Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2013.09.09.

2013.09.09 18:47

JÉZUS, ERŐSÍTS MEG ENGEM, HOGY A MOSTANI AKADÁLYOK ELŐTT SE TORPANJAK MEG, HANEM LEKÜZDHETETLEN ERŐVEL ÁLLJAK ÚJRA MINDEN NEHÉZSÉG ELÉ.
KITEKINTEK AZ UTCÁRA ÉS MINDEN, DE MINDEN TE VAGY URAM, EMBEREK, BAJOK MIT ÁRTHATNAK NEKEM???

ERŐS VÁR AZ ÉN ISTENEM!

Nlnocere - 2013.09.08.

2013.09.08 01:37

IGAZSÁGOS VAGY, URAM, AKI VAGY, ÉS AKI VOLTÁL! (Jel,16,5)


Nilnocere - 2013.09.07.

2013.09.07 11:45

Ezen a napsugaras szép napon ma újra gyengeségeimmel ébresztettél Uram s szüntelenül törvényeiden gondolkodom fájó szívvel.
Egyetlen percre sem veszem le rólad a tekintetem, mert Te maga vagy a békesség, és oly nyugtalan most a lelkem.
Őrizd minden léptemet és erősíts gyengeségeimmel szemben.

Nilnocere - 2013.09.04

2013.09.05 20:57

Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten,
derítse föl ránk arcának fényét,
hadd ismerjék meg útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között.


† † †


Nilnocere - 2013.09.03.

2013.09.05 20:56

Szeretet....

Jóságos Jézus, leborulok előtted a mai napon is, mert nincs nap hogy ne jutnának eszembe bűneim, rossz cselekedeteim, és fájnak, annyira fájnak, nehezen lelek nyugalomra.

Te azt mondtad, boldogok kik nem látnak és hisznek, én mégis de nagyon látnálak most hogy beteljesedjen teljesen életem, hisz te vagy életem végállomása, és annyira vágyom Rád. Ruhád szegélyét én is érinteném, és mily boldogság lenne eltört életemben egy ilyen valóságos találkozás.
S bár felmentél a mennybe, itt is maradtál, itt hagytad magadból a legértékesebbet, a szeretetedet, mint életető erőt. A legtöbb mit adhattál nekem, bűnös embernek.


Te tégy magabiztossá mikor elbizonytalanodom,
Te vigasztalj mikor bántanak és nem értenek meg,
Te adj nekem erőt minden nehézségben és küzdelemben,
Te ragyogd be életem rögös útjait, hogy ne tévedjek el,
Te légy oltalmazóm és védelmezőm minden veszedelemtől.

Amen.

Nilnocere - 2013.08.30.

2013.09.05 20:53

Szentháromság egy Istenünk,
hatalmas Úr a föld felett,
halld meg dicsérő énekünk,
ébredve melyet zeng szívünk.
Az ágyból immár felkelünk
a csendességes éjidőn,
és esdekelve kérlelünk,
gyógyítsd meg égő sok sebünk.
És bízó szívvel kérlelünk:
tündöklő fényed töltsön el,
hogy napjaink pergő során
romlást ne hozzon semmi ránk.
Ezt add meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó.
Ámen.

Nilnocere - 2013.08.20.

2013.09.05 20:51

Higgyünk e szent napon Magyarország feltámadásában. Higgyünk a magyar nép erős hitében.
Urunk, Istenünk, védj meg minket minden veszedelemtől, és erősítsd e nép hitét.† Magyarország igaz hitéért †

Nilnocere - 2013.08.13.

2013.09.05 20:49

Áldott légy, Istennek Egyszülött Fia. Dicsérlek és áldlak!

Nilnocere - 2013.08.11.

2013.09.05 20:47

Ma a szokásos erdei kerékpár körutamon sok teherrel a lelkemben tettem a köröket, mikor egy hófehér galamb reppent fel mellettem a fák között, majd kicsivel odébb sétálgatott előttem. Mikor megláttam hirtelen egy belső hang emlékeztetett:
B.É.K.E. V.E.L.E.D.

Könnyek szöktek a szemembe....

Nilnocere - 2013.08.07.

2013.09.05 20:46

Lelkemmel szorosan átölellek Jézus!

Nilnocere - 2013.07.26.

2013.09.05 20:44

VÉRREL ÁZTATOTT KERESZTED ELÉ LEBORULOK ÉS VELED EGYÜTT KÖNNYEZEM.

MERT ÉN BŰNÖSKÉNT CSAK KERESZTED ELŐTT ÁLLOK, TE VISZONT A KERESZTEN HALSZ KÍNHALÁLT ÉRTEM!!!

Nilnocere - 2013.06.25.

2013.09.05 20:41

Drága Jézus, segíts mindennap újra és újra a legtisztább szívvel és lélekkel megtérnem Hozzád, hogy minden szavad pecsét legyen összetört szívemen.

Nilnocere - 2013.06.24.

2013.09.05 20:39

Szenvedő Jézusom, Tehozzád fordulok, gyógyíts meg engem, mert nagyon beteg vagyok. Bűnbánó szíveknek fájó keservében, Jézus, kereszted tövében. Hullnak könnyeim, imát rebeg ajkam, szenvedő Jézusom, könyörülj rajtam! Vérző keresztfádat szívemhez szorítom, sebzett lábaidat, könnyemmel áztatom.


Amikor összetörtem saját gyengeségeim miatt...

Nilnocere - 2013.06.06.22.

2013.09.05 20:28

"öntsd lelkembe Szent Kegyelmedet..."

Nilnocere - 2013.06.04.

2013.09.05 20:25

Kegyelmes Úr és Megváltó, Jézus. A legnehezebb pillanatokban is nyugodt a szívem, mert Te vagy, Te létezel. Nem sikerül valami, kudarc ér esetleg, vagy valami szomorú történik?

Mi ez ahhoz az örömhöz képest, amit a Te létezésed ad? Akármi ér mindennapjaimban, Te vagy, Te mindig ugyanolyan vagy, ugyanolyan voltál akkor is, mikor köztünk jártál testben és most is, mikor csak láthatatlanul de valóságosan vagy jelen.

Hálás szívvel szeretlek!


Hálás szívvel szeretlek.

Nilnocere - 2013.06.02.

2013.09.05 20:23

Bocsáss meg minden bűneimért, annyiszor de annyiszor vétkeztem Szent Szavad ellen. Fáj a gondolat, hogy minden bűnömmel én is meg annyiszor FELSZEGEZTELEK véres keresztedre.

Bocsáss meg nekem!!!!!

Nilnocere - 2013.05.31.

2013.09.05 20:19

Szívem összes öröme Szent Keresztedben van!

Add, hogy eljussanak Hozzád azok is, akik ma még nem ismernek Téged. Nyisd meg lelküket és szívüket Szent Kereszted felé. Vezesd őket is a szeretet és igazság útjára, légy pásztoruk nehézségeikben úgy add meg hogy nekem is pásztorom voltál éveken át és vagy mind a mai napig.


Áldd meg Jézus szeretteimet és védd meg őket minden rossztól.

Amen.


Nilnocere - 2013.05.30.

2013.09.05 20:17

Aranycsütörtök

Istennek Szent Anyja, Mária, erősíts engem Szent Fiaddal Jézus Krisztussal együtt. Ti legyetek támaszaim és segítőim a nehéz időkben.

Amen

Nilnocere - 2013.05.28.

2013.09.05 20:15

Ágyunkból frissen felkelünk, s már zeng is hálaénekünk, mert győzött álmos éjszakán ismét a felkelő sugár.


Nilnocere - 2013.05.25.

2013.09.05 20:14

E borongós napon is szívem melegséges szeretettel van teli, Uram, köszönöm, köszönöm neked a megszámlálhatatlan ajándékot amelyekkel elhalmoztál az elmúlt években, köszönöm olyan csodálatos küldötteid ismeretségét, kiknek ragyogása az én szívemet is megragyogtatják.
Őrizd meg mind jelenlevő, mind közeli és távoli hittestvéreimet, szeretetben, bőségben, egyetértésben és hitben.