Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2018.06.01.

(Nilnocere, 2018.06.01 17:31)

Aranypéntek - hittan

A testvéri együttlét öröme

Íme, milyen jó és mily gyönyörűséges,
ha békességben együtt vannak a testvérek!

2018.06.01.

(Nilnocere, 2018.06.01 03:51)

Édes az Úr, áldjátok nevét!

2018.05.31.

(Nilnocere, 2018.05.31 06:22)

Boldogságos érzés a hajnali napfénybe belesuttogni nevedet, Uram!

2018.05.30.

(Nilnocere, 2018.05.30 21:31)

Uram, Te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, Te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

2018.05.30.

(Nilnocere, 2018.05.30 12:39)

Boldog ember, akit Te oktatsz, Uram,
akit törvényedre megtanítasz.

2018.05.30.

(Nilnocere, 2018.05.30 05:50)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az Ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

2018.05.30.

(Nilnocere, 2018.05.30 03:09)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Ujjongjatok Istennek, minden földek;
szolgáljatok az Úrnak örvendezve!

2018.05.29.

(Nilnocere, 2018.05.29 23:37)

✝ szívemből a fellegekig ✝

Nem is tudom igazán hogy hol is kezdjem mindazt ami bennem van a drága Szűzanya hónapjában. Nem tudom hogy milyen szavakkal írjam le Máriagyüd hatásait a lelkemre, azt a belső küzdelmet, amit önmagammal vívok Máriagyüdről való hazautazásom óta szakadatlan és hogyan írjam le az elmúlt hetek történéseit melyek hol örömet hol pedig szomorúságot öntöttek a szívembe.
Az elmúlt huszonhét napban megrekedt a lelkem, ottmaradt Máriagyüdön a Szűzanyánál, ott maradt a kolostor folyosójának végében Jézus keresztjénél, ott maradt a kolostor minden egyes négyzetcentiméterében.
Minden egyes pillanat amit ott e megszentelt falak között töltöttem, akár csak fel vagy épp le közlekedtem a lépcsőkön, vagy csak kitekintettem az ablakon a messzeségben, olyan gyönyörűség és boldogság öntötte el egész szívemet, amelyet azelőtt soha nem éreztem hasonló helyeken.
Megszünt odabent tér és az idő, és valami egészen más világba kerültem míg ott tartózkodtam. Nem számított semmi, csak minden egyes percben a teljes önátadás, belső békesség és teljes lelki egység Istennel, Jézussal és a Szűzanyával. Hazatérésem után napok teltek el úgy, hogy azt sem tudtam milyen napot és milyen dátumot írunk, számomra megszűnt a világi idő, dehát mit is számít ez mikor az ember lelkét elnyeli az égbolt? Csendben tettem a dolgomat, a munkámat, tanulmányaimat és csak belevesztem minden nap a magam mögött hagyott gyönyörűségekbe.
Nem akartam és nem is tudtam kiadni a világnak ezt a szépséget, ezt az én ragyogó kis gyémántomat, amit a szívemben úgy őriztem, hogy bennem ragyogott, de mindenki más számára láthatatlan maradt. Hallgatni arany, szokták mondani, szó szerint ez a hallgatás valóban arany volt.

Egy hirtelen jött haláleset zökkentett vissza ebből a boldogságos lelki mámorból, mely szomorúvá tette a szívemet.
Egy régi, kedves ismerősöm és munkatársam kit éveken át oly jól ismertem, pár napja nevem napján köszöntött, ahogyan az elmúlt években mindig is tette, de ez a köszöntése immár az utolsó is volt.
Egy rossz lépés egy fürdőszobában, egy szörnyű elesés és egy azonnali súlyos fejtrauma után egy drága lélek, egy jó szív, ott a fürdőszoba kövén megszűnt dobogni. Szentháromság vasárnapján kaptam a sokkoló hírt, mely biztosan nem volt véletlen. Hosszasan gondolkodtam a miérteken, de nem találtam, nem kaptam választ erre a hirtelen jött tragédiára.

Most, ezen a szép nyári éjszakán visszatekintve ezt az édes hónapot, annyi hála van bennem hogy azt leírni sem tudom. Máriagyüd egy új korszak lett az életemben, egy olyan korszak, melyben egyre jobban és jobban vágyódom egy más életforma után mely közelebb van az éghez, közelebb van Istenhez. Ez az elmúlt pár hét mély önismeret is volt, szívem vágyaival küzdök hosszú idő óta én, egy megkeresztelt lélek idekint a világi élet forgatagában.
Küzdelmeim közepette pedig már egy újabb máriagyüdi utazásra készülök lelkiekben. Nemsokára újra ott lehetek, az éjszaka csendjében Jézus előtt térdelhetek a kolostor folyosójának végében, újra felszabadultan
járhatok - kelhetek a kolostor falain belül világi életemet rövid időre ismét hátra hagyva és végre újra egy lehetek mindazzal amit azok a szent falak őriznek.

Legyen nekem, legyen nekem mindenkor a Te igéd szerint!

2018.05.01.

(Nilnocere, 2018.05.01 14:31)

✝ Máriagyüd ✝

Ma reggel tengernyi szépséggel a lelkemben hagytam magam mögött a Szűzanya végtelen szeretetét, oltalmát és anyai jóságát sugárzó szentélyének falait. Leírhatatlanul boldog vagyok hogy egy ilyen helyen lehettem még ha csak rövid időre is! Lenyűgözött a kolostor és a templom minden kis szeglete, keresztje, oltárai, a különböző kis utak a kolostor körül és az a hangulat ami egy ilyen helyen megragadja és el nem ereszti az ember szívét és lelkét!
Ez a találkozás a Szűzanyával maga volt a mennyország! Ilyen erőteljesen nem éreztem azelőtt még sohasem az Ő édes jelenlétét! Mintha csak Ő várt volna érkezésemkor a kapuban és mindenütt szorosan mellettem járt-kelt volna egész idő alatt! Felfoghatatlanul szép érzések kerítettek a hatalmukba minden ott eltöltött percben. Csak az tudhatja igazán hogy ez milyen érzés lehetett aki már átélt hasonlót. Nem látni mégis érezni valakinek a teljes közelségét, az édességét, a ragyogását, szinte hallani a lépteit!
Nem tudom miért kaptam egy ilyen mélységű három napot. A legkevésbé sem érzem méltónak magam arra hogy egy ilyen mindent elsöprő szeretetözönnek legyek a részese én, éppen én, aki megannyi bűnével, gyengeségével és vágyával küzd nap mint nap, csak azt tudom és érzem útban Budapest felé az eget kémlelve boldogságtól tomboló szívvel, hogy ezután a három megszentelt és gyönyörű nap után semmi, de semmi sem lesz már a régi bennem!

Szeretlek Szűzanyám, szívből Téged,
Szeretve köszöntöm jóságos Szíved.
Legnagyobb boldogság, ha bátran zengi szám,
Szeretlek örökké, édes Szűzanyám!

Szeretlek, életem fénye, hajnal fénye,
Világi utamnak legszebb reménye.
Úgy későn, mint korán örömmel zengi szám,
Szeretlek mindenkor, édes Szűzanyám!

Szeretlek életem csengő hangja,
Lelkembe ragyogó tavasz sugara,
Egész nap folyamán boldogan zengi szám,
Szeretlek mindenkor, édes Szűzanyám!

Szeretlek örömöm legfőbb pontja,
Isteni Megváltóm jó Édesanyja!
Halálom óráján remegve zengi szám,
Szeretlek örökké, édes Szűzanyám!

2018.05.01.

(Nilnocere, 2018.05.01 03:16)

✝ Máriagyüd ✝

Nekem te vagy az Édesanyám

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-05-01

Néha azon kapom magam, hogy ezt mondom neki: "Jóságos Szent Szűz, azt hiszem, boldogabb vagyok, mint te, hiszen nekem te vagy az Édesanyám, neked viszont nincs Szent Szüzed, akit szerethetnél. Igaz, hogy te vagy Jézus Anyja, de ezt a Jézust egészen nekünk adtad. Ő pedig a kereszten nekünk adott téged Anyánkul. Így hát mi gazdagabbak vagyunk, mivel Jézus is a miénk, és te is."

Ezen a második és egyben utolsó éjszakán sem jön álom a szememre de hogyan is tudnék aludni ennyi édességgel a szívemben? Imádságos sétáimon az fogalmazódott meg bennem újra és újra hogy nincs, nem lehet egy ember számára nagyobb öröm mint Istenhez, Jézushoz és a Szűzanyához tartozni! Nincs ennél boldogságosabb dolog az életben és nincs semmi, ami felül tudná írni ezt az örömöt e földi létben!
Boldog vagyok, leírhatatlanul boldog! Hallják meg a hegyek, a fák, a sötét égbolt, a csillagok, hallja meg az egész világ örömkiáltásomat!

2018.04.30.

(Nilnocere, 2018.04.30 02:05)

✝ Máriagyüd ✝

Leírhatatlan mindaz amit itt tapasztaltam megérkezésem percétől kezdve! Nehezen jönnek a szavak mert a gyönyörűség, kegyelem, szeretet és oltalom ami körülölel e percben is nem fejezhető ki emberi szavakkal! Eddig sosem éltem át még olyat, hogy egy kolostor folyosóján örömkönnyekkel lépdelek!
Eddig nem tudtam milyen érzés az éjszaka csendjében megfeledkezve mindenről, kiüresítve magam egy kolostor folyosóján mezítláb, szabadon végighaladni és Jézus keresztje elé borulni! Évek óta egy ilyen éjszakára vágytam és itt most ez is megadatott nekem!
Csodálatos és magasztos!
Szerelmes lettem, beleszerettem ebbe a helybe és mindenbe ami itt körülvesz, de legfőképp a Szűzanya fényességébe! Őhozzá vágytam, Őhozzá jöttem sok nehézség közepette és Ő csillogó aranyport szórt rám bármerre is jártam!
Itt minden perc olyan, akár az örökkévalóság! Teljes szívemből azt kívánom bárcsak soha ne érne véget ez a három napos látogatás! Hiszen hogyan lehetne ennyi szépséget és ajándékot könnyek nélkül itthagyni?

Szeretlek drága Szűzanya!

2018.04.29.

(Nilnocere, 2018.04.29 08:11)

✝ egy megszentelt reggel ✝

Egy igen nehéz, fizikálisan és lélekben kimerítő, de annál csendesebb hét után végre elérkezett ez a reggel! Mindennél jobban vártam ezt a napot hogy végre elinduhassak Máriagyüdre az én Égi Édesanyámhoz a Szűzanyához! Régóta terveztem ezt az utazást és ma végre elérkezett ez a nap! Nagyon boldog vagyok mert tudom hogy szépségekkel, áldásokkal és csodákkal teli, három nap vár rám újra a Szűzanya karjaiban!
Ragyog a nap s vele együtt ragyog a szívem is!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!

2018.04.22.

(Nilnocere, 2018.04.22 16:38)

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom:
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.

2018.04.22.

(Nilnocere, 2018.04.22 03:55)

Csönd, ima, hit gyümölcsei

Teréz anya breviáriuma
2018-04-22

Jézus negyven napot töltött imádságban, mielőtt nyilvános életét megkezdte volna. Gyakran visszavonult: egész éjszakákat töltött egyedül a hegyekben, csöndben és imádságban.
A csönd gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.
Biztosítsuk egymásnak a béke és nyugalom légkörét, amely elősegíti az imádságot, a munkát, a tanulást és a pihenést.

2018.04.21.

(Nilnocere, 2018.04.21 21:24)

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-04-21

Hogy találkozzunk Istennel, elég felismerni, hogy rászorulók vagyunk; az út pedig, ami elvezet a találkozásig, hogy kicsinnyé válunk.

2018.04.20.

(Nilnocere, 2018.04.20 21:33)

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-04-20

Aki Istent ismeri, az nem csak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez.

2018.04.20.

(Nilnocere, 2018.04.20 18:27)

Aranypéntek - hittan

Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, alleluja!

2018.04.20.

(Nilnocere, 2018.04.20 06:40)

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,
szolgáljatok az Úrnak örvendezve;
járuljatok színe elé vidám énekszóval!

2018.04.20.

(Nilnocere, 2018.04.20 02:28)

Éjszaka van és miközben alszik a világ én lélekben zajos munkahelyemről szeretett templomomba vágyom.
Mást se akarnék jobban ezen az éjszakán mint szívben és lélekben kiüresedve az oltár előtt hasalni és átadni magam a csendnek, Istenem tekintetének és körülölelő, végtelen szeretetének.

2018.04.20.

(Nilnocere, 2018.04.20 00:24)

Keressétek az Urat, és élni fogtok! Alleluja!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »