Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2018.06.07.

(Nilnocere, 2018.06.07 23:02)

Hit éjszakájában keresi Őt

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-06-07

Értem most már a templom rejtélyét, Szerelmetes Királyom titokzatos szavait. Anyám, a te édes gyermeked úgy akarja: te légy a példaképe annak a léleknek, aki a hit éjszakájában keresi Őt.

2018.06.06.

(Nilnocere, 2018.06.06 23:49)

Szent Szívének tisztele

Teréz anya breviáriuma
2018-06-06

Tegyetek úgy, hogy családotokba megérkezhessen a mi Urunk, és veletek együtt lélegezhessen. Jézus megígérte hogy szívébe vési azok nevét, akik Szent Szívének tiszteletét terjesztik a világon. Jézus nem csap be bennünket: nevünk be van írva az Ő szívébe.

2018.06.05.

(Nilnocere, 2018.06.05 23:30)

Sokáig akarok élni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-06-05

Sokáig akarok élni, Uram, ha ez a te óhajod.
Az égbe szeretnélek követni, ha ez neked örömet okoz.
Jézus, az én örömöm az, hogy szeretlek Téged!

2018.06.04.

(Nilnocere, 2018.06.04 23:51)

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív.
♥=†

2018.06.03.

(Nilnocere, 2018.06.03 23:58)

Viszonzás

Pio atya breviáriuma
2018-06-03

Jézus, Te mindig eljössz hozzám. Mit adjak Neked táplálékul? Szeretetet! De az én szeretetem csalfa. Jézusom, nagyon szeretlek! Egészítsd ki az én szeretetemet!

Köszönöm Jézus mindazt amit ma adtál nekem! Gazdag volt ez a nap, nagyon gazdag Veled, drága Jézus!
A szívem ott pihen a Te lángoló szíveden.
Szeretlek Jézusom, nagyon szeretlek!

2018.06.03.

(Nilnocere, 2018.06.03 07:32)

Krisztus szent testének és vérének ünnepére

Drága Jézus! Ma annyi, de annyi mindent szeretnék elmondani Neked, annyi mindent szeretnék Eléd letenni!
Minden bűnömet, minden hibámat, minden vívódásomat, minden szívbéli kívánságomat, minden reménységemet, minden örömömet és minden bánatomat!
Hajolj le hozzám, bűnös emberhez, és az én kis emberi szívemet emeld fel a Te szentséges, szeretettől lángoló szívedhez!

2018.06.02.

(Nilnocere, 2018.06.02 21:09)

Magasztallak, Istenem, Királyom,
És áldom nevedet mindörökkön-örökké!

2018.06.02.

(Nilnocere, 2018.06.02 14:27)

Trónod, Isten, áll örökkön-örökké!

2018.06.02.

(Nilnocere, 2018.06.02 05:29)

Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat.

2018.06.02.

(Nilnocere, 2018.06.02 01:47)

Isten, kinek nincs kezdete,
Isten, ki Isten Gyermeke,
Isten, ki kettejük Tüze,
szívünket lényed töltse be.

Utánad vágyunk, el ne hagyj,
szerelmünk, örömünk te vagy,
szomjas lelkünknek enyhet adj,
és boldogságunk Te maradj!

2018.06.02.

(Nilnocere, 2018.06.02 00:55)

Ha megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől

Vianney Szent János breviáriuma
2018-06-02

Milyen gyönyörű szép is az, hogy Krisztus Urunk az átváltozás után éppen úgy jelen van itt, mint az égben! Ha az ember jól megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől. Isten kímél minket, mert gyöngék vagyunk.

2018.06.01.

(Nilnocere, 2018.06.01 21:33)

Örömteljes szívvel lépek ebbe az éjszakába s munkámba, a mai hittan óránk és kis szeretetközösségünk szellemisége felüdítette egész bensőmet! Boldogságos volt ez az együtt eltöltött este!
Szeretet mindenek felett!

A mai éjszakai munkámat a Szeretetért ajánlom fel.

2018.06.01.

(Nilnocere, 2018.06.01 17:31)

Aranypéntek - hittan

A testvéri együttlét öröme

Íme, milyen jó és mily gyönyörűséges,
ha békességben együtt vannak a testvérek!

2018.06.01.

(Nilnocere, 2018.06.01 03:51)

Édes az Úr, áldjátok nevét!

2018.05.31.

(Nilnocere, 2018.05.31 06:22)

Boldogságos érzés a hajnali napfénybe belesuttogni nevedet, Uram!

2018.05.30.

(Nilnocere, 2018.05.30 21:31)

Uram, Te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, Te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

2018.05.30.

(Nilnocere, 2018.05.30 12:39)

Boldog ember, akit Te oktatsz, Uram,
akit törvényedre megtanítasz.

2018.05.30.

(Nilnocere, 2018.05.30 05:50)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az Ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

2018.05.30.

(Nilnocere, 2018.05.30 03:09)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Ujjongjatok Istennek, minden földek;
szolgáljatok az Úrnak örvendezve!

2018.05.29.

(Nilnocere, 2018.05.29 23:37)

✝ szívemből a fellegekig ✝

Nem is tudom igazán hogy hol is kezdjem mindazt ami bennem van a drága Szűzanya hónapjában. Nem tudom hogy milyen szavakkal írjam le Máriagyüd hatásait a lelkemre, azt a belső küzdelmet, amit önmagammal vívok Máriagyüdről való hazautazásom óta szakadatlan és hogyan írjam le az elmúlt hetek történéseit melyek hol örömet hol pedig szomorúságot öntöttek a szívembe.
Az elmúlt huszonhét napban megrekedt a lelkem, ottmaradt Máriagyüdön a Szűzanyánál, ott maradt a kolostor folyosójának végében Jézus keresztjénél, ott maradt a kolostor minden egyes négyzetcentiméterében.
Minden egyes pillanat amit ott e megszentelt falak között töltöttem, akár csak fel vagy épp le közlekedtem a lépcsőkön, vagy csak kitekintettem az ablakon a messzeségben, olyan gyönyörűség és boldogság öntötte el egész szívemet, amelyet azelőtt soha nem éreztem hasonló helyeken.
Megszünt odabent tér és az idő, és valami egészen más világba kerültem míg ott tartózkodtam. Nem számított semmi, csak minden egyes percben a teljes önátadás, belső békesség és teljes lelki egység Istennel, Jézussal és a Szűzanyával. Hazatérésem után napok teltek el úgy, hogy azt sem tudtam milyen napot és milyen dátumot írunk, számomra megszűnt a világi idő, dehát mit is számít ez mikor az ember lelkét elnyeli az égbolt? Csendben tettem a dolgomat, a munkámat, tanulmányaimat és csak belevesztem minden nap a magam mögött hagyott gyönyörűségekbe.
Nem akartam és nem is tudtam kiadni a világnak ezt a szépséget, ezt az én ragyogó kis gyémántomat, amit a szívemben úgy őriztem, hogy bennem ragyogott, de mindenki más számára láthatatlan maradt. Hallgatni arany, szokták mondani, szó szerint ez a hallgatás valóban arany volt.

Egy hirtelen jött haláleset zökkentett vissza ebből a boldogságos lelki mámorból, mely szomorúvá tette a szívemet.
Egy régi, kedves ismerősöm és munkatársam kit éveken át oly jól ismertem, pár napja nevem napján köszöntött, ahogyan az elmúlt években mindig is tette, de ez a köszöntése immár az utolsó is volt.
Egy rossz lépés egy fürdőszobában, egy szörnyű elesés és egy azonnali súlyos fejtrauma után egy drága lélek, egy jó szív, ott a fürdőszoba kövén megszűnt dobogni. Szentháromság vasárnapján kaptam a sokkoló hírt, mely biztosan nem volt véletlen. Hosszasan gondolkodtam a miérteken, de nem találtam, nem kaptam választ erre a hirtelen jött tragédiára.

Most, ezen a szép nyári éjszakán visszatekintve ezt az édes hónapot, annyi hála van bennem hogy azt leírni sem tudom. Máriagyüd egy új korszak lett az életemben, egy olyan korszak, melyben egyre jobban és jobban vágyódom egy más életforma után mely közelebb van az éghez, közelebb van Istenhez. Ez az elmúlt pár hét mély önismeret is volt, szívem vágyaival küzdök hosszú idő óta én, egy megkeresztelt lélek idekint a világi élet forgatagában.
Küzdelmeim közepette pedig már egy újabb máriagyüdi utazásra készülök lelkiekben. Nemsokára újra ott lehetek, az éjszaka csendjében Jézus előtt térdelhetek a kolostor folyosójának végében, újra felszabadultan
járhatok - kelhetek a kolostor falain belül világi életemet rövid időre ismét hátra hagyva és végre újra egy lehetek mindazzal amit azok a szent falak őriznek.

Legyen nekem, legyen nekem mindenkor a Te igéd szerint!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181

Következő »