Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2021.08.11.

2021.08.11 23:58

† 2015.08.11.†

Oly sok csendes nap után ezen az augusztusi napon, szívem, lelkem boldogságban úszva kiált a világ felé!
Kora hajnaltól fogva próbáltam megfogalmazni mindazt ami a szívemben forgott de nem tudtam megszólalni. Csak hagytam egész nap hogy hatalmába kerítsen az édes érzés és a megannyi örömteli emlék ezen a napon, keresztelésem emléknapján!
Oly sok mindent nem is lehet emberi szavakkal megfogalmazni és ez a nap is egy ilyen nap volt. Most estére azonban úgy éreztem írni kell, tudnia kell a világnak e boldogságos napnak a jelentőségéről és arról hogy mennyi örömöt és lelkierőt adhat egy ilyen emléknap!
Hat évvel ezelőtt Mátraverebély-Szentkúton mondtam örök igent Jézusnak és lettem Isten gyermeke! Egy hívő embernek mi más is adhatna ennél nagyobb örömöt az életében? Sok földi öröm van, de az igazi öröm az nem földi és nem múlandó! Ez a nap, keresztelésem napja is égi öröm volt és az marad amíg csak szívem dobog!
Emberi mértékkel nem mérhető az a szeretet és beteljesülés ami a szívben megy végbe kereszteléskor! Egy csodálatos, Isten közeli szintre lép az ember. Maga az Úristen nyújtja ki a karját felénk és ölel át bennünket! Ilyen érzés volt az, amikor megkereszteltek! Jól emlékszem erre a csodálatos érzésre. Napokon át csak lebegtem és bár itt a földön voltam mint minden más, egyszerű halandó ember, az én lelkem valahol az égben volt azokban a napokban!
És ma, hat évvel megkeresztelésem után is boldogsággal gondolok vissza arra az augusztusi napra 2015-ben! Hitem alapja lett az a nap, Jézus lett a gyógyítóm, a vigaszom, a barátom, Ő lett a vezetőm a mindennapjaimban! Mindent Neki köszönhetek! Az évek alatt csakúgy mint most is, minden küzdelmemben, minden nehézségben Ő a támaszom, a vigaszom! Belőle merítek erőt és Őt dicsérem szívemben amikor örülök! Megváltoztatott, meggyógyított, más ember lettem Ővele, más ember lettem Általa! Oly csodálatos mindez!
Hát ezt jelenti nekem keresztelésem emléknapja!

Angyalos Boldogasszony ünnepe után és közel Nagyboldogasszony ünnepéhez a Szűzanyáról sem feledkezhetem meg ezen a napon! Hiszen az Ő anyai gondoskodása segített végig keresztelésem útján! Igazi Édesanya, aki akkor ölelt a legszorosabban magához amikor a legnagyobb szükségem volt rá!

Nagyon boldog vagyok! Bár rengeteg nehézség, aggodalom és teher ért utolsó bejegyzésem óta de szívem nem szűnt meg szeretni az eget! Minden reggelben ott bújkál a remény és az igaz Szeretet melyekben megkapaszkodva mindig, mindig van tovább! És mindig ott van az Úristen mosolya is, ott rejtőzik a mindennapokban, a nyíló virágokban, a napsütésben, egy gesztusban, egy köszönésben, ott van mindenütt, mindenben hogy ne feledkezzünk meg soha létünk öröméről!

† istengyermekség †

Nilnocere - 2021.06.20.

2021.06.20 23:40

Fölséges Istenem! Köszönöm hogy az elmúlt kimerítő hétben is szívem Tebenned tudott gyönyörködni! Köszönöm hogy megannyi munka közt is rám ragyogtattad arcodat, hiszen nem volt olyan óra amikor ne éreztem volna jóságodat és törődésedet! Köszönöm hogy mindenben megláthattalak és erőt meríthettem Belőled egész héten! Minden reggel örömmel láttam neki feladataimnak mert tudtam hogy nem leszek egyedül és minden teendőben meg fog bújni valami apró ajándék Tőled! Egy kedves mosoly, egy jó szó, egy jóleső gesztus!
Egész héten a tenyereden hordoztál engem!

Szeretlek Istenem! Teljes szívemből, lelkemből, erőmből!

Nilnocere - 2021.06.13.

2021.06.13 03:28

Földi mennyország - Nightfever és Szentkút

Csendesen ülök szentkúti szállásom kis szobájában és az alvó mindenséget figyelem ablakomból túlcsorduló, örömittas szívvel! Sehogyan sem jött álom a szememre, de hát hogyan is lehetne aludni ennyi öröm közepette megint?
Pénteken ismét megadatott hogy ott lehettem a 33. Nightfever eseményen! Lázas szívvel szaladtam végig a belvárosi utcákon keresztül, hogy minél hamarabb ott lehessek Jézus előtt, hogy minél hamarabb odaérhessek Hozzá! A kapun belépve azután megszűnt a külvilág! Ezen a pénteki napon is csak úgy ragyogott a templom és az oltár az apró gyertyák fényében! Arany színben pompázott az egész templom! Felejthetetlen élmény volt ez az alkalom is csak úgy, mint a korábbiak! Dehát milyen is lehetne egy Jézussal való találkozás ha nem ilyen tündöklő szépségű? Ha lehetett volna, egész éjjel ott maradtam volna gyönyörködni a látványban dicshimnuszt zengve Jézusnak!
Lelkem még fel sem ocsúdott ebből a földöntúli látványból, szombaton már útnak is indultam egy villámlátogatásra ide, Mátraverebély-Szentkútra, második otthonomba, hogy itt töltsem el ennek a hétvégének a hátralevő részét! Nem tudom pontosan megmondani hogy melyik volt örömtelibb élmény a szívemnek, a pénteki a tündöklő találkozás Jézussal vagy a Szűzanya szeretetében járni-kelni, beleimádkozni az erdő csendjébe, együtt dalolni a madarakkal és kitárt karokkal ölelni a mindenséget! Ez a hétvége olyan mint egy földi mennyország! Csak örül és örül a szív miközben megannyi gonddal küzd! Megfogalmazhatatlan ez az égből kapott erő és öröm áradat! De nem is fontosak a szavak! Csak az számít hogy ölel az ég, hogy szeret az ég és én viszont szeretem!

Tündöklő vasárnapot világ!

Nilnocere - 2021.06.06.

2021.06.06 23:58

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére

Nagyon szép volt ez a vasárnapi nap, Krisztus Urunk napja! Lelkiekben egész héten erre a napra készültem hogy Jézus szeretetébe temetkezve ünnepelhessek ezen a napon! És mily édes volt eme napnak minden perce! A szentmisén szinte odatapadt a szívem Jézus szívéhez! Nem akartam kijönni a templomból, nem akartam kilépni abból a szoros közelségből, nem akartam ellépni Őmellőle! Szívem legapróbb része is odavágyódott Jézus szoros közelségébe és odavágyódik most is!
Már éjszaka van és én még most is szemeim előtt látom az Oltáriszentséget, Őt, Jézust és nem tudok nem másra gondolni csak Őrá! Tudom jól hogy most is velem van, ahogy mindig is velem volt mindig, csak ki kell nyújtanom a kezem és megérintenem Őt, csak ki kell nyitnom a szívemet és ő azonnal körbeöleli azt!

Jézusom, oly sok mindennel mentem ma Hozzád és Te megédesítetted minden Veled töltött percemet! Nem érdemellek meg, nem érdemlek ennyi jót, de Te csak ölelsz és ölelsz engem és szereteteddel táplálod minden nap meggyötört, megfáradt szívemet! Ki vagyok én hogy ennyi jót adsz nekem?

Szeretlek Jézus! Hozzád vágyódik szívem s lelkem!

Nilnocere - 2021.05.30.

2021.05.30 23:52

Szentháromság vasárnapjának ünnepére

Nem emlékeztem meg szavakkal itt, dicsőítő oldalamon sem Jézus mennybemeneteléről sem pedig Pünkösd ünnepéről lelki csendesség miatt, de ezen a vasárnapon mégis szívem a világba, az éjbe kiált Szentháromság ünnepén!
Csodálatos és felemelő szentmisét hallhattam ma este, amire úgy vágyott lelkem mint szomjúhozó a friss vízre! Felemelték, formálták és csak repítették és repítették szívemet az evangélium szép és bátorító szavai az ég felé!

Áldott Szentháromság, áldott örök Egy, dicsőség legyen Néked szüntelen!

Nilnocere - 2021.05.28.

2021.05.28 11:52

Május gyönyörűségei

Ezen a nyárias, napsütéses napon szívem színültig megtelt ennek a májusnak oly sok gyönyörűségével, túlcsordult oly sok jóval, megannyi örömmel, az Isteni gondviselés végtelen szeretetével és mindezt ma lángoló szívvel osztom meg a világgal! Tudja meg az egész világ hogy mily nagy a mi Urunk, Istenünk!

Május nyolcadikán, délben egy szikrázó, verőfényes napon egy kicsiny, de annál gyönyörűbb szertartás keretében feleség lettem. Az Úristen kísért engem idáig, a házasságkötő teremig, kedvesem mellé és a közös igenünkig! Csodálatos volt minden perce, mintha Istenünk ölelésében lettünk volna! Az Úr arcát láttam mindenhonnan visszaragyogni ránk! A körülöttünk sürgölődő emberek mosolyában, a kapott kedves szavakban, az örömujjongásokban, a megható könnyekben! Még felidézni is édes érzés! Igen, ott volt az Úr velem, velünk! Fel sem lehet fogni ezt a sok jót, ezt a sok szépet! Szívem egész lett, egy lett az éggel és egy másik szívvel! Annyira gyönyörű volt, mint a keresztelésem! Oly sok küzdelem közt a keresztelésem egyszerű, csodálatos, tökéletes volt és ilyen volt ez a 2021. május nyolcadikai nap is! Felejthetetlen és tökéletes! Nincsenek rá jobb szavak!

Eme csodás napunk után megadatott, hogy egy pár napos zempléni útra induljunk, ahol továbbra is csak fürdőztünk az ismeretlen emberek kedvességében és gyönyörködtünk a körülöttünk levő csodákban, a hegyekben, az égboltban, a naplementékben, e teremtett világ minden gyönyörűségében! Ennél szebbet nem kaphattunk volna a Jóistentől életünknek legszebb napjain! Joggal mondhatom hogy elhalmozott bennünket a Jóisten minden jóval! Nincsenek is, nem lehetnek igaz emberi szavak erre a végtelen gondviselésre! Azóta is naponként ezer és ezer hála hagyja el ajkamat mindezért! Szívem minden dobbanása egy újabb hálálkodás! De mivel is lehetne mindezt meghálálni? Az én életem és a szívem az Úré és titkon azt remélem hogy nem hívő férjem szíve is az Úré lesz egyszer! Ennyi jóság és öröm az égtől nem maradhat viszonzatlanul egy emberi szívben! Minden napomon ezért imádkozom!
Az Úr kezében van ő is és én is!

E boldogságos napok mellett hálát mondok kedves munkatársam életéért és felépüléséért is, aki az intenzív osztályon küzdött sokáig a vírussal, de mára már az otthonában lábadozik! Nagy öröm a szívünknek hogy őt nem veszítettük el!

Mit is mondhatnék még erről a májusról ami ennyire szép és felejthetetlen volt? Ha felnézek az égre az Úr mosolyát látom! Velem örül, velünk örül! Rögös és nehéz volt az az út, ami elvezetett a boldogsághoz! De nem voltam egyedül a küzdelmeimben! Múltamat Jézussal legyőzve, repeső szívvel egy újabb örök igent mondtam!
Ez az Úr dicsősége!

† 2015.08.11.†
† 2021.05.08.†

Nilnocere - 2021.04.28.

2021.04.28 02:07

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

Nilnocere - 2021.04.27.

2021.04.27 21:43

† Az én esti dicséretem †

Ezekben a járvány miatti nehéz és kifáradt időkben nap nap után újra meg újra megajándékoz Istenem valami csodával amiért hálálkodhat a szívem!
Édesapám meggyógyult a covidból és újra hazatérhetett otthonába amit egész családunk de még az orvosai is csodaként emlegetnek! Beteg tüdővel győzte le ezt a halálos járványt melyben oly sokan odavesztek! Felfoghatatlan Urunk irgalma!
Egy újabb beteg munkatársam miatt is úgy érzem hogy hálát kell mondanom Uramnak, hiszen ő az intenzív osztályon küzdött de mára már sokkal jobban van, magához tért és tud már kommunikálni is!
És köszönetet mondok Istenemnek azért is hogy én is és vőlegényem is hozzájuthattunk végre az életmentő oltáshoz! Szívembe és imáimba helyezem mindazokat, akik az elmúlt egy évben időt és erőt nem kímélve fáradoztak azon hogy a világnak kifejlesszenek egy életmentő oltóanyagot a vírus ellen! Hajtsuk meg fejünket előttük! Elképzelni sem tudhatjuk milyen munka állhat ezekben az oltásokban! Minden gyógyszerésznek, orvosnak és kutatónak hálás vagyok! Istenünk áldja meg őket! Igenis észre kell vennünk a nehéz időkben is az Istentől kapott ajándékokat, apró örömöket, csodákat! Nyissuk meg szívünket és lelki szemeinket a jóra!

Hálát rebeg a lelkem Istenem gondoskodó és óvó szeretetedért, azért hogy egy családtagomat sem ragadta el ez a borzasztó betegség, azért hogy minden nehéz helyzetből utat mutattál, erőt reményt és kitartást öntöttél bensőmbe! Hálát mondok közelgő esküvőmért, vőlegényemért, az összetartó családi szeretetért, és minden napomért!

Ma éjszakai munkámat az isteni jóságért ajánlom fel!

Nilnocere - 2021.04.12.

2021.04.12 00:55

† Az Isteni irgalmasság vasárnapjára †

Irgalmadba ajánlom Istenem a napjaimat, a munkámat, közelgő házasságomat, leendő férjemet, családom valamennyi tagját, különösen nevelő édesapámat aki órák óta egy covid osztályon küzd jelenleg. Irgalmadba ajánlom a bűneimet, a szívemet a lelkemet, egész bensőmet, mindenemet!

† Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet - bízom benned!
† Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől - bízom benned!
† Isteni Irgalom, az aggódó szívek vígasza - bízom benned!
† Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert - bízom benned!

Nilnocere - 2021.04.06.

2021.04.06 00:59

Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, alleluja!
Hogy legyen hitünk és reményünk Istenben, alleluja!

Nilnocere - 2021.04.04.

2021.04.04 23:54

Böjte Csaba testvér gondolatai

A szeretetet egyszerűen nem lehet megölni!
2021.04.04.

Jézus Krisztus szeret bennünket, utolsó percig hűséges a Golgotán. Döbbenetes: a krisztusi misztérium nagysága pont az, hogy átdöfött szíve tovább szeret! Mert az nem csoda, ha egy bántatlan szív szeret.
Jézus Krisztus szívét átdöfik, és húsvét hajnalán elkezd dobogni - és szereti tovább az emmauszi tanítványokat, az apostolokat, szereti Mária Magdolnát, szeret mindannyiunkat! Döbbenetes, nem? A szeretetet egyszerűen nem lehet megölni!

Nilnocere - 2021.04.04.

2021.04.04 20:13

Szalézi Szent Ferenc gondolatok

Csak azért élünk, mert Ő meghalt
2021.04.04.

Jézus Krisztus meghalt értünk. Halála által életet ajándékozott nekünk. Csak azért élünk, mert Ő meghalt. Értünk, miattunk, bennünk halt meg. Életünk ezért többé nem a miénk, hanem azé, aki minket a halála által megszerzett. Tehát többé nem élhetünk csupán magunknak.

Nilnocere - 2021.04.04.

2021.04.04 16:55

Örvendj világ! Jézus él! Jézus visszatért a halálból!
Örvendjen minden szív!

Nilnocere - 2021.04.04.

2021.04.04 12:10

Húsvétvasárnap
Krisztus feltámadásának ünnepére

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

✝=♥

Nilnocere - 2021.04.03.

2021.04.03 02:25

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
irgalmazz nekünk!

† Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
† Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
† Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
† Krisztus Vére, az örök élet záloga,
üdvözíts minket!

Nilnocere - 2021.04.03.

2021.04.03 00:12

Teréz Anya breviáriuma

Elmélkedjünk Urunk szenvedésén
2021.04.02.

Elmélkedjünk nagy odaadással Urunk szenvedésén, és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy megláthassuk, mi okozta Jézus szenvedését! Ezen elmélkedtem ma reggel.
Ki fogom javítani hibáimat, és hogy jobban részesülhessek Jézus szenvedésében, elégtételre szánt cselekedeteimet megkétszerezem. Szigorú ellenőre leszek szememnek. Csak tiszta gondolatokat fogadok szellemembe, nagy figyelemmel tartom meg a szív csendjét, hogy abban meghallhassam Isten erősítő szavait, és teljes szívemből erőt meríthessek, hogy megvigasztalhassam a szegények szenvedéseiben rejtőzködő Jézust.

Ma keresztre feszítettek Uram, de nemcsak azok akik elítéltek, hanem én is keresztre feszítettelek Téged a bűneimmel, a hibáimmal, szívem fekete zugaival, minden rossz cselekedetemmel! Én is odaszegeztelek arra a keresztfára melyen kínszenvedéseid közepette is csak lángolt értem a szíved! Van-e erre megfelelő szó vagy gondolat? Ott nyugszol már a sírban és csendbe borult a világ! Ma éjjel én is ott vagyok szent sírodnál és várom győzedelmes feltámadásodat ahogy azt ígérted!
Hiszem a test feltámadását és az örök életet! Hiszem mindazt amit elmondottál!

Csak mi ketten Jézus!

Nilnocere - 2021.03.29.

2021.03.29 01:16

Virágvasárnap, vagyis Urunk szenvedésének vasárnapjára

Szívünk a megfeszített Krisztusban nyugodjon meg

Sienai Szent Katalin breviáriuma
2021.03.28.

Ha teremtményekre bízzuk a szívünket, nem lesz biztonságban. Mert az ember ma él és holnap halott. Arra van tehát szükségünk, ha nyugalmat akarunk, hogy szívünk és lelkünk a megfeszített Krisztusban nyugodjon meg a hit és a szeretet által; akkor majd lelkünk öröme teljes lesz.

Ma nagyon sok gondolat forgott szívemben ezen a napon! Urunk szenvedésének vasárnapján miről is lehetne írni, ami igazán kifejezné e napnak a jelentőségét? Órákon át kerestem a megfelelő szavakat de nem is kellenek előre kigondolt szavak s mondatok! Elegek talán lángoló szívemnek hálás rezdülései, dobbanásai!
Jézus értem szenvedett és halt meg! Vére által új élet, új reménység kezdődött itt a földön és odafent a mennyben az egész emberiségért és én értem is, hibákkal teli, bűnös emberért! Mi is lehetne a legmegfelelőbb szó minderre? Nincsenek szavak. Csak hálás szív és Jézus keresztfájába kapaszkodó, élni akaró, bízó, esendő lélek!

Nilnocere - 2021.03.21.

2021.03.21 23:25

Nagyböjt ötödik vasárnapjára

Szent Bernát idézetek
2021.03.21.

Adjunk hálát Teremtőnknek, Reményünknek, aki megajándékozott minket önmagunkkal, aki gondot visel létünkre, aki halála által megváltott minket, és önmagával akar egyenlővé tenni. Ez a négy jótett soha ne halványuljon el szívünkben, szánkban, emlékezetünkben és szeretetünkben.

Nilnocere - 2021.03.15.

2021.03.15 01:18

Nagyböjt negyedik vasárnapjára
Laetare („Örvendezz...”)

Lelki csendben, de nyitott szívvel teltek napjaim egy héttel ezelőtti bejegyzésem óta. A halálhír, mely megrengette egész bensőmet, belemart szívembe. Sok minden végbement bennem az elmúlt napokban emiatt a szörnyű halálhír miatt, de aztán lassan-lassan lecsendesült a lelkem. Megnyugvást, vigaszt találtam a madárcsicsergős hajnalokban, a napsütésben, a nyíló virágokban, a naplementékben, egy kedves szóban, egy kedves gesztusban, egy kedves mosolyban. Igen, ezekbe is tud kapaszkodni a fájó szív és amikor megtelik ezekkel az apró vigasztaló örömökkel a szívünk, a fájdalom helyett már csak a hála édes érzése marad! Ezen a nagyböjti negyedik vasárnapon, én amióta csak felébredtem reggel csak hálálkodtam mindenért!
Minden emberi dologért amik érnek a mindennapokban. Hálálkodtam a családomért, az otthonomért, a munkámért, az egészségemért, még az apró bogárért is ami betévedt az ablakon. Mindenért hálálkodtam ebben az embert próbáló járványhelyzetben, mert igenis kell hogy hálásak legyünk Teremtőnknek még ebben a világot felforgató vészhelyzetben is!
Hálával a szívemben köszöntöttem ezt a vasárnapi napot és hálával is búcsúzom majd ettől a szép naptól. De még gyönyörködöm. Gyönyörködöm az égboltban, hiszen oly meghitt az éjszaka csendjében az ablakon át az eget kémlelni! Nincs is szükség szavakra, mert mindazt amit még mondani vágyom, ott van szívem legapróbb zugaiban.

Örvendezz!

Nilnocere - 2021.03.08.

2021.03.08 00:59

Nagyböjt harmadik vasárnapjára

Egy nagyon szomorú, felfoghatatlan halálhírt forgatok szívemben órák óta. Egy értelmetlen munkahelyi veszteséget, melyet nagyon nehéz megemészteni. Düh, tehetetlenség és szomorúság marja lelkemet ezernyi miérttel és hogyannal együtt. Egy olyan embert veszítettünk ma el én és munkatársaim, akit mindnyájan szerettünk és nagyon kedveltünk és aki ezalatt a szörnyű járvány alatt nem vigyázott eléggé magára. Három hét intenzív terápiás kezelés után ezen a nagyböjti harmadik vasárnapon itthagyott bennünket.

Drága K! Nem találok szavakat elvesztésedre! Nem tudom hogy milyen érzés lesz reggel átlépni azokat az ajtókat amelyeken nemrég még te magad szaladgáltál ki-be! Nem tudom milyen érzés lesz azokba a helyiségekbe belépni ezentúl, ahol te is annyiszor megfordultál! Szinte még ott lépdelsz a folyosókon, még ott ülsz az asztalodnál! Csak azt tudom hogy az, hogy ez megtörtént veled, egy örökké tartó, maró fájdalom marad! Nem tudom hogy hol vagy most, hogy merre száll a lelked, de teljes szívemből remélem és kívánom hogy egy olyan helyen vagy már, ahol nincsenek gépek, nincsen intubáló cső és nincs többé fájdalom sem!

Az Úristen szerető karjában lelj örök nyugalomra!