Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2014.02.02.

2014.02.02 04:52

Szent vagy, szent vagy, 
erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég s föld, 
dicsőséged mindent betölt.

Van helyed Jézus ma is emeleteinken, minden zugban és helyiségben, de legfőképpen a szívemben.
Igazíts ma is engem, újult erőmben tarts meg engem.

Nilnocere - 2014.01.27.

2014.01.27 03:08

GYÓGYÍTSD MEG BETEG LELKEM HOGY MÉLTÓ LEHESSEK ORSZÁGODRA


Nilnocere - 2014.01.27.

2014.01.27 01:15


†††

Az Ő kínszenvedése és keresztje által.....

megalkuszom, leborulok, beismerek, gyötrődöm..

†††  
Nilnocere - 2014.01.26.

2014.01.26 03:18

Szent Fényesség, ragyogj belénk,
a lélek álmát megszakaszd;
első szavunk tiéd legyen,
s amit fogadtunk, álljuk azt!

Nilnocere - 2014.01.25.

2014.01.25 22:37

ÁLDOTT LEGYEN MINDEN EGYES SEBED, AMELYET ÉRTEM SZENVEDTÉL El,
ÁLDOTT LEGYEN MINDEN EGYES SZÚRÁS ÖSSZETÖRT TESTEDEN, AMIT ÉRTEM VISELTÉL EL,
ÁLDOTT LEGYEN VÉRES TESTED, MELYET ÉRTEM ÁLDOZTÁL FEL.

AMEN

Nilnocere - 2014.01.17.

2014.01.17 03:20

Aranypéntek

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: 
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján, hogy élvezhessem az Úr édességét, 
és szemlélhessem szent templomát.
Nilnocere - 2014.01.16.

2014.01.16 23:36

Ragyogj be emberszíveket,
törölgess szennyes lelkeket,
oldozd a bűn bilincseit,
könnyítsd a vétkek terheit!

Nilnocere - 2014.01.14.

2014.01.14 23:47

Tisztítsa égi kegyelem
kiégett lelkünk sok sebét,
hogy tetteit könny mossa meg,
s törjön le átkos szenvedélyt.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia,
és Szentlélek, Vigasztalónk:
egyetlen Úr, örök Király. Ámen.

Nilnocere - 2014.01.10.

2014.01.10 04:57

Mindenható Krisztus, kérlek csillapítsd le a szíveket,
a haragosoknak bölcsességet, a megbántottaknak békességet, s a Te szereteted legyen lámpás azon az úton melyen e szívek haladnak.

Teremts békességet, gyújts reménységet, támassz hitet.

Mindenkor,
AMEN.

Nilnocere - 2014.01.06.

2014.01.06 01:36

Újítsd meg a jeleket, és tégy csodákat újból.

Nilnocere - 2014.01.05.

2014.01.05 14:21

Lélekben zsoltározva így
a szent apostolok nyomán,
Krisztustól kérjünk általuk
a gyenge lábnak új erőt.

Nilnocere - 2014.01.05.

2014.01.05 03:16

Mert övé lesznek mindenek,
a föld, a menny, a tengerek,
kelettől messze nyugatig,
az alvilág s a magas èg.


Nilnocere - 2014.01.04.

2014.01.04 13:24

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk ajtaja tárul.

Megtanítottál Uram hogy Nélküled nincs értelme az életnek,nincs értelme semminek e világon. S az én szívem oda vágyódik, ahol a Te szíved is van. Add hogy eljussak Hozzád, add, hogy az én szívem a Tied mellett nyugodhasson.

Amen

Nilnocere - 2013.12.28.

2013.12.28 23:55

Irgalmas Istenem, köszönöm azt a csodát amellyel ma széthúzott családunkat megajándékoztad, nincsen szó kegyelmedre és végtelen szeretetedre.
Köszönöm hogy lehajoltál hozzánk, és megmutattad Fénylő Szívedet.

(M 29 év után újra köztünk)Nilnocere - 2013.12.28.

2013.12.28 06:55

Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt; 
dicsérjük és magasztaljuk örökké!
Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, 
dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!

Nilnocere - 2013.12.28.

2013.12.28 02:01

Áldja az Urat az Úr minden műve, 
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!
Áldjátok az Urat, az Úr angyalai mindnyájan; 
áldjátok az Urat, ti, egek!
Áldjátok az Urat, ti, vizek az égbolt fölött; 
áldjátok az Urat, az Úr minden erői!
Áldjátok az Urat, nap és holdvilág; 
áldjátok az Urat, égi csillagok!

Nilnocere - 2013.12.27.

2013.12.27 08:42

Föld ékessége, dicsősége mennynek,
esdj megbocsátást gonoszságainkra,
szent tanításod csodálatos titkát
fejtsd ki előttünk!
 † † †

Nilnocere - 2013.12.26.

2013.12.26 07:39

Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet.Mint dús lakomával, teljék be lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem,mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem.

Nilnocere - 2013.12.24

2013.12.24 08:52

Jöjj el, Urunk, Jézus!

Urunk, Jézus Krisztus, aki mennyei erővel érkezel, tekints kicsinységünkre, hogy méltók lehessünk ajándékaidra!
(Jöjj el, Urunk, Jézus!)
Te örömhírt hoztál az embereknek, add, hogy állandóan hirdessük megváltó művedet!
(Jöjj el, Urunk, Jézus!)
Te, aki mindenkor áldott vagy, élsz és kormányozod a mindenséget, add, hogy reménykedve várjuk az örök boldogságot és dicsőséges eljöveteledet!
(Jöjj el, Urunk, Jézus!)
Érkezésedet sóhajtozva várjuk, vigasztalj meg minket és részesíts isteni életedben!
(Jöjj el, Urunk, Jézus!)

Amen.

Nilnocere - 2013.12.21.

2013.12.21 13:40

† Kerestem az Urat, és Ő meghallgatott,
és kiragadott engem minden rettegésből.
Tekintsetek rá, és eláraszt a fény
benneteket,
és arcotokat nem érheti szégyen. †


Ma is Benned gyönyörködöm, Benned lelem örömöm, én Veled vagyok és Te énvelem.
† † †