Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2018.04.03.

(Nilnocere, 2018.04.03 06:54)

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

2018.04.03.

(Nilnocere, 2018.04.03 02:37)

Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, alleluja,
hogy legyen hitünk és reményünk Istenben, alleluja!

Teljes szívemből szeretlek Istenem!

2018.04.02.

(Nilnocere, 2018.04.02 16:47)

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-04-02

A hitünk húsvét reggelén születik meg: Krisztus él!
Ez a megtapasztalás áll a kereszténység üzenetének középpontjában.

2018.04.02.

(Nilnocere, 2018.04.02 00:27)

Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki minket nagy irgalmában új életre hívott,
Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, alleluja! (1Pét 1, 3.13)

2018.04.01.

(Nilnocere, 2018.04.01 14:23)

Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, alleluja!

2018.04.01.

(Nilnocere, 2018.04.01 11:56)

Vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt, alleluja!

2018.04.01.

(Nilnocere, 2018.04.01 03:19)

Az Úr láttára, alleluja,
öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!

2018.04.01.

(Nilnocere, 2018.04.01 01:45)

Krisztus feltámadásának ünnepére

Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint, eltemették, és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. (1Kor 15, 3b-5)

Valóban feltámadt az Úr! Alleluja!

2018.03.31. † Nagyszombat †

(Nilnocere, 2018.03.31 14:55)

Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél.

† megfeszítették, meghalt és eltemették †

2018.03.30. † Nagypéntek †

(Nilnocere, 2018.03.30 17:30)

Krisztus értünk szenvedett, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek, ő sohasem vétkezett, és szájában hamisságot nem találtak. Amikor szidalmazták, nem szitkozódott, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem az igazságos bíróra bízta magát.
A mi bűneinket maga fölvitte saját testében a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnnek, és igaz életet éljünk. Az ő sebei által nyertetek gyógyulást.
(1 Pét 2, 21-24)

† „Elvégeztetett.” †

2018.03.29. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.29 23:34)

Semmit sem tulajdonít magának

Keresztes Szent János aranymondásai
2018-03-29

A tökéletes szeretetnek az a tulajdonsága, hogy semmit sem tulajdonít magának, hanem mindent annak,
akit szeret. Ha ez így van már a természetes, földi szeretetnél, mennyivel inkább így kell lennie az Isten szereteténél.

2018.03.29. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.29 14:17)

Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. (Zsid 9, 11-12)

2018.03.29. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.29 03:23)

A kereszt jele rettenetes az ördög előtt

Vianney Szent János breviáriuma
2018-03-29

A kereszt jele rettenetes az ördög előtt,
mert épp a kereszt által szabadultunk meg tőle.

2018.03.29. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.29 00:46)

Fizikai és erkölcsi szenvedés

Pio atya breviáriuma
2018-03-29

A fizikai és erkölcsi szenvedés a lehető legméltóbb fölajánlás Annak, aki szenvedése árán üdvözített minket.

✝ Érted, Neked és Veled Jézus ✝

2018.03.27. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.27 04:39)

A kereszten lett

✝ a mínuszból plusz, a negatívból pozitív,
✝ a sötétségből világosság, a halálból élet,
✝ a gyűlöletből szeretet, a kétségbeesésből öröm,
✝ az összetörtségből helyreállás,
✝ és a pokol tüzéből a menny dicsősége.

2018.03.26. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.26 21:33)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak Hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

E nagyheti éjszakai munkámat, a napi terheket és küzdelmeket a megostorozott és keresztre feszített Jézushoz emelem fel.

2018.03.26. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.26 13:50)

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

2018.03.26. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.26 09:46)

Gonoszságaink és bűneink ránk nehezednek, elveszünk miattuk. Hogy is maradhatnánk életben?
Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr, az Isten –, nem lelem kedvemet az istentelen halálában.
Inkább annak örülök, ha az istentelen letér útjáról, és él. (Ez 33, 10. 11a)

2018.03.26. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.26 02:20)

Szent kereszted előtt hódolunk, Urunk,
és dicsőséges szenvedésedre emlékezünk.

2018.03.25. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.25 19:32)

Krisztus vére megtisztít minket, hogy az élő Istennek szolgáljunk.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »