Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2013.09.26.

2013.09.26 23:39

Aranycsütörtök

Drága Jézus, ma ismét megismertettél végtelen szereteteddel. Te mindig, minden körülmény között ugyanaz a jóságos, kegyelmes, megbocsájtó Felség vagy. Minden mi e világi, már mit sem mond szivemnek. Téged választalak.


Nilnocere - 2013.09.25.

2013.09.25 23:20

Ragyogj be emberszíveket, törölgess szennyes lelkeket, oldozd a bűn bilincseit, könnyítsd a vétkek terheit!

Adj nekem Uram csendességet és nyugalmat holnapra hogy a legtisztább szívvel ülhessek a Porciunkula teremben ismét.

Nilnocere - 2013.09.25.

2013.09.25 00:21

"esdeklünk hozzád, Krisztusunk, bocsáss meg, hogyha elbukunk: virrasztva éjjel felkelünk, hogy magasztaljon énekünk.

Feléd tárjuk szívünk, kezünk, amint parancsot minekünk a prófétai szó adott és Pál példája ránk hagyott.

Te minden bűnünket tudod: minden titkát kitárva most a szív zokogva, esdve kér és könyörög bocsánatért..."

Minden nap minden órájában bocsánatodért esedezem Uram életem összes bűnéért.

Nilnocere - 2013.09.23.

2013.09.23 22:37

Uram, te hosszan tűrő és könyörülő Isten vagy!

Csendben előtted....

Nilnocere - 2013.09.22.

2013.09.22 23:16

Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!

Veled s benned pihen a szívem...

Nilnocere - 2013.09.22.

2013.09.22 14:22

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.

Sebes kezedet szorítom s el nem eresztem Uram!

Nilnocere - 2013.09.21.

2013.09.21 01:36

A mai napon is a szívem a kezedben nyugszik Jézus.

Nilnocere - 2013.09.20.

2013.09.20 12:05

Halálodat hirdetem Uram de hittel vallom feltámadásodat amíg el nem jössz!
<3

Nilnocere - 2013.09.19.

2013.09.19 08:18

Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk.

Porciunkula terem, lelkem fényessége őrizzél ma engem.
Amen.

Nilnocere - 2013.09.19.

2013.09.19 00:18

Erősségem és menedékem valóban te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem!

JÉZUSOM, BÍZOM BENNED!

Nilnocere - 2013.09.18.

2013.09.18 01:37

TELJES SZIVEMBŐL SZERETLEK JÉZUS.

Nilnocere - 2013.09.17.

2013.09.17 04:09

Uram, neked zsoltárt zengek, taníts meg a szeplőtelen útra.

Énekel a szívem s hálálkodik a lelkem szüntelen.

Nilnocere - 2013.09.16.

2013.09.16 11:27

Rendelkezéseid csodálatosak,
ezért figyel azokra lelkem.
Ragyogva világít szavad fénye,
értelmessé teszi a kicsinyeket...

<3 <3 <3

Nilnocere - 2013.09.16.

2013.09.16 02:15

Amikor szívem kesergett, és bensőmet marta a bánat, ostoba voltam és tudatlan, mint oktalan állat álltam előtted.
Mindig veled akarok maradni, hiszen megfogtad jobbomat.
Szándékod szerint vezérelsz engem, és végül is befogadsz a dicsőségbe.

Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön...

Nilnocere - 2013.09.16.

2013.09.16 01:53

KRISZTUS LELKE, SZENTELJ MEG ENGEM...

ADD HOGY ELJUSSAK HOZZÁD...

Nilnocere - 2013.09.15.

2013.09.15 06:12

Az éjszakának sötétsége oszlik, íme tündöklik hajnali nap fénye, a Mindenhatót bizalommal kérjük, s teljes erővel.
A bágyadtságot tőlünk messze űzze, és könyörülvén egészséget adjon, s mint kegyes Atyánk, tárja föl minékünk mennyekországát!
Adja meg mindezt Atya, Fiú, Lélek, Szentháromságban egylényegű Isten, kinek visszhangzik örökké a földön nagy dicsősége.

Nilnocere - 2013.09.15.

2013.09.15 03:24

"csak félig múlt az éjszaka, szólít a próféták szava: dicsérjük Istent szüntelen, Atyát s Fiút együttesen,
s a Lelket, aki egy velük és egyesíti lényegük: a Hármas-Egy élő Csodát, kit énekünk örökre áld..."

Az éjszaka csendjében újra ketten vagyunk Jézus.Milyen szép is ez az óra! Nem háborgat most gond vagy baj, nincsenek most vétkek s bűnök, hanem csak a tiszta s igaz Szeretet.
Ne múljon el sohasem

Nilnocere - 2013.09.13.

2013.09.13 10:43

Köszönöm Jézus az éjjelt, minden rendben ment és minden probléma könnyűnek tűnt ezek az éjszakán. Óriási kegyelmet és erőt adtál, emberi erő nem is győzhetett volna e kimerítő éjszaka felett.
Őrizz meg pihenésemben, szereretteljes karjaid mellettem pihenjenek.
Amen

Nilnocere - 2013.09.12.

2013.09.12 19:06

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem....

Ma éjjel jobban mint bármikor, kérlek Téged, Te tartsd bennem az erőt hogy sikerrel véghez tudjam vinni feladataimat, mikor fáradtság tör rám, a Te szentséges erőd legyen én velem is, csak Veled lehet elviselni a legnehezebb megpróbáltatásokat.

Ma éjjel is, CSAK MI KETTEN.....

Nilnocere - 2013.09.12.

2013.09.12 19:02

Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke!


Szeretet mindenek felett Jézushoz, Jézusért.