Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.10.23.

2018.10.23 23:56

Nagyon magasztos napot kaptam ma a Szűzanyától. A lelkem egész nap mézédes édességben úszkált és ennek az utolsó szentkúti estének minden órája is csak az égig emel! Az égig, hol oly sok gyönyörűség van és ami még most ilyen késői órán is csak tündököl!
Csordultig megtelt a szívem és a lelkem azzal a sok szépséggel és lelki örömmel melyet ezalatt az alig két napos látogatásom alatt kaptam!
Most éjszaka, csakúgy mint múlt éjjel, megint csak az eget nézem és az Isten adta csodás hegyeket kis szobám ablakából. Csak nézem és nézem ezt a mennybéli helyet és csak az motoszkál a fejemben vajon mi is az igaz boldogság?
De már tudom a választ: az igaz boldogság az, amikor a szív és a lélek egybeolvad az éggel.
És én kimondhatatlanul boldog vagyok!

Köszönöm Istenem, köszönöm drága Szűzanya!

Nilnocere - 2018.10.22.

2018.10.22 23:32

Mátraverebély - Szentkút
2018.10.22 - 2018.10.24.

Aranyló októberi napjaimban egy újabb ajándékot, ezt a két szentkúti napot kaptam Istenemtől!
Egy sikeres szakvizsga, sok apró öröm és egy újabb boldogságos születésnap után most a Szűzanyával lenni olyan lelki ajándék, amelyet nehéz szavakba önteni! Mintha egy nagy, meleg, édes ölelésbe léptem volna, olyan volt ma Szentkútra megérkezni!
Délután erdei sétámkor a Szűzanyát köszöntöttem az aranyló lombok és a lágy napsugarak között, s mintha örök ragyogása közben letekintett volna rám, hangos imádságomra a falevelek hullása abbamaradt és csak a mély csend és a mindent beborító halovány sugarak maradtak körülöttem. A szívemig, a lelkemig hatolt ez a történés ott az erdő mélyén. Gyermeki könnyek között hosszú percekig csak szótlanul álltam és csak szorítottam és szorítottam a Szűzanyát ebben a nekem adott csendben és ölelésben!
Így találkoztam ma Égi Édesanyámmal újra itt Mátraverebély - Szentkúton, megannyi öröm közepette de ez a mai találkozás volt a legnagyobb öröm amit csak kaphattam és ezt a találkozásunkat sohasem fogom elfelejteni!

Köszöntlek Szentkútnak Csillaga,
édességgel ölelő Égi Édesanya!

Nilnocere - 2018.10.19.

2018.10.19 17:46

Aranypéntek - hittan

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-10-19

A tanítvány útja a szegénység: a tanítvány szegény,
mert az ő gazdagsága Jézus.
♥=†

Nilnocere - 2018.10.18.

2018.10.18 23:59

† Születésnapi hálaadás †

Nem is tudom hogyan szóljak Hozzád ezen a boldogságos napon, drága Istenem! Hogyan köszönjem meg Neked az elmúlt szépséges napjaimat, hogyan köszönjem meg Neked az eddigi életemet, az elmúlt harminchat évemet, a munkámat, a családomat, ferences lelkiségemet és ferences lelki útjaimat, sikeres tanulmányaimat, hogyan mondjak Neked mindenért, mindenért köszönetet!
Hiszen mindenem, amim csak van a Tied, Tőled kaptam ajándékba és én nem tudom miért is szeretsz engem ennyire Istenem! Miért halmozol el engem annyi boldogsággal és örömmel mikor gyakran nem vagyok más, csak egy bűnös, hibákkal teli ember, aki oly sok hibát vét! Te pedig még a nehézségeimet is megédesíted hogy könnyebb legyen azokat is hordozni!
Nem tudom Uram méltó vagyok-e minderre, egy ilyen szeretetfolyamra, mely csak sodor és sodor magával gyengéden minden egyes napomon!
Kimondhatatlanul szeretlek Istenem és hálás vagyok Neked minden ajándékodért teljes szívemből!

Fogadd el e szavakat tőlem, kis szolgálóleányodtól ezt az éjszakai hálaimát, a szívem ott van Nálad az égben!

Nilnocere - 2018.10.09.

2018.10.09 00:07

† Drága Szűzanya, köszönöm hogy Édesanyám vagy, több vagy nekem mindenkinél, Te, kinek édes karjaiban keresztelkedtem meg és kinek édessége azóta is körberagyog, nem feledlek el soha Téged, Égi Édesanya! Nálad van minden titkom és minden, minden szívbéli kívánságom! †

Magyarország Nagyasszonya tiszta Szűz!
Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.
Ékes virágszál Hozzád esdeklünk,
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

Nilnocere - 2018.10.08.

2018.10.08 23:18

Kegyes Anya, Szűz Mária, magyaroknak ősi pártfogója, mutasd kegyed, amíg neved zengi szegényeid kórusa.

Nilnocere - 2018.10.08.

2018.10.08 18:58

Nagyasszonyunk, üdvöz légy, szép királynőnk,
áldott légy, a mennyei sereget felülmúlja szépséged!

Nilnocere - 2018.10.08.

2018.10.08 16:47

Ő a bölcs Szűz, hódoló hittel Fiút foganó;
Csillag: napot ringató, Hold: ködöket oszlató.

Nilnocere - 2018.10.08.

2018.10.08 13:33

Minden méznél édesebb, drágakőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban-rosszban oltalom.

Nilnocere - 2018.10.08.

2018.10.08 11:57

Királyi szép palota, kegyelemnek trónusa,
égnek ékes csillaga, szentséges Szűz Mária!

Nilnocere - 2018.10.08.

2018.10.08 09:59

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónájának ünnepére

Üdvöz légy, dicső Szűz, tündöklő szép rózsa: mindenkor ékes vagy, Jézus Krisztus Anyja!

Nilnocere - 2018.10.06.

2018.10.06 21:34

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Nilnocere - 2018.10.06.

2018.10.06 05:45

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.

Nilnocere - 2018.10.06.

2018.10.06 03:20

Isten, kinek nincs kezdete,
Isten, ki Isten Gyermeke,
Isten, ki kettejük Tüze,
szívünket lényed töltse be.

Utánad vágyunk, el ne hagyj,
szerelmünk, örömünk Te vagy,
szomjas lelkünknek enyhet adj,
és boldogságunk Te maradj!

Nilnocere - 2018.10.05.

2018.10.05 21:19

Aranypéntek - hittan

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-10-05

Meghatározó pillanat volt a fiatal Assisi Szent Ferenc életében, amikor olvasta az evangéliumot. Az evangélium ma is az élő Jézust mutatja meg, megszólítja a szívünket, megváltoztatja az életünket.

Szólj hozzánk, taníts, formálj, alakíts bennünket Jézus! A Te Szentséges szíved legyen vezércsillagunk mindenkor, minden helyzetben!

Nilnocere - 2018.10.04.

2018.10.05 03:33

Édes az Úr, áldjátok nevét!

Nevedet suttogom az éj csendjében, Uram és virágba borul a lelkem!

Nilnocere - 2018.10.04.

2018.10.04 22:56

Édes október és Assisi Szent Ferenc

Nyisd meg Uram, ajkamat, szívemet, lelkemet, hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Várva vártam már ezt az októberi hónapot! A leggyönyörűbb és a legszebb tán mind közül! Hiszen ez a hónap a Szűzanya hónapja, a rózsafüzér hónapja, születésnapom hónapja és Assisi Szent Ferenc atyánk hónapja is egyben!
Csodálatos és magasztos ünnepséggel ünnepeltük meg tegnap Ferenc testvérünk tranzitusát szeretett templomomban és mélyen lelkembe vésődtek az ünnepi szavak. Csillogó rend ez, melybe belépni készülök hamarosan, csillogóbb mindennél!

Boldog vagyok Istenem azon az úton melyre Te tereltél engem!

Nilnocere - 2018.09.18.

2018.09.18 15:40

"Ki illeté ruházatomat? És felelék neki tanítványai: Látod, hogy szorongat Téged a sereg és azt kérded: Ki illetett engem?" (Mk 5, 29). Szinte összenyomják az Urat, de ez a testek érintése. Van lelki érintés is.
Egymást érintjük szeretettel, bizalommal, kegyelettel, vagy gyűlölettel s hidegen; a meleg kéz, az érzelmes szem emberi érintés.
S az Istent érintjük hittel, bizalommal, közeledéssel.
Érintette Jézust Magdolna nemcsak kézzel, de lélekkel; érintette Veronika, érintette a vérfolyásos. A napsugár is érint virágbimbót, az eső érint rügyet.
A szentáldozásban érintjük, ízleljük, élvezzük Krisztust: "mel et lac ex ore ejus accepi", csókja tejes és mézes nekem.
♥†

Nilnocere - 2018.09.17.

2018.09.17 19:21

Magasztaljon Téged mindig az én lelkem, Istenem!

Nilnocere - 2018.09.17.

2018.09.17 16:50

Szeretni, adni, elfogadni

Teréz anya breviáriuma
2018-09-17

Szeretni, adni, elfogadni.
Ez a három az öröm, és ezek benne vannak az örömben. Nincs okunk arra, hogy boldogtalanok legyünk: senki sem kényszeríthet bennünket rá.