólalni! Azóta is hatása alatt állok a vasárnapi történéseknek és azóta is csak keresem a válaszokat hogy Isten miért ad nekem ennyi örömöt, miért ajándékoz nekem ennyi földi és égi szépséget? Miért halmoz el engem minden jóval mikor nem vagyok méltó jóságára!
Nem tudom hogy ezzel a gyönyörű rózsafüzérrel mit is akarhatott mondani nekem a Jóságos Isten, csak azt tudom és érzem hogy fölöttem az égben olyan gyönyörűséges dolgok történnek amelyeket én esendő, bűnös ember meg sem érthetek itt a Földön!
Vasárnap óta ebben az édes sokkban telik minden órám és készülök lelkiekben erre a május 5-ei szép eseményre, miközben folyamatosan nálam van ez a rózsafüzér amit Istenem ajándékozott nekem irgalmasságának napján!
Döbbenetes dolog ez, hiszen én a 2019-es évemet a Szűzanyának ajánlottam fel, a keresztelésemet is Őrá bíztam és az Ő szeretetébe ajánlottam, vasárnap rózsafüzért imádkoztunk erre pedig épp egy rózsafüzért találok néhány órával később! Nincsenek szavak csak édes sokk, édes kábulat mely körbeöleli két napja egész lényemet!

Istenem! Nem tudom mit is mondhatnék Neked mindazok után ami történt! Édes sokkomban viszontöleli lelkem a Te láthatatlan közelségedet, Fenséges mivoltodat! A szívem, a lelkem, a tekintetem az égbe ragadt két napja és nem tudok semmi másra figyelni csak Rád, Jóságos Istenem! Oktalan vagyok hogy felfoghassam azt a csoda és szeretetáradatot melyet rámöntöttél irgalmasságod napján! Csak azt tudom hogy szeretlek és leírhatatlanul boldog vagyok a Te gyermekedként Jóságos Istenem!

2019.04.27.

(Nilnocere, 2019.04.27 23:58)

Krisztus feltámadt! Hallja és tudja meg mindenki, jusson el minden emberhez ez az örömhír!
Oszlasson el minden sötétséget, hatoljon át minden falon, törjön össze minden rabláncot és győzzön le minden bűnt e két szó szerte az egész világon: Jézus él!

2019.04.27.

(Nilnocere, 2019.04.27 11:08)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-04-27

Húsvétnak ezekben a napjaiban hirdessétek életetekkel és szavaitokkal az örömhírt, hogy Jézus feltámadt!

2019.04.27.

(Nilnocere, 2019.04.27 09:43)

Krisztus szemlélése

II. János Pál pápa breviáriuma
2019-04-27

Krisztus szemlélése azt is jelenti, hogy föl tudjuk ismerni mindenütt, ahol megmutatkozik sokféle jelenlétében, de mindenekelőtt testének és vérének eleven Szentségében.

2019.04.27.

(Nilnocere, 2019.04.27 05:27)

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom nevedet
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, †
és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké.

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 19:17)

Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek,
mert igazak és jóságosak ítéletei, alleluja!

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 11:34)

Esengő szolgák, jöjjetek,
tárjátok fel ma szívetek,
nyissátok dalra ajkatok,
hogy boldog Istent áldjatok!

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 08:35)

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 07:17)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-04-26

Krisztus feltámadt, és vele együtt feltámad kreatív reményünk is, hogy megbirkózzunk a mostani nehézségekkel, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül.

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 05:24)

Isten új életre hívott minket, alleluja,
Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámasztása által, alleluja!

2019.04.25.

(Nilnocere, 2019.04.25 23:45)

A kereszten lett

a mínuszból plusz,
a negatívból pozitív,
a sötétségből világosság,
a halálból élet,
a gyűlöletből szeretet,
a kétségbeesésből öröm,
az összetörtségből helyreállás
és a pokol tüzéből a menny dicsősége!

2019.04.25.

(Nilnocere, 2019.04.25 09:52)

Benned és Veled

II. János Pál pápa breviáriuma
2019-04-25

"Ó Urunk, aki föltámadtál és élsz, Te vagy az Egyház és az emberiség mindig új reménye; Te vagy az ember és a történelem egyetlen és igaz reménye; Te vagy köztünk a dicsőség reménye már ebben az életben és a halálon túl. Benned és Veled el tudunk jutni az igazságra, értelme van a létünknek."

2019.04.25.

(Nilnocere, 2019.04.25 08:26)

Sose ringasd magadat hiú örömben

Keresztes Szent János aranymondásai
2019-04-25

Sose ringasd magadat hiú örömben, mert azt tudod, hogy milyen sok és nagy bűnt követtél el, de azt nem, hogy Isten előtt kedves vagy-e; azért félelemben élj és remélj Őbenne!

2019.04.25.

(Nilnocere, 2019.04.25 04:55)

Feltámadásodnak, Krisztus, alleluja,
ég és föld örvendezik, alleluja!

Örvendezem Krisztus, örvendezem én is, mert láthatlak a szívemmel és a lelkemmel Téged! Bár szemeimmel nem látlak, Te mégis Itt tündökölsz mindenütt!

2019.04.24.

(Nilnocere, 2019.04.24 23:55)

Égi Királynő, örvendezz, alleluja,
mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja!
Feltámadott, amint mondta, alleluja;
Kérleld az Istent értünk, alleluja!

2019.04.24.

(Nilnocere, 2019.04.24 15:33)

Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény.
(Ef 4, 23-24)

2019.04.24.

(Nilnocere, 2019.04.24 09:05)

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

2019.04.24.

(Nilnocere, 2019.04.24 04:51)

Csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem, alleluja!

2019.04.23.

(Nilnocere, 2019.04.23 23:51)

A húsvéti ünnep óta szívemben újra és újra felidéződnek azok a boldogságos idők, amikor Jézushoz készültem, amikor keresztelésemre készülődtem lázasan. Hogy milyen szerelmesen szaladtam mindig a templomba a hittan óráimra, hogy többet és többet tanulhassak és hallhassak Jézusról és Istenről!
Akkor még nem tudtam hogy milyen élet vár rám keresztelésem után! Egy örömökkel, áldásokkal és irgalmakkal teli élet! Hogy egy meleg ölelésű, Égi Édesanyát is kapok istengyermekségem mellé és hogy dalolni fog az égbolt akárhányszor csak feltekintek rá! Dalol és dalol azóta is és én örömittasan hallgatom ezt a gyönyörű égi áriát!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »