Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.01.01.

(Nilnocere, 2019.01.01 13:25)

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

† Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,
† Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
† Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
† Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
† Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,
† Jézus Szíve, benned remélők üdvössége,
Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus!
Alakítsd szívünket a Te szent Szíved szerint!

2019.01.01.

(Nilnocere, 2019.01.01 02:52)

Szűz Máriának, Isten Anyjának ünnepére

A Boldogságos Szűz Mária anyaságának ünnepén imádjuk szent Fiát, Krisztus Urunkat!

2018.12.31.

(Nilnocere, 2018.12.31 23:40)

† Magasság és mélység †

Nem is tudom Uram mit is mondhatnék Neked ennek az évnek az utolsó napján egy gyötrelmekkel teli, hosszú hallgatás után. Hisz oly nehéz elmondani, kimondani, bevallani Neked, de legfőképp magamnak hogy a Te szolgád, Uram elbukott, elesett minden csatában!
De tudom jól, Te láttál engem mikor újra és újra visszaestem régi bűneimbe! Te láttál engem, mikor sorozatosan elbuktam minden lelki csatában! És tudom jól hogy láttál akkor is, amikor szerzett sebeimtől haldokoltam tehetetlenül! És Te hiába nyújtottad kezedet felém, bűntől sebzett, széttépett és megfosztott lelkem már nem tudott szólni sem Hozzád, kezeim pedig nem tudták megfogni a Te kezeidet!
Gyötör a fájdalom, Uram hogy nem lehettem a közeledben mindig oly nagy örömben! Gyötör a fájdalom hogy nem tudtalak karácsonykor meglátni Téged és hogy nem tudtam Veled együtt ünnepelni! Hiába is akartalak látni, hiába is sóvárogtam a Te fényed után, csak a gyötrő bűn és bűntudat maradt! Nagyon fáj, hogy e kegyelmekkel és áldásokkal teli szép évem utolsó hetei ilyen feketeségbe süllyedtek az én hibámból, az én erőtlenségeimből, az én gyengeségeimből és az én összes rettenetes hibáimból!
Szégyellem Uram, minden tettemet, minden bukásomat, minden kudarcomat rettenetesen szégyellem! Mindent és mindenemet szégyellek Előtted!
Bűnös vagyok Uram, bűnös vagyok tudom! Bocsáss meg nekem! Nincs más vágyam sok szomorúság után, mint hogy az új évben, mely hamarosan ránk köszön, minden nap újra találkozhassak Veled!
Újíts meg Uram! Tisztíts meg! Szabadíts meg! Itt vagyok! Itt a szívem, mely üresen maradt ezen az utolsó, év végi napon! Töltsd be Uram fényeddel és örömeiddel! Csak Neked van immár hely benne!
Se semmilyen bűn, sem pedig semmi földi rossz nem kaphat többé helyet benne! A szívem minden négyzetcentimétere csak a Tied!
Soha többé nem akarom a karácsonyt Nélküled tölteni! Mert minden mi Nélküled van az nem élet Uram! És én nem éltem ebben az utolsó négy hétben! Csak Veled van élet, csak Veled van új év! Szeretlek Uram, szeretlek teljes szívemből!

Csak mi ketten az új évben! ♥†

2018.11.25.

(Nilnocere, 2018.11.25 23:44)

Krisztus a Mindenség Királyának ünnepére

Jézus Király, csodálatos
győző, ki poklokon tapos,
nincs édesség hasonlatos,
mindenben ily kívánatos.

Király, hatalmas és dicső,
Király, győztesen érkező,
Jézus, lelkünket éltető,
előtted hódol ég, erő:

az égi kórus zeng neked
elfogyhatatlan éneket.
Az embert örvendezteted,
Istennel megbékélteted.

Jézus békét hoz, mennyeit,
túlszárnyal minden emberit;
a lélek őrá éhezik,
élvezni őt a vágy hevít.

Mi is kísérjük áldva őt,
Jézust dicsérve kérlelők,
hogy adjon nekünk szent erőt:
állhassunk égi trón előtt.

Virágként termett Szűzanya,
Jézus, szívünknek óhaja,
örökre áld imánk szava,
ó, boldog Ország szent Ura!
Ámen.

Nagyon vártam már ezt az ünnepnapot! Krisztust ünnepelte ma az egész keresztény világ! Őt, a Mindenség nagy Királyát! Hogy is lehetne e hódolatot emberi szavakkal kifejezni? Mi a legméltóbb szó Jézushoz mellyel köszönteni lehetne Őt, ki magával vitte keresztjére mindazt ami emberi és rossz!
Hogy köszöntsem, szólítsam meg Őt én, hibákkal és bűnökkel teli apró ember, én a nagy Királyt?

Jézusom, Királyom! Te mindent tudsz rólam, ismered szívem és lelkem minden rezdülését. Ismered minden bűnömet és hibámat! Ismered minden gyengeségemet és tudsz minden elesésemről. Te mégis mindig jelen vagy, Te mégis mindig mellettem vagy!
Kiöntöm Neked hát emberi szívemet, szeretlek, szeretlek utolsó lélegzetemig, szeretlek Téged földi síromig!

2018.11.07.

(Nilnocere, 2018.11.07 10:05)

Adós vagy neki

Keresztes Szent János aranymondásai
2018-11-07

Kérd az Istent, hogy mindig az Ő akarata teljesedjék rajtad. Nagyon szeresd Őt, mert ezzel adós vagy neki.

2018.11.02.

(Nilnocere, 2018.11.02 23:43)

A mi legfontosabb célunk Istenhez jutni

Vianney Szent János breviáriuma
2018-11-02

Amikor távoztok a földről, minden úgy marad, ahogyan volt; nem visztek el semmit. Ám ha az ember a földhöz tapad, nem esik jól az elválás! A mi legfontosabb célunk Istenhez jutni; egyes-egyedül ezért vagyunk a földön.

2018.11.02.

(Nilnocere, 2018.11.02 19:54)

Amint az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.

2018.11.02.

(Nilnocere, 2018.11.02 16:08)

Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, †
boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet,
mert nagy vagy, és csodákat művelsz:
Te vagy Isten egyes-egyedül.

2018.11.02.

(Nilnocere, 2018.11.02 11:30)

Dicsérd, lelkem, az Urat; †
az Urat dicsérem, amíg élek,
zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek!

2018.11.02.

(Nilnocere, 2018.11.02 03:10)

A Királyt, akinek minden él, jöjjetek, imádjuk!

2018.11.02.

(Nilnocere, 2018.11.02 00:40)

Mindenszentek ünnepére és a megholtak emléknapjára

Éppen alig két napja az életért mondtam dicséretet és áldást Istenemnek és ezen az éjszakán sem lehet ez másképpen, mikor elhunyt szeretteimre emlékezem.
Azt mondják, a gyertya lángja az ember lelke, s most erkélyemen, mely felett az égbolt oly csodálatosan terül el és rálátni az egész mindenségre, ezen az éjszakán tíz gyertya ég halottaim emlékére. Tíz lélek aranyozza be az éj sötétjét. Minden gyertya egy-egy élet volt, egy-egy szép emlék. Szívem minden szeretetével azt kívánom e tíz léleknek hogy az örök élet fényesedjék mindnyájuknak, különösen annak a két léleknek, akik önkezükkel vetettek véget földi életüknek.

Az Úristen irgalma és szeretete emeljen fel mindnyájatokat a mennyek országába, leljetek örök békességre és örök boldogságra. Mit is kívánhatnék nektek ennél többet?
♥=♥

2018.10.31.

(Nilnocere, 2018.10.31 22:18)

Dicsértessék az Úr neve
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött,
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, †
kinek magasságokban áll a trónja,
és onnan tekint alá égre és földre?

2018.10.31.

(Nilnocere, 2018.10.31 19:52)

Szent Bernát idézetek minden napra
2018-10-31

Akarod tudni, hogy mivel és kinek tartozol? Legelsősorban Jézus Krisztusnak tartozol egész életeddel, mert Ő életét adta a tiédért; kegyetlen kínokat szenvedett, hogy neked ne kelljen örök kínokat szenvedned.

2018.10.31.

(Nilnocere, 2018.10.31 16:14)

Döntsünk az élet mellett

Böjte Csaba gondolatai
2018-10-31

Ne halott dolgok töltsék be szívünket, vágyainkat, hanem döntsünk az élet mellett, és szolgáljuk azt nagy-nagy szeretettel!

2018.10.31.

(Nilnocere, 2018.10.31 13:16)

† Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem †

Verőfényes nap ez a mai és én ma megint csak erkélyemen állok és gyönyörködöm a világban, az életben. Repülők jönnek - mennek, az emberek házaik körül serénykednek, minden él és mozog! Öröm részese lenni ennek a földi körforgásnak, élni, létezni, alkotni, látni, érezni, magamba szívni minden nap az élet illatát! Nem győzöm dicsérni szívemben Teremtő Istenemet aki megalkotta a világot, aki megalkotta az életet! Mindaz ami most a szemem elé tárul innen a magasból, az Ő szeretetéből teremtetett. Hát élhetném-e szeretet nélkül ezt az ajándékba kapott életet?

Szeretlek Istenem és köszönöm az életet, köszönöm hogy élhetek!

2018.10.30.

(Nilnocere, 2018.10.30 19:17)

Örömmel töltesz el, színed előtt, Uram!

2018.10.30.

(Nilnocere, 2018.10.30 09:51)

Készséges lélekkel áldozom neked,
magasztalom Nevedet, Uram, mert jó vagy!

2018.10.30.

(Nilnocere, 2018.10.30 02:20)

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.

2018.10.29.

(Nilnocere, 2018.10.29 18:47)

Magasztaljon Téged mindig az én lelkem, Istenem!

2018.10.29.

(Nilnocere, 2018.10.29 15:50)

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom:
zöldellő mezőkön terelget engem, alleluja!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »