Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.08.20.

(Nilnocere, 2017.08.20 19:24)

Magas égnek csarnokába lép István, a szent király, énekszóval Krisztust áldva vigadj, magyar, igazán!

Örvend égben már ujjongva az égiek kórusa,
boldog társát úgy fogadja: zeng Istenhez szózata.

2017.08.20.

(Nilnocere, 2017.08.20 16:29)

Hálát adok neked, te vagy Istenem,
magasztallak, Istenem, téged!
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké szeret minket!

2017.08.20.

(Nilnocere, 2017.08.20 07:49)

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt;
dicsérjük és magasztaljuk örökké!
Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött,
dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!

2017.08.20.

(Nilnocere, 2017.08.20 07:30)

Gézának, a szent vezérnek szent gyermeke származott, kin a kegyelem már anyja méhében eláradott.

2017.08.20.

(Nilnocere, 2017.08.20 01:46)

Szent István Király, Magyarország fővédőszentjének ünnepére

Mondja bizony minden ember: Boldog vagy, Pannónia! Királyod lett prédikátorod, apostolod, magvetőd!

2017.08.19.

(Nilnocere, 2017.08.19 23:10)

Isten rendelkezésére állni

Teréz anya breviáriuma
2017-08-19

A legfontosabb: Isten rendelkezésére állni, hogy úgy használjon bennünket, ahogyan Ő kívánja, szolgálni és átadni magunkat neki. A Szűzanya mély és szerelmetes bizalommal bízott az angyalban, mert elhozta neki a Jóhírt. Ő Isten követe volt. Ez a mi hitünk is.

Istenem! Milyen boldog érzés megbízni Tebenned!
Milyen bolog érzés átadni Neked mindent! Átadni Neked az életemet, a napjaimat, a munkámat! Átadni Neked minden történést és minden helyzetet, átadni Neked minden lélegzetvételemet! A Tiéd minden, a Tiéd mindenem és a Tiéd vagyok én is. Szeretlek Istenem!

2017.08.17.

(Nilnocere, 2017.08.17 23:30)

Imádkozás helye

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-08-17

Imádkozásra olyan helyet kell választani, ahol az értelem és a lélek az Isten felé való szárnyalásban a legkevesebb akadályra talál.

Köszönöm drága Szentkúti Szűzanya hogy találkozhattam Veled újra, köszönöm hogy ha erre a pár napra is, de újra fényes közeledben lehettem, köszönöm hogy tekinteted rám szegezted és a szívem a Te békés szíveden pihenhetett! Köszönöm hogy meghallgattál és gyengéden karjaidban ringattál. Te vagy az én fényes égi kincsem mely szüntelenül bennem ragyog ma, holnap és mindenkor, amíg csak lélegzem, amíg csak élek.

Szeretlek Szűzanya!

2017.08.17.

(Nilnocere, 2017.08.17 11:00)

Gyönyörű és tündöklő ez a reggel, ez a délelőtt, ahogy mindig is az! Két évvel ezelőtt, keresztelésem napján is ugyanilyen szép volt és azóta sem változott! És én két hosszú év után sem tudok betelni mindazzal a sok szépséggel ami itt fogad Szentkúton minden reggel. A szivárvánnyal mely beborítja és színbe öltözteti a szobám falát. A kis patakkal melyet csillogó folyammá varázsol a reggeli napfény. Az ébredező erdővel és azzal a lágy szeretettel mely mint egy fuvallat a virágokat, úgy simogatja a lelkemet. Nincs is igazán megfelelő és méltó szó mindarra a szépségre ami itt látható és érezhető és arra sem, hogy én ezen a gyönyörűséges helyen lettem két évvel ezelőtt Isten gyermeke! Nekem ez a hely még esős és borongós időben is ragyog és lubickol a szívem és a lelkem a Szűzanya végtelen szeretetében.
Hálás vagyok Istennek mert úgy érzem hogy a világon a legnagyobb kincset adta nekem melyet egy halandó ember csak kaphat: egy földi paradicsomot, ezt a szent és drága helyet, Mátraverebély-Szentkutat!

2017.08.17.

(Nilnocere, 2017.08.17 06:23)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk!

2017.08.17.

(Nilnocere, 2017.08.17 01:11)

Ma édes csendességemben a Szűzanya karjaiban ringatózva Ferenc pápa lenti üzenetét forgattam a szívemben.
Új ég és új föld Krisztusban, Krisztus győzelmében! Hiszem hogy ebben az új égben és ezen az új földön még több szépséggel, még több Isteni csillogással és még több szeretettel találkozhatom! Teljes szívemből azt kívánom hogy ez az új ég és ez az új föld hozzon békét, örömöt, szeretetet, reményt és felemelkedést mindazok számára akik boldogtalanok és örömtelenek!

Ezen a szentkúti éjszakán miközben mindenki alszik,
már ez az új égbolt öleli körül a világot. Telis tele van gyönyörű fényes csillagokkal és nyitva áll.

2017.08.16.

(Nilnocere, 2017.08.16 06:55)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-08-16

Mária mennybevétele a mi jövőnkre vonatkozik: tekintetünket az ég felé irányítja, új eget és új földet hirdetve Krisztus győzelmében.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 23:58)

Szent Szűznek csak a világ végén lesz nyugta

Vianney Szent János breviáriuma
2017-08-15

Azt gondolom, hogy a Szent Szűznek csak a világ végén lesz nyugta, mert amíg a világ tart, mindenfelé hívják őt... A Szent Szűz olyan, mint egy sokgyermekes édesanya. Folyton azzal van elfoglalva, hogy egyiktől a másikhoz menjen.

Drága Szűzanya, megszámlálni sem tudom hogy hozzám hányszor siettél mikor szükségem volt Rád, hányszor siettél mikor senki sem értett meg csak Te, hányszor siettél mikor nem volt más menedékem csak Te!
Mindig a legkilátástalanabb helyzetekben léptél mellém és nyújtottad oda nekem jóságos karjaidat. Amikor a legelesettebb voltam akkor szorítottad az én összetört szívemet a Te szerető szívedhez. Mit is mondhatnék hát Neked ennyi szeretetteljes találkozás után?
Te vagy a legszebb és legdrágább Édesanya akit valaha kaphattam!

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 19:52)

Szűz Mária ma az égbe emelkedett; örüljetek,
mert Krisztussal uralkodik mindörökre.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 16:28)

Isten szent Szülője felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé a mennyek országába.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 14:25)

Szűz Mária, joggal vallunk az ég Királynőjének téged, mert nászházadból lépett elő az igazság Napja!

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 10:52)

Szűz Mária felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé; örvendezzenek a hívek, és mondjanak áldást az Úrnak!

Örvendjen a világ és Téged áldjanak mindenütt a földön, drága Szűzanya!

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 10:05)

Boldog vagy, Szűz Mária, mert általad jött el a világ üdvössége; már megdicsőülve örvendezel az Úr színe előtt.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 09:32)

Napba öltöztél, legragyogóbb szép Szűz,
kétszer hat csillag koronádnak éke,
lábad alá hull zsámolyul a hold is, égi Királynőnk!

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 09:08)

✝ Nagyboldogasszony ünnepére ✝

Egyetemes Anya dicsőségét hirdetik

Teréz anya breviáriuma
2017-08-15

Az egyházi évben Mária ünnepei a legszebbek, mert az egyetemes Anya dicsőségét hirdetik. Borítsuk virágokkal oltárát, és ajánljuk fel Neki a gyöngédség és a derű ajándékait.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 00:22)

Nem is tudom mit is irhatnék erről a szeretetteljes napról. Van úgy hogy valami olyannyira szép hogy azt nem is lehet szavakba önteni, hanem csak mélyen elrejteni a szívünk mélyére. Ma ez a nap is ilyen volt. Szentkút csendje, békessége és a Szűzanya melegséges szeretete töltötte be egész bensőmet, szívem minden apró szegletét. Régóta vágytam már egy ilyen bensőséges és elcsendesült napra mert a csendben történnek a legszebb találkozások Jézussal és a Szűzanyával. A csendben hárman vagyunk, Ők és csak én, a csendben a legteljesebb és a legalázatosabb a szív és a csendben a legmélyebb a szeretet is.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177

Következő »