Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2018.02.12.

(Nilnocere, 2018.02.12 23:50)

Atya rendelkezésére állunk

Teréz anya breviáriuma
2018-02-12

Ha teljesen Istenre bízzuk, Istennek adjuk át magunkat, ez azt jelenti, hogy mindenben és egészen az Atya rendelkezésére állunk, ahogyan Jézus és Mária.
Máriával és Jézussal adjuk magunkat egészen Istennek, mert Isten nekünk adta magát. Mindenben és egészen álljunk rendelkezésére. Nincs mit magyarázni, hozzátenni: innen tudhatjuk meg, mennyit is adtunk magunkból, mennyire él Isten életünkben. Mennyire állunk Isten szolgálatára? Ne mondjátok, hogy nem tudjátok, mert az hazugság lenne. Mivel Isten magát adta nekünk, álljunk mindig a rendelkezésére.

† örömben, bánatban, betegségben, szenvedésben, szegénységben, gazdagságban, éjjel és nappal, mindig és mindenkor, minden helyzetben †

2018.02.11.

(Nilnocere, 2018.02.11 23:44)

† február 11 †

Ma a betegek világnapja van. Ma én is beteg vagyok, de nem panaazkodom ezért. Betegen, gyengén, de annál nagyobb örömmel ünnepeltem egy belvárosi templomban rendezett ünnepség keretében a Szűzanya Lourdes-i első megjelenését. Szívet melengető énekkel dicsőítettük a Szűzanyát, s minden arc csak úgy ragyogott! Szívemben fel-fel ötlött a Szűzanyával való első találkozásom, igen, jól emlékszem, még 2012 őszén szeretett templomom Mária oltáránál zokogtam elhunyt barátomért, aki már nem élhette meg az akkori októberi születésnapját.
Csak sírtam és sírtam mikor mozgolódást éreztem magam mellett. Valaki letett mellém egy kis Szűzanyás képet melyen ez állt: "Ha tudnátok mennyire szeretlek benneteket, sírnátok örömötökben".
Ez volt az első találkozásom a Szűzanyával. Mai napig emlékszem arra a melegségre és békére ami ott, akkor elöntött e szívhez szóló sorok láttán. Csodálatos volt!

Hálás vagyok ezért a napért, így betegen is, nem is lehetett volna ennél szebb ez a nap!

2018.02.10.

(Nilnocere, 2018.02.10 23:54)

Betegséggel, lázzal, gyengeséggel formálta ma szívemet az én Teremtő Istenem! Talán nem volt elég tiszta a szívem, talán olyasmit tettem vagy mondtam környezetemben ami nem volt helyes, nem volt keresztény emberhez méltó. Nem vettem észre olyan ember nyomorúságát aki megérdemelte volna és nem imádkoztam érte amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá. Tudom, most már jól tudom hogy sok mindenben hibáztam az elmúlt pár napban!

Jóságos Istenem! Elfogadom ezt a beteg állapotot Tőled, mert tudom, ezáltal is formálsz engem! Tudom hogy javamat akarod és Te pontosan tudod hogy hol és miben követtem el rosszat, miben és miért kell megtisztulnia most a szívemnek, lelkemnek! Elfogadok mindent amit adsz, mert tudom hogy szeretsz, hogy itt vagy velem minden pillanatomban, most is, e nyomorúságos állapotomban is! Tudom, hogy tele vagyok hibákkal, gyengeséggel és bűnnel, bocsáss meg nekem Istenem!

2018.02.09.

(Nilnocere, 2018.02.09 23:51)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved!

2018.02.08.

(Nilnocere, 2018.02.08 23:58)

Késő este van és még most is e szép látomás rabja vagyok. Mintha lelki szemeimmel látnám a folyosót, és lelki füleimmel hallanám a tányérok csörömpölését. Olyan, mint egy álom ez! Ott lépdelek a folyosón, látom a falakat, érzem az illatokat és átjár valami felülmúlhatatlan öröm. Boldogságos ez a kép, ez az érzés! Egész nap, teendőim, munkám közben én lélekben ezen a láthatatlan folyosón jártam.

Hozzád vágyódik a szívem Istenem! Hozzád vágyódom egész szívemmel, minden értelmemmel, lelkemmel! Annyira szeretlek Istenem! Nincs más vágyam mint közelségedben lenni és mindennap Neked szolgálva élni!
Te vagy nekem maga a boldogság!

2018.02.08.

(Nilnocere, 2018.02.08 16:32)

Ma egy különösös látomás forog ma szüntelen előttem:

† Az eső esik. A rendházban halk sürgölődés, forgolódás, moraj hallatszik, ebédhez készülődnek a testvérek.
A folyosót bejárja a tömjén és a készülő ebéd illata.
Az oltár csendes, a zsolozsmás könyvecskék már a helyükön vannak, várva a délutánt.
Az udvar üres és csak a vízcseppeket lehet hallani. †

2018.02.07.

(Nilnocere, 2018.02.07 23:26)

Életünk örömteli repüléssé válik

Böjte Csaba gondolatai
2018-02-07

Életünk a semmibe hulló zuhanásból a hit fényénél az Istenbe torkolló, kibontakozó, örömteli repüléssé válik.

2018.02.07.

(Nilnocere, 2018.02.07 18:31)

Adjunk hálát az Atyaistennek, †
aki minket arra méltatott,
hogy részünk legyen a szentek fényességében.

2018.02.07.

(Nilnocere, 2018.02.07 09:01)

Uram, jóságod felér az égig,
a fellegekig a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, †
ítéleteid oly mélyek, mint a tenger;
embernek, állatnak, Uram, Te vagy fenntartója.

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk,
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak,
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,
mert Tenálad van az élet forrása,
s a Te fényedben látjuk az igazi fényt!

2018.02.06.

(Nilnocere, 2018.02.06 23:53)

Mint hal a kopoltyúját

Vianney Szent János breviáriuma
2018-02-06

Amikor imádkozunk, nyissuk fel szívünket Istennek,
mint hal a kopoltyúját, amikor nagy hullám közeledik.

2018.02.06.

(Nilnocere, 2018.02.06 12:12)

Végtelenre teremtett létünk bebarangolja a végtelen Szeretetet

Böjte Csaba gondolatai
2018-02-06

Az imádkozó ember útja soha nem ér véget, mert a hit által nem tudjuk megfogni, bejárni a szelíd Végtelent, de e csodálatos érzékszervünk által sok-sok minden láthatóvá, érthetővé válik napról napra Teremtőnk titkaiból.
E kibontakozásnak nincs felső korlátja. A halál csak egy újabb kapu, mert a végtelenre teremtett létünk célja bebarangolni a végtelen Szeretetet, a végtelen Jóságot, a végtelen Bölcsességet, a végtelen Szépséget, az Istent, ki megosztotta velünk a létet!

2018.02.06.

(Nilnocere, 2018.02.06 10:28)

Mily örömteli dolog kilépni reggelente teremtett világodba Uram! Emberek közé menni, tenni, cselekedni, dolgozni, részese lenni e szép világnak, gyönyörködni benne és találkozni Veled a mindennapok forgatagában!
Boldog vagyok hogy ebben a világban a Te gyermekedként élhetek! Ma reggel is szeretlek Téged Istenem csak úgy mint tegnap, holnap és azután, amíg csak szívem dobog, kimondhatatlanul és leírhatatlanul!

2018.02.05.

(Nilnocere, 2018.02.05 23:45)

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában

Böjte Csaba gondolatai
2018-02-05

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában Teremtőnk előtt, kicsinységünk és minden bűnünk ellenére belekarolni abba, ki mindenkinél jobban szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal talpra állítson, vezessen, biztos kézzel szép feladatok elvégzésére bátorítson.
Az élő hit - akárcsak a látás a festőnek - értelmet ad az ember bolyongásának, létének itt a földön.

✝ istengyermekség ✝

2018.02.04.

(Nilnocere, 2018.02.04 23:44)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak Hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

2018.02.03.

(Nilnocere, 2018.02.03 23:06)

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-02-03

Bárcsak minden ember eljutna Krisztushoz, az igazság világosságához, és a világ az igazságosság és a béke útján haladna előre.

2018.02.02.

(Nilnocere, 2018.02.02 23:50)

Kérjük a Szent Szüzet

Vianney Szent János breviáriuma
2018-02-02

Ne felejtsétek, hogy igen kedves ima Isten előtt, ha kérjük a Szent Szüzet, ajánlja fel megkínzott, csupa vér isteni Fiát az örök Atyának a bűnösök megtéréséért.
Ez a legjobb ima, amit végezhetünk, hiszen végeredményben minden imának Jézus Krisztus nevében és érdemei miatt van értéke.

2018.02.02.

(Nilnocere, 2018.02.02 23:25)

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére

Meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra csodájára minden népnek.

2018.02.01.

(Nilnocere, 2018.02.01 19:07)

Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene!

2018.02.01.

(Nilnocere, 2018.02.01 14:33)

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni

Vianney Szent János breviáriuma
2018-02-01

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni. Imádkozzatok és szeressetek, mert ez az ember boldogsága a földön!

✝ öröm, szeretet, Isten ✝

2018.01.31.

(Nilnocere, 2018.01.31 22:57)

Uram, Te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, Te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »