Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.03.29. † Nagyböjti idő †

2018.03.29 00:46

Fizikai és erkölcsi szenvedés

Pio atya breviáriuma
2018-03-29

A fizikai és erkölcsi szenvedés a lehető legméltóbb fölajánlás Annak, aki szenvedése árán üdvözített minket.

✝ Érted, Neked és Veled Jézus ✝

Nilnocere - 2018.03.27. † Nagyböjti idő †

2018.03.27 04:39

A kereszten lett

✝ a mínuszból plusz, a negatívból pozitív,
✝ a sötétségből világosság, a halálból élet,
✝ a gyűlöletből szeretet, a kétségbeesésből öröm,
✝ az összetörtségből helyreállás,
✝ és a pokol tüzéből a menny dicsősége.

Nilnocere - 2018.03.26. † Nagyböjti idő †

2018.03.26 21:33

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak Hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

E nagyheti éjszakai munkámat, a napi terheket és küzdelmeket a megostorozott és keresztre feszített Jézushoz emelem fel.

Nilnocere - 2018.03.26. † Nagyböjti idő †

2018.03.26 13:50

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Nilnocere - 2018.03.26. † Nagyböjti idő †

2018.03.26 09:46

Gonoszságaink és bűneink ránk nehezednek, elveszünk miattuk. Hogy is maradhatnánk életben?
Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr, az Isten –, nem lelem kedvemet az istentelen halálában.
Inkább annak örülök, ha az istentelen letér útjáról, és él. (Ez 33, 10. 11a)

Nilnocere - 2018.03.26. † Nagyböjti idő †

2018.03.26 02:20

Szent kereszted előtt hódolunk, Urunk,
és dicsőséges szenvedésedre emlékezünk.

Nilnocere - 2018.03.25. † Nagyböjti idő †

2018.03.25 19:32

Krisztus vére megtisztít minket, hogy az élő Istennek szolgáljunk.

Nilnocere - 2018.03.25. † Nagyböjti idő †

2018.03.25 15:17

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség;
Uram, Jézus Krisztus keresztjével kell dicsekednem.

Ezen a csendes virágvasárnapon elvágytam az emberektől, minden zajtól és kis erdőm rejtekébe húzott a szívem. Velem van kis utazó keresztem és kedvenc tau keresztem is. Itt az erdő mélyén, kis rétemen mintha csak a madárcsicsergés és a hűvös szellő is Jézus szenvedését hírdetné. És mégis van ebben a napban csoda és szépség, van valami, ami minden bűnös emberi szívet kettéhasít: Jézus lángoló szívvel szenvedett értünk, értem is és nem örökre halt meg! Felfoghatatlan e kettőség, felfoghatatlan emberi ésszel e napnak a jelentősége! Tehetnék-e mást ma, holnap és azután mint keresztjét nézni, megfogni, lélekben elékuporogni és viszont szeretni?
✝=♥

Nilnocere - 2018.03.25. † Nagyböjti idő †

2018.03.25 12:50

Meglátjátok majd az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin.(Mt 24, 30)

Nilnocere - 2018.03.25. † Nagyböjti idő †

2018.03.25 07:07

Virágvasárnap - az Úr szenvedésének vasárnapja

Jöjjetek, mi is menjünk fel az Olajfák hegyére, fussunk Krisztus elé, aki Betániából ma visszatért, és önként vállalta a tiszteletreméltó és boldogító szenvedést, hogy bevégezze üdvözítésünk szentségét, mi pedig az előttünk járóval találkozzunk!

(Szent András krétai püspök szónoklataiból)

Nilnocere - 2018.03.24. † Nagyböjti idő †

2018.03.24 11:32

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az Ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2018.03.23. † Nagyböjti idő †

2018.03.23 13:51

Aki Őt igazán szereti

Keresztes Szent János aranymondásai
2018-03-23

Az Isten nagyon szívesen hallgatja meg annak a léleknek kérését, aki Őt igazán szereti.

Nilnocere - 2018.03.23. † Nagyböjti idő †

2018.03.23 10:03

Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát!

Nilnocere - 2018.03.23. † Nagyböjti idő †

2018.03.23 08:18

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!
Hiszen Te a véres áldozatot nem kedveled,
s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek,
Te nem veted meg a töredelmes
és alázatos szívet.

Nilnocere - 2018.03.22. † Nagyböjti idő †

2018.03.22 22:41

Isten igazi szolgái

Pio atya breviáriuma
2018-03-22

Isten igazi szolgái sokra becsülték a viszontagságokat, mert ezek közelítettek ahhoz az úthoz, amelyet Urunk bejárt. Ő, a kereszt és a gyalázatok árán üdvözített minket.

Nilnocere - 2018.03.22. † Nagyböjti idő †

2018.03.22 10:33

Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, legyünk állhatatosak a hitvallásban. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyengeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. (Zsid 4, 14-15)

Nilnocere - 2018.03.22. † Nagyböjti idő †

2018.03.22 08:06

Üdvözlégy szent Kereszt, egyetlen reménység!
♥✝

Nilnocere - 2018.03.21. † Nagyböjti idő †

2018.03.21 23:46

Nincs számára hely

Teréz anya breviáriuma
2018-03-21

E nagyvilágon Jézust oly kevéssé szeretik: nincs számára hely; ma éppúgy nincs, mint akkor.
Lássátok meg Őt az Oltáriszentségben. Szögezzétek a fényre tekinteteteket, szíveteket közelítsétek isteni Szívéhez. Kérjétek Tőle a kegyelmet, hogy szerethessétek, és hogy legyen bátorságotok szolgálni Őt.

Jézusom, az én szívemben mindig, mindig lesz hely a számodra! Mert nélküled mit is érnék, hová jutnék, mivé lennék és kihez futhatnék a bűneimmel, emberi gyarlóságaimmal és gyengeségeimmel? Te hoztál el szabadulást, reményt és fényt régi, nyomorúságos életembe! A tengernyi öröm amit keresztény életem minden napján eddig kaptam az a Te szereteted gyümölcse, a Te kínszenvedésed és véred ára! Nincsenek szavak minderre! Szeretlek Jézusom!

Nilnocere - 2018.03.21. † Nagyböjti idő †

2018.03.21 11:35

Üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között:
az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben.
(1 Tim 2, 4-6)

Nilnocere - 2018.03.21. † Nagyböjti idő †

2018.03.21 07:59

Én szeretem a keresztet

Pio atya breviáriuma
2018-03-21

Igen, én szeretem a keresztet. Csak a keresztet. Szeretem, mert mindig ott látom Jézus vállán.