Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2019.01.16.

2019.01.16 23:58

Ma egy igen értékes és szeretetteljes napot hagytam magam mögött! A szívem, a lelkem, egész bensőm csak dalolt ma, dalolt az égnek, dalolt a Mindenségnek, dalolt a világnak! Annyi szépet kaptam ma is! Pedig én oly méltatlannak érzem magam ennyi jóra! Nem érdemlek ennyit! És mégis, nap nap után az én jóságos Istenem az Ő végtelen szeretetében füröszt engem!

Szeretlek Istenem! Látod szívem s lelkem minden rezdülését, minden vágyát és minden hibáját, látod minden lépésemet, szeretlek Téged!

Nilnocere - 2019.01.15.

2019.01.15 22:41

Szívem ujjong Uramban, üdvözítő Istenemben!

Nilnocere - 2019.01.15.

2019.01.15 10:20

Áldott, aki az Úrban bízik, és reménye az Úr. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely nedves talajba ereszti gyökerét, és nem fél, ha jön a hőség. Üde zöld marad a levele, a szárazság idején nem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. (Jer 17, 7-8)

Nilnocere - 2019.01.15.

2019.01.15 05:58

Várt hajnal ad már hírt nekünk,
a nap dárdája éjt szalaszt,
mindent aranyba önt a fény,
s a föld színes ruhákat ölt.

Minden napnál nagyobb Napunk,
örökre éltető Erő,
fogadd el, Krisztus, énekünk,
hogy élvezhessünk boldogan.

Nilnocere - 2019.01.14.

2019.01.14 23:41

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-01-14

A keresztség a legnagyobb ajándék, amit kaptunk.
Általa Istenhez tartozunk és miénk az üdvösség öröme.

Teljes szívvel és legnagyob örömmel
✝ 2015.08.11.✝

Nilnocere - 2019.01.14.

2019.01.14 08:24

Ez az én imám

Kis Szent Teréz breviáriuma
2019-01-14

Ez az én imám: azt kérem Jézustól, hogy vonzzon oda szeretetének lángjai közé, hogy olyan szorosan egy legyek Vele, hogy Ő éljen és cselekedjen bennem.

♥=✝

Nilnocere - 2019.01.13.

2019.01.13 23:58

Jézus Urunk megkeresztelkedésének ünnepén egy nagyon csendes és meghitt napot hagytam mögött. Egész nap Jézus járt a fejemben, bensőmben csak az Ő neve forgott szüntelen. Emésztett a vágy hogy különösen ma, minél közelebb és közelebb lehessek ŐHozzá, aki emberként eljött közénk és aki megkeresztelkedett hogy lemossa ma az én bűneimet is!

Életemnek utolsó napjáig, utolsó lélegzetemig dicsőítlek Téged Jézusom!

Nilnocere - 2019.01.13.

2019.01.13 18:22

Nagy és szent titok lett ma nyilvánvalóvá:
a mindenség Teremtője a Jordánban lemosta bűneinket!

Nilnocere - 2019.01.13.

2019.01.13 11:49

Mindnyájan dicsőítünk Téged, Istenünk és Megváltónk, aki Szentlélekkel és tűzzel megtisztítod bűneinket!

Nilnocere - 2019.01.13.

2019.01.13 07:45

A katona megkeresztelte a Királyt, a szolga az Urat, János az Üdvözítőt; a Jordán vize csodálkozott, Isten Lelke tanúskodott, az Atya szava hallatszott:
Ez az én szeretett Fiam!

Nilnocere - 2019.01.13.

2019.01.13 03:53

Az Úr szava zúg a vizek árján,
a fönséges Isten mennydörög.

Nilnocere - 2019.01.13.

2019.01.13 02:13

Urunk megkeresztelkedésének ünnepére

Az Úrral János vízbe lép
és végez szent keresztelést;
ki által minden létesült
Jordán habjában megmerült.

Nilnocere - 2019.01.12.

2019.01.12 23:47

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-01-12

Az imádság első lépése, hogy alázatosak vagyunk, odamegyünk az Úrhoz, és azt mondjuk: "Nézz rám, bűnös vagyok." És az Úr meghallgat.

Uram! Hányszor és hányszor kiáltottam az elmúlt esztendőben így Feléd! Hányszor kuporodtam megszégyenülten Eléd és Te mindannyiszor csak csendesen átöleltél szereteteddel akkor is, amikor a legkevésbé voltam méltó rá!
Hogy ma méltó vagyok-e szeretetedre nem tudom! Csak azt, hogy ma is lángoló szívvel vágyom Rád, lángoló szívvel vágyom a közelségedre, ma is lángoló szívvel szeretlek!

Nilnocere - 2019.01.11.

2019.01.11 23:47

Evezz a mélyre

II. János Pál pápa breviáriuma
2019-01-11

Duc in altum (Evezz a mélyre)! Ezek a szavak ma is visszhangoznak szívünkben, s arra ösztönöznek, hogy háIával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt:
"Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!" (Zsid 13,8)

Nilnocere - 2019.01.10.

2019.01.10 23:57

Jézusom! Egész nap a szívemben hordoztalak! Téged kerestelek az utcán az emberekben, Téged kerestelek a munkatársaim közt, Téged kerestelek mindenütt! És igen, azt hiszem megtaláltalak! Ott vagy az arcokon, a tekintetekben, ott vagy a szavakban, a tettekben, ott vagy a fénylő mosolyokban!
Segíts kérlek mindenhol, mindenkiben megtalálnom Téged! A számomra kevésbé kedves emberek arcában éppúgy, mint a szívemhez nagyon közel állókban! Mindennap találkozni akarok Veled! Szeretlek Jézus!

Nilnocere - 2019.01.08.

2019.01.08 23:38

Krisztus, aki Világosság a Világosságtól, megjelent,
és a bölcsek ajándékokat hoztak neki. Alleluja!

Nilnocere - 2019.01.07.

2019.01.07 23:57

Szent Bernát idézetek
2019-01-07

Vágyódj arra, hogy hibáidra és vétkeidre felhívják figyelmedet. Az Isten azért alkotott testedben is egyenesnek, és adott neked felfelé néző tekintetet – míg a többi élőlény előrehajlottan a földet nézi –, hogy arcodat a csillagok felé emeld, és oda vágyódj, ahol boldog és örök lakóhelyedet szemlélheted.

Istenem! Minden nap a Te országodat, az égboltot kémlelem! Nincs nagyobb lelki öröm annál, amikor én, az esendő kis ember, a végtelen égbolt alatt állhatok és megcsodálhatom ezt a messzi Hatalmasságot!
És mily édes a tudat, hogy életemnek minden napján, e percben is, holnap, azután és mindig elkísér ez a gyönyörű látvány! Hiszen az égbolt mindig, minden nap felettem terül el csendesen, némán! Felettem van mindig, minden reggel és este, felettem van minden nap és bárhová is megyek ezen a világon, legyek bárhol is épp és tegyek bármit is épp, az égbolt akkor is mindig felettem tündököl! Hát vágyódhatnék-e máshova mint oda fel a az égbe, oda Hozzád Istenem?

Nilnocere - 2019.01.06.

2019.01.06 23:44

A Te karjaid

Kis Szent Teréz breviáriuma
2019-01-06

A felvonó, amelynek egészen az Égig kell emelnie engem, a te karjaid, ó, Jézus! Ehhez nem szükséges nagyobbodnom, ellenkezőleg, az kell, hogy kicsi maradjak s hogy egyre inkább azzá legyek.

Nilnocere - 2019.01.06.

2019.01.06 19:07

A békesség Királya a föld összes királyánál dicsőségesebb.

Nilnocere - 2019.01.06.

2019.01.06 11:23

Az üdvösség titokzatos terve, amely kezdettől fogva el volt rejtve, most nyilvánvalóvá lett.