Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.03.20. † Nagyböjti idő †

2018.03.20 22:50

Sohasem kényszerít

Teréz anya breviáriuma
2018-03-20

Amikor a keresztre nézünk, megláthatjuk és megérthetjük, mennyire szeretett Ő minket. Nézzétek az Oltáriszentséget és megértitek, mennyire szeret minket most. Vizsgáljátok meg, hogy az elmúlt évben elszakított-e valaki vagy valami az Ő szeretetétől?
Ő nem fog kényszeríteni bennünket. Éppen mert szeret, sohasem kényszerít. Ő ajánlkozik: így szabadon választhatunk. Szabadon vissza is utasíthatjuk.

Nilnocere - 2018.03.20. † Nagyböjti idő †

2018.03.20 11:05

Meglátogat majd a Vőlegény

Pio atya breviáriuma
2018-03-20

Erősen és kitartóan kapaszkodj Istenbe! Minden szereteted, minden kínod, teljes valód szenteld neki, és türelemmel várd a szép nap visszatértét, amikor a lelki szárazságban, elhagyatottságban és sötétségben meglátogat majd a Vőlegény.

Nilnocere - 2018.03.20. † Nagyböjti idő †

2018.03.20 08:34

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk Őt hangos énekszóval!

Nilnocere - 2018.03.19. † Nagyböjti idő †

2018.03.19 21:48

Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget.
Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok! (Kol 3, 23-24)

Nilnocere - 2018.03.19. † Nagyböjti idő †

2018.03.19 15:19

Odaadóan járjuk a keresztutat

Pio atya breviáriuma
2018-03-19

Odaadóan járjuk a keresztutat érte, Aki föláldozta magát értünk. Türelemmel járjuk utunkat, bízva abban, hogy följutunk a Tábor hegyére.

Nilnocere - 2018.03.19. † Nagyböjti idő †

2018.03.19 05:21

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepére

Magasztaljuk Krisztus Urunkat Szent József főünnepén!

Nilnocere - 2018.03.18. † Nagyböjti idő †

2018.03.18 20:13

† A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. †

Nilnocere - 2018.03.18. † Nagyböjti idő †

2018.03.18 14:27

Nem vagyok méltó

II. János Pál pápa breviáriuma
2018-03-18

"Nem vagyok méltó" - ez a tudat szükséges ahhoz,
hogy az Úr folytathassa a megváltás művét bennünk és általunk.

Nilnocere - 2018.03.17. † Nagyböjti idő †

2018.03.17 23:58

Amikor gyónni megyünk

Vianney Szent János breviáriuma
2018-03-17

Amikor gyónni megyünk, gondoljuk meg, mit is akarunk tenni. Azt mondhatjuk magunkban:
"Leveszem a keresztről Krisztus Urunkat."

Egy szörnyű háborús filmet láttam ma este.
Mint a legtöbb háborús film, ez is megtörtént eseményeket mesélt el. Rengeteg vér, félelem, szenvedés és halál volt benne. S most a film végére ennyi borzalom láttán a lelkembe hasít hogy mi emberek milyen szörnyűek is tudunk lenni egymással. Mennyi szenvedést okoztunk egymásnak már mi emberek a történelmünk során! Háborúk, tömeggyilkosságok, mészárlások, éhinségek, szenvedések száradnak a lelkeinken az évszázadok során! Mindnyájan bűnösök vagyunk! Az egész emberiség bűnös és tudom jól hogy én is az vagyok! Bár sosem fogtam fegyvert egy embertásamra sem és nem oltottam ki soha egy emberéletet sem, de mégis, én is éppúgy bűnös vagyok mint abban a borzalmas háborús filmben bármely katona.
Mert én is hányszor és hányszor ártottam embertársaimnak ha nem is fegyverrel, de gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással! Hányszor bántottam meg valakit, hányszor fordultam el valakitől akinek szüksége lett volna rám, ha nem is a jóságomra de a megbocsájtásomra, az irgalmamra mindenképp!
Hányszor lett volna módom támogatni a szorult helyzetben levőket a környezetemben, de mégsem tettem, mert nem volt nyitva a szívem előttük!
Hányszor mondtam nemet mikor igent kellett volna mondanom és hányszor döntöttem rosszul a másik ember kárára! Hányszor és hányszor tettem rosszat én magam is! Mennyi bűnt követtem el én magam is embertársaim ellen, önmagam ellen és Isten szeretete ellen is!
Mint egy filmbéli sebes lövedék, úgy hasít belém a felismerés, átszaggatva szívemet, lelkemet, mély és véres sebet ütve bensőmben hogy tudom bűnös ember vagyok!

Istenem, adj nekem, adj nekem bűnbocsánatot!

Nilnocere - 2018.03.16. † Nagyböjti idő †

2018.03.16 23:48

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-03-16

Semmi sem édesebb, mint Istent szeretni, de oly módon, hogy az iránta való szeretet miatt sok dolgot elviselünk.

† istenszeretet †

Nilnocere - 2018.03.15. † Nagyböjti idő †

2018.03.15 23:06

Hálát adunk Neked, mindenható Urunk, Istenünk,
aki vagy, aki voltál, és aki eljössz!

Nilnocere - 2018.03.15. † Nagyböjti idő †

2018.03.15 14:35

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-03-15

Ha mindennap találkozunk Jézussal és embertársainkkal, a szívünk nem menekül a múltba
vagy a jövőbe, hanem Isten jelenlétében lesz,
békében mindenkivel.

Nilnocere - 2018.03.15. † Nagyböjti idő †

2018.03.15 09:51

Istenünket magasztalni gyönyörűség.

Nilnocere - 2018.03.15. † Nagyböjti idő †

2018.03.15 07:39

Áldjátok az Urat, mert jó dicsérni Őt,
Istenünknek kedves a dicséret.

Nilnocere - 2018.03.14. † Nagyböjti idő †

2018.03.14 19:01

Uram, Te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat,
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, Te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom!

Mindennél, minden földi jónál jobban szeretlek Téged Istenem!

Nilnocere - 2018.03.14. † Nagyböjti idő †

2018.03.14 08:45

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem,
hogy énekeljek, és zsoltárt zengjek!
Kelj föl, lantom, citerám,
hadd ébresszem így a hajnalt!

Nilnocere - 2018.03.14. † Nagyböjti idő †

2018.03.14 04:15

Ez most a kedvező idő,
kegyelmek napja ránk ragyog:
a lankadt földre hozza már
a böjt a boldog gyógyulást.

Krisztus nagy fénye tündököl,
üdvünknek nyitja napjait,
míg bűnnel sebzett szíveket
fegyelme gyógyít, jóra int.

Urunk, tarthassunk üdvösen
testben-lélekben böjtöket,
s utunkon biztos fény legyen
örök Húsvétod öröme.

Kegyes Háromság, Tégedet
imádjanak már mindenek,
s kiket megújít nagy kegyed,
zengjük dicső, új éneked.
Ámen.

Nilnocere - 2018.03.13. † Nagyböjti idő †

2018.03.13 20:18

Szeresd Jézust

Pio atya breviáriuma
2018-03-13

Szeresd Jézust! Nagyon szeresd Őt!
És éppen ezért szeresd jobban az áldozatot!

Nilnocere - 2018.03.12. † Nagyböjti idő †

2018.03.12 23:35

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

† Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
üdvözíts minket!

Nilnocere - 2018.03.11. † Nagyböjti idő †

2018.03.11 23:35

Ha a kereszthordozó Jézus Krisztust akarjuk követni...

Vianney Szent János breviáriuma
2018-03-11

Ha a kereszthordozó Jézus Krisztust akarjuk követni,
aki hív bennünket, akkor rövidesen meglátjuk, hogy szolgálatának terhei voltaképp nem olyan nagyok, mint hisszük: Ő jár előttünk, segít, vigasztal, és rövid szenvedés után olyan boldogságot ígér, ami annyi ideig tart, mint Ő maga.