Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2019.05.15.

2019.05.15 14:28

Uram, számonkérés Istene,
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

Nilnocere - 2019.05.15.

2019.05.15 10:30

Szent keresztség

Pio atya breviáriuma
2019-05-15

A szent keresztségben újjászületve mi is viszonozzuk a hivatásunkból kapott kegyelmet, hogy követhessük Szeplőtelen Szűzanyánkat. Szenteljük magunkat rendíthetetlenül Isten ismeretének, hogy mindjobban megismerjük, szolgáljuk és szeressük Őt.

† 2015.08.11. †

Nilnocere - 2019.05.14.

2019.05.14 23:42

Mit terem az engedelmesség?

Pio atya breviáriuma
2019-05-14

Gyermekem, te nem tudod, hogy mit terem az engedelmesség. Íme: egy IGENért, egy egyszerű IGENért: fiat secundum verbum tuum (legyen nekem a Te igéd szerint), hogy meglehessen Isten akarata, Mária a Magasságbeli anyjává lett, szolgálóleánynak vallotta magát, de megőrizte szüzességét, amely kedves volt Istennek éppúgy, mint neki.
Azért az igenért, amelyet a csodálatosan szent Mária mondott ki, a világ megnyerte az üdvösséget, az emberiség megváltatott.
Tegyük meg mi is mindig Isten akaratát és az Úrnak is mondjunk mindig IGENt.

IGEN, ÖRÖK IGEN Istenem!

Nilnocere - 2019.05.13.

2019.05.13 23:32

Ma leírhatatlan vágyakozás emésztette bensőmet egész nap. Istenem teljes közelségére és közelébe vágytam! Szívem szerint egész napomat a templomban töltöttem volna édes csendben az én jóságos Istenemmel. Munkám végeztével most, idekint újra az égbolt alatt állok erkélyemen, ahol láthatom és gyönyörködhetem végre az égboltban, közel Istenemhez! Nem tudok, nem lehet betelni ezzel a látvánnyal! Akár reggelig itt tudnék álldogálni hogy csodálhassam! Hiszen minden szépség, öröm és boldogság odafönt vannak és minden nap fölöttünk ragyognak!

Szeretlek Istenem! De mit is ér ez a kevés emberi szó, mikor mindaz ami a szívemben van az leírhatatlan és kimondhatatlan?

Nilnocere - 2019.05.13.

2019.05.13 19:25

Szeressük Istent, mert előbb szeretett minket, alleluja!

Nilnocere - 2019.05.13.

2019.05.13 18:08

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk,
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az istenek Istenének,
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az urak Urának,
mert szeretete örökké megmarad.

Nilnocere - 2019.05.13.

2019.05.13 10:34

Árassz el minket reggel irgalmaddal,
hogy mindennap ujjongjunk és vigadozzunk!

Nilnocere - 2019.05.13.

2019.05.13 06:24

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Nilnocere - 2019.05.11.

2019.05.11 23:39

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az Ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2019.05.10.

2019.05.10 16:17

Ezért hajlik a szeretetre

Vianney Szent János breviáriuma
2019-05-10

Isten szeretetre teremtette az embert, ezért is hajlik annyira a szeretetre.

Nilnocere - 2019.05.10.

2019.05.10 09:48

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-05-10

Ha Isten gyermekeiként élünk, és engedjük, hogy a Szentlélek vezessen minket, akkor jót teszünk az egész teremtett világgal.

Nilnocere - 2019.05.10.

2019.05.10 07:29

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,
szolgáljatok az Úrnak örvendezve;
járuljatok színe elé vidám énekszóval!

Nilnocere - 2019.05.09.

2019.05.09 23:52

Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk,
aki vagy, aki voltál, és aki eljössz!

Nilnocere - 2019.05.09.

2019.05.09 20:09

Ki hasonló Hozzád a hősök közt, Uram,
ki hasonló Hozzád, Te szentségben dicső, alleluja!

Nilnocere - 2019.05.09.

2019.05.09 11:24

Boldog Charles de Foucauld:
Önátadás ima

Atyám, átadom magamat Neked,
tégy velem tetszésed szerint!
Bármit teszel is velem, megköszönöm,
mindenre kész vagyok, mindent elfogadok,
csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön.
Semmi mást nem kívánok Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom Istenem, szívem egész szeretetével,
mert szeretlek, és mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal
egészen kezedbe helyezzem életemet,
mert Te vagy az én Atyám.

Legyen nekem mindenkor, mindenben a Te igéd szerint Istenem!

Nilnocere - 2019.05.09.

2019.05.09 08:10

Magasztaljátok az Urat, Istenünket, †
boruljatok lába zsámolyához, mert ő valóban Szent!

Nilnocere - 2019.05.09.

2019.05.09 04:37

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Nilnocere - 2019.05.08.

2019.05.08 23:35

Szent Bernát idézetek
2019-05-08

Gondolj a mondásra: akiknél az érés nagyon gyors, azoknál a gyümölcs maga erősen korcs. Ezért ne akarj hirtelen a magasságokba jutni, lassanként akarj előrehaladni.

Nilnocere - 2019.05.07.

2019.05.07 23:53

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

Nilnocere - 2019.05.06.

2019.05.06 22:33

Hűvös, hideg este van, én mégis erkélyemen állok, imádkozós kis birodalmam helyszínén, ahol felettem elterül a végtelen égbolt. Nem volt maradásom most este a lakásban, a lelkem, a szívem kihozott ide az égbolt alá, hogy minél közelebb legyek Fölséges Istenemhez, ki ott van fent, ott valahol a messzeségben!
Innen az erkélyről mikor idekint állok, megtelik egész bensőm a világ látványával, a létezés csodájával és csak dalol és dalol a szívem az Úristent dicsérve!
Olyan szép ez a teremtett világ és ez a földi élet Istennel!