Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2021.02.06.

(Nilnocere, 2021.02.06 23:04)

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
(Róm 11, 33-36)

2021.02.05.

(Nilnocere, 2021.02.05 23:23)

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
s áldom nevedet mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké!

2021.02.04.

(Nilnocere, 2021.02.04 23:55)

Isten, ki fényben tündökölsz,
és napfényt alkottál nekünk,
fölséged kérjük, jó Urunk,
most hogy napunk leáldozik.

Az esti csillag feldereng,
a nap már csendben elpihent,
a föld sötétben elmerül,
az ősi rend így teljesül.

Téged, fölséges Istenünk,
gyarló szolgáid kérlelünk:
elfárasztott a munkanap,
homályban minket mégse hagyj.

Ne lepje elménket homály,
ha éjbe hull a napvilág,
hogy szent nevedben bízva most
lássunk majd áldott holnapot.

Ezt add meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó.
Ámen.

2021.02.03.

(Nilnocere, 2021.02.03 23:49)

Böjte Csaba testvér gondolatai

Merjük szeretni egymást!
2021.02.03.

Sokszor rengeteg félelem, szorongás van bennünk, pedig mernünk kellene szeretni! A szeretet Isten jelenléte a mi életünkben. Merjük szeretni egymást, merjük elfogadni egymást, merjünk lehajolni egymáshoz!

Azok a gondolatok a legkedvesebbek számomra amelyekben a szeretetről írnak. Mert a szeretetről annyi de annyi sok szépet lehet írni! A szeretet minden! A szeretet végtelen! A szeretet határtalan! A szeretet örök! A szeretet Isten maga!

2021.02.02.

(Nilnocere, 2021.02.02 21:48)

A Boldogságos Szűz Mária ma bemutatta a gyermek Jézust a templomban, Simeon pedig a Szentlélekkel eltelve karjába vette őt, és áldotta az Istent.

2021.02.02.

(Nilnocere, 2021.02.02 10:41)

Urunk bemutatásának ünnepére
(Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére)

Íme, eljött szent templomába az Uralkodók Ura,
jöjjetek, imádjuk!

2021.02.01.

(Nilnocere, 2021.02.01 18:20)

Vianney Szent János breviáriuma
2021.02.01.

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni. Imádkozzatok és szeressetek, mert ez az ember boldogsága a földön!

2021.01.31.

(Nilnocere, 2021.01.31 23:59)

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.31.

A holnap szebb lesz, mint a ma! Hidd el, bomlik, növekszik, szépül a világ, s te benne csendesen, nyugodtan haladj. A holnap szebb lesz, mint a ma! Mert Isten megállíthatatlanul építi a világot benned - és ha akarod - általad.

2021.01.31.

(Nilnocere, 2021.01.31 12:35)

Vasárnap van, az Úr napja van, Uramat dicsérem teljes szívemből!

Dicsőségedet zengje az egész világ Istenem!

2021.01.30.

(Nilnocere, 2021.01.30 23:48)

Önmagunkat megvetni

Kempis Tamás
2021.01.30.

Önmagunkat megvetni Boldog, aki megérti, mit jelent Jézust szeretni, s önmagunkat megvetni Jézusért.

2021.01.28.

(Nilnocere, 2021.01.28 11:19)

Istennek adom magam

Teréz Anya breviáriuma
2021.01.28.

Aquinói Szent Tamás mondja: "A szentség nem áll semmi másból, csupán abból a szilárd elhatározásból, hogy Istennek adom magam. Tántoríthatatlan akarattal szeretjük Istent, választjuk Istent, futunk Isten felé, elérjük és magunkhoz ragadjuk Őt."

2021.01.26.

(Nilnocere, 2021.01.26 22:59)

Este van, csendben alszik a világ és én csak hálát tudok Neked mondani ma este is Istenem! Ebben az új esztendőben is csak jóságaid forognak szívemben, megszámlálhatatlan ajándékaid, amik bearanyozták az elmúlt évek alatt egész bensőmet! Boldog vagyok, boldog hogy gyermeked lehetek, hogy minden nap áldhatlak, hogy minden nap csodálhatom kezed műveit, ezt a szép világot, az égboltot, a fákat, a virágokat, az egész mindenséget amit alkottál és ajándékul adtál! Mit is kívánhatnék mindezeknél többet? Veled, a Te szeretetedben az élet maga a csoda!

Teljes szívemből szeretlek Istenem!

2021.01.24.

(Nilnocere, 2021.01.24 23:39)

Szeretlek Istenem! Csak ennyi, ennyit suttog ma a szívem Feléd! Betöltöd egész bensőmet, elhalmozol örömökkel pedig semmire sem lennék méltó. És mégis, ölelő szeretetedben hajtom álomra ma este is a fejemet.

2021.01.22.

(Nilnocere, 2021.01.22 23:41)

Megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust

Teréz Anya breviáriuma
2021.01.22.

Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian. Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.

2021.01.21.

(Nilnocere, 2021.01.21 23:36)

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, (hit, szerénység,) önmegtartóztatás, (tisztaság). Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. (Gal 5, 22. 23a. 25)

2021.01.20.

(Nilnocere, 2021.01.20 23:47)

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem Ő,
aki Hatalmas: Ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

2021.05.08. - egy csodálatos házasság napja,
az én házasságom napja az Úristen áldásával.

Kérek minden testvéremet, hogy imádkozzatok értünk!

2021.01.19.

(Nilnocere, 2021.01.19 23:24)

Az ember jó, Isten műve, csoda!

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.19.

Az ember jó, Isten műve, csoda! Isten belénk teremtette mindazt a készséget, amellyel szeretve-áldva megszentelhetjük önmagunkat s a világot.

2021.01.18.

(Nilnocere, 2021.01.18 19:53)

Maga a léted bizonyítja, hogy Isten szeret téged

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.18.

Isten akart engem, téged, a naplementét, a rigófüttyöt. Meg se teremtett volna, ha nem szeretett volna!
Maga a léted bizonyítja, hogy Isten szeret téged.

2021.01.17.

(Nilnocere, 2021.01.17 23:49)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
miképpen, kezdetben, most és mindörökké! Ámen.

2021.01.16.

(Nilnocere, 2021.01.16 23:48)

Az egész föld Téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk! (Zsolt 65, 4)


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »