Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - Befejező imádság

2014.03.15 23:35

Krisztus, tündöklő nappalunk,
az éj árnyát eloszlatod,
kit fényből fénynek vall a hit
és fénnyel áldod szentjeid.

Esengünk hozzád, szent Urunk,
míg tart az éj, vigyázz reánk,
találjunk benned pihenést,
adj nyugodalmas éjszakát.

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék mindig jobb kezed
hűséges híveid felett.

Védelmezőnk, tekints le ránk,
igázd le ellenségeink,
vezesd szolgáidat, kikért
véred váltsága volt a bér.

Legyen most néked, Krisztusunk,
és szent Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
zengjen dicséret szüntelen.
Ámen.

Nilnocere - Délutáni dícséret

2014.03.14 15:55

Isten erejével, az igazság fegyverzetében, éljünk nagy türelemmel!

Nilnocere - Reggeli dícséret

2014.03.14 08:24

Jön már a nap, fényes napod,
és minden újra felvirít;
mi is vigadjunk boldogan,
hogy szent kegyelmed ránk ragyog.

A nagy mindenség téged áld,
kegyes Háromság, és imád,
bocsánatodban újulók,
mi is mondjunk új éneket!

Ámen.

Nilnocere - Délelőtti dícséret

2014.03.13 09:37

"Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, 
taníts meg ösvényeidre.
Igazságod szerint vezess, taníts engem, †
mivel te vagy az én megmentő Istenem, 
és szüntelen benned bízom.
Irgalmasságodra gondolj, Uram, 
és könyörületedre, mely öröktől való.
Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére! †
Irgalommal gondolj reám, 
mert te jóságos vagy, Uram.
Az Úr igazságos és jóságos, 
ezért a bűnösöket útjára oktatja.
A szelídeket törvénnyel vezeti, 
az alázatosaknak ösvényét tanítja.
Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, 
akik szövetségét s törvényét megtartják.
Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, 
mert sok vétek terheli lelkemet!"

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.

Ámen.

Nilnocere - Délutáni dicséret

2014.03.12 14:27

Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, †

Nilnocere - 2014.03.12.

2014.03.12 09:38

Istenünk, a te fényedben látjuk az igazi fényt.

Nilnocere - Reggeli dícséret

2014.03.12 08:12

Üdvösség napja, Krisztusunk,
hasítsd szét vakságunk ködét,
hogy felragyogjon az erény,
midőn reánk nappalt hozol.

Adtál üdvünkre szent időt,
adj hát bűnbánó szívet is,
hogy jóságod térítse meg,
kiket sokáig tűrt kegyed.

Hadd vezekeljünk némiképp
a bűnbocsánat díjaként:
hisz bűneink bármily nagyok:
csodás irgalmad még nagyobb.

Jön már a nap, fényes napod,
és minden újra felvirít;
mi is vigadjunk boldogan,
hogy szent kegyelmed ránk ragyog.

A nagy mindenség téged áld,
kegyes Háromság, és imád,
bocsánatodban újulók,
mi is mondjunk új éneket!
Ámen.

Nilnocere - Aranyszerda

2014.03.12 04:48

Ki korán kel, aranyat lel....


Ferenc pápa: nagyböjtre
Dátum: 2014-03-12


Senki nem tudja elbitorolni tőlünk azt a méltóságot, amivel ez a végtelen és rendíthetetlen szeretet felruházott minket. Ő nem hagy cserben, visszaadhatja az örömünket - ez jóleső érzéssel tölt el, és feljogosít arra, hogy felemeljük a fejünket és mindent újra kezdhessünk.

 

Feladat: Ma "igaz" emberként élek.

Örömhír a lelkemnek, a szívemnek Atyám minden szavad, köszönöm, köszönöm hogy én is újrakezdhettem.

 

 

 

Nilnocere - Aranyszerda

2014.03.12 04:34

Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem.


Nilnocere - 2014.03.11.

2014.03.11 04:55

Mit remél a bűnös, mikor imádkozik, mikor fölemeli lelkét az Istenhez? (Jób 27,8)

Imádkozz értem Jézus, járj közben Atyánknál imáddal, a bűnnek minden csíráját tépd ki szívemből.

Szent vagy, méltó és igazságos...

Nilnocere - 2014.03.10.

2014.03.10 14:34

Jöjjön el a Te országod.

Nilnocere - 2014.03.10

2014.03.10 14:29

"tiszta leszek akkor egészen, 
és a nagy bűnöktől megmenekülök.
Ajkam szólása, szívem gondolata †
legyen kedves előtted, 
én Uram, segítőm és megváltóm!"Nilnocere - 2014.03.10

2014.03.10 04:51

Szavam kevés hogy elmondjam, csodálatos az én Uram

Nilnocere - 2014.03.09.

2014.03.09 18:10

Majd újra keresed az Urat, a te Istenedet, és meg is találod, ha szíved s lelked mélyéből vágyódsz utána... (Mtörv 4, 29-31)


Mindennap kereslek Téged s a Te kegyelmedből meg is talállak Téged. Ezért áldott minden nap.

Nilnocere - 2014.03.08.

2014.03.08 13:27

"és övé a hegyek minden orma.
Övé a tenger, az ő műve, 
a szárazföld is az ő keze alkotása..."

Gyönyörű ez a nap. Szikrázó napsütés, kék ég, zöldellő természet, magasló hegyvonulatok. És ez mind a Te műved Atyám. Lélegzetelállítóan szép ez az ajándék mely mindennap körülölel bennünket emvereket.

Nilnocere - 2014.03.08.

2014.03.08 02:07

Nagy nap ez a mai. Ma újra élem Veled Jézus a 11 évvel ezelőtti elhívásomat. Milyen döbbenetes pillanatok voltak. Mikor beléptem abba a kis kápolnába, most olyan, mintha csak tegnap történt volna. Édesen izgatott a szívem, mert tudom, tudom hogy ma minden más lesz mint akkor volt....Ez a találkozás a böjti idő és hitem megkoronázása.


Megmutatod nekem az élet útját, az öröm teljességét színed előtt, (Zsolt, 16,11)


Nilnocere - 2014.03.07.

2014.03.07 12:48

Engedd nekem e napon hogy szívünk ma is összeérjen. 

Nilnocere - 2014.03.07.

2014.03.07 12:41

Akkor majd, ha szólítod, az Úr válaszol, ha kiáltasz, így szól: "Íme, itt vagyok!" (Iz 58,9a)

Nilnocere - 2014.03.06.

2014.03.06 19:05

Győzelemért és békéért


Mindent elviselek abban, aki erőt ad (Fil 4, 13).

Nilnocere - 2014.03.06.

2014.03.06 03:01

Ez most a kedvező idő,
kegyelmek napja ránk ragyog:
a lankadt földre hozza már
a böjt a boldog gyógyulást.

Krisztus nagy fénye tündököl,
üdvünknek nyitja napjait,
míg bűnnel sebzett szíveket
fegyelme gyógyít, jóra int.

Urunk, tarthassunk üdvösen
testben-lélekben böjtöket,
s utunkon biztos fény legyen
örök Húsvétod öröme.

Kegyes Háromság, tégedet
imádjanak már mindenek,
s kiket megújít nagy kegyed,
zengjük dicső, új éneked.

Ámen.