Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.02.16. † Nagyböjti idő †

2018.02.16 23:58

Nagyböjt harmadik napján annyi minden van a szívemben, a lelkemben! Aggodalmak, kisebb szomorúságok, küzdelmek önmagammal, küzdelmek a gyengeségeimmel, a vágyaimmal, szívbéli kívánságaimmal, küdelmek kísértésekkel és a mindennapi terhekkel. Van amit édes érzésekkel, nyitott szívvel tudok fogadni de van pár olyan dolog, amire csak szomorúsággal tudok gondolni. De itt van ez a nagyböjti időszak, amikor Jézushoz a lehető legközelebb léphetek és segítségül hívhatom nehézségeimben, küzdelmeimben. Hiszen minden nagyböjt az újrakezdés lehetősége, szokták mondani és mindaz amit eddig rosszul gondoltam, rosszul terveztem meg, mindazt amiben rosszul döntöttem, azt most mind kijavíthatom, újratervezhetem, újragondolhatom.
Jézus velem van és én Ővele.

Nilnocere - 2018.02.15. † Nagyböjti idő †

2018.02.15 23:32

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-02-15

Aki Istent bírja, annak semmi sem hiányzik, még ha nincs is semmije.

Szeretlek Istenem teljes szívemből, lelkemből.

Nilnocere - 2018.02.14. † Nagyböjti idő †

2018.02.14 22:52

Annál nagyobb vágyat ébreszt bennünk

Keresztes Szent János aranymondásai
2018-02-14

Minél többet akar adni az Isten, annál nagyobb vágyat ébreszt bennünk, hogy magunkat teljesen kiüresítsük és ily módon igazi javakkal áraszthasson el bennünket.

Nilnocere - 2018.02.14. † Nagyböjti idő †

2018.02.14 20:22

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat,
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom!

Nilnocere - 2018.02.14. † Nagyböjti idő †

2018.02.14 17:07

Hamvazkodjál hívő lélek,
mert porba tér ez az élet.
Akármennyit örvendeznél,
ne feledd, hogy porból lettél.

Hamvazkodjál, te dúsgazdag:
mert javaid cserben hagynak.
Évek szállnak, és maholnap
átadod mind földi pornak.

Hamvazkodjál, szegény ember,
viseld sorsod türelemmel:
Hamu hull a gyötrelemre
s irgalom a hű szívekre.

Örömeink mind elmúlnak,
könnyeink is porba hullnak.
Boldogok, kik megjavulnak,
hamu szaván megindulnak.

Ó, ki tested meggyötörted
s a Golgotán összetörted.
Adj nekünk is töredelmet,
testünk ellen győzedelmet.

Nilnocere - 2018.02.14. † Nagyböjti idő †

2018.02.14 10:15

A Nagyböjt napjaiban tartsunk bűnbánatot,
hogy elnyerjük az üdvösséget!

Nilnocere - 2018.02.14. † Nagyböjti idő †

2018.02.14 07:16

Hamvazószerda ünnepére

Kész az én szívem, Istenem,
kész az én szívem,
hogy énekeljek, és zsoltárt zengjek!
Kelj föl, lantom, citerám,
hadd ébresszem így a hajnalt!

Nilnocere - 2018.02.13.

2018.02.13 23:59

Holnap végre hamvazószerda lesz, vágyva vártam már ezt a nagyböjti időt, és nagyon várom már a húsvétot is!
Nagyon sok mindent szeretnék Jézus elé vinni, letenni, sok mindenben kell változnom, megtisztulnom, testben és lélekben, de legfőképp a szívemben! Teljes bizalommal és szeretettel hívom és várom Jézust!

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!

Nilnocere - 2018.02.12.

2018.02.12 23:50

Atya rendelkezésére állunk

Teréz anya breviáriuma
2018-02-12

Ha teljesen Istenre bízzuk, Istennek adjuk át magunkat, ez azt jelenti, hogy mindenben és egészen az Atya rendelkezésére állunk, ahogyan Jézus és Mária.
Máriával és Jézussal adjuk magunkat egészen Istennek, mert Isten nekünk adta magát. Mindenben és egészen álljunk rendelkezésére. Nincs mit magyarázni, hozzátenni: innen tudhatjuk meg, mennyit is adtunk magunkból, mennyire él Isten életünkben. Mennyire állunk Isten szolgálatára? Ne mondjátok, hogy nem tudjátok, mert az hazugság lenne. Mivel Isten magát adta nekünk, álljunk mindig a rendelkezésére.

† örömben, bánatban, betegségben, szenvedésben, szegénységben, gazdagságban, éjjel és nappal, mindig és mindenkor, minden helyzetben †

Nilnocere - 2018.02.11.

2018.02.11 23:44

† február 11 †

Ma a betegek világnapja van. Ma én is beteg vagyok, de nem panaazkodom ezért. Betegen, gyengén, de annál nagyobb örömmel ünnepeltem egy belvárosi templomban rendezett ünnepség keretében a Szűzanya Lourdes-i első megjelenését. Szívet melengető énekkel dicsőítettük a Szűzanyát, s minden arc csak úgy ragyogott! Szívemben fel-fel ötlött a Szűzanyával való első találkozásom, igen, jól emlékszem, még 2012 őszén szeretett templomom Mária oltáránál zokogtam elhunyt barátomért, aki már nem élhette meg az akkori októberi születésnapját.
Csak sírtam és sírtam mikor mozgolódást éreztem magam mellett. Valaki letett mellém egy kis Szűzanyás képet melyen ez állt: "Ha tudnátok mennyire szeretlek benneteket, sírnátok örömötökben".
Ez volt az első találkozásom a Szűzanyával. Mai napig emlékszem arra a melegségre és békére ami ott, akkor elöntött e szívhez szóló sorok láttán. Csodálatos volt!

Hálás vagyok ezért a napért, így betegen is, nem is lehetett volna ennél szebb ez a nap!

Nilnocere - 2018.02.10.

2018.02.10 23:54

Betegséggel, lázzal, gyengeséggel formálta ma szívemet az én Teremtő Istenem! Talán nem volt elég tiszta a szívem, talán olyasmit tettem vagy mondtam környezetemben ami nem volt helyes, nem volt keresztény emberhez méltó. Nem vettem észre olyan ember nyomorúságát aki megérdemelte volna és nem imádkoztam érte amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá. Tudom, most már jól tudom hogy sok mindenben hibáztam az elmúlt pár napban!

Jóságos Istenem! Elfogadom ezt a beteg állapotot Tőled, mert tudom, ezáltal is formálsz engem! Tudom hogy javamat akarod és Te pontosan tudod hogy hol és miben követtem el rosszat, miben és miért kell megtisztulnia most a szívemnek, lelkemnek! Elfogadok mindent amit adsz, mert tudom hogy szeretsz, hogy itt vagy velem minden pillanatomban, most is, e nyomorúságos állapotomban is! Tudom, hogy tele vagyok hibákkal, gyengeséggel és bűnnel, bocsáss meg nekem Istenem!

Nilnocere - 2018.02.09.

2018.02.09 23:51

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved!

Nilnocere - 2018.02.08.

2018.02.08 23:58

Késő este van és még most is e szép látomás rabja vagyok. Mintha lelki szemeimmel látnám a folyosót, és lelki füleimmel hallanám a tányérok csörömpölését. Olyan, mint egy álom ez! Ott lépdelek a folyosón, látom a falakat, érzem az illatokat és átjár valami felülmúlhatatlan öröm. Boldogságos ez a kép, ez az érzés! Egész nap, teendőim, munkám közben én lélekben ezen a láthatatlan folyosón jártam.

Hozzád vágyódik a szívem Istenem! Hozzád vágyódom egész szívemmel, minden értelmemmel, lelkemmel! Annyira szeretlek Istenem! Nincs más vágyam mint közelségedben lenni és mindennap Neked szolgálva élni!
Te vagy nekem maga a boldogság!

Nilnocere - 2018.02.08.

2018.02.08 16:32

Ma egy különösös látomás forog ma szüntelen előttem:

† Az eső esik. A rendházban halk sürgölődés, forgolódás, moraj hallatszik, ebédhez készülődnek a testvérek.
A folyosót bejárja a tömjén és a készülő ebéd illata.
Az oltár csendes, a zsolozsmás könyvecskék már a helyükön vannak, várva a délutánt.
Az udvar üres és csak a vízcseppeket lehet hallani. †

Nilnocere - 2018.02.07.

2018.02.07 23:26

Életünk örömteli repüléssé válik

Böjte Csaba gondolatai
2018-02-07

Életünk a semmibe hulló zuhanásból a hit fényénél az Istenbe torkolló, kibontakozó, örömteli repüléssé válik.

Nilnocere - 2018.02.07.

2018.02.07 18:31

Adjunk hálát az Atyaistennek, †
aki minket arra méltatott,
hogy részünk legyen a szentek fényességében.

Nilnocere - 2018.02.07.

2018.02.07 09:01

Uram, jóságod felér az égig,
a fellegekig a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, †
ítéleteid oly mélyek, mint a tenger;
embernek, állatnak, Uram, Te vagy fenntartója.

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk,
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak,
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,
mert Tenálad van az élet forrása,
s a Te fényedben látjuk az igazi fényt!

Nilnocere - 2018.02.06.

2018.02.06 23:53

Mint hal a kopoltyúját

Vianney Szent János breviáriuma
2018-02-06

Amikor imádkozunk, nyissuk fel szívünket Istennek,
mint hal a kopoltyúját, amikor nagy hullám közeledik.

Nilnocere - 2018.02.06.

2018.02.06 12:12

Végtelenre teremtett létünk bebarangolja a végtelen Szeretetet

Böjte Csaba gondolatai
2018-02-06

Az imádkozó ember útja soha nem ér véget, mert a hit által nem tudjuk megfogni, bejárni a szelíd Végtelent, de e csodálatos érzékszervünk által sok-sok minden láthatóvá, érthetővé válik napról napra Teremtőnk titkaiból.
E kibontakozásnak nincs felső korlátja. A halál csak egy újabb kapu, mert a végtelenre teremtett létünk célja bebarangolni a végtelen Szeretetet, a végtelen Jóságot, a végtelen Bölcsességet, a végtelen Szépséget, az Istent, ki megosztotta velünk a létet!

Nilnocere - 2018.02.06.

2018.02.06 10:28

Mily örömteli dolog kilépni reggelente teremtett világodba Uram! Emberek közé menni, tenni, cselekedni, dolgozni, részese lenni e szép világnak, gyönyörködni benne és találkozni Veled a mindennapok forgatagában!
Boldog vagyok hogy ebben a világban a Te gyermekedként élhetek! Ma reggel is szeretlek Téged Istenem csak úgy mint tegnap, holnap és azután, amíg csak szívem dobog, kimondhatatlanul és leírhatatlanul!