Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.05.01.

2018.05.01 03:16

✝ Máriagyüd ✝

Nekem te vagy az Édesanyám

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-05-01

Néha azon kapom magam, hogy ezt mondom neki: "Jóságos Szent Szűz, azt hiszem, boldogabb vagyok, mint te, hiszen nekem te vagy az Édesanyám, neked viszont nincs Szent Szüzed, akit szerethetnél. Igaz, hogy te vagy Jézus Anyja, de ezt a Jézust egészen nekünk adtad. Ő pedig a kereszten nekünk adott téged Anyánkul. Így hát mi gazdagabbak vagyunk, mivel Jézus is a miénk, és te is."

Ezen a második és egyben utolsó éjszakán sem jön álom a szememre de hogyan is tudnék aludni ennyi édességgel a szívemben? Imádságos sétáimon az fogalmazódott meg bennem újra és újra hogy nincs, nem lehet egy ember számára nagyobb öröm mint Istenhez, Jézushoz és a Szűzanyához tartozni! Nincs ennél boldogságosabb dolog az életben és nincs semmi, ami felül tudná írni ezt az örömöt e földi létben!
Boldog vagyok, leírhatatlanul boldog! Hallják meg a hegyek, a fák, a sötét égbolt, a csillagok, hallja meg az egész világ örömkiáltásomat!

Nilnocere - 2018.04.30.

2018.04.30 02:05

✝ Máriagyüd ✝

Leírhatatlan mindaz amit itt tapasztaltam megérkezésem percétől kezdve! Nehezen jönnek a szavak mert a gyönyörűség, kegyelem, szeretet és oltalom ami körülölel e percben is nem fejezhető ki emberi szavakkal! Eddig sosem éltem át még olyat, hogy egy kolostor folyosóján örömkönnyekkel lépdelek!
Eddig nem tudtam milyen érzés az éjszaka csendjében megfeledkezve mindenről, kiüresítve magam egy kolostor folyosóján mezítláb, szabadon végighaladni és Jézus keresztje elé borulni! Évek óta egy ilyen éjszakára vágytam és itt most ez is megadatott nekem!
Csodálatos és magasztos!
Szerelmes lettem, beleszerettem ebbe a helybe és mindenbe ami itt körülvesz, de legfőképp a Szűzanya fényességébe! Őhozzá vágytam, Őhozzá jöttem sok nehézség közepette és Ő csillogó aranyport szórt rám bármerre is jártam!
Itt minden perc olyan, akár az örökkévalóság! Teljes szívemből azt kívánom bárcsak soha ne érne véget ez a három napos látogatás! Hiszen hogyan lehetne ennyi szépséget és ajándékot könnyek nélkül itthagyni?

Szeretlek drága Szűzanya!

Nilnocere - 2018.04.29.

2018.04.29 08:11

✝ egy megszentelt reggel ✝

Egy igen nehéz, fizikálisan és lélekben kimerítő, de annál csendesebb hét után végre elérkezett ez a reggel! Mindennél jobban vártam ezt a napot hogy végre elinduhassak Máriagyüdre az én Égi Édesanyámhoz a Szűzanyához! Régóta terveztem ezt az utazást és ma végre elérkezett ez a nap! Nagyon boldog vagyok mert tudom hogy szépségekkel, áldásokkal és csodákkal teli, három nap vár rám újra a Szűzanya karjaiban!
Ragyog a nap s vele együtt ragyog a szívem is!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!

Nilnocere - 2018.04.22.

2018.04.22 16:38

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom:
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.

Nilnocere - 2018.04.22.

2018.04.22 03:55

Csönd, ima, hit gyümölcsei

Teréz anya breviáriuma
2018-04-22

Jézus negyven napot töltött imádságban, mielőtt nyilvános életét megkezdte volna. Gyakran visszavonult: egész éjszakákat töltött egyedül a hegyekben, csöndben és imádságban.
A csönd gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.
Biztosítsuk egymásnak a béke és nyugalom légkörét, amely elősegíti az imádságot, a munkát, a tanulást és a pihenést.

Nilnocere - 2018.04.21.

2018.04.21 21:24

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-04-21

Hogy találkozzunk Istennel, elég felismerni, hogy rászorulók vagyunk; az út pedig, ami elvezet a találkozásig, hogy kicsinnyé válunk.

Nilnocere - 2018.04.20.

2018.04.20 21:33

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-04-20

Aki Istent ismeri, az nem csak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez.

Nilnocere - 2018.04.20.

2018.04.20 18:27

Aranypéntek - hittan

Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, alleluja!

Nilnocere - 2018.04.20.

2018.04.20 06:40

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,
szolgáljatok az Úrnak örvendezve;
járuljatok színe elé vidám énekszóval!

Nilnocere - 2018.04.20.

2018.04.20 02:28

Éjszaka van és miközben alszik a világ én lélekben zajos munkahelyemről szeretett templomomba vágyom.
Mást se akarnék jobban ezen az éjszakán mint szívben és lélekben kiüresedve az oltár előtt hasalni és átadni magam a csendnek, Istenem tekintetének és körülölelő, végtelen szeretetének.

Nilnocere - 2018.04.20.

2018.04.20 00:24

Keressétek az Urat, és élni fogtok! Alleluja!

Nilnocere - 2018.04.19.

2018.04.19 02:37

Éveink elmúlnak, mint a virág; Te, Istenünk, öröktől fogva vagy. Alleluja!

Nilnocere - 2018.04.18.

2018.04.18 21:34

Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk, alleluja!

Nilnocere - 2018.04.17.

2018.04.17 21:07

Uram, szívemben nincs
nagyravágyás,
szememben sincsen kérkedés.
Nem töröm magam nagy
dolgok után,
sem erőmet meghaladó
feltűnő csodák után.

Csak a békességre és a csendre
intettem a lelkemet.
Mint az anyja ölén nyugvó kisded,
a lelkem bennem úgy pihen.
✝♥
Meghitt kedd este van, éjszakai munkámra készülgetek szeretett erkélyemen az esti égbolt alatt.
Oy jó és magasztos csak csendben lenni, magamba szívni az élet, a világ illatát, gyönyörködni a város fényeiben és kicsiny lenni ebben a világmindenségben! Szeretem, szeretem ezt a teremtett szép világot, az embereket, az életet, s boldog vagyok hogy Isten gyermeke lehetek!
Ez az én szívbéli esti dicséretem az én drága Istenemnek ma este!

Nilnocere - 2018.04.15.

2018.04.15 20:43

Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk, Istenünk! (Jel 15, 3)

Nilnocere - 2018.04.15.

2018.04.15 13:41

Minden hibánk ellenére

Teréz anya breviáriuma
2018-04-15

Minden hibánk ellenére Isten szeret minket, mindig szolgálatotokra és szolgálatomra siet, hogy a világban fölgyújtsa a szeretet és együttérzés fényét.
Szívből jövő köszönettel és derűs tekintettel feleljetek hát Jézusnak.

Nilnocere - 2018.04.15.

2018.04.15 11:39

Hálát adok neked, Te vagy Istenem,
magasztallak, Istenem, Téged!

Nilnocere - 2018.04.15.

2018.04.15 09:01

Magasztaljon Téged, Uram, minden műved,
és szentjeid áldást mondjanak!
Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges,
és hatalmadról beszéljenek,
hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat
és nagyszerű országod dicsőségét!
Örökkévaló ország a Te országod,
uralmad minden nemzedéken át megmarad.

Nilnocere - 2018.04.14.

2018.04.14 22:21

Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig!

Nilnocere - 2018.04.14.

2018.04.14 20:12

Dicsérjétek, Isten szolgái,
dicsérjétek az Úr nevét.
Áldott legyen az Úr neve
mostantól fogva mindörökké!