Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2019.01.06.

2019.01.06 03:01

Krisztus megjelent nekünk, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2019.01.06.

2019.01.06 00:18

Urunk megjelenésének ünnepére

Ezen a csendes, téli éjszakán az égbolt alatt, a Mindenséget kémlelve szívemben nagy örömmel mondok hálát Istenemnek! Mióta lelkem felszabadult a bűn béklyójából újra fény és remény költözött a szívembe! Örömittasan végeztem az elmúlt napokban munkámat és minden teendőmet és boldogan, nagy reménységgel tervezgetem ezt az évemet! Mert tudom és hiszem hogy ebben az évben is csodálatos találkozásokban, utazásokban és élményekben lesz részem Istenem szerető jóságából!
Ma pedig Jézus megjelenésének ünnepét ünnepelve szerelmetes szívvel virrasztok ezen az éjszakán, így köszöntve Jézust, Őt, a Királyt, az Üdvözítőt, ki elvette a világ bűneit és aki elvette az én összes bűnömet is!

Jézusom, lelkem Felszabadítója, lelkem Fényessége térdre hullva áldom Szent Nevedet!
Krisztusom, Királyom, a szívem ott pihen a Te szíveden!

Nilnocere - 2019.01.04.

2019.01.04 23:51

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-01-04

Ha aszerint élünk, amit Jézus tanított, és összhangban azzal, amit hirdetünk, a tanúságtételünk gyümölcsöt fog hozni.

Nilnocere - 2019.01.04.

2019.01.04 16:26

Kérlek, adj hitet

Prohászka Ottokár breviáriuma
2019-01-04

"Uram, élet és erő forrása, én a csepp a vedren, éppúgy kezeidből való vagyok, mint csillagos világaid; áldlak s örülök, hogy vagyok. Ez a szent öröm hajnalt fest ez év első reggeleibe, s e hajnalokban lelkem a Te pacsirtád. Kérlek, adj hitet, adj világosságot; nem tudom, mit hoz ez év, de bármit hozzon, ne sötétüljön el lelkem."

† szívemből az égboltig †

Nilnocere - 2019.01.04.

2019.01.04 09:47

Kelet s Nyugat határa közt:
a nagyvilágon mindenütt,
dicsérjük mind Krisztus királyt,
Szűz Máriának szent Fiát!

Nilnocere - 2019.01.03.

2019.01.03 23:42

Ujjongjunk az Úrban, és örvendezzünk lelki gyönyörűséggel, mert az örök Üdvösség megjelent a világban, alleluja!

Nilnocere - 2019.01.03.

2019.01.03 18:29

Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.
Ha világosságban élünk, ahogy ő is világosságban él, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézus Krisztusnak a vére minden bűnt lemos rólunk.
(1Jn 1, 5b.7)

Nilnocere - 2019.01.03.

2019.01.03 16:23

† Krisztus lelke, szentelj meg engem!
† Krisztus teste, üdvözíts engem!
† Krisztus vére, ihless meg egem!
† Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
† Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Nilnocere - 2019.01.02.

2019.01.02 22:59

Minden cselekedetedben Krisztust kövesd

Keresztes Szent János aranymondásai
2019-01-02

Forró vággyal törekedjéI arra, hogy minden cselekedetedben Krisztust kövesd. Igyekezzél minden tettedet úgy végezni, amint azt Krisztus végezte volna.

Nilnocere - 2019.01.01.

2019.01.01 22:50

Új esztendőnek kezdetén

Teréz anya breviáriuma
2019-01-01

Ennek az új esztendőnek kezdetén határozzuk el együtt, mindannyian, hogy Jézusért és Jézussal fogunk élni, és hogy ebben az évben boldogok és szentek leszünk.
Legyen ez az év mindannyiunknak az imádság és az Istennel való egyesülés éve, és a mélyből fakadó, örömteli szereteté.
Kezdjétek azokkal, akik körülöttetek vannak, legyen életté a szándék, és akkor eljut a szegényekhez. Szilárdan határozzuk el mindannyian: "Ebben az évben egyetlen szándékos bűnt sem akarok elkövetni a szeretet ellen."

"Jézusért és Jézussal fogunk élni"

† Minden erőmmel ellene mondok a bűnnek, minden kísértésnek, minden földi jónak és mindannak ami elszakíthat akár egyetlen percre is Tőled Jézusom! †

Nilnocere - 2019.01.01.

2019.01.01 13:25

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

† Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,
† Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
† Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
† Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
† Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,
† Jézus Szíve, benned remélők üdvössége,
Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus!
Alakítsd szívünket a Te szent Szíved szerint!

Nilnocere - 2019.01.01.

2019.01.01 02:52

Szűz Máriának, Isten Anyjának ünnepére

A Boldogságos Szűz Mária anyaságának ünnepén imádjuk szent Fiát, Krisztus Urunkat!

Nilnocere - 2018.12.31.

2018.12.31 23:40

† Magasság és mélység †

Nem is tudom Uram mit is mondhatnék Neked ennek az évnek az utolsó napján egy gyötrelmekkel teli, hosszú hallgatás után. Hisz oly nehéz elmondani, kimondani, bevallani Neked, de legfőképp magamnak hogy a Te szolgád, Uram elbukott, elesett minden csatában!
De tudom jól, Te láttál engem mikor újra és újra visszaestem régi bűneimbe! Te láttál engem, mikor sorozatosan elbuktam minden lelki csatában! És tudom jól hogy láttál akkor is, amikor szerzett sebeimtől haldokoltam tehetetlenül! És Te hiába nyújtottad kezedet felém, bűntől sebzett, széttépett és megfosztott lelkem már nem tudott szólni sem Hozzád, kezeim pedig nem tudták megfogni a Te kezeidet!
Gyötör a fájdalom, Uram hogy nem lehettem a közeledben mindig oly nagy örömben! Gyötör a fájdalom hogy nem tudtalak karácsonykor meglátni Téged és hogy nem tudtam Veled együtt ünnepelni! Hiába is akartalak látni, hiába is sóvárogtam a Te fényed után, csak a gyötrő bűn és bűntudat maradt! Nagyon fáj, hogy e kegyelmekkel és áldásokkal teli szép évem utolsó hetei ilyen feketeségbe süllyedtek az én hibámból, az én erőtlenségeimből, az én gyengeségeimből és az én összes rettenetes hibáimból!
Szégyellem Uram, minden tettemet, minden bukásomat, minden kudarcomat rettenetesen szégyellem! Mindent és mindenemet szégyellek Előtted!
Bűnös vagyok Uram, bűnös vagyok tudom! Bocsáss meg nekem! Nincs más vágyam sok szomorúság után, mint hogy az új évben, mely hamarosan ránk köszön, minden nap újra találkozhassak Veled!
Újíts meg Uram! Tisztíts meg! Szabadíts meg! Itt vagyok! Itt a szívem, mely üresen maradt ezen az utolsó, év végi napon! Töltsd be Uram fényeddel és örömeiddel! Csak Neked van immár hely benne!
Se semmilyen bűn, sem pedig semmi földi rossz nem kaphat többé helyet benne! A szívem minden négyzetcentimétere csak a Tied!
Soha többé nem akarom a karácsonyt Nélküled tölteni! Mert minden mi Nélküled van az nem élet Uram! És én nem éltem ebben az utolsó négy hétben! Csak Veled van élet, csak Veled van új év! Szeretlek Uram, szeretlek teljes szívemből!

Csak mi ketten az új évben! ♥†

Nilnocere - 2018.11.25.

2018.11.25 23:44

Krisztus a Mindenség Királyának ünnepére

Jézus Király, csodálatos
győző, ki poklokon tapos,
nincs édesség hasonlatos,
mindenben ily kívánatos.

Király, hatalmas és dicső,
Király, győztesen érkező,
Jézus, lelkünket éltető,
előtted hódol ég, erő:

az égi kórus zeng neked
elfogyhatatlan éneket.
Az embert örvendezteted,
Istennel megbékélteted.

Jézus békét hoz, mennyeit,
túlszárnyal minden emberit;
a lélek őrá éhezik,
élvezni őt a vágy hevít.

Mi is kísérjük áldva őt,
Jézust dicsérve kérlelők,
hogy adjon nekünk szent erőt:
állhassunk égi trón előtt.

Virágként termett Szűzanya,
Jézus, szívünknek óhaja,
örökre áld imánk szava,
ó, boldog Ország szent Ura!
Ámen.

Nagyon vártam már ezt az ünnepnapot! Krisztust ünnepelte ma az egész keresztény világ! Őt, a Mindenség nagy Királyát! Hogy is lehetne e hódolatot emberi szavakkal kifejezni? Mi a legméltóbb szó Jézushoz mellyel köszönteni lehetne Őt, ki magával vitte keresztjére mindazt ami emberi és rossz!
Hogy köszöntsem, szólítsam meg Őt én, hibákkal és bűnökkel teli apró ember, én a nagy Királyt?

Jézusom, Királyom! Te mindent tudsz rólam, ismered szívem és lelkem minden rezdülését. Ismered minden bűnömet és hibámat! Ismered minden gyengeségemet és tudsz minden elesésemről. Te mégis mindig jelen vagy, Te mégis mindig mellettem vagy!
Kiöntöm Neked hát emberi szívemet, szeretlek, szeretlek utolsó lélegzetemig, szeretlek Téged földi síromig!

Nilnocere - 2018.11.07.

2018.11.07 10:05

Adós vagy neki

Keresztes Szent János aranymondásai
2018-11-07

Kérd az Istent, hogy mindig az Ő akarata teljesedjék rajtad. Nagyon szeresd Őt, mert ezzel adós vagy neki.

Nilnocere - 2018.11.02.

2018.11.02 23:43

A mi legfontosabb célunk Istenhez jutni

Vianney Szent János breviáriuma
2018-11-02

Amikor távoztok a földről, minden úgy marad, ahogyan volt; nem visztek el semmit. Ám ha az ember a földhöz tapad, nem esik jól az elválás! A mi legfontosabb célunk Istenhez jutni; egyes-egyedül ezért vagyunk a földön.

Nilnocere - 2018.11.02.

2018.11.02 19:54

Amint az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.

Nilnocere - 2018.11.02.

2018.11.02 16:08

Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, †
boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet,
mert nagy vagy, és csodákat művelsz:
Te vagy Isten egyes-egyedül.

Nilnocere - 2018.11.02.

2018.11.02 11:30

Dicsérd, lelkem, az Urat; †
az Urat dicsérem, amíg élek,
zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek!

Nilnocere - 2018.11.02.

2018.11.02 03:10

A Királyt, akinek minden él, jöjjetek, imádjuk!