Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2021.03.15.

2021.03.15 01:18

Nagyböjt negyedik vasárnapjára
Laetare („Örvendezz...”)

Lelki csendben, de nyitott szívvel teltek napjaim egy héttel ezelőtti bejegyzésem óta. A halálhír, mely megrengette egész bensőmet, belemart szívembe. Sok minden végbement bennem az elmúlt napokban emiatt a szörnyű halálhír miatt, de aztán lassan-lassan lecsendesült a lelkem. Megnyugvást, vigaszt találtam a madárcsicsergős hajnalokban, a napsütésben, a nyíló virágokban, a naplementékben, egy kedves szóban, egy kedves gesztusban, egy kedves mosolyban. Igen, ezekbe is tud kapaszkodni a fájó szív és amikor megtelik ezekkel az apró vigasztaló örömökkel a szívünk, a fájdalom helyett már csak a hála édes érzése marad! Ezen a nagyböjti negyedik vasárnapon, én amióta csak felébredtem reggel csak hálálkodtam mindenért!
Minden emberi dologért amik érnek a mindennapokban. Hálálkodtam a családomért, az otthonomért, a munkámért, az egészségemért, még az apró bogárért is ami betévedt az ablakon. Mindenért hálálkodtam ebben az embert próbáló járványhelyzetben, mert igenis kell hogy hálásak legyünk Teremtőnknek még ebben a világot felforgató vészhelyzetben is!
Hálával a szívemben köszöntöttem ezt a vasárnapi napot és hálával is búcsúzom majd ettől a szép naptól. De még gyönyörködöm. Gyönyörködöm az égboltban, hiszen oly meghitt az éjszaka csendjében az ablakon át az eget kémlelni! Nincs is szükség szavakra, mert mindazt amit még mondani vágyom, ott van szívem legapróbb zugaiban.

Örvendezz!

Nilnocere - 2021.03.08.

2021.03.08 00:59

Nagyböjt harmadik vasárnapjára

Egy nagyon szomorú, felfoghatatlan halálhírt forgatok szívemben órák óta. Egy értelmetlen munkahelyi veszteséget, melyet nagyon nehéz megemészteni. Düh, tehetetlenség és szomorúság marja lelkemet ezernyi miérttel és hogyannal együtt. Egy olyan embert veszítettünk ma el én és munkatársaim, akit mindnyájan szerettünk és nagyon kedveltünk és aki ezalatt a szörnyű járvány alatt nem vigyázott eléggé magára. Három hét intenzív terápiás kezelés után ezen a nagyböjti harmadik vasárnapon itthagyott bennünket.

Drága K! Nem találok szavakat elvesztésedre! Nem tudom hogy milyen érzés lesz reggel átlépni azokat az ajtókat amelyeken nemrég még te magad szaladgáltál ki-be! Nem tudom milyen érzés lesz azokba a helyiségekbe belépni ezentúl, ahol te is annyiszor megfordultál! Szinte még ott lépdelsz a folyosókon, még ott ülsz az asztalodnál! Csak azt tudom hogy az, hogy ez megtörtént veled, egy örökké tartó, maró fájdalom marad! Nem tudom hogy hol vagy most, hogy merre száll a lelked, de teljes szívemből remélem és kívánom hogy egy olyan helyen vagy már, ahol nincsenek gépek, nincsen intubáló cső és nincs többé fájdalom sem!

Az Úristen szerető karjában lelj örök nyugalomra!

Nilnocere - 2021.02.28.

2021.02.28 23:55

Nagyböjt második vasárnapjára

Nem is tudom mit is írhatnék ezekről a különös nagyböjti napokról. Hiszen az egész évem amióta csak elkezdődött oly különleges! Nincs olyan nap hogy ne tekintenék vissza a tavalyi év legnagyobb küzdelmeire, azokra a vészes napokra, mikor Jézus szívébe helyezve az én szívemet, Ővele együtt vívtam meg életem legnagyobb csatáit! Elkezdődött ez az új év, melyet már új lélekkel, új emberként köszönthettem és most, amikor a lelkem leginkább csendben van, ebben a csendben törnek felszínre lelkem legmélyéből a hála, az öröm és a szeretet gejzírjei és öntik el egész bensőmet! Hálás vagyok minden nap Jézus mindent elsöprő és felemelő szeretetéért! Megtanított arra hogy mindenből és mindenhonnan van kiút az Ő végtelen szeretetével!

† Jézusom, csak mi ketten †

Nilnocere - 2021.02.21.

2021.02.21 23:26

Nagyböjt első vasárnapjára

Ezt a vasárnapot végre gyógyultabban, több testi erőben köszönthettem. Lelkem azonban zakatol, bensőm lázban ég és tettre kész az elkövetkező időszakokra! Lelkem vágyódik a megújulásra Jézussal! Vágyódik nagyböjt csodáira, vágyódik a küzdelmekre! Vágyódik az életre!

Hálás vagyok azért hogy betegségem ideje alatt bensőm erőt meríthetett az Úristen szeretetéből, elűzve a korábbi aggodalmakat, hiszen nincs miért aggódnom! Az Úr velem volt, velem van és mindig velem is lesz. Nagyböjt ideje a lemondás ideje, és én hittel és bizalommal lemondok saját kívánalmaimról, akaratomról! Minden úgy legyen, minden úgy alakuljon ahogyan az Úr akarja! Szívemben ezt hordozva térek vissza a mindennapjaimhoz, teendőimhez.

† ráhagyatkozás †

Nilnocere - 2021.02.18.

2021.02.18 00:24

Hamvazószerdára, nagyböjt kezdetére

Szeretet-újság; Nyugalom nagyböjtre
2021.02.17.

"Csillapodjál le az Úrban..."

Ennél fontosabb üzenet aligha érkezhetett volna hozzánk! Nemrégen dühöngve mondta valaki: "Még a talpam is ökölbe szorul". Valóban, folyton görcsben, feszültségben, indulatban vagyunk, hol a gyomrunk, hol a fejünk fáj, szükségünk van a lecsillapodásra. "Csillapodjál le az Úrban." Persze, megszólal szívünkben a kérdés: "Jól van, Istenem, lecsillapodnék én, de hogyan?" Máris érkezik a válasz a következő a 37. zsoltár folytatásában: "és várjad az Urat!" Lecsillapodásunk azzal kezdődhet, hogy várjuk az Urat. Érkezésének előszobája a csönd.

Ezeket a szavakat mintha csak nekem írták volna ezen az idei Hamvazószerdán, nagyböjt kezdetén! Ezt a nagyböjti időt ágyban, fekvőbetegen és szorongva köszöntöttem ezen a napon. Kiszakadva sok teendőből, munkából, hirtelen, egyik óráról a másikra kényszerültem ágyba. Harmadik napja vagyok beteg és közben sok rossz, felkavaró hír ért el ezalatt a három nap alatt betegágyamon, nyugtot nem hagyva lelkemnek!
A rossz hírek még inkább csak rontottak állapotomon mert pihenés és gyógyulás helyett feszültté, aggódóvá tettek csak. De ma, ezek a sorok mint valami nyugtató dal, halk szólam úgy hatottak szívemre, lelkemre! Csillapodjál le az Úrban! Órák óta csak ezt a mondatot forgatom magamban. Mit is ér az aggodalom, a szorongás olyan dolgokon melyeket nem én irányítok? Mit ér a zaklatottság olyan dolgok miatt, amelyek esetleg még a javamra is válhatnak? Hiszen nem vagyok egyedül a gondokban sosem! Akkor most miért aggodalmaskodom annyit?! Ezek a szavak ma, mint borús égből az átszűrődő fényár, úgy világították meg egész tudatomat és bensőmet!

Köszönöm Uram! Most már értem! Megértettem miért engedted meg betegségemet és miért is engedted a rossz híreket az ágyamhoz!
Lecsillapodva, csöndben, nyitott szívvel várlak Uram!

Nilnocere - 2021.02.11.

2021.02.11 23:32

A lourdes-i Szűzanyának megjelenésére emlékezvén

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Nilnocere - 2021.02.10.

2021.02.10 23:28

Szent Bernát idézetek
2021.02.10.

Jézus neve nemcsak fény, hanem táplálék is. Vajon nem erősödsz meg, valahányszor csak gondolsz Rá? Jézus a szájban méz, a fülben dallam, a szívben ujjongás.

Nilnocere - 2021.02.07.

2021.02.07 23:50

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti, mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! A menny és a föld dicsérje az Urat!

Az egész földkerekség Téged dicsérjen Uram! Így térjen nyugovóra minden emberi szív! A Te nevedet suttogja ajkam, szívem, lelkem minden este és reggel!

Nilnocere - 2021.02.06.

2021.02.06 23:04

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
(Róm 11, 33-36)

Nilnocere - 2021.02.05.

2021.02.05 23:23

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
s áldom nevedet mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké!

Nilnocere - 2021.02.04.

2021.02.04 23:55

Isten, ki fényben tündökölsz,
és napfényt alkottál nekünk,
fölséged kérjük, jó Urunk,
most hogy napunk leáldozik.

Az esti csillag feldereng,
a nap már csendben elpihent,
a föld sötétben elmerül,
az ősi rend így teljesül.

Téged, fölséges Istenünk,
gyarló szolgáid kérlelünk:
elfárasztott a munkanap,
homályban minket mégse hagyj.

Ne lepje elménket homály,
ha éjbe hull a napvilág,
hogy szent nevedben bízva most
lássunk majd áldott holnapot.

Ezt add meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó.
Ámen.

Nilnocere - 2021.02.03.

2021.02.03 23:49

Böjte Csaba testvér gondolatai

Merjük szeretni egymást!
2021.02.03.

Sokszor rengeteg félelem, szorongás van bennünk, pedig mernünk kellene szeretni! A szeretet Isten jelenléte a mi életünkben. Merjük szeretni egymást, merjük elfogadni egymást, merjünk lehajolni egymáshoz!

Azok a gondolatok a legkedvesebbek számomra amelyekben a szeretetről írnak. Mert a szeretetről annyi de annyi sok szépet lehet írni! A szeretet minden! A szeretet végtelen! A szeretet határtalan! A szeretet örök! A szeretet Isten maga!

Nilnocere - 2021.02.02.

2021.02.02 21:48

A Boldogságos Szűz Mária ma bemutatta a gyermek Jézust a templomban, Simeon pedig a Szentlélekkel eltelve karjába vette őt, és áldotta az Istent.

Nilnocere - 2021.02.02.

2021.02.02 10:41

Urunk bemutatásának ünnepére
(Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére)

Íme, eljött szent templomába az Uralkodók Ura,
jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2021.02.01.

2021.02.01 18:20

Vianney Szent János breviáriuma
2021.02.01.

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni. Imádkozzatok és szeressetek, mert ez az ember boldogsága a földön!

Nilnocere - 2021.01.31.

2021.01.31 23:59

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.31.

A holnap szebb lesz, mint a ma! Hidd el, bomlik, növekszik, szépül a világ, s te benne csendesen, nyugodtan haladj. A holnap szebb lesz, mint a ma! Mert Isten megállíthatatlanul építi a világot benned - és ha akarod - általad.

Nilnocere - 2021.01.31.

2021.01.31 12:35

Vasárnap van, az Úr napja van, Uramat dicsérem teljes szívemből!

Dicsőségedet zengje az egész világ Istenem!

Nilnocere - 2021.01.30.

2021.01.30 23:48

Önmagunkat megvetni

Kempis Tamás
2021.01.30.

Önmagunkat megvetni Boldog, aki megérti, mit jelent Jézust szeretni, s önmagunkat megvetni Jézusért.

Nilnocere - 2021.01.28.

2021.01.28 11:19

Istennek adom magam

Teréz Anya breviáriuma
2021.01.28.

Aquinói Szent Tamás mondja: "A szentség nem áll semmi másból, csupán abból a szilárd elhatározásból, hogy Istennek adom magam. Tántoríthatatlan akarattal szeretjük Istent, választjuk Istent, futunk Isten felé, elérjük és magunkhoz ragadjuk Őt."

Nilnocere - 2021.01.26.

2021.01.26 22:59

Este van, csendben alszik a világ és én csak hálát tudok Neked mondani ma este is Istenem! Ebben az új esztendőben is csak jóságaid forognak szívemben, megszámlálhatatlan ajándékaid, amik bearanyozták az elmúlt évek alatt egész bensőmet! Boldog vagyok, boldog hogy gyermeked lehetek, hogy minden nap áldhatlak, hogy minden nap csodálhatom kezed műveit, ezt a szép világot, az égboltot, a fákat, a virágokat, az egész mindenséget amit alkottál és ajándékul adtál! Mit is kívánhatnék mindezeknél többet? Veled, a Te szeretetedben az élet maga a csoda!

Teljes szívemből szeretlek Istenem!