Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.04.14.

2018.04.14 09:16

Uram, mi Urunk, a Te neved széles e világon mily csodálatos!

Nilnocere - 2018.04.14.

2018.04.14 06:55

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem.

Nilnocere - 2018.04.13.

2018.04.13 21:58

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-04-13

Az él boldogan, aki - amennyire lehetséges - értelmét folyamatosan Istenben és Istent szüntelenül értelmében forgatja.

Nilnocere - 2018.04.13.

2018.04.13 17:50

Aranypéntek - hittan

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
✝♥

Nilnocere - 2018.04.13.

2018.04.13 00:20

† Isten szeretetével megtelt szív †

Szép, meghitt és irgalommal teljes pár napot hagytam magam mögött ezen a héten. Csendben, szívemben megannyi örömmel tettem teljes erőbedobással a tennivalóimat és dicsértem minden órában lelkemben Istenemet! Nincs nap hogy megfeledkeznék róla, nincs nap hogy ne érinteném meg keresztemet mely mindig velem van és nincs nap hogy ne tekintenék fel az égboltra.
S most késő este, a végtelen sötét égbolt alatt, oly sok napi küzdelem után mondok hálát megint a sok jóért és a szívet, lelket próbáló nehézségekért is az én jóságos Istenemnek!
Mert a mindennapi forgatagban igenis meg kell állnunk és rátekintenünk a körülöttünk levő világra, az emberekre, önmagunkra, az életünkre és hálát mondani újra és újra Istenünknek amíg csak élünk, utolsó lélegzetünkig! Megszámlálni sem tudom hányszor köszöntem már meg az életemet, a keresztelésemet, a jószívű embereket és mindenemet amim csak van, de nem fogynak ki szívemből sose a hála szavai! Nincs, nem is lehet elég emberi szó Isten dicsőítésére!

Szeretlek Istenem, dicsérlek és áldlak Téged örökké!

Nilnocere - 2018.04.09.

2018.04.09 20:52

Tengernek csillaga,
Isten édesanyja,
üdvöz légy, mindig szűz,
menny boldog kapuja!

Nilnocere - 2018.04.09.

2018.04.09 17:00

Az Ige testté lett. És közöttünk élt. Alleluja!

Nilnocere - 2018.04.09.

2018.04.09 11:41

Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Alleluja!

Nilnocere - 2018.04.09.

2018.04.09 08:54

Isten elküldte Gábor angyalt Szűz Máriához,
aki Józsefnek volt a jegyese. Alleluja!

Nilnocere - 2018.04.09.

2018.04.09 05:41

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Nilnocere - 2018.04.08.

2018.04.08 23:49

Az Isteni Irgalmasság vasárnapjára

Isten közelsége

II. János Pál pápa breviáriuma
2018-04-08

Próbáljunk meg elfogalatlanul gondolkodni: mehetett volna még tovább Isten a lereszkedésben, az emberhez való közelségben? Bizonyos értelemben, Isten már túlságosan is sokat tett! Krisztus talán nem lett
"a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg balgaság"?
Az ember már nem volt képes elviselni az ilyen fokú közelséget, s elkezdett tiltakozni.

Ma különösen hálás vagyok Istennek! Sokat és sok mindenért aggodalmaskodtam ma egész nap de valahányszor arra gondoltam hogy ez a nap éppen Istenünk irgalmasságának vasárnapja, mindannyiszor megnyugodott a szívem. Sok minden forgott bennem, az elmúlt napok terhei, a mai nap és az előttem álló nehézségek de tudom nincs miért aggódnom!
Drága Istenem mindennap beborít irgalmával.
Mint egy fátylat ráteríti mindennapjaimra, a munkámra, a tanulmányaimra, a nehézségeimre, a félelmeimre, a kudarcaimra és jóságosan, szeretetteljesen egyengeti útjaimat. Mit is mondhatnék egy ilyen mélységes és végtelen irgalommal átitatott nap után?
Nagyon szeretlek Istenem!

† istengyermekség †

Nilnocere - 2018.04.07.

2018.04.07 23:52

Szívünk teljességéből szól

Teréz anya breviáriuma
2018-04-07

Jézus úgy kívánja, hogy szeressük egymást, ahogyan az Atya Őt szerette. Jól megértettük ezt?
A szeretet helyett annyi durvaság van a világon, a kedvesség helyett annyi keserűség, a csend helyett annyi viszálykodás. Elfeledjük, hogy Isten épp a szív csendjében szólal meg, és a mi hangunk is szívünk teljességéből szól.

Nilnocere - 2018.04.07.

2018.04.07 14:33

Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
(2 Kor 5, 14-15)

Nilnocere - 2018.04.07.

2018.04.07 12:01

Atya

II. János Pál pápa breviáriuma
2018-04-07

Jézus számára a legfontosabb feladat az volt, hogy megmutassa az embereknek az Atyát, az Ő irgalmát és szeretetét.

Nilnocere - 2018.04.07.

2018.04.07 08:46

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Nagy az Úr, és nagyságát felfogni nem lehet, alleluja!

Nilnocere - 2018.04.06.

2018.04.06 16:47

A szentség gyümölcse

Teréz anya breviáriuma
2018-04-06

Emlékezzetek rá: a tiszta szív meglátja Istent.
Kérem az Urat, hogy mindnyájan emlékezzetek erre, és meggyőződéssel gyakoroljátok minden nap, hogy semmi se szakíthasson el benneteket Krisztus szeretetétől. Ez a meggyőződés bizonnyal nagy szentséghez vezet. És ha szentek lesztek, imává alakíthatjátok munkátokat. A szentség gyümölcse, hogy - bár a világban élünk - meg tudunk maradni szemlélődőnek.

Földi életemben a legfontosabb a szentségi életem Teveled Istenem! Mert mit ér ez az élet Nélküled, mit ér az emberi szív Nélküled?

Nilnocere - 2018.04.05.

2018.04.05 23:47

Krisztus Urunk többet szenvedett, mint amennyi megváltásunkhoz kellett

Vianney Szent János breviáriuma
2018-04-05

Krisztus Urunk többet szenvedett, mint amennyi megváltásunkhoz kellett. De ami kielégítette az Atya igazságosságát, nem elégítette ki a Fiú szeretetét.

Nilnocere - 2018.04.05.

2018.04.05 15:49

Az Atyához vezető út

Teréz anya breviáriuma
2018-04-05

A feltámadott Krisztus legyen örömötök és békétek! Föltámadott Urunk öröme adjon nektek erőt a munkában! Ez legyen az Atyához vezető út, a világító Fény, az Élet Kenyere.

Nilnocere - 2018.04.05.

2018.04.05 13:28

Adjunk hálát az Atyaistennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát. (Kol 1, 12-14)

† legszebb földi öröm †

Nilnocere - 2018.04.05.

2018.04.05 09:51

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!