Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2018.09.13.

(Nilnocere, 2018.09.13 05:43)

Uram, Tenálad van az élet forrása,
S a Te nevedben látjuk az igazi fényt!

2018.09.13.

(Nilnocere, 2018.09.13 03:34)

Vadállatok sorsára jut

Pio atya breviáriuma
2018-09-13

Az isteni szeretet lángja nélkül az emberi lélek a vadállatok sorsára jut. A szeretet viszont, Isten szeretete, Isten trónjáig emeli azt. Újra és újra köszönjétek meg ezt a bőkezűséget, és kérjétek a jó Atyát, hogy növelje szívetekben mind nagyobbra a szent szeretetet.

2018.09.12.

(Nilnocere, 2018.09.12 19:27)

Szűz Mária Szent Nevének emléknapjára

Szelíd és kegyes Szűz, kérünk,
életutunk, szent reményünk,
kegyelemmel teljes Szűz:
Szent Fiadtól esdj kegyelmet,
mely örökre veled minket
boldogságban összefűz!

Ezen az emléknapon a lemenő nap és az aranyba boruló égbolt is mintha csak a Szűzanyát ünnepelné ezen az estén! Nincs is méltó emberi szó mindarra, amit Ő képvisel itt a földön és az égben értem, értünk emberekért!
Hányszor és hányszor sietett segítségemre, hányszor éreztem anyai jóságát, szeretetét és védelmét az elmúlt évek alatt!? Hányszor kísérte lelkemet Jézushoz és tette szívemet Jézus szívére!?
Ez az emléknap erről szól, mélységes hálámról és szeretetemről mindazért amit értem tett Ő, az én Égi Édesanyám, Patrónám!

Mai éjszakai munkámat és minden imádságomat a Szűzanya szeretetének dicséretéért ajánlom fel.

2018.09.11.

(Nilnocere, 2018.09.11 13:21)

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-09-11

Engedjük, hogy Jézus bevonjon minket szeretetébe, és képesek leszünk olyan jó cselekedetekre, amelyek az evangélium illatát árasztják.

2018.09.11.

(Nilnocere, 2018.09.11 07:30)

Utánad vágyódik a szívem éjjelente,
Téged kereslek már kora reggel.

2018.09.10.

(Nilnocere, 2018.09.10 23:59)

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-09-10

Isten rendíthetetlen az ő szeretetében.

2018.09.10.

(Nilnocere, 2018.09.10 14:37)

Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, †
hogy csodás tetteid az égig érnek;
Isten, ki hasonló hozzád?

2018.09.10.

(Nilnocere, 2018.09.10 01:49)

Csendes éjszaka van és én a végtelen égbolt alatt öntöm ki szívemet és lelki örömömet a világnak!
Nehezen tudom megfogalmazni hogy lelkem miért is vágyódik úgy a csendre, ahogy az elmúlt időszakokban történik. Talán a legjobb magyarázat a néma szemlélődés és átalakulás. Minden történés lelkem legmélyére hat, beleivódik, felszívódik és annak részévé válik. Pedig lehet hogy meg kellene minden szépséges történést osztanom a világgal, hogy mindenki tudja, tudja meg hogy milyen csodálatos dolog is mindennap Isten karjaiban ébredni és elszeredni, milyen érzés Vele együtt elindulni egy hosszú nap reggelén, milyen érzés az, amikor egyedül vagyunk de mégis azt érezzük hogy valaki szorosan ott van mellettünk!
Nagyboldogasszony ünnepe óta ilyen élményekben volt részem, túlvagyok szeretetteljes találkozásokon olyan elesett és beteg emberekkel akik mások segítségére szorulnak és én minden ilyen emberben csak Jézust láttam. Túlvagyok baráti és szívbéli találkozásokon ferences testvérekkel és túlvagyok néhány apró csodán is, amelyeket tudom hogy nem véletlenül élhettem át és tapasztalhattam meg és amelyeket jól tudom hogy ajándékba kaptam az égtől!
Így sorolhatnám reggelig drága Istenem végtelen szeretetét, kegyelmét és jóságát mely mint egy gyenge áramlatú folyam csak sodort és sodort magával engem nap mint nap!

Így telnek a napjai egy istengyermeknek, akit 2015. augusztus
11-én kereszteltek meg Szent Klára ünnepén Mátraverebély-Szentkúton, akinek Égi és földi Édesanyja a Szűzanya és aki megállíthatatlanul úton van a Ferences Világi Rend felé!

Istenem, én Nélküled szegény vagyok és nem kell e földi világ Nálad nélkül! Nagyon szeretlek most, holnap, azután és mindenkor, örökkön-örökké!

2018.08.16.

(Nilnocere, 2018.08.16 22:49)

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-08-16

Mária, a gyengéd édesanya, aki mindig közel van hozzánk, tanítson minket az életre és a hitre.

2018.08.15.

(Nilnocere, 2018.08.15 21:11)

Szűz Mária ma az égbe emelkedett;
örüljetek, mert Krisztussal uralkodik mindörökre!

2018.08.15.

(Nilnocere, 2018.08.15 19:00)

Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok,
dicsérve áldják az Urat.

2018.08.15.

(Nilnocere, 2018.08.15 15:32)

Szűz Mária mennybevételének (Nagyboldogasszony)
főünnepére

Isten szent Szülője felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé a mennyek országába.

2018.08.14.

(Nilnocere, 2018.08.14 09:49)

Tied a nappal, és Tied az éjszaka,
a csillagokat és a napot Te formáltad.
Te jelölted ki a föld határait,
a nyár és a tél is a Te alkotásod.

2018.08.14.

(Nilnocere, 2018.08.14 05:33)

Utánad vágyódik a szívem éjjelente,
Téged kereslek már kora reggel!

2018.08.13.

(Nilnocere, 2018.08.13 23:59)

Akarsz-e meggyógyulni?

Prohászka Ottokár breviáriuma
2018-08-13

"Ezt Jézus feküdni látván, mondá neki:
akarsz-e meggyógyulni?" Akarsz-e igazán? Akarod-e az egészség összes feltételeit s következményeit s kötelességeit? Akarod-e azzal a munkával, önfegyelmezéssel, önmegtagadással? Akarsz-e meggyógyulni s dolgozni a szebb, erősebb életért?"

Az elmúlt napokban nagyon sokat forgattam szívemben a betegségemet. Azt mondják a betegségek nem Istentől vannak, Ő csak megengedheti életünkben a különböző testi bajokat.
Folyamatosan az a kérdés foglalkoztat hogy vajon Istenem miért engedte meg jelenlegi életemben ezt a lázas, gyenge állapotot, mikor annyi tervem volt, mikor annyi teendőm lett volna az elmúlt napokban! Mit is akarhat mondani nekem ezzel, miért is akarta hogy lelkemben eljussak a félelemig, a bizonytalanságig, a testi-lelki kiszolgáltatottságig?
Nem haragszom Istenre, egyedül Ő, csakis Ő tudja, hogy miért volt szükség erre az elmúlt pár napra így teljes elesettségben. Egyedül Ő tudhatja hogy miben és hogyan változott a szívem és a lelkem ilyen megpróbáltatások után!
Ha nem estem volna ágynak az elmúlt pár napban, ma nagy örömmel Szentkútra indultam volna hogy a Szűzanyával ünnepelhessek az elkövetkező három napban. De jelenlegi állapotom mindezt sajnos nem engedte meg. De még így is, örömben és lelkemben békével tudtam megünnepelni keresztelésem emléknapját és azt is hogy Isten gyermeke lehetek. Semmit sem számít igazán hogy hol is vagyok éppen, beteg vagyok-e vagy egészséges, hiszen e percben is Isten gyermeke vagyok! És ez a csodálatos érzés az, ami akkor is öröm járta át egész bensőmet mikor pár napja a sürgősségi osztályon feküdtem segítő orvosaim között.

Drága Istenem! Az elmúlt napok eseményeire csak Te tudhatod a választ! Csak Te tudhatod miért kellett megengedned ezt a betegséget és miért is kellett itthon maradnom ezen a napon. Csak Te tudhatod hogy mindennek miért kellett így történnie és én nem tehetek mást mint hogy elfogadjam nap nap után mindazt, amit adni és mutatni akarsz nekem és Tebenned bízva hagynom hogy jóságod és szereteted vezessen engem a megpróbáltatások ideje alatt is! Nagyon szeretlek Istenem!

2018.08.11.

(Nilnocere, 2018.08.11 23:57)

Nagyon régen nem írtam már mindarról ami a lelkemben van. Utolsó bejegyzésemet egy második csodálatos máriagyüdi látogatás után írtam és minden ottani átélt szépség arra késztetett hogy lelki csendességbe burkolózzam egy időre. Kellett és vágytam is nagyon erre a lelki csendességre.

De ma, 2018. augusztus 11-én, keresztelésem emléknapján méltóbb napot nem is találhattam arra, hogy megnyissam szívemet, ajkamat és Istenemet dicsőítsem újra!
Egy egy hete tartó betegeskedés és sürgősségi osztályon való ellátás után ezt a napot mindennél jobban vártam! Nem vette ma örömömet egy újabb orvosi segítségnyújtás sem, beteg állapotom ma olyan amilyen, én mégis csak az eget nézem örömittasan, hiszen hová is tekinthetnék ma máshová!? Ezen a napon lettem három évvel ezelőtt Isten gyermeke, és nincs sem betegség sem semmi földi dolog mely el tudná szakítani a szívemet és a lelkemet ma az égtől!

Köszönöm Istenem hogy vagy nekem, köszönöm hogy ma is itt vagy velem! Tudom nem vagyok egyedül e percben sem! Uram, hadd ajánljam oda ma Neked újra az életemet, a szívemet és a lelkemet!
Igen, Uram, igen, örök IGEN ma is!

2018.06.20.

(Nilnocere, 2018.06.20 05:28)

† 2018.06.15 - 2018.06.18. †
Harkány-Pécs-Máriagyüd

Nem volt alkalmam eddig arra, hogy kis szeretet utazásomról számot adjak sok munkám és teendőm miatt, de most, hajnali csendes perceimben megosztom a világgal milyen is az, amikor szívünk vágyai teljesülnek, milyen is az, amikor megtapasztalunk olyan szép dolgokat amelyekbe a szív is beleremeg és milyen szép az, amikor elönti a lelket a mindent elsöprő isteni és emberi szeretet.
Ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni azt a négy napot melyet nagy szívfájdalommal hagytam magam mögött. Részem volt egy csodálatos papszentelésben, láttam sok gyönyörű tájat, köszönthettem három ferences nővért, megismerhettem pár jószívű embert és újra ott lehettem Máriagyüdön a Szűzanyánál, újra ott lehettem Jézus nagy keresztje előtt a kolostorszállás folyosójának végében az egykori szent falak mögött.
Azt hiszem ez volt kis körutazásom csúcspontja, a legszebb pillanatok egyike. Hiszen mennyivel másabb egy ilyen szent helyen Jézus keresztje elé borulni? Érezni Isten közelségét minden sarokban, minden négyzetcentiméterben, érezni mindenütt amerre csak jár-kel az ember egy ilyen házban! Szinte be lehet lélegezni valamiféle mennyei illatot! Csodálatos, émelyítő és édes!

Nagyon szeretem az eget és boldogság önti el egész szívemet ha mindarra gondolok, ami odafönt van!

2018.06.13.

(Nilnocere, 2018.06.13 22:54)

Támasz

Pio atya breviáriuma
2018-06-13

Jézus legyen neked mindig és mindenben segítség, támasz.

2018.06.12.

(Nilnocere, 2018.06.12 23:55)

Hasztalan

Pio atya breviáriuma
2018-06-12

Jézusom, nagyon szeretlek! Hasztalan ismétlem, mennyire szeretlek! Szerelmem, Szerelmesem!
Csak Téged! Csak a Tiéd a dicsőség!

2018.06.12.

(Nilnocere, 2018.06.12 08:08)

Jézus Szent Szíve

Teréz anya breviáriuma
2018-06-12

Jézus Szent Szíve elénk tárja az együtterző és kegyelemteljes szeretet mélységét, magasságát és tágasságát, amelyet Isten sugároz mindannyiunkra.
Isten jelenlétének tudatában töltsük ezt a hónapot. Isten bennünk lakozik és segít minket, hogy fölfedezzük szeretetének ajándékait itt és most, mai világunkban is.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »