Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2013.11.07.

2013.11.07 08:22

Felettünk ott áll Őrszemünk, s mindennap mindenre ügyel, szemléli, mit, hogyan teszünk, s hajnaltól estig ránk figyel...

Benned teljen e nehéz nap, ha Te jelen vagy, nincs nehézség, nincs aggodalom s nincs erőtlenség sem.

Dicsőség az Atyánk, a Fiúnak és Szentlélek Istennek, a nap minden órájában és percében és mindörökké.
Amen.

Nilnocere - 2013.11.07.

2013.11.07 05:14


A földön minden színre még sötét fátyolt borít az éj. Igaz Bíránk, szívünk feléd áldón eseng és kérve kér.

Hogy minden vétkét elvegyed s a lélek szennyét mind lemosd, add, Krisztusunk, kegyelmedet: kerüljünk el minden gonoszt.

Mert nézd, a szív bűntől beteg, gonoszság mérge marta meg, de már az éjben ébredez, Megváltónk, tégedet keres.

Te űzd el tőlünk messzire a lelken ülő éjhomályt, a boldogító égi fény, világosságod járja át.

Krisztus, kegyelmes nagy Király, neked s Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled, időtlen századok során. Ámen

Nilnocere - 2013.11.06.

2013.11.06 08:27

Nevedre esküszöm mert csak így küzdhető le minden akadály, csak így megy minden rendben.
Segítsd munkámat, a Te szemed legyen az én szemem, a Te erőd legyen az én erőm ma.

Csak mi ketten..

Nilnocere - 2013.11.06.

2013.11.06 05:01

Ragyogva világít szavad fénye


Nilnocere - 2013.11.05.

2013.11.05 08:21

Nehézségek könnyitője imádkozzál èrtem.

Nilnocere - 2013.11.04.

2013.11.04 04:42

Atyának fénye, fénysugár, napból sugárzó napvilág, fény fénye, nappal napja vagy: forrás, hol minden fény fakad.

Igaz Nap, örök fényedet ragyogtasd tündökölve ránk, derítsd érzékeink fölé a Lélek tiszta sugarát...

Nilnocere - 2013.11.03.

2013.11.03 23:13

Bocsáss meg Jézus butaságom miatt. El akartam bújni igazságosságod elől, pedig a törvény az törvény.
Csak mi ketten, ott a templomnál, Somogy megyében....
Sosem feledem az utolsó harangszót...
A Te hangodat...

Szeretlek Téged.
Szeretem ami vagy, és ami leszel mindig is.
Mikor nem ért meg valaki, Te vagy egyedül, ki megértesz, mikor ellök egy ember magától, Te magadhoz húzol, mikor csalatkozom, Te mindig reményt adsz. Sosem vagyok egyedül.
Te velem vagy.

Nilnocere - 2013.10.29.

2013.10.29 08:21

Fájdalmak férfia lelkem legmélyéig ERŐSÍTS engem.

Nilnocere - 2013.10.28.

2013.10.28 12:53

A Te tiszta s igaz Szíved, az én fekete szívem gyógyszere.

Döntsd le szívem összes falat Jézus, hogy még közelebb kerülhessek Hozzád.

Nilnocere - 2013.10.25.

2013.10.25 20:30

Krisztus szeretett minket, és megmosott bennünket saját vére által...


Most tisztára engem Jézus... Csak egy szóval mondd, s meggyogyul, megnyugszik az én lelkem.

Nilnocere - 2013.10.19.

2013.10.19 04:47

A Háromságnak szent öröm, tisztesség, béke, fényözön, erő, dicsőség, áldozat, mindenhatóság, hódolat.
Ámen.

Nilnocere - 2013.10.18.

2013.10.18 04:32

Hálaima

Drága Istenem, teljes szívemből köszönöm neked hogy megélhettem ezt a napot, azt, hogy megtartottál engem, hogy kegyelmet és végtelen szeretetet árasztottál rám akkor is amikor nem voltam rá méltó, hogy erőt adtál a nehézségekhez, örömöt a bánatok mellé, hitet a kilátástalan helyzetekhez.
De legfőképpen az utat köszönöm Neked, amelyen elindítottál egyenesen a Porciunkula terem felé, keresztségem felé. Ez lett életem legfontosabb és legszeretetteljesebb útja. Nem is kívánok hát mást e napon csak azt, hogy soha, de soha ne hagyjál el engemet.

Csak mi ketten, örökké!

Nilnocere - 2013.10.17.

2013.10.17 13:22

Krisztus lelke, szentelj meg engem....

Nilnocere - 2013.10.17.

2013.10.17 01:07

Aranycsütörtök

Oly szép az az út amelyre vezettél Uram, segíts végig mennem rajta hozzád hasonló tiszta lélekkel.

Légy velem ma is Jézus, szívem, gondolatom s minden tettem Nálad van.

Nilnocere - 2013.10.14.

2013.10.14 04:44

Az Úr jósága ragyogjon fölöttünk

Nilnocere - 2013.10.12.

2013.10.12 17:25

Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót, törekedj a békességre, és járj annak útján!

Jézusom, segíts meg hogy ma minden eképpen is alakuljon bennem és körülöttem is!
Amen.

Nilnocere - 2013.10.10.

2013.10.10 08:47

Felettünk ott áll Őrszemünk, s mindennap mindenre ügyel, szemléli, mit, hogyan teszünk, s hajnaltól estig ránk figyel.

Áldott az egy-örök Atya, áldott az egyszülött Fiú, és áldott a Szentlélek is, most és örök időkön át!
Ámen.

Nilnocere - 2013.10.10.

2013.10.10 08:38

Aranycsütörtök

Porciunkula terem, életerőm telje, szívemben hordozlak.


Nilnocere - 2013.10.04.

2013.10.04 02:22

Drága Ferenc és Klára,

felbecsülhetetlen értéket ajándékoztatok e világnak, szivem minden öröme a Ti lelketek, imádkozzatok értem és minden követőtökért, hogy mi is olyanná válhassunk a szeretetben, az alázatosságban és minden tettünkben, mint amilyenek Ti voltatok.
Amen.Nilnocere - 2013.09.30.

2013.09.30 07:15

.Az istenismerők ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.


Szentséges Szív, minden ami fénylik e világban az mind Te vagy.