Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2021.02.02.

(Nilnocere, 2021.02.02 21:48)

A Boldogságos Szűz Mária ma bemutatta a gyermek Jézust a templomban, Simeon pedig a Szentlélekkel eltelve karjába vette őt, és áldotta az Istent.

2021.02.02.

(Nilnocere, 2021.02.02 10:41)

Urunk bemutatásának ünnepére
(Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére)

Íme, eljött szent templomába az Uralkodók Ura,
jöjjetek, imádjuk!

2021.02.01.

(Nilnocere, 2021.02.01 18:20)

Vianney Szent János breviáriuma
2021.02.01.

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni. Imádkozzatok és szeressetek, mert ez az ember boldogsága a földön!

2021.01.31.

(Nilnocere, 2021.01.31 23:59)

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.31.

A holnap szebb lesz, mint a ma! Hidd el, bomlik, növekszik, szépül a világ, s te benne csendesen, nyugodtan haladj. A holnap szebb lesz, mint a ma! Mert Isten megállíthatatlanul építi a világot benned - és ha akarod - általad.

2021.01.31.

(Nilnocere, 2021.01.31 12:35)

Vasárnap van, az Úr napja van, Uramat dicsérem teljes szívemből!

Dicsőségedet zengje az egész világ Istenem!

2021.01.30.

(Nilnocere, 2021.01.30 23:48)

Önmagunkat megvetni

Kempis Tamás
2021.01.30.

Önmagunkat megvetni Boldog, aki megérti, mit jelent Jézust szeretni, s önmagunkat megvetni Jézusért.

2021.01.28.

(Nilnocere, 2021.01.28 11:19)

Istennek adom magam

Teréz Anya breviáriuma
2021.01.28.

Aquinói Szent Tamás mondja: "A szentség nem áll semmi másból, csupán abból a szilárd elhatározásból, hogy Istennek adom magam. Tántoríthatatlan akarattal szeretjük Istent, választjuk Istent, futunk Isten felé, elérjük és magunkhoz ragadjuk Őt."

2021.01.26.

(Nilnocere, 2021.01.26 22:59)

Este van, csendben alszik a világ és én csak hálát tudok Neked mondani ma este is Istenem! Ebben az új esztendőben is csak jóságaid forognak szívemben, megszámlálhatatlan ajándékaid, amik bearanyozták az elmúlt évek alatt egész bensőmet! Boldog vagyok, boldog hogy gyermeked lehetek, hogy minden nap áldhatlak, hogy minden nap csodálhatom kezed műveit, ezt a szép világot, az égboltot, a fákat, a virágokat, az egész mindenséget amit alkottál és ajándékul adtál! Mit is kívánhatnék mindezeknél többet? Veled, a Te szeretetedben az élet maga a csoda!

Teljes szívemből szeretlek Istenem!

2021.01.24.

(Nilnocere, 2021.01.24 23:39)

Szeretlek Istenem! Csak ennyi, ennyit suttog ma a szívem Feléd! Betöltöd egész bensőmet, elhalmozol örömökkel pedig semmire sem lennék méltó. És mégis, ölelő szeretetedben hajtom álomra ma este is a fejemet.

2021.01.22.

(Nilnocere, 2021.01.22 23:41)

Megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust

Teréz Anya breviáriuma
2021.01.22.

Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian. Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.

2021.01.21.

(Nilnocere, 2021.01.21 23:36)

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, (hit, szerénység,) önmegtartóztatás, (tisztaság). Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. (Gal 5, 22. 23a. 25)

2021.01.20.

(Nilnocere, 2021.01.20 23:47)

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem Ő,
aki Hatalmas: Ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

2021.05.08. - egy csodálatos házasság napja,
az én házasságom napja az Úristen áldásával.

Kérek minden testvéremet, hogy imádkozzatok értünk!

2021.01.19.

(Nilnocere, 2021.01.19 23:24)

Az ember jó, Isten műve, csoda!

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.19.

Az ember jó, Isten műve, csoda! Isten belénk teremtette mindazt a készséget, amellyel szeretve-áldva megszentelhetjük önmagunkat s a világot.

2021.01.18.

(Nilnocere, 2021.01.18 19:53)

Maga a léted bizonyítja, hogy Isten szeret téged

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.18.

Isten akart engem, téged, a naplementét, a rigófüttyöt. Meg se teremtett volna, ha nem szeretett volna!
Maga a léted bizonyítja, hogy Isten szeret téged.

2021.01.17.

(Nilnocere, 2021.01.17 23:49)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
miképpen, kezdetben, most és mindörökké! Ámen.

2021.01.16.

(Nilnocere, 2021.01.16 23:48)

Az egész föld Téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk! (Zsolt 65, 4)

2021.01.15.

(Nilnocere, 2021.01.15 23:39)

Elindulunk, hogy tudatosan építsük Isten országát

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.15.

Akkor lesz kezünk, erőnk, imánk a holnapra, ha a múltból magunkkal hurcolt kölöncöket örökre lerázva, az irtózatos sebeket begyógyítva, bízva a szeretet és a jóság világot formáló erejében elindulunk, hogy tudatosan építsük Isten országát.

Ennek az új évnek a napjaiban sokszor visszatekintek a tavalyi év rengeteg nehézségére, lelkem összetörtségére, a sok lelki hullámzásra és vívódásra, de mára már mindezt igaz békére lelve és megerősödve tudom megtenni, hála Jézus erejének és lelki gyógyítómnak. Máig rácsodálkozom arra hogy mi mindenhez kaptam erőt Jézustól a múltammal vívott küzdelemhez és ragyog a szívem ha arra gondolok hogy végre vége van! Végre túljutottam évtizedes terheimen, végre túljutottam oly sok félelmen és szorongáson és ezt az új évet egész más lélekkel, más szívvel tudtam köszönteni! Nagyon boldog és hálás vagyok azért hogy végig tudtam csinálni, kaptam erőt egy új szeretteljesebb élethez melyben már nincsenek sötét foltok csak mindent beragyogó fényáradat!

2021.01.15.

(Nilnocere, 2021.01.15 22:13)

Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad. (2 Kor 13, 4)

2021.01.15.

(Nilnocere, 2021.01.15 07:34)

Örök tündöklő Napvilág,
halandó népnek egy remény,
a Fönségesnek egy Fia,
a tiszta Szűznek magzata:

a felkelőknek jobbod add,
a szív keljen föl józanul,
s az Úrnak zengje lángolón
a hála méltó énekét.

Köszöntelek Istenem, köszöntelek teremtett, szép világ!

2021.01.13.

(Nilnocere, 2021.01.14 22:34)

Ő alkotta a hegyeket, s Ő teremtette a szelet; az embernek tudtára adja terveit, Ő teremti a hajnalt és a sötétséget, fenn jár a föld magaslatai fölött:
az Úr, a Seregek Istene az ő neve. (Ám 4, 13)


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »