Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2018.01.03.

2018.01.03 23:39

Ujjongjunk az Úrban, és örvendezzünk lelki gyönyörűséggel, mert az örök Üdvösség megjelent a világban, alleluja!

Szeretlek Jézusom teljes szívemből, lelkemből!

Nilnocere - 2018.01.02.

2018.01.02 02:52

Krisztust, a lelkek Pásztorát, jöjjetek, imádjuk!

Ezen az új évi éjszakán miközben csendben alszik a világ, csak Jézus jár a fejembe. Napközben minden órában csak Ő forgott a gondolataimban és megszámlálni sem tudom hányszor és hányszor láttam Őt magam előtt miközben teendőimet végeztem.
Őt láttam magam előtt a zajos városban, a villamos üvegablakán, Őt láttam magam előtt megannyi várakozó ember között de még egy ütött-kopott lépcsőházban is.
S most éjjel is csak Őt látom magam előtt! Valami eszeveszett módon egész bensőm szüntelen csak Jézus után sóvárog! Mintha csak így kiáltana kárpótlásért a szívem, a lelkem a karácsonyi elveszett találkozóért cserébe! Csillapíthatatlan vágyat érzek arra hogy Jézus keresztje alatt hasaljak reggelig mint egy öntudatlan, értéktelen rongydarab. Ez a rongydarab ezen az éjszakán a legboldogabb a világon!

Nilnocere - 2018.01.01.

2018.01.01 23:50

Ó, csodálatos csere! Az emberek Teremtője emberi testet és lelket öltött, Szűztől született; és ő, aki férfi közreműködése nélkül jött a világra, istenségének részeseivé tett minket!

Nilnocere - 2018.01.01.

2018.01.01 09:13

Mária megszülte nekünk az Üdvözítőt, akit meglátva Keresztelő János felkiáltott: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, alleluja!

Nilnocere - 2018.01.01.

2018.01.01 02:49

Múlt jóvátételére, a jövőnek ajánlottan

Pio atya breviáriuma
2018-01-01

Isten kegyelméből új év hajnalán vagyunk. Csak Isten tudja, hogy meglátjuk-e ennek az évnek a végét, de mindent a múlt jóvátételére kell fordítanunk, a jövőnek ajánlottan. Jó elhatározások vezessék szent cselekedeteinket!

Nilnocere - 2018.01.01.

2018.01.01 00:53

Szűz Máriának, Isten Anyjának ünnepére

A Boldogságos Szűz Mária anyaságának ünnepén imádjuk szent Fiát, Krisztus Urunkat!

Nilnocere - 2017.12.31.

2017.12.31 21:55

Karácsony, emberi nyomorúságok és Isten szeretete

Nehéz és szomorú szívvel írok ennek az évnek az utolsó napján. Szomorú szívvel azért mert az idei karácsonyi ünnepet sok nehézség, aggodalom, teher és szomorúság árnyékolta be.
Két szerettem hirtelen jött súlyos betegsége, testi-lelki szenvedése és mély depressziója eloltották a szívemben a karácsonyi fényeket és minden igyekezetem ellenére napokra kialudtak a melegséges lángok bennem.
Némán tettem a dolgom ebben az elmúlt tizennégy napban, de a karácsonyi örömök és fények helyett aggódás, félelem, szomorúság, tehetetlenség és
testi-lelki kimerülés tette szomorúvá a napjaimat.
Olyan volt mindez, mintha az egész éves terhek és nehézségek pár nap alatt nehezedtek volna rám.
Ezek a hirtelen jött súlyos terhek agyonnyomták a szeretetre, megnyugvásra, békességre és melegségre éhes szívemet. E terhek most erősebbnek bizonyultak a karácsony fényénél, minden gyertyalángnál, minden szép fényfüzérnél, minden ajándéknál, minden szeretetteljes pillanatnál és Jézus fényénél is. Fáj és sajog a szívem ezért a karácsonyért! Úgy érzem üres maradt bensőm egy darabkája pedig nagyon nagy szükségem lett volna arra, hogy ez a karácsony betöltse szívemet, lelkemet! Fáj hogy ezt az ünnepet nem tudtam örömben tölteni Jézussal. Nem láttam, nem tudtam átlátni a földi gondokon át, saját erőtlenségeimen és gyengeségeimen át Jézusra! Nem tudtam elég erős maradni és csak Jézusra tekinteni! Pedig Ő mindennap ott várt rám és családtagjaimra az Ő egyszerű kis jászolában, védtelenül, gyengén, sebezhetőn, éppúgy mint amilyenek mi voltunk, mint amilyen én voltam és vagyok most is.

Karácsony másnapján egy mindezeknél is fájóbb és elviselhetetlenebb hírrel is meg kellett kűzdenem lelkiekben nekem és nem hívő családomnak is: megtudtuk hogy drága szerettünk ki húsvétkor vetett véget önkezével életének egy búcsúlevelet is hátrahagyott, melyben csak ennyi állt:
"Bocsássatok meg nekem, nem bírom tovább."
Beleremegett a szívem ezekbe a szavakba és a gondolatba hogy mennyire szenvedhetett és hogy valóban mi semmit, de semmit sem tehettünk érte!
Nyolc hosszú hónap után is csak fájdalommal tudok erre gondolni.

Minden szomorúságom ellenére ma hálás vagyok Istennek teljes szívemből!
Hálás vagyok amiért annyi örömöt adott nekem ebben az évben, megszámlálhatatlan sok áldást és kegyelmet!
E sok lelki megpróbáltatás után pedig még inkább azt érzem hogy mindennél nagyobb szükségem van Jézusra és nemcsak karácsonykor hanem minden nap és nemcsak nekem hanem a reménytenségben és kilátástalanságban élő családtagjaimnak is!
Hálás vagyok Istennek azért amiért elültette a szívembe a szeretet gyökerét és ebben a nehéz tizennégy napban is mindvégig bennem volt a szeretete!
Épp ezért is egyetlen napra sem feledkeztem meg arról hogy ki vagyok, hogy Kié vagyok! Nem feledkeztem meg arról hogy honnan jöttem és hová tartok! Nem feledkeztem meg a keresztelésemről, sem pedig arról hogy mit kell tennem és hogy milyen úton kell járjak az előttem álló új esztendőben! A szívem nem szűnt meg viszontszeretni Istenemet egyetlen napra sem ebben a tizennégy napban!

Éltető Istenem, az évnek utolsó napján, kezedbe ajánlom megfáradt lelkemet, szeretetedre éhes szívemet!

Nilnocere - 2017.12.17.

2017.12.17 07:08

Örömvasárnap, szeretet, emberi nyomorúság

Nehéz szavakba öntemem hogy mi minden jászódik le bennem ezen a reggelen. Annyi mindenről és mindenkiről kellene most írnom hogy felsorolni is alig lehet. Egy újabb tündöklő karácsony és az év vége előtt állva az utóbbi időben gyakran eszembe jutott ennek az évnek megannyi szép és fájó történése, szomorú veszteségek, lelki felemelkedések, szeretetteljes találkozások, új helyzetek és értékes lehetősêgek.
Nagyon sok olyan dolog történt, ami miatt ebben az évben sokszor szomorúságba borult a szívem.
Talán éppen ezért is, de ez az adventi időszak most ragyogóbb és fényesebb nekem mint az eddigiek és erre a ragyogásra most, ma nekem mindennél nagyobb szükségem van! És nemcsak nekem, hanem nagyon sok embernek! Tele van a világ nyomorúsággal, szenvedéssel, fájdalommal, kétségbeeséssel és reménytelenséggel. Most jobban mint bámikor szükség van erre a fényre mindnyájunknak, szükség van a ragyogásra, szükség van Jézusra!
Ma reggel én magam is átadom magam ennek a fénynek mely ott ragyog már az égen.
Ott ragyog és igéri eljő, közeleg és örökké ragyogni fog nekem, nekünk!

Melegséges, gyengéd és szeretetteljes ez a reggel. A vonatból kitekintve mely ferences testvérekhez visz a reggeli égboltot nézem és a reggeli fényeket. Gyönyörű és magasztos, ma ez a reggel is Krisztust hirdeti!
Örömkönnyek között ma így köszöntöm a világot:

Közel már az Úr, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2017.12.15.

2017.12.16 22:06

Válasszátok az életet

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-12-16

"Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot" (Mtörv 30,15) - mondja a Próféta. Testvéreim, kérlek benneteket:
"Válasszátok az életet!"

Kaposvár - Vörs
Ferences Világi Rend
Assisi Szent Ferenc Közösség

2017.12.17.
✝♥

Nilnocere - 2017.12.15.

2017.12.15 18:15

Aranypéntek - hittan

Isten útját készítjük eIő

II. János Pál pápa breviárium
2017-12-15

Mindenkinek fel kell tennie magának a kérdést: hivatásának és életállapotának megfelelően hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy az Úr belépjen ebbe a világba? Valahányszor megnyílunk Isten hívása felé, Keresztelő Jánoshoz hasonlóan mi is Isten útját készítjük eIő az emberek között.

Nilnocere - 2017.12.14.

2017.12.14 23:42

Jobb fokozatosan elszakadni

Pio atya breviáriuma
2017-12-14

Aki a földhöz ragaszkodik, oda is ragad. Jobb fokozatosan elszakadni, mint egyszerre. Gondoljunk mindig az égre!

Nilnocere - 2017.12.13.

2017.12.13 03:17

Magasból érkező Ige,
Atyádtól fényként jössz ide;
a világ megmentőjeként
tűnő időben lépsz közénk.

Jöjj és szívünk világosítsd,
égő szerelmed lángra szítsd,
ha szól a hírnök szózata,
tisztuljon már a bűn sara!

Nilnocere - 2017.12.12.

2017.12.12 13:11

Gondolj ránk, Urunk, hiszen szereted népedet,
látogass hozzánk segítségeddel!

Nilnocere - 2017.12.12.

2017.12.12 06:45

Világosságodat és hűségedet küldd el, Uram!

Nilnocere - 2017.12.12.

2017.12.12 04:39

Uram, te vagy az én Istenem, magasztallak és áldom nevedet, mert csodálatos dolgokat vittél végbe!

Nilnocere - 2017.12.12.

2017.12.12 02:35

Nekem is van egy csodálatos műholdam, a jó Isten

Böjte Csaba gondolatai
2017-12-12

Csodálattal szemlélem az ember alkotta gépek alázatát, céltudatos pontosságát, kitartó figyelmét, azt a nyugodt, eredményes munkát, mellyel szolgálnak mindenféle hiszti, duzzogás, fáradság nélkül bennünket. Nekem is van egy csodálatos műholdam, a jó Isten, aki lelkiismeretem által hozzám is szól, vezet céltudatosan. Az élő hitünk hullámhosszán kapcsolatba léphetek vele, nála mindig zöld a lámpa. Jósággal mondja, hogy most jobbra mosolyogj, és légy kedves, aztán most balra figyelj, mert ott tátong a bűn szakadéka. De ha az útszéli tarka virágoktól vonzva letérünk a helyes útról, Ő onnan fentről, látva maréknyi porságunkból fakadó gyengeségünket, szelíd jósággal csak annyit mond: bűnbánat, azaz újratervezés.

Nilnocere - 2017.12.11.

2017.12.11 21:30

Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust.
Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. (Fil 3, 20b-21)

Nilnocere - 2017.12.11.

2017.12.11 16:59

Istenen és a lelked

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-12-11

Úgy élj ezen a világon, mintha Istenen és a lelkeden kívül senki nem léteznék, hogy szívedet semmi emberi dolog fogva ne tartsa.

Nilnocere - 2017.12.10.

2017.12.10 23:25

Istent szeretni teljes szívből

Vianney Szent János breviáriuma
2017-12-10

Istent szeretni nem csupán abból áll, hogy ajkunkkal kimondjuk: "Istenem, szeretlek". Istent szeretni teljes szívből, teljes elméből és minden erőnkkel azt jelenti, hogy mindennél jobban szeretjük; készek vagyunk arra, hogy elveszítsük javainkat, becsületünket, sőt életünket is, de semmiképp meg nem bántjuk. Istent szeretni annyit jelent, hogy semmit sem szeretünk jobban Őnála, semmit, ami Vele összeegyeztethetetlen, semmit, ami megosztaná a szívünket.

Nilnocere - 2017.12.09.

2017.12.09 23:45

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-12-09

Szűz Mária legyen mindig a mi menedékünk, a vigaszunk, és az út, amely Krisztushoz vezet minket.