Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.03.09. † Nagyböjti idő †

2018.03.09 21:55

Elválaszthatatlanok ettől a nyomorúságos élettől

Vianney Szent János breviáriuma
2018-03-09

Mondjátok, van-e olyan böjt, ami kedvesebb lenne Istennek, mint amikor türelemmel megteszünk és elszenvedünk számunkra gyakran nagyon kellemetlen dolgokat, nem is beszélve betegségekről, nyavalyákról, amelyek elválaszthatatlanok ettől a nyomorúságos élettől.

Nilnocere - 2018.03.08. † Nagyböjti idő †

2018.03.08 05:18

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-03-08

A világ össze virágának minden méze nincs olyan édes, mint az Úr Jézus epéje és ecete.

Krisztus Urunk értünk kísértést és gyötrelmet szenvedett, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2018.03.07. † Nagyböjti idő †

2018.03.07 23:23

Jel, hogy Krisztushoz tartozunk

Teréz anya breviáriuma
2018-03-07

Különös kegyelmet kérünk a Szent Szívtől:
- Szeressétek a Szűzanyát úgy, ahogyan Ő szerette.
- Legyetek számára az öröm forrása, ahogyan Ő az volt.
- Legyetek közel hozzá, ahogyan Ő közel volt.
- Osszunk meg vele mindent, a keresztet is, ahogyan Ő tette, amikor látta anyját a feszület lábánál.
Mindannyiunknak megvan a maga keresztje, amit hordozni kell. Ez a jel, hogy Krisztushoz tartozunk.
Szükségünk van azonban arra, hogy a Szűzanya közel legyen hozzánk, és részt vegyen életünkben.

Nilnocere - 2018.03.06. † Nagyböjti idő †

2018.03.06 23:30

Személyre szóló barátság

Teréz anya breviáriuma
2018-03-06

Krisztus barátságát adja egész életünkre. Hűséges és személyre szóló barátságot. Társai leszünk a gyöngédségben és szeretetben.
Ő adja nekünk az egész életen át tartó barátságot.
A hosszú, hűséges és személyes barátságot.
Pontosan ezt. Szeretete határtalan.

Nilnocere - 2018.03.06. † Nagyböjti idő †

2018.03.06 08:28

Jézusnak szüksége van az együtt szenvedőkre

Pio atya breviáriuma
2018-03-06

Először is meg kell mondanom neked, hogy Jézusnak szüksége van olyanokra, akik vele együtt szenvednek az emberi kegyetlenség miatt. Ezért vezet a fájdalom útjain. Áldott legyen azonban az Ő szeretete, amely meg tudja édesíteni a keserűt is, és örök életet ad az élet időleges kínjaiért, fáradozásaiért.

Nilnocere - 2018.03.05. † Nagyböjti idő †

2018.03.05 11:26

Mindenkin könyörülsz, Uram, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. Mert szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál.(Bölcs 11, 23-24b)

Nilnocere - 2018.03.05. † Nagyböjti idő †

2018.03.05 08:00

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét!

Nilnocere - 2018.03.05. † Nagyböjti idő †

2018.03.05 05:35

Az az örök élet, hogy ismerjenek Téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. És hatalmadról tudni, az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere!
(Jn 17, 3)

Nilnocere - 2018.03.04. † Nagyböjti idő †

2018.03.04 23:25

Töviskoszorút fonunk a szívünk köré

Vianney Szent János breviáriuma
2018-03-04

Amikor átadjuk magunkat szenvedélyeinknek, töviskoszorút fonunk a szívünk köré.

Nilnocere - 2018.03.04. † Nagyböjti idő †

2018.03.04 21:27

A legmegfelelőbb keresztet

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-03-04

Jézus a legmegfelelőbb keresztet választotta számunkra, amelyet csak el tudott képzelni hatalmas szetetetében. Hogyan panaszkodhatnánk hát, amikor Őt magát Istentől megvertnek és megalázottnak tartották?
(Iz 53,4)

Nilnocere - 2018.03.04. † Nagyböjti idő †

2018.03.04 19:22

Uram, mindenható Király, szabadíts meg minket a Te nevedért, és add meg nekünk a bűnbánat lehetőségét!

Nilnocere - 2018.03.04. † Nagyböjti idő †

2018.03.04 09:44

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom Nevedet
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, †
és Nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké.

Nilnocere - 2018.03.03. † Nagyböjti idő †

2018.03.03 23:28

Újraéljük Krisztus szenvedését

Teréz anya breviáriuma
2018-03-03

A böjt az az idő, amelyben újraéljük Krisztus szenvedését, napról napra követve Őt útján.
Gyakran mondjuk imáinkban: "Részesíts fájdalmadban, mert benső barátod kívánok lenni."
És mégis. Épp csak rossz szemmel néz ránk valaki,
vagy fölsértenek a megvetés tövisei, máris nyomban elfelejtjük: mindez kedvező alkalom, hogy megosszuk Jézussal szégyenét és szenvedését.

Nilnocere - 2018.03.02. † Nagyböjti idő †

2018.03.02 22:43

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-03-02

Isten Gondviselése minden évben felajánlja nekünk a nagyböjtöt: a lehetőséget, hogy Istenhez forduljunk teljes szívünkből és egész életünkkel.

Nilnocere - 2018.03.01. † Nagyböjti idő †

2018.03.01 22:55

A legszebb hitvallás

Pio atya breviáriuma
2018-03-01

A legszebb hitvallás az, ami a sötétben szakad föl belőled, az áldozatban, a fájdalomban, amikor megfeszült erővel akarod a jót. Ez az, ami villámként hasít lelked sötétségébe, ez a vihar világossága, amely fölemel és Istenhez vezet.

Nilnocere - 2018.02.28. † Nagyböjti idő †

2018.02.28 22:51

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Nilnocere - 2018.02.28. † Nagyböjti idő †

2018.02.28 19:48

Várjuk reményünk boldog beteljesülését és Üdvözítőnk dicsőséges eljövetelét!

Nilnocere - 2018.02.28. † Nagyböjti idő †

2018.02.28 08:06

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságul sokakért.

Nilnocere - 2018.02.27. † Nagyböjti idő †

2018.02.27 21:57

A jó Isten kész megbocsátani a bűnbánónak

Vianney Szent János breviáriuma
2018-02-27

A jó Isten készebb megbocsátani a bűnbánónak,
mint az édesanya elrántani gyermekét a tűztől.

Nilnocere - 2018.02.27. † Nagyböjti idő †

2018.02.27 10:40

Szenvedni a Te szeretetedért

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-02-27

Van-e nagyobb öröm, mint szenvedni a te szeretetedért? Minél bensőségesebb a szenvedés, minél kevésbé tűnik fel a teremtmények szemében, annáI több örömet okoz neked, ó, én Istenem!