Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2021.09.12.

(Nilnocere, 2021.09.12 00:11)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
7. nap - a hűség napja

Nincsenek szavak erre a mai napra! Több ezer ember várta a hűség napján a mai szentmisét és körmenetet, több ezer ember gyűlt össze hogy tanúságot tegyen Jézusról! A szentmise után lassan elindult a körmenet amelyhez ezrek, kicsik és nagyon, idősek és fiatalok csatlakoztak. Elmondhatatlan érzés volt ebben a tömegben kísérni Jézust, dicsőíteni Jézus, imádni Jézust! Olyan volt ez a tömeg mint egy hatalmas nagy, lángoló szív! Felejthetetlen pillanat volt amikor a tömeg beérkezett a feldíszített térre Budapest szívében! Elképesztő látvány volt! A körmenet és az áldás végén pedig mindenütt csak boldog, ragyogó arcú embereket lehetett látni! Boldogságban úszva tértem haza én is, a föld felett lebegtem és igazán nem is vagyok magamnál még most sem, olyannyira magával ragadott mindaz amit láttam! Jézus jelen volt, ott volt mindnyájunkkal és jelen van most is, szívem minden zugában kitörölhetetlenül és megmásíthatatlanul!

† Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! †

2021.09.10.

(Nilnocere, 2021.09.10 23:56)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
6. nap - a hit napja

"Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!"

A mai napon véget értek az előadás-sorozatok amiket nagyon bánok. Fantasztikus napok voltak ezek a napok! Ma a hit napján egy koreai bíboros tanúságtétele kápráztatott el! A koreai emberek kitartása, küzdelmük a hitükért teljesen magával ragadtak és egész más megvilágításba helyezték a saját hitemet. Nagyon sok mindent átértékeltem magamban saját hitéletemmel kapcsolatban. Nagyszerű előadás volt és nagyon hálás vagyok ennek az egész hétnek minden percéért! Ezt az örömteli hetet, ezt a rengeteg szép élményt sohasem fogom elfelejteni!

2021.09.09.

(Nilnocere, 2021.09.09 23:46)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
5. nap - a remény napja

"Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben."

Ma egy kedves és sugárzó amerikai teológusnő nagyszerű előadásának keretében sok mindent tanultam a megbocsájtásról és ezáltal önmagamról is. Olyan útmutatást kaptam a megbocsájtással kapcsolatban amely sokkal nyitottabbá tette a szívemet a megbocsájtásra azok iránt akik az eddigi életemben összetörtek, megbántottak és fájdalmat okoztak. Az előadás közben az egész tömeg együtt imádkozott többször is, ami pedig mindent felülmúlt! Szentül hiszem, hogy ezen a napon, a remény napján ott a csarnokban ezer szív emelkedett a magasba! Csodálatos érzés volt ezt átélni! Minden ami ezen a kongresszuson ér, az egekbe repít!

Nagyon hálás vagyok ezért a napért, a szentmiséért, néhány ismerős arcért, a sok kedves ismeretlen emberért akikkel itt a kongresszuson nap mint nap találkozom!
Boldogan várom a holnapi napot, a hit napját!

2021.09.08.

(Nilnocere, 2021.09.08 23:47)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
4. nap - a türelem napja

"Legyetek hát türelemmel, testvérek, az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik."

Fantasztikus napot hagytam ma magam mögött! Nagyon sok értékes tanítást hallottam ma a türelemről, melyek mélyen elgondolkodtattak. Milyen is türelmesnek lenni a mindennapi életben, a munkában, a hitünkben? Egy kedves ferences testvéremmel való váratlan találkozás pedig még örömtelibbé tette ezt a napot! Meggazdagodott lélekkel tértem ma haza!

2021.09.07.

(Nilnocere, 2021.09.07 23:32)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
3. nap - a békesség napja

"Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek"

Bárcsak a világban is mindenütt béke lenne! Béke lenne az országok, a nemzetek között és béke lenne az emberi szívekben! Nehéz békésnek lenni egy békétlenséggel teli, rohanó világban! És mégis, akárhányszor látok egy keresztet a napi jövés-menésben vagy rápillantok kis tau keresztemre ami mindig velem van, melegség és nyugalom árasztja el egész bensőmet.

Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
üdvözíts minket!

2021.09.06.

(Nilnocere, 2021.09.06 23:44)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
2. nap - a jóság napja

Jó dolog az Urat dicsérni,
nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni,
hirdetni reggelenként kegyelmedet,
éjjelente hűségedet
tízhúrú hárfával, énekszóval, lanttal.
Mert tetteiddel megörvendeztettél, Uram,
s ujjongok kezed műveinek!

Ez a zsoltár jutott eszembe erről a második kongresszusi napról, mert tele van hálával a szívem ennek a mai napnak minden jóságáért! Megörvendeztette szívemet e napnak valamennyi történése, legfőképpen az, hogy egyik kedves hittanos testvéremet aki már hosszú ideje súlyos rákkal küzd, meglátogathattam a kórházban, aminek az egyik félreeső folyosóján halkan imádkozhattunk, elmondhattunk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet is, mielőtt betolták volna őt az intenzív részlegre ahol egy kisebb beavatkozás várt rá leromlott állapota miatt.

Valóban jóságos volt ez a nap, mert igen, jóságos dolog élni, hinni, bízni, remélni és imádkozni is!

2021.09.05.

(Nilnocere, 2021.09.05 23:51)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
1. nap - az öröm napja

Ma reggel kis utazó keresztemmel a zsebemben indultam útnak a kongresszusra és utam közben csak az járt a fejemben, hogy az elmúlt időszakokban a nehézségek, bajok, covid járvány, a világban dúló gyűlölködés, terrorizmus és háborúk közepette mekkora csoda is ez a kongresszus nemcsak hazánk hanem az egész világ számára! Hiszem hogy ez a kongresszus kicsit felrázza meggyötört világunkat s vigaszt ad a reményvesztett embereknek szerte a világban!
Gyönyörű, szívet-lelket betöltő volt ez a mai nap, óriási öröm volt ennyi embert együtt látni a szeretet jegyében! Lángoló szívvel várom e csodálatos hét további eseményeit, hiszen Jézus vár rám minden nap!

Jézusom, a Te végtelen szereteted fedjen be minden rosszat a világban!

2021.08.30.

(Nilnocere, 2021.08.30 15:46)

† Jézus Szíve, bűnösök áldozatja †

Talán ez a legméltóbb cím ehhez a bejegyzésemhez mely egy két hetes szívbéli és lelki összetörtség után fogalmazódott meg bennem egy számomra megdöbbentő hír hallatára. Egy olyan hír ért el, mely szeretett rendemhez is kötődik és ami alapjaiban rengette meg hitemet, jóérzésemet az országunkban működő rendekben élő testvérekkel kapcsolatban.
Nem tagadhatom, a pokol bugyraiba taszított ez a hír, napokon át csak árnyéka voltam önmagamnak és valósággal betemetett a szomorúság, a csalódottság és a kétségbeesés érzése! Nem tudtam megérteni azt, hogy hogyan is ütheti fel a fejét bármiféle rossz is bármilyen szeretettől sugárzó rendben? Nemigen kaptam válaszokat, de két hét vívódás után a lelkem erőre kapott és felállt a földről!
Nagyon sok minden ment végbe bennem ezalatt az idő alatt és ez a történés meg is tanított sok mindenre! Többek között arra, hogy sosem szabad halandó embereket magasra emelni és hogy sosem szabad megfeledkezni arról sem, hogy minden e földi világban élő ember még ha nagyon közel is van Jézushoz, követhet el hibákat, bűnöket. Gyermeteg módon hosszú éveken át abban a hitben éltem, hogy akik Jézust szolgálják, akik minden nap ott térdelnek előtte, azok sosem vétkeznek, sosem hibáznak és tiszta szívvel élik mindennapjaikat Jézust követve! Tévedtem és nagyon-nagyon fájt ez a tévedésem! De mára már lecsendesült és megbékélt a lelkem ezzel a felismeréssel! A csalódást felváltotta szívemben a megértés érzése. Nem a vétkek megértése, hanem annak megértése, hogy mindenki eleshet. Legyen szó bárkiről is! Hisz én elesem olykor, és bűnös ember vagyok én is! Egy kedves ismerősöm szavai pedig igazi vigaszt adtak ezekben a szomorú napokban: egyedül csak Jézus a biztos pont akiben sohasem csalódhatunk! És ez valóban így van! Csakis Jézus az, akiben mindig, minden körülmények között megbízhatunk! Ezt forgatom napok óta szívemben erősítésképp és ebbe a gondolatmenetbe kapaszkodva készülgetek lelkiekben az Eucharisztikus Kongressszusra, előtérbe helyezve Jézust minden mással szemben, Ő az első, Övé az első hely mindenben és mindenhol!

† Jézus Szíve - vétkeinkért engesztelő áldozat
† Jézus Szíve - gonoszságainkért megtört Szív
† Jézus Szíve - mindhalálig engedelmes Szív
Irgalmazz nekünk!

2021.08.20.

(Nilnocere, 2021.08.20 22:03)

Szent István király, Magyarország védőszentjének ünnepére

Magas égnek csarnokába lép István, a szent király, énekszóval Krisztust áldva vigadj, magyar, igazán!

2021.08.15.

(Nilnocere, 2021.08.15 23:19)

Szűz Mára mennybevételének ünnepére
(Nagyboldogasszony)

Boldog vagy, Szűz Mária, mert általad jött el a világ üdvössége; már megdicsőülve örvendezel az Úr színe előtt!

2021.08.11.

(Nilnocere, 2021.08.11 23:58)

† 2015.08.11.†

Oly sok csendes nap után ezen az augusztusi napon, szívem, lelkem boldogságban úszva kiált a világ felé!
Kora hajnaltól fogva próbáltam megfogalmazni mindazt ami a szívemben forgott de nem tudtam megszólalni. Csak hagytam egész nap hogy hatalmába kerítsen az édes érzés és a megannyi örömteli emlék ezen a napon, keresztelésem emléknapján!
Oly sok mindent nem is lehet emberi szavakkal megfogalmazni és ez a nap is egy ilyen nap volt. Most estére azonban úgy éreztem írni kell, tudnia kell a világnak e boldogságos napnak a jelentőségéről és arról hogy mennyi örömöt és lelkierőt adhat egy ilyen emléknap!
Hat évvel ezelőtt Mátraverebély-Szentkúton mondtam örök igent Jézusnak és lettem Isten gyermeke! Egy hívő embernek mi más is adhatna ennél nagyobb örömöt az életében? Sok földi öröm van, de az igazi öröm az nem földi és nem múlandó! Ez a nap, keresztelésem napja is égi öröm volt és az marad amíg csak szívem dobog!
Emberi mértékkel nem mérhető az a szeretet és beteljesülés ami a szívben megy végbe kereszteléskor! Egy csodálatos, Isten közeli szintre lép az ember. Maga az Úristen nyújtja ki a karját felénk és ölel át bennünket! Ilyen érzés volt az, amikor megkereszteltek! Jól emlékszem erre a csodálatos érzésre. Napokon át csak lebegtem és bár itt a földön voltam mint minden más, egyszerű halandó ember, az én lelkem valahol az égben volt azokban a napokban!
És ma, hat évvel megkeresztelésem után is boldogsággal gondolok vissza arra az augusztusi napra 2015-ben! Hitem alapja lett az a nap, Jézus lett a gyógyítóm, a vigaszom, a barátom, Ő lett a vezetőm a mindennapjaimban! Mindent Neki köszönhetek! Az évek alatt csakúgy mint most is, minden küzdelmemben, minden nehézségben Ő a támaszom, a vigaszom! Belőle merítek erőt és Őt dicsérem szívemben amikor örülök! Megváltoztatott, meggyógyított, más ember lettem Ővele, más ember lettem Általa! Oly csodálatos mindez!
Hát ezt jelenti nekem keresztelésem emléknapja!

Angyalos Boldogasszony ünnepe után és közel Nagyboldogasszony ünnepéhez a Szűzanyáról sem feledkezhetem meg ezen a napon! Hiszen az Ő anyai gondoskodása segített végig keresztelésem útján! Igazi Édesanya, aki akkor ölelt a legszorosabban magához amikor a legnagyobb szükségem volt rá!

Nagyon boldog vagyok! Bár rengeteg nehézség, aggodalom és teher ért utolsó bejegyzésem óta de szívem nem szűnt meg szeretni az eget! Minden reggelben ott bújkál a remény és az igaz Szeretet melyekben megkapaszkodva mindig, mindig van tovább! És mindig ott van az Úristen mosolya is, ott rejtőzik a mindennapokban, a nyíló virágokban, a napsütésben, egy gesztusban, egy köszönésben, ott van mindenütt, mindenben hogy ne feledkezzünk meg soha létünk öröméről!

† istengyermekség †

2021.06.20.

(Nilnocere, 2021.06.20 23:40)

Fölséges Istenem! Köszönöm hogy az elmúlt kimerítő hétben is szívem Tebenned tudott gyönyörködni! Köszönöm hogy megannyi munka közt is rám ragyogtattad arcodat, hiszen nem volt olyan óra amikor ne éreztem volna jóságodat és törődésedet! Köszönöm hogy mindenben megláthattalak és erőt meríthettem Belőled egész héten! Minden reggel örömmel láttam neki feladataimnak mert tudtam hogy nem leszek egyedül és minden teendőben meg fog bújni valami apró ajándék Tőled! Egy kedves mosoly, egy jó szó, egy jóleső gesztus!
Egész héten a tenyereden hordoztál engem!

Szeretlek Istenem! Teljes szívemből, lelkemből, erőmből!

2021.06.13.

(Nilnocere, 2021.06.13 03:28)

Földi mennyország - Nightfever és Szentkút

Csendesen ülök szentkúti szállásom kis szobájában és az alvó mindenséget figyelem ablakomból túlcsorduló, örömittas szívvel! Sehogyan sem jött álom a szememre, de hát hogyan is lehetne aludni ennyi öröm közepette megint?
Pénteken ismét megadatott hogy ott lehettem a 33. Nightfever eseményen! Lázas szívvel szaladtam végig a belvárosi utcákon keresztül, hogy minél hamarabb ott lehessek Jézus előtt, hogy minél hamarabb odaérhessek Hozzá! A kapun belépve azután megszűnt a külvilág! Ezen a pénteki napon is csak úgy ragyogott a templom és az oltár az apró gyertyák fényében! Arany színben pompázott az egész templom! Felejthetetlen élmény volt ez az alkalom is csak úgy, mint a korábbiak! Dehát milyen is lehetne egy Jézussal való találkozás ha nem ilyen tündöklő szépségű? Ha lehetett volna, egész éjjel ott maradtam volna gyönyörködni a látványban dicshimnuszt zengve Jézusnak!
Lelkem még fel sem ocsúdott ebből a földöntúli látványból, szombaton már útnak is indultam egy villámlátogatásra ide, Mátraverebély-Szentkútra, második otthonomba, hogy itt töltsem el ennek a hétvégének a hátralevő részét! Nem tudom pontosan megmondani hogy melyik volt örömtelibb élmény a szívemnek, a pénteki a tündöklő találkozás Jézussal vagy a Szűzanya szeretetében járni-kelni, beleimádkozni az erdő csendjébe, együtt dalolni a madarakkal és kitárt karokkal ölelni a mindenséget! Ez a hétvége olyan mint egy földi mennyország! Csak örül és örül a szív miközben megannyi gonddal küzd! Megfogalmazhatatlan ez az égből kapott erő és öröm áradat! De nem is fontosak a szavak! Csak az számít hogy ölel az ég, hogy szeret az ég és én viszont szeretem!

Tündöklő vasárnapot világ!

2021.06.06.

(Nilnocere, 2021.06.06 23:58)

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére

Nagyon szép volt ez a vasárnapi nap, Krisztus Urunk napja! Lelkiekben egész héten erre a napra készültem hogy Jézus szeretetébe temetkezve ünnepelhessek ezen a napon! És mily édes volt eme napnak minden perce! A szentmisén szinte odatapadt a szívem Jézus szívéhez! Nem akartam kijönni a templomból, nem akartam kilépni abból a szoros közelségből, nem akartam ellépni Őmellőle! Szívem legapróbb része is odavágyódott Jézus szoros közelségébe és odavágyódik most is!
Már éjszaka van és én még most is szemeim előtt látom az Oltáriszentséget, Őt, Jézust és nem tudok nem másra gondolni csak Őrá! Tudom jól hogy most is velem van, ahogy mindig is velem volt mindig, csak ki kell nyújtanom a kezem és megérintenem Őt, csak ki kell nyitnom a szívemet és ő azonnal körbeöleli azt!

Jézusom, oly sok mindennel mentem ma Hozzád és Te megédesítetted minden Veled töltött percemet! Nem érdemellek meg, nem érdemlek ennyi jót, de Te csak ölelsz és ölelsz engem és szereteteddel táplálod minden nap meggyötört, megfáradt szívemet! Ki vagyok én hogy ennyi jót adsz nekem?

Szeretlek Jézus! Hozzád vágyódik szívem s lelkem!

2021.05.30.

(Nilnocere, 2021.05.30 23:52)

Szentháromság vasárnapjának ünnepére

Nem emlékeztem meg szavakkal itt, dicsőítő oldalamon sem Jézus mennybemeneteléről sem pedig Pünkösd ünnepéről lelki csendesség miatt, de ezen a vasárnapon mégis szívem a világba, az éjbe kiált Szentháromság ünnepén!
Csodálatos és felemelő szentmisét hallhattam ma este, amire úgy vágyott lelkem mint szomjúhozó a friss vízre! Felemelték, formálták és csak repítették és repítették szívemet az evangélium szép és bátorító szavai az ég felé!

Áldott Szentháromság, áldott örök Egy, dicsőség legyen Néked szüntelen!

2021.05.28.

(Nilnocere, 2021.05.28 11:52)

Május gyönyörűségei

Ezen a nyárias, napsütéses napon szívem színültig megtelt ennek a májusnak oly sok gyönyörűségével, túlcsordult oly sok jóval, megannyi örömmel, az Isteni gondviselés végtelen szeretetével és mindezt ma lángoló szívvel osztom meg a világgal! Tudja meg az egész világ hogy mily nagy a mi Urunk, Istenünk!

Május nyolcadikán, délben egy szikrázó, verőfényes napon egy kicsiny, de annál gyönyörűbb szertartás keretében feleség lettem. Az Úristen kísért engem idáig, a házasságkötő teremig, kedvesem mellé és a közös igenünkig! Csodálatos volt minden perce, mintha Istenünk ölelésében lettünk volna! Az Úr arcát láttam mindenhonnan visszaragyogni ránk! A körülöttünk sürgölődő emberek mosolyában, a kapott kedves szavakban, az örömujjongásokban, a megható könnyekben! Még felidézni is édes érzés! Igen, ott volt az Úr velem, velünk! Fel sem lehet fogni ezt a sok jót, ezt a sok szépet! Szívem egész lett, egy lett az éggel és egy másik szívvel! Annyira gyönyörű volt, mint a keresztelésem! Oly sok küzdelem közt a keresztelésem egyszerű, csodálatos, tökéletes volt és ilyen volt ez a 2021. május nyolcadikai nap is! Felejthetetlen és tökéletes! Nincsenek rá jobb szavak!

Eme csodás napunk után megadatott, hogy egy pár napos zempléni útra induljunk, ahol továbbra is csak fürdőztünk az ismeretlen emberek kedvességében és gyönyörködtünk a körülöttünk levő csodákban, a hegyekben, az égboltban, a naplementékben, e teremtett világ minden gyönyörűségében! Ennél szebbet nem kaphattunk volna a Jóistentől életünknek legszebb napjain! Joggal mondhatom hogy elhalmozott bennünket a Jóisten minden jóval! Nincsenek is, nem lehetnek igaz emberi szavak erre a végtelen gondviselésre! Azóta is naponként ezer és ezer hála hagyja el ajkamat mindezért! Szívem minden dobbanása egy újabb hálálkodás! De mivel is lehetne mindezt meghálálni? Az én életem és a szívem az Úré és titkon azt remélem hogy nem hívő férjem szíve is az Úré lesz egyszer! Ennyi jóság és öröm az égtől nem maradhat viszonzatlanul egy emberi szívben! Minden napomon ezért imádkozom!
Az Úr kezében van ő is és én is!

E boldogságos napok mellett hálát mondok kedves munkatársam életéért és felépüléséért is, aki az intenzív osztályon küzdött sokáig a vírussal, de mára már az otthonában lábadozik! Nagy öröm a szívünknek hogy őt nem veszítettük el!

Mit is mondhatnék még erről a májusról ami ennyire szép és felejthetetlen volt? Ha felnézek az égre az Úr mosolyát látom! Velem örül, velünk örül! Rögös és nehéz volt az az út, ami elvezetett a boldogsághoz! De nem voltam egyedül a küzdelmeimben! Múltamat Jézussal legyőzve, repeső szívvel egy újabb örök igent mondtam!
Ez az Úr dicsősége!

† 2015.08.11.†
† 2021.05.08.†

2021.04.28.

(Nilnocere, 2021.04.28 02:07)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

2021.04.27.

(Nilnocere, 2021.04.27 21:43)

† Az én esti dicséretem †

Ezekben a járvány miatti nehéz és kifáradt időkben nap nap után újra meg újra megajándékoz Istenem valami csodával amiért hálálkodhat a szívem!
Édesapám meggyógyult a covidból és újra hazatérhetett otthonába amit egész családunk de még az orvosai is csodaként emlegetnek! Beteg tüdővel győzte le ezt a halálos járványt melyben oly sokan odavesztek! Felfoghatatlan Urunk irgalma!
Egy újabb beteg munkatársam miatt is úgy érzem hogy hálát kell mondanom Uramnak, hiszen ő az intenzív osztályon küzdött de mára már sokkal jobban van, magához tért és tud már kommunikálni is!
És köszönetet mondok Istenemnek azért is hogy én is és vőlegényem is hozzájuthattunk végre az életmentő oltáshoz! Szívembe és imáimba helyezem mindazokat, akik az elmúlt egy évben időt és erőt nem kímélve fáradoztak azon hogy a világnak kifejlesszenek egy életmentő oltóanyagot a vírus ellen! Hajtsuk meg fejünket előttük! Elképzelni sem tudhatjuk milyen munka állhat ezekben az oltásokban! Minden gyógyszerésznek, orvosnak és kutatónak hálás vagyok! Istenünk áldja meg őket! Igenis észre kell vennünk a nehéz időkben is az Istentől kapott ajándékokat, apró örömöket, csodákat! Nyissuk meg szívünket és lelki szemeinket a jóra!

Hálát rebeg a lelkem Istenem gondoskodó és óvó szeretetedért, azért hogy egy családtagomat sem ragadta el ez a borzasztó betegség, azért hogy minden nehéz helyzetből utat mutattál, erőt reményt és kitartást öntöttél bensőmbe! Hálát mondok közelgő esküvőmért, vőlegényemért, az összetartó családi szeretetért, és minden napomért!

Ma éjszakai munkámat az isteni jóságért ajánlom fel!

2021.04.12.

(Nilnocere, 2021.04.12 00:55)

† Az Isteni irgalmasság vasárnapjára †

Irgalmadba ajánlom Istenem a napjaimat, a munkámat, közelgő házasságomat, leendő férjemet, családom valamennyi tagját, különösen nevelő édesapámat aki órák óta egy covid osztályon küzd jelenleg. Irgalmadba ajánlom a bűneimet, a szívemet a lelkemet, egész bensőmet, mindenemet!

† Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet - bízom benned!
† Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől - bízom benned!
† Isteni Irgalom, az aggódó szívek vígasza - bízom benned!
† Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert - bízom benned!

2021.04.06.

(Nilnocere, 2021.04.06 00:59)

Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, alleluja!
Hogy legyen hitünk és reményünk Istenben, alleluja!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »