Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.05.10.

(Nilnocere, 2019.05.10 07:29)

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,
szolgáljatok az Úrnak örvendezve;
járuljatok színe elé vidám énekszóval!

2019.05.09.

(Nilnocere, 2019.05.09 23:52)

Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk,
aki vagy, aki voltál, és aki eljössz!

2019.05.09.

(Nilnocere, 2019.05.09 20:09)

Ki hasonló Hozzád a hősök közt, Uram,
ki hasonló Hozzád, Te szentségben dicső, alleluja!

2019.05.09.

(Nilnocere, 2019.05.09 11:24)

Boldog Charles de Foucauld:
Önátadás ima

Atyám, átadom magamat Neked,
tégy velem tetszésed szerint!
Bármit teszel is velem, megköszönöm,
mindenre kész vagyok, mindent elfogadok,
csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön.
Semmi mást nem kívánok Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom Istenem, szívem egész szeretetével,
mert szeretlek, és mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal
egészen kezedbe helyezzem életemet,
mert Te vagy az én Atyám.

Legyen nekem mindenkor, mindenben a Te igéd szerint Istenem!

2019.05.09.

(Nilnocere, 2019.05.09 08:10)

Magasztaljátok az Urat, Istenünket, †
boruljatok lába zsámolyához, mert ő valóban Szent!

2019.05.09.

(Nilnocere, 2019.05.09 04:37)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2019.05.08.

(Nilnocere, 2019.05.08 23:35)

Szent Bernát idézetek
2019-05-08

Gondolj a mondásra: akiknél az érés nagyon gyors, azoknál a gyümölcs maga erősen korcs. Ezért ne akarj hirtelen a magasságokba jutni, lassanként akarj előrehaladni.

2019.05.07.

(Nilnocere, 2019.05.07 23:53)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2019.05.06.

(Nilnocere, 2019.05.06 22:33)

Hűvös, hideg este van, én mégis erkélyemen állok, imádkozós kis birodalmam helyszínén, ahol felettem elterül a végtelen égbolt. Nem volt maradásom most este a lakásban, a lelkem, a szívem kihozott ide az égbolt alá, hogy minél közelebb legyek Fölséges Istenemhez, ki ott van fent, ott valahol a messzeségben!
Innen az erkélyről mikor idekint állok, megtelik egész bensőm a világ látványával, a létezés csodájával és csak dalol és dalol a szívem az Úristent dicsérve!
Olyan szép ez a teremtett világ és ez a földi élet Istennel!

2019.05.06.

(Nilnocere, 2019.05.06 19:02)

Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, †
hogy csodás tetteid az égig érnek;
Isten, ki hasonló hozzád?

2019.05.06.

(Nilnocere, 2019.05.06 11:08)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-05-06

Isten minden reggel felkeres minket ott, ahol vagyunk, és arra hív, hogy keljünk fel újra az Ő szavára, emeljük föl tekintetünket, és higgyünk benne, hogy a mennyországra lettünk teremtve.

2019.05.06.

(Nilnocere, 2019.05.06 07:32)

Szívem és testem áhítozik az élő Isten után, alleluja!

2019.05.06.

(Nilnocere, 2019.05.06 05:14)

Egyetlen örömünk legyen

Vianney Szent János breviáriuma
2019-05-06

Milyen jó is a szeretet! Nem más ez, mint Jézus Szívének kiáradása. Egyetlen örömünk legyen a földön: szeretni Istent, és tudni, hogy Isten szeret minket!

Ezzel a fenti örömmel köszöntöm ezt a mai reggelt és zárom szívembe mindazt amit tegnap este történt! Csodálatos napot hagytam magam mögött!
Valóban egyetlen örömöm volt tegnap is és ma is:
Isten szeret engem!

2019.05.05.

(Nilnocere, 2019.05.05 16:39)

Elérkezett végre bérmaszülőségem napja! Egész héten lélegzet visszafojtva vártam erre a napra! Hol lángolón, hol izgatottan, hol pedig szívemben kicsit aggódva bűnös mivoltom miatt. Olykor gyötör a bűntudat hogy méltó vagyok- e arra, hogy Isten illatos oltára elé lépjek ma este mint bérmaszülő, de ennyi égi és földi ajándék és irgalom folyam után melyet múlt vasárnap óta kaptam, úgy érzem Isten körülölelő szeretetében nincs helye kétkedésnek! Minden órában érzem közelségét és lángoló szívvel csak az előttem álló órákra tudok gondolni!

Istenem! Szívem minden szeretetével Eléd borulok minden jóságodért, minden szépségért mellyel megajándékoztál és minden csodádért melyet engedtél átélnem! Nem voltak szavak arra, amik múlt vasárnap történtek és tudom nem lesznek szavak arra sem, amik ma este fognak történni! Irgalmadban bízva Hozzád emelem ennek az estének minden történését! Legyen minden úgy ahogy Te akarod, ahogy elrendeled és legyen nekem minden a Te igéd szerint!

2019.05.03.

(Nilnocere, 2019.05.03 18:26)

Édes, szép Szűzanya

Pio atya breviáriuma
2019-05-03

Édes, szép Szűzanya, édes, kedves Szűzanya, olyan nagyon szép vagy! Ha a hit nem tartana másnak, az emberek istennőként tisztelnének. Szemed sugárzóbb a napnál, szép vagy Édes Szűzanya, dicsekszem veled, szeretlek! Jaj, segíts meg engem!

2019.05.02.

(Nilnocere, 2019.05.02 19:26)

Ma ezen a csütörtök estén még mindig a hatása alatt állok a vasárnap történteknek! Minden nap minden órájában nálam van a talált rózsafüzér és akárhányszor csak rápillantok, azonnal elönti lelkemet az Úristen szeretete és irgalma! Ma pedig felötlött bennem egy másik csodaszép gondolat is, hogy a május a Szűzanya hónapja és én éppen május előtt kaptam az égtől ezt a csodaszép ajándékot! Most munkám közben halkan a Szűzanyát köszöntöm, az Ő közbenjárását kérem minden ügyemhez és Őhozzá imádkozom, az én Égi Édesanyámhoz!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!

2019.05.01.

(Nilnocere, 2019.05.01 23:51)

Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké! Alleluja!

2019.04.30.

(Nilnocere, 2019.04.30 15:42)

† Isten irgalmasságáról, végtelen szeretetéről és mindarról mely az irgalmasság vasárnapján történt †

Nem is tudom hol kezdjem azt a szépséges történetet amely az irgalmasság vasárnapján történt velem!
Azóta is csak keresem a szavakat és a válaszokat és lelki örömömben alig vagyok magamnál!
Nemrégiben bérmaszülőnek kértek fel, amit nagy örömmel de annál több bizonytalansággal fogadtam el, mert életállapotom szerint nem lehetek sem keresztszülő sem pedig bérmaszülő, így aggódva indultam el vasárnap reggel a pesti karmelita templomba, ahol kedves ismerősöm vagyis bérmagyermekem és egy csodálatra méltó, nyitott szívű pap várt rám, hogy a bérmaszülőséget megbeszéljük személyesen. Én az Úristenre bíztam ezt az örömteli felkérést és imádságom meghallgatásra talált! Első pillanattól kezdve ezzel az eddig számomra ismeretlen pappal mintha csak ezer éve ismertük volna egymást, úgy kezdtünk el beszélgetni! Azonnal szívembe zártam Őt megértése, nyitottsága és testvéri szeretete miatt, aki engedélyezte néhány szóváltás után személyesen is bérmaszülőségemet! Le se tudom írni mekkora boldogságot adott ő nekem ezzel! Hiszen végre keresztelésemet és bérmálkozásomat ilyen módon is újraélhetem és végre én is adhatok hasonló örömet másnak bérmaszülőségemmel mint amilyet én kaptam négy évvel ezelőtt keresztszülőmtől! Aztán persze szóba került még a ferences illetve a karmelita rend is melyekről mindketten csak áradoztunk, szóba kerültek a szentségek és minden egyéb fontos dolog, majd hárman az oltár előtt el is próbáltuk a bérmálkozás menetét.
A szívemet olyan boldogság járta át míg ott voltam és közösen készülődtünk, mintha csak a mennyben lettem volna!
A próba után kedves ismerősömmel délután a szentírást olvasgattuk és rózsafüzért imádkoztuk, majd elindultam kora este a ferences templomba az esti szentmisére.
A templomtól nem messze jártam már édes kábulatban, teljesen átszellemülten, mikor egyszer csak magam elé tekintettem sietségemben és az úttesten hirtelen egy fénylő tárgyat pillantottam meg. Kellett pár másodperc hogy felfogjam mi is az valójában és abban a pillanatban azonnal fel is kaptam a földről a közelgő autók miatt. Egy gyönyörű, csodás érmes, fagyöngyből készült nagy rózsafüzért találtam az utcán ennyi mennybéli öröm után az Isteni irgalmasság vasárnapján! Alig akartam elhinni hogy mindez velem történik meg, hiszen nem érdemlek ennyi jót! Csak álltam a templomban könnyek közt, kezemben ezzel az égi ajádékkal és meg sem tudtam szólalni! Azóta is hatása alatt állok a vasárnapi történéseknek és azóta is csak keresem a válaszokat hogy Isten miért ad nekem ennyi örömöt, miért ajándékoz nekem ennyi földi és égi szépséget? Miért halmoz el engem minden jóval mikor nem vagyok méltó jóságára!
Nem tudom hogy ezzel a gyönyörű rózsafüzérrel mit is akarhatott mondani nekem a Jóságos Isten, csak azt tudom és érzem hogy fölöttem az égben olyan gyönyörűséges dolgok történnek amelyeket én esendő, bűnös ember meg sem érthetek itt a Földön!
Vasárnap óta ebben az édes sokkban telik minden órám és készülök lelkiekben erre a május 5-ei szép eseményre, miközben folyamatosan nálam van ez a rózsafüzér amit Istenem ajándékozott nekem irgalmasságának napján!
Döbbenetes dolog ez, hiszen én a 2019-es évemet a Szűzanyának ajánlottam fel, a keresztelésemet is Őrá bíztam és az Ő szeretetébe ajánlottam, vasárnap rózsafüzért imádkoztunk erre pedig épp egy rózsafüzért találok néhány órával később! Nincsenek szavak csak édes sokk, édes kábulat mely körbeöleli két napja egész lényemet!

Istenem! Nem tudom mit is mondhatnék Neked mindazok után ami történt! Édes sokkomban viszontöleli lelkem a Te láthatatlan közelségedet, Fenséges mivoltodat! A szívem, a lelkem, a tekintetem az égbe ragadt két napja és nem tudok semmi másra figyelni csak Rád, Jóságos Istenem! Oktalan vagyok hogy felfoghassam azt a csoda és szeretetáradatot melyet rámöntöttél irgalmasságod napján! Csak azt tudom hogy szeretlek és leírhatatlanul boldog vagyok a Te gyermekedként Jóságos Istenem!

2019.04.27.

(Nilnocere, 2019.04.27 23:58)

Krisztus feltámadt! Hallja és tudja meg mindenki, jusson el minden emberhez ez az örömhír!
Oszlasson el minden sötétséget, hatoljon át minden falon, törjön össze minden rabláncot és győzzön le minden bűnt e két szó szerte az egész világon: Jézus él!

2019.04.27.

(Nilnocere, 2019.04.27 11:08)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-04-27

Húsvétnak ezekben a napjaiban hirdessétek életetekkel és szavaitokkal az örömhírt, hogy Jézus feltámadt!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »