Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2021.04.28.

(Nilnocere, 2021.04.28 02:07)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

2021.04.27.

(Nilnocere, 2021.04.27 21:43)

† Az én esti dicséretem †

Ezekben a járvány miatti nehéz és kifáradt időkben nap nap után újra meg újra megajándékoz Istenem valami csodával amiért hálálkodhat a szívem!
Édesapám meggyógyult a covidból és újra hazatérhetett otthonába amit egész családunk de még az orvosai is csodaként emlegetnek! Beteg tüdővel győzte le ezt a halálos járványt melyben oly sokan odavesztek! Felfoghatatlan Urunk irgalma!
Egy újabb beteg munkatársam miatt is úgy érzem hogy hálát kell mondanom Uramnak, hiszen ő az intenzív osztályon küzdött de mára már sokkal jobban van, magához tért és tud már kommunikálni is!
És köszönetet mondok Istenemnek azért is hogy én is és vőlegényem is hozzájuthattunk végre az életmentő oltáshoz! Szívembe és imáimba helyezem mindazokat, akik az elmúlt egy évben időt és erőt nem kímélve fáradoztak azon hogy a világnak kifejlesszenek egy életmentő oltóanyagot a vírus ellen! Hajtsuk meg fejünket előttük! Elképzelni sem tudhatjuk milyen munka állhat ezekben az oltásokban! Minden gyógyszerésznek, orvosnak és kutatónak hálás vagyok! Istenünk áldja meg őket! Igenis észre kell vennünk a nehéz időkben is az Istentől kapott ajándékokat, apró örömöket, csodákat! Nyissuk meg szívünket és lelki szemeinket a jóra!

Hálát rebeg a lelkem Istenem gondoskodó és óvó szeretetedért, azért hogy egy családtagomat sem ragadta el ez a borzasztó betegség, azért hogy minden nehéz helyzetből utat mutattál, erőt reményt és kitartást öntöttél bensőmbe! Hálát mondok közelgő esküvőmért, vőlegényemért, az összetartó családi szeretetért, és minden napomért!

Ma éjszakai munkámat az isteni jóságért ajánlom fel!

2021.04.12.

(Nilnocere, 2021.04.12 00:55)

† Az Isteni irgalmasság vasárnapjára †

Irgalmadba ajánlom Istenem a napjaimat, a munkámat, közelgő házasságomat, leendő férjemet, családom valamennyi tagját, különösen nevelő édesapámat aki órák óta egy covid osztályon küzd jelenleg. Irgalmadba ajánlom a bűneimet, a szívemet a lelkemet, egész bensőmet, mindenemet!

† Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet - bízom benned!
† Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől - bízom benned!
† Isteni Irgalom, az aggódó szívek vígasza - bízom benned!
† Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert - bízom benned!

2021.04.06.

(Nilnocere, 2021.04.06 00:59)

Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, alleluja!
Hogy legyen hitünk és reményünk Istenben, alleluja!

2021.04.04.

(Nilnocere, 2021.04.04 23:54)

Böjte Csaba testvér gondolatai

A szeretetet egyszerűen nem lehet megölni!
2021.04.04.

Jézus Krisztus szeret bennünket, utolsó percig hűséges a Golgotán. Döbbenetes: a krisztusi misztérium nagysága pont az, hogy átdöfött szíve tovább szeret! Mert az nem csoda, ha egy bántatlan szív szeret.
Jézus Krisztus szívét átdöfik, és húsvét hajnalán elkezd dobogni - és szereti tovább az emmauszi tanítványokat, az apostolokat, szereti Mária Magdolnát, szeret mindannyiunkat! Döbbenetes, nem? A szeretetet egyszerűen nem lehet megölni!

2021.04.04.

(Nilnocere, 2021.04.04 20:13)

Szalézi Szent Ferenc gondolatok

Csak azért élünk, mert Ő meghalt
2021.04.04.

Jézus Krisztus meghalt értünk. Halála által életet ajándékozott nekünk. Csak azért élünk, mert Ő meghalt. Értünk, miattunk, bennünk halt meg. Életünk ezért többé nem a miénk, hanem azé, aki minket a halála által megszerzett. Tehát többé nem élhetünk csupán magunknak.

2021.04.04.

(Nilnocere, 2021.04.04 16:55)

Örvendj világ! Jézus él! Jézus visszatért a halálból!
Örvendjen minden szív!

2021.04.04.

(Nilnocere, 2021.04.04 12:10)

Húsvétvasárnap
Krisztus feltámadásának ünnepére

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

✝=♥

2021.04.03.

(Nilnocere, 2021.04.03 02:25)

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
irgalmazz nekünk!

† Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
† Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
† Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
† Krisztus Vére, az örök élet záloga,
üdvözíts minket!

2021.04.03.

(Nilnocere, 2021.04.03 00:12)

Teréz Anya breviáriuma

Elmélkedjünk Urunk szenvedésén
2021.04.02.

Elmélkedjünk nagy odaadással Urunk szenvedésén, és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy megláthassuk, mi okozta Jézus szenvedését! Ezen elmélkedtem ma reggel.
Ki fogom javítani hibáimat, és hogy jobban részesülhessek Jézus szenvedésében, elégtételre szánt cselekedeteimet megkétszerezem. Szigorú ellenőre leszek szememnek. Csak tiszta gondolatokat fogadok szellemembe, nagy figyelemmel tartom meg a szív csendjét, hogy abban meghallhassam Isten erősítő szavait, és teljes szívemből erőt meríthessek, hogy megvigasztalhassam a szegények szenvedéseiben rejtőzködő Jézust.

Ma keresztre feszítettek Uram, de nemcsak azok akik elítéltek, hanem én is keresztre feszítettelek Téged a bűneimmel, a hibáimmal, szívem fekete zugaival, minden rossz cselekedetemmel! Én is odaszegeztelek arra a keresztfára melyen kínszenvedéseid közepette is csak lángolt értem a szíved! Van-e erre megfelelő szó vagy gondolat? Ott nyugszol már a sírban és csendbe borult a világ! Ma éjjel én is ott vagyok szent sírodnál és várom győzedelmes feltámadásodat ahogy azt ígérted!
Hiszem a test feltámadását és az örök életet! Hiszem mindazt amit elmondottál!

Csak mi ketten Jézus!

2021.03.29.

(Nilnocere, 2021.03.29 01:16)

Virágvasárnap, vagyis Urunk szenvedésének vasárnapjára

Szívünk a megfeszített Krisztusban nyugodjon meg

Sienai Szent Katalin breviáriuma
2021.03.28.

Ha teremtményekre bízzuk a szívünket, nem lesz biztonságban. Mert az ember ma él és holnap halott. Arra van tehát szükségünk, ha nyugalmat akarunk, hogy szívünk és lelkünk a megfeszített Krisztusban nyugodjon meg a hit és a szeretet által; akkor majd lelkünk öröme teljes lesz.

Ma nagyon sok gondolat forgott szívemben ezen a napon! Urunk szenvedésének vasárnapján miről is lehetne írni, ami igazán kifejezné e napnak a jelentőségét? Órákon át kerestem a megfelelő szavakat de nem is kellenek előre kigondolt szavak s mondatok! Elegek talán lángoló szívemnek hálás rezdülései, dobbanásai!
Jézus értem szenvedett és halt meg! Vére által új élet, új reménység kezdődött itt a földön és odafent a mennyben az egész emberiségért és én értem is, hibákkal teli, bűnös emberért! Mi is lehetne a legmegfelelőbb szó minderre? Nincsenek szavak. Csak hálás szív és Jézus keresztfájába kapaszkodó, élni akaró, bízó, esendő lélek!

2021.03.21.

(Nilnocere, 2021.03.21 23:25)

Nagyböjt ötödik vasárnapjára

Szent Bernát idézetek
2021.03.21.

Adjunk hálát Teremtőnknek, Reményünknek, aki megajándékozott minket önmagunkkal, aki gondot visel létünkre, aki halála által megváltott minket, és önmagával akar egyenlővé tenni. Ez a négy jótett soha ne halványuljon el szívünkben, szánkban, emlékezetünkben és szeretetünkben.

2021.03.15.

(Nilnocere, 2021.03.15 01:18)

Nagyböjt negyedik vasárnapjára
Laetare („Örvendezz...”)

Lelki csendben, de nyitott szívvel teltek napjaim egy héttel ezelőtti bejegyzésem óta. A halálhír, mely megrengette egész bensőmet, belemart szívembe. Sok minden végbement bennem az elmúlt napokban emiatt a szörnyű halálhír miatt, de aztán lassan-lassan lecsendesült a lelkem. Megnyugvást, vigaszt találtam a madárcsicsergős hajnalokban, a napsütésben, a nyíló virágokban, a naplementékben, egy kedves szóban, egy kedves gesztusban, egy kedves mosolyban. Igen, ezekbe is tud kapaszkodni a fájó szív és amikor megtelik ezekkel az apró vigasztaló örömökkel a szívünk, a fájdalom helyett már csak a hála édes érzése marad! Ezen a nagyböjti negyedik vasárnapon, én amióta csak felébredtem reggel csak hálálkodtam mindenért!
Minden emberi dologért amik érnek a mindennapokban. Hálálkodtam a családomért, az otthonomért, a munkámért, az egészségemért, még az apró bogárért is ami betévedt az ablakon. Mindenért hálálkodtam ebben az embert próbáló járványhelyzetben, mert igenis kell hogy hálásak legyünk Teremtőnknek még ebben a világot felforgató vészhelyzetben is!
Hálával a szívemben köszöntöttem ezt a vasárnapi napot és hálával is búcsúzom majd ettől a szép naptól. De még gyönyörködöm. Gyönyörködöm az égboltban, hiszen oly meghitt az éjszaka csendjében az ablakon át az eget kémlelni! Nincs is szükség szavakra, mert mindazt amit még mondani vágyom, ott van szívem legapróbb zugaiban.

Örvendezz!

2021.03.08.

(Nilnocere, 2021.03.08 00:59)

Nagyböjt harmadik vasárnapjára

Egy nagyon szomorú, felfoghatatlan halálhírt forgatok szívemben órák óta. Egy értelmetlen munkahelyi veszteséget, melyet nagyon nehéz megemészteni. Düh, tehetetlenség és szomorúság marja lelkemet ezernyi miérttel és hogyannal együtt. Egy olyan embert veszítettünk ma el én és munkatársaim, akit mindnyájan szerettünk és nagyon kedveltünk és aki ezalatt a szörnyű járvány alatt nem vigyázott eléggé magára. Három hét intenzív terápiás kezelés után ezen a nagyböjti harmadik vasárnapon itthagyott bennünket.

Drága K! Nem találok szavakat elvesztésedre! Nem tudom hogy milyen érzés lesz reggel átlépni azokat az ajtókat amelyeken nemrég még te magad szaladgáltál ki-be! Nem tudom milyen érzés lesz azokba a helyiségekbe belépni ezentúl, ahol te is annyiszor megfordultál! Szinte még ott lépdelsz a folyosókon, még ott ülsz az asztalodnál! Csak azt tudom hogy az, hogy ez megtörtént veled, egy örökké tartó, maró fájdalom marad! Nem tudom hogy hol vagy most, hogy merre száll a lelked, de teljes szívemből remélem és kívánom hogy egy olyan helyen vagy már, ahol nincsenek gépek, nincsen intubáló cső és nincs többé fájdalom sem!

Az Úristen szerető karjában lelj örök nyugalomra!

2021.02.28.

(Nilnocere, 2021.02.28 23:55)

Nagyböjt második vasárnapjára

Nem is tudom mit is írhatnék ezekről a különös nagyböjti napokról. Hiszen az egész évem amióta csak elkezdődött oly különleges! Nincs olyan nap hogy ne tekintenék vissza a tavalyi év legnagyobb küzdelmeire, azokra a vészes napokra, mikor Jézus szívébe helyezve az én szívemet, Ővele együtt vívtam meg életem legnagyobb csatáit! Elkezdődött ez az új év, melyet már új lélekkel, új emberként köszönthettem és most, amikor a lelkem leginkább csendben van, ebben a csendben törnek felszínre lelkem legmélyéből a hála, az öröm és a szeretet gejzírjei és öntik el egész bensőmet! Hálás vagyok minden nap Jézus mindent elsöprő és felemelő szeretetéért! Megtanított arra hogy mindenből és mindenhonnan van kiút az Ő végtelen szeretetével!

† Jézusom, csak mi ketten †

2021.02.21.

(Nilnocere, 2021.02.21 23:26)

Nagyböjt első vasárnapjára

Ezt a vasárnapot végre gyógyultabban, több testi erőben köszönthettem. Lelkem azonban zakatol, bensőm lázban ég és tettre kész az elkövetkező időszakokra! Lelkem vágyódik a megújulásra Jézussal! Vágyódik nagyböjt csodáira, vágyódik a küzdelmekre! Vágyódik az életre!

Hálás vagyok azért hogy betegségem ideje alatt bensőm erőt meríthetett az Úristen szeretetéből, elűzve a korábbi aggodalmakat, hiszen nincs miért aggódnom! Az Úr velem volt, velem van és mindig velem is lesz. Nagyböjt ideje a lemondás ideje, és én hittel és bizalommal lemondok saját kívánalmaimról, akaratomról! Minden úgy legyen, minden úgy alakuljon ahogyan az Úr akarja! Szívemben ezt hordozva térek vissza a mindennapjaimhoz, teendőimhez.

† ráhagyatkozás †

2021.02.18.

(Nilnocere, 2021.02.18 00:24)

Hamvazószerdára, nagyböjt kezdetére

Szeretet-újság; Nyugalom nagyböjtre
2021.02.17.

"Csillapodjál le az Úrban..."

Ennél fontosabb üzenet aligha érkezhetett volna hozzánk! Nemrégen dühöngve mondta valaki: "Még a talpam is ökölbe szorul". Valóban, folyton görcsben, feszültségben, indulatban vagyunk, hol a gyomrunk, hol a fejünk fáj, szükségünk van a lecsillapodásra. "Csillapodjál le az Úrban." Persze, megszólal szívünkben a kérdés: "Jól van, Istenem, lecsillapodnék én, de hogyan?" Máris érkezik a válasz a következő a 37. zsoltár folytatásában: "és várjad az Urat!" Lecsillapodásunk azzal kezdődhet, hogy várjuk az Urat. Érkezésének előszobája a csönd.

Ezeket a szavakat mintha csak nekem írták volna ezen az idei Hamvazószerdán, nagyböjt kezdetén! Ezt a nagyböjti időt ágyban, fekvőbetegen és szorongva köszöntöttem ezen a napon. Kiszakadva sok teendőből, munkából, hirtelen, egyik óráról a másikra kényszerültem ágyba. Harmadik napja vagyok beteg és közben sok rossz, felkavaró hír ért el ezalatt a három nap alatt betegágyamon, nyugtot nem hagyva lelkemnek!
A rossz hírek még inkább csak rontottak állapotomon mert pihenés és gyógyulás helyett feszültté, aggódóvá tettek csak. De ma, ezek a sorok mint valami nyugtató dal, halk szólam úgy hatottak szívemre, lelkemre! Csillapodjál le az Úrban! Órák óta csak ezt a mondatot forgatom magamban. Mit is ér az aggodalom, a szorongás olyan dolgokon melyeket nem én irányítok? Mit ér a zaklatottság olyan dolgok miatt, amelyek esetleg még a javamra is válhatnak? Hiszen nem vagyok egyedül a gondokban sosem! Akkor most miért aggodalmaskodom annyit?! Ezek a szavak ma, mint borús égből az átszűrődő fényár, úgy világították meg egész tudatomat és bensőmet!

Köszönöm Uram! Most már értem! Megértettem miért engedted meg betegségemet és miért is engedted a rossz híreket az ágyamhoz!
Lecsillapodva, csöndben, nyitott szívvel várlak Uram!

2021.02.11.

(Nilnocere, 2021.02.11 23:32)

A lourdes-i Szűzanyának megjelenésére emlékezvén

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

2021.02.10.

(Nilnocere, 2021.02.10 23:28)

Szent Bernát idézetek
2021.02.10.

Jézus neve nemcsak fény, hanem táplálék is. Vajon nem erősödsz meg, valahányszor csak gondolsz Rá? Jézus a szájban méz, a fülben dallam, a szívben ujjongás.

2021.02.07.

(Nilnocere, 2021.02.07 23:50)

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti, mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! A menny és a föld dicsérje az Urat!

Az egész földkerekség Téged dicsérjen Uram! Így térjen nyugovóra minden emberi szív! A Te nevedet suttogja ajkam, szívem, lelkem minden este és reggel!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »