Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2019.06.14.

2019.06.14 03:01

Édes az Úr, áldjátok nevét!

Nilnocere - 2019.06.09.

2019.06.09 18:41

Az Úrnak Lelke betölti a földkerekséget, alleluja!

Nilnocere - 2019.06.09.

2019.06.09 14:03

Pünkösdi áhitat

Ezen a meleg, csendes vasárnapon teendőim után a közeli templomkertbe húzott a szívem. Noha a templom már bezárt, a templom napsütötte tornya és a templomkert leírhatatlanul gyönyörű látványt nyújt ma, Pünkösd ünnepén! A kis utcákon szinte senki sincsen, a madarak csicseregnek, a fák a lengedező ágaikkal hűvös árnyékot adnak a kis utakon, mely körbeveszi a templomot és a levegőt körbebelengi a virágok édes illata. Nem is kívánhattam volna szebbet ezen a szép ünnepnapon mint azt, hogy ilyen szép látványban és égi találkozásban legyen részem! Nagyon szép és örömteli itt lenni, ülni egy padon, gyönyörködni mindabban ami körülvesz és belélegezni Isten mindent betöltő szeretetét!

Nilnocere - 2019.06.09.

2019.06.09 11:26

Ó, milyen jó és milyen édes, hogy a Te Lelked bennünk van, Urunk, alleluja!

Nilnocere - 2019.06.09.

2019.06.09 09:03

Pünkösd ünnepére

Alleluja, az Úrnak Lelke betölti a földkerekséget:
jöjjetek, imádjuk, alleluja!

Nilnocere - 2019.06.04.

2019.06.04 23:46

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-06-04

Az Úr mennybemenetele Jézus jelenlétének új formáját vezeti be, és azt kéri tőlünk, szemünk és szívünk legyen készen arra, hogy találkozzunk vele, szolgáljuk őt és tanúskodjunk róla másoknak.

Boldogságos szívvel állok ezen a csendes éjszakán az égbolt alatt és a Jézussal való gyönyörű találkozásokra gondolok! Jézus bár a mennybe ment - ezt ünnepeltük vasárnap - Ő mégis velem maradt! Velem maradt, bennem maradt, érzem jelenlétét a szívemben és minden napom olyan csodálatos Jézussal! Vele, az Ő szeretetében és szeretetével ébredni és nekilátni a mindennapi teendőknek, napi feladatoknak, munkának, majd meg - megállni és rácsodálkozni arra, hogy milyen gazdag is a szívem ha Jézus foglal benne helyet, ha minden szívdobbanás csak az Övé! Milyen gazdag is a szívem ha Jézus vezérel minden napomon és mennyivel másabb így minden! Mennyivel könnyebb minden nehézség, minden feladat, ha szívemben Jézussal állok neki a dolgaimnak!
Napközben gyakran látom magam előtt arcát. Fel-fel villan előttem és mint valami útjelző fény, úgy irányít szavaimban és tetteimben és olyankor édes békesség önti el egész bensőmet!
Mit is vallhatnék meg még Jézusról? Boldog vagyok, nagyon boldog és teljes Ővele!

Nilnocere - 2019.06.03.

2019.06.03 19:14

Szememet Hozzád emelem, Hozzád, aki a mennyben élsz.

Nilnocere - 2019.06.03.

2019.06.03 11:41

Ó, ha angyalszemünk volna

Vianney Szent János breviáriuma
2019-06-03

Ó, ha angyalszemünk volna, és látnánk Krisztus Urunkat, amint jelen van az oltáron és néz minket, mennyire tudnánk szeretni Őt! Nem akarnánk többé elszakadni tőle, mindig ott maradnánk lábainál.

Nilnocere - 2019.06.03.

2019.06.03 08:07

Mily kedves a Te hajlékod, Seregek Ura!
Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába.
Lelkem és testem ujjongva eped az élő Isten után!

Nilnocere - 2019.06.03.

2019.06.03 05:45

Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk a Szentlelket, jöjjetek, imádjuk, alleluja!

Nilnocere - 2019.06.02.

2019.06.02 23:50

Urunk mennybemenetelének ünnepére

Ha megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől

Vianney Szent János breviáriuma
2019-06-02

Milyen gyönyörű szép is az, hogy Krisztus Urunk az átváltozás után éppen úgy jelen van itt, mint az égben! Ha az ember jól megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől. Isten kímél minket, mert gyöngék vagyunk.

Nilnocere - 2019.05.26.

2019.05.26 05:29

Gyertyák, áhitat, szentgyónás és alig felfogható mély szeretet - Nightfever

Édes sokkban állok ezen a csendes vasárnap hajnalon idekint az erkélyen az égbolt alatt és próbálom szívemben elhelyezni azt a sok szépet amelyet péntek este kaptam ezen a csodálatos eseményen.
Amint beléptem a templomba, azonnal elöntötte egész bensőmet valamiféle erős melegség melyet most két nappal is lelkemben érzek. Bent a templomban péntek este megszűnt tér és idő és minden ami e világból való!
Megbabonázva hallgattam a szentmisét majd utána halkan felcsendültek a dicsőítő szólamok, a gyertyákat meggyújtották és sötétségbe borult az egész templom. Csak az oltár ragyogott Jézussal, a mécsesek lángjai pedig mindent bearanyoztak fényükkel. Gyönyörű látvány volt ahogy az oltár arany színekben kezd pompázni! Olyan szép volt, mintha csak egy mennybéli oltár lett volna! Mélyen a lelkembe ivódott mindaz amit láttam és hallottam, minden dallam, az imádságok, az imádkozó, térdeplő emberek látványa, a gyetyák fénye!
Ha ez a pénteki nap lett volna az utolsó az életemben, akkor is csak azt kértem volna hogy hadd térdeljek utoljára Jézus elé, annyira vágytam a közelségére!
És mily boldogságos érzés volt csendben Jézus előtt lenni, odakuporodni elé, teljesen kiüresítve átadni Neki egész szívemet lelkemet, teljes valómat, szívben odanyújtani az egész életemet és átadni magam az Ő mély szeretetének! Oly sokszor volt már ilyenben részem, mégis, minden találkozás bearanyozza a lelkemet és az égbe repít újra és újra! Miközben ott térdeltem az oltár előtt nem voltak bennem gondolatok, kérdések vagy kérések, csak szívemet, lelkemet betöltő melegség! Nem volt szükség emberi szavakra, semmire ami emberi, csak Jézusra!
Átszellemült lélekkel de fájó szívvel hagytam magam mögött az oltárt éjszakai munkám miatt de Jézus közelsége és szeretete mindvégig velem maradt! Éjszaka amikor csak magamra maradtam, teljes örömben suttogtam az éjszaka csendjébe Jézus nevét és mondtam hálát irgalmas szeretetéért!
És most két nappal mindezek után is leírhatatlan az öröm és a boldogság bennem! A szentgyónás felszabadító volt, a melegség azóta is egész szívemet betölti, Jézus irgalmas szeretete pedig az égig emel!
Oly nehéz szavakkal kifejezni ezt a sok boldogságos élményt, hiszen mely szavak alkalmasak arra hogy ilyen szépségeket le lehessen írni?
Csak állok itt a végtelen égbolt alatt egy örömittas, átvirrasztott éjszaka után és szüntelenül csak a tündöklő oltárt látom magam előtt.

Aranyban úszó vasárnapot a világnak!

Nilnocere - 2019.05.24.

2019.05.24 04:08

Meghitt hajnal ez a mai. Éjszakai munkámat végzem miközben az előttem álló esti Nightfever eseményt forgatom szívemben. Az utóbbi napok sok munkája és teendője közt csak erre a csodálatos eseményre tudtam és tudok gondolni és nem múlt el úgy nap, hogy ne elevenedett volna fel bennem a januári gyönyörű találkozás emléke! És végre, ma este újra ott térdepelhetek este a templomban Jézus előtt, bűnösségemet, kicsinységemet, sebezhetőségemet, gondolataimat átadva Neki! Leírhatatlan érzés az, amikor este a templomban megannyi mécses közt az oltár előtt térdelve ott lehetek Jézussal tudva, hogy milyen közel van! De nemcsak ott van közel hanem itt e percben is a munkahelyemen, vagy otthon és mindenütt bárhol is legyek!

Jézusom, csak mi ketten ma, holnap és mindenkor, amíg csak szívem dobog!

Nilnocere - 2019.05.18.

2019.05.18 13:04

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem!

Mily öröm a napot az Úristennel kezdeni! Kiállni az erkélyre, megtekinteni a csodás égboltot és a világot! Kitárni karomat és örvendezni az életnek, a létezésnek és mindannak ami e teremtett világban megtalálható! Mily öröm dicsérni Fölséges Istenemet mindazért a sok jóért amellyel elhalmoz minden nap!
Mily gazdag a lelkem mikor Uramat dicsérem, mert mintha csak a nap sugaraival válaszolna dicséreteimre, vagy a lágy szellővel, vagy az énekes kis madarak dalával!

Istenem! Mily öröm dicsérni Téged minden nap!

Nilnocere - 2019.05.17.

2019.05.17 23:26

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom nevedet
mindörökkön-örökké!
Naponta áldalak, †
és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké!

Nilnocere - 2019.05.16.

2019.05.16 23:08

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem és ujjong a lelkem.

Nilnocere - 2019.05.16.

2019.05.16 19:13

Áldott legyen az Úr, az én sziklaváram †

Nilnocere - 2019.05.16.

2019.05.16 08:49

Áldjátok az Urat, mert jó dicsérni Őt,
Istenünknek kedves a dicséret!

Nilnocere - 2019.05.15.

2019.05.15 23:55

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet,
próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat.
Nézd meg, nem járok-e téves úton,
és vezess az örökkévalóság útján!

Nilnocere - 2019.05.15.

2019.05.15 19:23

Uram, Te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, Te már jól ismered, Uram!
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom!