Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 153355035_1816803468468911_5325945821602631035_o.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.12.15.

(Nilnocere, 2017.12.16 22:06)

Válasszátok az életet

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-12-16

"Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot" (Mtörv 30,15) - mondja a Próféta. Testvéreim, kérlek benneteket:
"Válasszátok az életet!"

Kaposvár - Vörs
Ferences Világi Rend
Assisi Szent Ferenc Közösség

2017.12.17.
✝♥

2017.12.15.

(Nilnocere, 2017.12.15 18:15)

Aranypéntek - hittan

Isten útját készítjük eIő

II. János Pál pápa breviárium
2017-12-15

Mindenkinek fel kell tennie magának a kérdést: hivatásának és életállapotának megfelelően hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy az Úr belépjen ebbe a világba? Valahányszor megnyílunk Isten hívása felé, Keresztelő Jánoshoz hasonlóan mi is Isten útját készítjük eIő az emberek között.

2017.12.14.

(Nilnocere, 2017.12.14 23:42)

Jobb fokozatosan elszakadni

Pio atya breviáriuma
2017-12-14

Aki a földhöz ragaszkodik, oda is ragad. Jobb fokozatosan elszakadni, mint egyszerre. Gondoljunk mindig az égre!

2017.12.13.

(Nilnocere, 2017.12.13 03:17)

Magasból érkező Ige,
Atyádtól fényként jössz ide;
a világ megmentőjeként
tűnő időben lépsz közénk.

Jöjj és szívünk világosítsd,
égő szerelmed lángra szítsd,
ha szól a hírnök szózata,
tisztuljon már a bűn sara!

2017.12.12.

(Nilnocere, 2017.12.12 13:11)

Gondolj ránk, Urunk, hiszen szereted népedet,
látogass hozzánk segítségeddel!

2017.12.12.

(Nilnocere, 2017.12.12 06:45)

Világosságodat és hűségedet küldd el, Uram!

2017.12.12.

(Nilnocere, 2017.12.12 04:39)

Uram, te vagy az én Istenem, magasztallak és áldom nevedet, mert csodálatos dolgokat vittél végbe!

2017.12.12.

(Nilnocere, 2017.12.12 02:35)

Nekem is van egy csodálatos műholdam, a jó Isten

Böjte Csaba gondolatai
2017-12-12

Csodálattal szemlélem az ember alkotta gépek alázatát, céltudatos pontosságát, kitartó figyelmét, azt a nyugodt, eredményes munkát, mellyel szolgálnak mindenféle hiszti, duzzogás, fáradság nélkül bennünket. Nekem is van egy csodálatos műholdam, a jó Isten, aki lelkiismeretem által hozzám is szól, vezet céltudatosan. Az élő hitünk hullámhosszán kapcsolatba léphetek vele, nála mindig zöld a lámpa. Jósággal mondja, hogy most jobbra mosolyogj, és légy kedves, aztán most balra figyelj, mert ott tátong a bűn szakadéka. De ha az útszéli tarka virágoktól vonzva letérünk a helyes útról, Ő onnan fentről, látva maréknyi porságunkból fakadó gyengeségünket, szelíd jósággal csak annyit mond: bűnbánat, azaz újratervezés.

2017.12.11.

(Nilnocere, 2017.12.11 21:30)

Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust.
Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. (Fil 3, 20b-21)

2017.12.11.

(Nilnocere, 2017.12.11 16:59)

Istenen és a lelked

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-12-11

Úgy élj ezen a világon, mintha Istenen és a lelkeden kívül senki nem léteznék, hogy szívedet semmi emberi dolog fogva ne tartsa.

2017.12.10.

(Nilnocere, 2017.12.10 23:25)

Istent szeretni teljes szívből

Vianney Szent János breviáriuma
2017-12-10

Istent szeretni nem csupán abból áll, hogy ajkunkkal kimondjuk: "Istenem, szeretlek". Istent szeretni teljes szívből, teljes elméből és minden erőnkkel azt jelenti, hogy mindennél jobban szeretjük; készek vagyunk arra, hogy elveszítsük javainkat, becsületünket, sőt életünket is, de semmiképp meg nem bántjuk. Istent szeretni annyit jelent, hogy semmit sem szeretünk jobban Őnála, semmit, ami Vele összeegyeztethetetlen, semmit, ami megosztaná a szívünket.

2017.12.09.

(Nilnocere, 2017.12.09 23:45)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-12-09

Szűz Mária legyen mindig a mi menedékünk, a vigaszunk, és az út, amely Krisztushoz vezet minket.

2017.12.08.

(Nilnocere, 2017.12.08 23:08)

Megváltás végtelen üdvözítő hatalma

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-12-08

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben minden ember, egész társadalmak szenvedése benne remeg! Segíts, hogy a Szentlélek erejével legyőzhessünk minden bűnt: az ember és a "világ bűnét", bűnt minden formájában. Nyilvánuljon meg még egyszer a világ történetében a Megváltás végtelen üdvözítő hatalma: az irgalmas szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat! FormáIja át a lelkiismereteket! A Te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága!

2017.12.08.

(Nilnocere, 2017.12.08 14:06)

Szeplőtelen Fogantatás

Teréz anya breviáriuma
2017-12-08

Kimondhatatlan hála a Szűzanyának az Ő gyöngéd, ölelő anyai szeretetéért és mindannyiunknak nyújtott segítségéért.
A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén mindannyian együtt és egészen neki szenteljük magunkat: az Ő vezetésével és segítségével mindannyiunk az Ő fiában, Jézusban fog megjelenni; mindegyikünk elérkezik Jézushoz.
Így azután akkor, amikor a szegények rám tekintenek, csak Őt fogják majd látni:
Jézust, az Isten fiát, aki Mária fiaként született meg.

2017.12.08.

(Nilnocere, 2017.12.08 10:19)

Szűz Mária szeplőtelen fogantatását ünnepeljük ma,
aki tisztaságos lábával széttiporta a kígyó fejét!

2017.12.08.

(Nilnocere, 2017.12.08 08:23)

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepére

Ó tisztaságos Anyánk! Szeplőtelen vagy és méltó arra, hogy Istent hordozzad!

2017.12.06.

(Nilnocere, 2017.12.06 23:25)

Én szeretem Őt?

Teréz anya breviáriuma
2017-12-06

Biztos vagyok abban, hogy Jézus szeret engem?
És abban, hogy én szeretem Őt?
Ez a meggyőződés olyan, mint a napsugár, amely a fatörzsön át fölszívja a nedvet és kivirágoztatja a bimbókat. Ez a meggyőződés a szikla, amelyre lelki és szellemi életünknek épülnie kell.
Hogyan juthatunk erre a meggyőződésre? Ismernünk kell Jézust, szeretnünk kell Jézust, szolgálnunk kell Jézust. Az imádságon, az elmélkedésen át ismerjük meg Őt és a hétköznapi kötelességeken keresztül.

Szeretlek Jézusom! Keresztelésem napjától mindennél és mindenkinél jobban és jobban!

2017.12.06.

(Nilnocere, 2017.12.06 10:08)

Ferenc pápa twitter üzenete
.2017-12-06

Mindannyian Isten szeretetének koldusai vagyunk; szeretete értelmet ad létezésünknek, és örök életet kínál számunkra.

2017.12.05.

(Nilnocere, 2017.12.05 23:47)

Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjuk, aki mindvégig megerősít minket, hogy feddhetetlenek legyünk Urunk, Jézus Krisztus eljövetelének napján. Hűséges az Isten, aki meghívott minket Fiának közösségébe.
(1Kor 1,7b-9)

2017.12.05.

(Nilnocere, 2017.12.05 19:45)

Magból fának

Teréz anya breviáriuma
2017-12-05

Ahogyan a magból fának kell növekednie, úgy mi arra vagyunk teremtve, hogy Jézusban növekedjünk.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185

Következő »