Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.08.15.

2018.08.15 21:11

Szűz Mária ma az égbe emelkedett;
örüljetek, mert Krisztussal uralkodik mindörökre!

Nilnocere - 2018.08.15.

2018.08.15 19:00

Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok,
dicsérve áldják az Urat.

Nilnocere - 2018.08.15.

2018.08.15 15:32

Szűz Mária mennybevételének (Nagyboldogasszony)
főünnepére

Isten szent Szülője felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé a mennyek országába.

Nilnocere - 2018.08.14.

2018.08.14 09:49

Tied a nappal, és Tied az éjszaka,
a csillagokat és a napot Te formáltad.
Te jelölted ki a föld határait,
a nyár és a tél is a Te alkotásod.

Nilnocere - 2018.08.14.

2018.08.14 05:33

Utánad vágyódik a szívem éjjelente,
Téged kereslek már kora reggel!

Nilnocere - 2018.08.13.

2018.08.13 23:59

Akarsz-e meggyógyulni?

Prohászka Ottokár breviáriuma
2018-08-13

"Ezt Jézus feküdni látván, mondá neki:
akarsz-e meggyógyulni?" Akarsz-e igazán? Akarod-e az egészség összes feltételeit s következményeit s kötelességeit? Akarod-e azzal a munkával, önfegyelmezéssel, önmegtagadással? Akarsz-e meggyógyulni s dolgozni a szebb, erősebb életért?"

Az elmúlt napokban nagyon sokat forgattam szívemben a betegségemet. Azt mondják a betegségek nem Istentől vannak, Ő csak megengedheti életünkben a különböző testi bajokat.
Folyamatosan az a kérdés foglalkoztat hogy vajon Istenem miért engedte meg jelenlegi életemben ezt a lázas, gyenge állapotot, mikor annyi tervem volt, mikor annyi teendőm lett volna az elmúlt napokban! Mit is akarhat mondani nekem ezzel, miért is akarta hogy lelkemben eljussak a félelemig, a bizonytalanságig, a testi-lelki kiszolgáltatottságig?
Nem haragszom Istenre, egyedül Ő, csakis Ő tudja, hogy miért volt szükség erre az elmúlt pár napra így teljes elesettségben. Egyedül Ő tudhatja hogy miben és hogyan változott a szívem és a lelkem ilyen megpróbáltatások után!
Ha nem estem volna ágynak az elmúlt pár napban, ma nagy örömmel Szentkútra indultam volna hogy a Szűzanyával ünnepelhessek az elkövetkező három napban. De jelenlegi állapotom mindezt sajnos nem engedte meg. De még így is, örömben és lelkemben békével tudtam megünnepelni keresztelésem emléknapját és azt is hogy Isten gyermeke lehetek. Semmit sem számít igazán hogy hol is vagyok éppen, beteg vagyok-e vagy egészséges, hiszen e percben is Isten gyermeke vagyok! És ez a csodálatos érzés az, ami akkor is öröm járta át egész bensőmet mikor pár napja a sürgősségi osztályon feküdtem segítő orvosaim között.

Drága Istenem! Az elmúlt napok eseményeire csak Te tudhatod a választ! Csak Te tudhatod miért kellett megengedned ezt a betegséget és miért is kellett itthon maradnom ezen a napon. Csak Te tudhatod hogy mindennek miért kellett így történnie és én nem tehetek mást mint hogy elfogadjam nap nap után mindazt, amit adni és mutatni akarsz nekem és Tebenned bízva hagynom hogy jóságod és szereteted vezessen engem a megpróbáltatások ideje alatt is! Nagyon szeretlek Istenem!

Nilnocere - 2018.08.11.

2018.08.11 23:57

Nagyon régen nem írtam már mindarról ami a lelkemben van. Utolsó bejegyzésemet egy második csodálatos máriagyüdi látogatás után írtam és minden ottani átélt szépség arra késztetett hogy lelki csendességbe burkolózzam egy időre. Kellett és vágytam is nagyon erre a lelki csendességre.

De ma, 2018. augusztus 11-én, keresztelésem emléknapján méltóbb napot nem is találhattam arra, hogy megnyissam szívemet, ajkamat és Istenemet dicsőítsem újra!
Egy egy hete tartó betegeskedés és sürgősségi osztályon való ellátás után ezt a napot mindennél jobban vártam! Nem vette ma örömömet egy újabb orvosi segítségnyújtás sem, beteg állapotom ma olyan amilyen, én mégis csak az eget nézem örömittasan, hiszen hová is tekinthetnék ma máshová!? Ezen a napon lettem három évvel ezelőtt Isten gyermeke, és nincs sem betegség sem semmi földi dolog mely el tudná szakítani a szívemet és a lelkemet ma az égtől!

Köszönöm Istenem hogy vagy nekem, köszönöm hogy ma is itt vagy velem! Tudom nem vagyok egyedül e percben sem! Uram, hadd ajánljam oda ma Neked újra az életemet, a szívemet és a lelkemet!
Igen, Uram, igen, örök IGEN ma is!

Nilnocere - 2018.06.20.

2018.06.20 05:28

† 2018.06.15 - 2018.06.18. †
Harkány-Pécs-Máriagyüd

Nem volt alkalmam eddig arra, hogy kis szeretet utazásomról számot adjak sok munkám és teendőm miatt, de most, hajnali csendes perceimben megosztom a világgal milyen is az, amikor szívünk vágyai teljesülnek, milyen is az, amikor megtapasztalunk olyan szép dolgokat amelyekbe a szív is beleremeg és milyen szép az, amikor elönti a lelket a mindent elsöprő isteni és emberi szeretet.
Ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni azt a négy napot melyet nagy szívfájdalommal hagytam magam mögött. Részem volt egy csodálatos papszentelésben, láttam sok gyönyörű tájat, köszönthettem három ferences nővért, megismerhettem pár jószívű embert és újra ott lehettem Máriagyüdön a Szűzanyánál, újra ott lehettem Jézus nagy keresztje előtt a kolostorszállás folyosójának végében az egykori szent falak mögött.
Azt hiszem ez volt kis körutazásom csúcspontja, a legszebb pillanatok egyike. Hiszen mennyivel másabb egy ilyen szent helyen Jézus keresztje elé borulni? Érezni Isten közelségét minden sarokban, minden négyzetcentiméterben, érezni mindenütt amerre csak jár-kel az ember egy ilyen házban! Szinte be lehet lélegezni valamiféle mennyei illatot! Csodálatos, émelyítő és édes!

Nagyon szeretem az eget és boldogság önti el egész szívemet ha mindarra gondolok, ami odafönt van!

Nilnocere - 2018.06.13.

2018.06.13 22:54

Támasz

Pio atya breviáriuma
2018-06-13

Jézus legyen neked mindig és mindenben segítség, támasz.

Nilnocere - 2018.06.12.

2018.06.12 23:55

Hasztalan

Pio atya breviáriuma
2018-06-12

Jézusom, nagyon szeretlek! Hasztalan ismétlem, mennyire szeretlek! Szerelmem, Szerelmesem!
Csak Téged! Csak a Tiéd a dicsőség!

Nilnocere - 2018.06.12.

2018.06.12 08:08

Jézus Szent Szíve

Teréz anya breviáriuma
2018-06-12

Jézus Szent Szíve elénk tárja az együtterző és kegyelemteljes szeretet mélységét, magasságát és tágasságát, amelyet Isten sugároz mindannyiunkra.
Isten jelenlétének tudatában töltsük ezt a hónapot. Isten bennünk lakozik és segít minket, hogy fölfedezzük szeretetének ajándékait itt és most, mai világunkban is.

Nilnocere - 2018.06.11.

2018.06.11 12:08

A szeretetnek, a jóságnak nincs felsőfoka

Böjte Csaba gondolatai
2018-06-11

A szeretetnek, a jóságnak nincs felsőfoka, mert az maga az Isten, a Végtelen. A rosszaságnak, a gyűlöletnek van vége, és ez a halál, a pusztulás, és utána nincs tovább!

Nilnocere - 2018.06.11.

2018.06.11 00:10

Ma egy olyan nagyon szívbemarkoló dologgal találkoztam templomba menet, hogy úgy gondoltam esti hálaadó imádság helyett ezt a szomorú esetet osztom meg a világgal. Minden kimondott szó a szívből jön és ami onnan jön az elér az égig.

Már a templomhoz közeli aluljáró mozgólépcsőjénél jártam amikor hirtelen megakadt, odatapadt a tekintetem a közvetlen előttem állö fiatal lány bal karjára.
A bal csuklójától egészen az alkarjáig jól látható, gyógyult vágások éktelenkedtek. Ahogy előttem lépdelt, a vágásait nézve az ötlött fel bennem hogy vajon milyen élete lehetett, mi vihette rá arra, hogy ilyet tegyen magával? Miért akarhatta eldobni magától ezt az ajándékként kapott földi életet? A sebeiből jól látszódtak hogy nem csak egyszer tehette meg ezt magával, hanem többször is, mert egy-egy vágás frissnek, néhány másik pedig régebbinek tűnt.
Elborzadva néztem a karját miközben csak arra tudtam gondolni ezalatt a röpke pár másodperc alatt, hogy talán előttem halad majd továbbra is, és ő is a templomba siet talán ahogy én is. De sajnos tévedtem és a mozgólépcső tetejére érve hamar el is tűnt a vasárnap délutáni forgatagban.
Sokszor eszembe jutott az eset után ez a szegény lány és a vágásai. Sosem tudtam megérteni ezt az Isten és élet ellenes cselekedetet. Nincs bennem düh vagy harag, sem lenézés, csak méységes részvét hogy az ilyen emberek, ahogy ez a lány is, végtelenül boldogtalan lehet és biztosan nem ismeri sem Istent, sem Jézust sem pedig a Szűzanyát. Mert abban biztos vagyok, hogy aki Isten szeretetében él az sohasem követne el ilyen szörnyűséget.
Ma szívben és lélekben én már a máriagyüdi utazásomra készülődtem a legnagyobb örömben és ezt a szegény lányt elviszem magammal Jézushoz és a Szűzanyához a szívemben ahogyan két olyan hozzátartozómat is akik ilyen szörnyűséges módon adták vissza lelküket az Úrnak.

Nilnocere - 2018.06.09.

2018.06.09 23:54

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapjára

Mit is lehetne írni a Szűzanya drága szívéről? Mit is lehetne írni a mindenkor körülölelő, melegséges anyai karjairól, a szerető gondoskodásairól, a vele való édes találkozásokról? Mit is lehetne írni Anyaságáról és mindarról a szépségről amelyet Ő egymaga képvisel és amely Ő egymaga?
Nehéz szavakba önteni ennyi égi jóságot és szépséget.
Csak sóvárog és vágyakozik kis emberi szívem, hogy végre újra közel legyen, egészen közel ehhez az égben tündöklő szent anyai Szívhez.

2018.06.15.-2018.06.18.
Máriagyüd

Szeretlek drága Szűzanya!

Nilnocere - 2018.06.08.

2018.06.08 23:29

Szívére és keblére ölelt minket az Úr,
mert megemlékezett irgalmáról, alleluja!

Nilnocere - 2018.06.08.

2018.06.08 21:26

Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.

Nilnocere - 2018.06.08.

2018.06.08 19:21

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit!

Nilnocere - 2018.06.08.

2018.06.08 17:28

Akit ki kell jelentenünk

Teréz anya breviáriuma
2018-06-08

Ő az ige, akit ki kell jelentenünk.
Ő a fény, amit meg kell gyújtanunk.
Ő az út, amelyen végig kell mennünk.
Ő az élet, amelyet meg kell élnünk.
Ő a szeretet, amelyet szeretnünk kell.
Ezért úgy cselekedjünk, hogy életünk Jézus befogadása és átadása legyen.

Nilnocere - 2018.06.08.

2018.06.08 05:42

Jézus Szent Szívének ünnepére

Az irántunk való szeretettől megsebzett szívű Jézust, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2018.06.07.

2018.06.07 23:02

Hit éjszakájában keresi Őt

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-06-07

Értem most már a templom rejtélyét, Szerelmetes Királyom titokzatos szavait. Anyám, a te édes gyermeked úgy akarja: te légy a példaképe annak a léleknek, aki a hit éjszakájában keresi Őt.