Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.01.19.

2018.01.19 23:42

Milyen esztelenek is vagyunk mi!

Vianney Szent János breviáriuma
2018-01-19

Milyen esztelenek is vagyunk mi! A jó Isten meghív magához, s mi visszautasítjuk, boldoggá akar tenni, és mi nem akarjuk boldogságát, fölajánlja nekünk szeretetét és mi a sátánnak adjuk a szívünket! Romlásunkra használjuk azt az időt, amelyet üdvözülésünkre kaptunk. Azokkal az eszközökkel viselünk háborút ellene, amelyeket szolgálatára adott!

✝ gyónom a Mindenható Istennek hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással ✝

Bocsáss meg nekem minden bűnömért és hibámért Istenem!

Nilnocere - 2018.01.18.

2018.01.18 23:42

Szeretem azokat a kis áldozatokat, amelyeket senki észre nem vesz

Vianney Szent János breviáriuma
2018-01-18

Szeretem azokat a kis áldozatokat, amelyeket senki észre nem vesz. Például egy negyedórával korábban fölkelni, egy kicsit virrasztani éjjel és imádkozni; de bizony van, aki csak az alvásra gondol.

Oly jó Téged Uram megszólítani éjszaka! Ebben a zajos világban a csend szépségét odaajándékozni Neked! Elidőzni Benned, Veled! Hallgatni égi hangodat szívem legmélyén és érezni közelségedet!

Nilnocere - 2018.01.17.

2018.01.17 22:29

Nézem Őt, Ő pedig engem

Teréz anya breviáriuma
2018-01-17

Most, hogy megtanultuk, mennyire szükségünk van csendre és alázatra, eljuthatunk már a jobb és egyre jobb imaélethez. Valójában az ima, a teljes, tiszta és igaz ima Krisztus maga. Imáink gyakran maradnak hatástalanok, mert lelkünk, szellemünk és szívünk közepébe nem Krisztust helyezzük, Őt, aki által imáink Istenhez szállnak.
Egy Krisztushoz forduló, belülről jövő, bizakodó tekintet lángoló ima lesz gyakran, imaláng: "Nézem Őt, Ő pedig engem." Ez a legtökéletesebb imádság.
✝♥

Nilnocere - 2018.01.16.

2018.01.16 23:59

✝ egy csodálatos hívás ✝

Esti csendességemet egy telefonhívás zavarta meg. A Belvárosi Plébániáról egy kedves úr azzal keresett meg hogy nem tölteném-e valamely órámat Jézussal. Korábban magam is regisztráltam szentségimádásra, de időt nem jelöltem meg eddig elfoglaltságaim miatt. De ez a kérdés, kérés váratlanul és a legjobbkor jött! Mintha csak maga Jézus hívott volna fel a sok munka, tanulás és napi teendő közepette:
"Látogass meg, legyél velem, gyere el hozzám végre!"
A lelkem legmélyéig hatolt ez a néhány perces hívás! Azóta is a hatása alatt állok! Félre söpörve mindent, Jézussal leszek szombaton este. Nagyon várom ezt a találkozást mert tudom és érzem hogy felejthetetlen lesz!

Jézusom, csak mi ketten!
2018.01.20.

Nilnocere - 2018.01.15.

2018.01.15 23:26

Magasztaljon Téged mindig az én lelkem, Istenem!

Nilnocere - 2018.01.15.

2018.01.15 15:50

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-01-15

Ó, én Istenem! Bárcsak ismernének Téged az emberek!

Mit is jelent Téged ismerni Istenem? Mit is jelent keresni, megszólítani, köszönteni Téged minden nap? Mit is jelent kitárni Feléd egy szeretetre éhes emberi szívet? Mit is jelent magasztalni Téged és bízni Tebenned?
Istenem, ez a legnagyobb boldogság!

Nilnocere - 2018.01.15.

2018.01.15 11:07

Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket; kedvem telt szavadban és öröme szívemnek.
Mert a Te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene!
(Jer 15,16)

Nilnocere - 2018.01.15.

2018.01.15 09:20

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, Téged, Istenem!

Nilnocere - 2018.01.14.

2018.01.14 22:32

Szabad-e a szerelmem, a szeretetem

Teréz anya breviáriuma
2018-01-14

Azt kívánom, hogy kérdezzétek meg magatoktól: szabad-e a szerelmem, a szeretetem? Megvan-e életemben a teljes önátadás? Szerelmetes bizalom és teljes önátadás kölcsönösen kiegészítik egymást.
"Miatyánk, aki a mennyekben vagy, legyen meg a te akaratod."

Legyen meg a Te akaratod életemnek minden napján Uram! Legyen minden úgy, ahogyan Te eltervezted! Legyen nekem mindenkor a Te igéd szerint!

Nilnocere - 2018.01.13.

2018.01.13 23:29

Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve!
Dicsősége magasabb az egeknél!

Nilnocere - 2018.01.13.

2018.01.13 13:18

Gondolunk arra, akit szeretünk

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-01-13

Gondolom, hogy még három percig sem voltam anélkül, hogy a jó Istenre gondoltam volna... Természetes, hogy gondolunk arra, akit szeretünk. Soha nem hallottam Őt beszélni, de érzem, hogy bennem van minden pillanatomban, vezet és sugallja, amit mondanom vagy tennem kell.

Nilnocere - 2018.01.13.

2018.01.13 09:39

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2018.01.13.

2018.01.13 02:30

Az Úré a föld és mind, ami betölti: jöjjetek imádjuk!

Nilnocere - 2018.01.12.

2018.01.12 23:55

Világ legboldogabb emberei legyünk

Teréz anya breviáriuma
2018-01-12

Minden okunk megvan rá, hogy a világ legboldogabb emberei legyünk. Ehhez azonban Jézushoz kell tartoznunk, hiszen egyedül és csak Ő érdemes szerelmünkre, arra, hogy egészen neki adjuk magunkat. Ha igazán, teljes mélységben Hozzá tartozunk, mindig és mindenkor rendelkezésére kell állnunk: szabad utat kell nyitnunk neki magunkban, hogy akarata szerint éljünk ott, ahol Ő rendeli.

Nilnocere - 2018.01.12.

2018.01.12 16:44

Hála vonzza le a legtöbb kegyelmet

Kis Szent Teréz breviáriuma
2018-01-12

A hála vonzza le a jó Istentől a legtöbb kegyelmet, mert meghatódik, ha jótéteményét megköszönjük, és siet tíz másikat adni. És ha ismét megköszönjük ugyanazzal a bensőséggel, micsoda kiszámíthatatlan megsokszorozódása lesz ez a kegyelemnek!

Nilnocere - 2018.01.12.

2018.01.12 07:50

Add, hogy már korán reggel tapasztaljam Jóságodat!

Nilnocere - 2018.01.11.

2018.01.11 23:41

Evezz a mélyre

II. János Pál pápa breviáriuma
2018-01-11

Duc in altum (Evezz a mélyre)! Ezek a szavak ma is visszhangoznak szívünkben, s arra ösztönöznek, hogy háIával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt:
"Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!" (Zsid 13,8)
♥=✝

Nilnocere - 2018.01.10.

2018.01.10 23:44

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-01-10

Bőkezű az Isten: az ő kezéből megkapom, amit az emberek kezében nem találok; ha ezek nem is adnak semmit, Istentől mindent el fogok nyerni!

Nilnocere - 2018.01.10.

2018.01.10 08:41

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Boruljunk le Urunk, Alkotónk előtt!

Nilnocere - 2018.01.09.

2018.01.09 23:21

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. (1Jn 3,1a.2)