Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.12.02.

2017.12.02 07:52

A napfény újból felragyog,
csendüljön hálaénekünk,
dicsérjük Isten nagy nevét,
Krisztus kegyelmét, érdemét!

Nilnocere - 2017.12.01.

2017.12.01 23:48

A maga Golgotájára mindenki felmegy

Böjte Csaba gondolatai
2017-12-01

Minden ember a maga nagycsütörtökét, nagypéntekét előbb-utóbb meg fogja élni. A maga Golgotájára mindenki felmegy, akár kapálózik ellene, akár nem. Mennyivel szebb, ha Isten kezét fogva, akaratában megnyugodva, szeretteink által kísérve, példát mutatva jutunk fel oda!
✝♥

Nilnocere - 2017.12.01.

2017.12.01 19:04

Vianney Szent János

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe.
Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.
Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon.
Ámen.

Nilnocere - 2017.12.01.

2017.12.01 16:19

Fölkészítsük magunkat Jézus eljövetelére

Teréz anya breviáriuma
2017-12-01

Hamarosan hozzálátunk ahhoz, hogy fölkészítsük magunkat Jézus eljövetelére, és szívünkben helyet hagyunk az üres bölcső számára. Ebben az évben igazán jó helyet kell készítenünk: az alázat, a szegénység, az evangéliumi egyszerűség bölcsőjét.
A betlehemi életre van szükségünk, a názáreti életre, arra az alázatra és arra az egyszerűségre, hogy megértsük, fölfogjuk és befogadjuk az Ő örömhírt terjesztő munkáját.

Nilnocere - 2017.11.30.

2017.11.30 18:56

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket!

Nilnocere - 2017.11.30.

2017.11.30 17:29

Emelkedj, Istenem, az egek fölé,
dicsőítsenek az egész földön!

Nilnocere - 2017.11.30.

2017.11.30 12:14

Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél!

Nilnocere - 2017.11.30.

2017.11.30 07:09

Isten, Te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged!
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Nilnocere - 2017.11.29.

2017.11.29 23:54

Lelkem várja az Urat,
jobban, mint éji őr a hajnalt!

Nilnocere - 2017.11.29.

2017.11.29 19:30

Magasztaljanak Téged a népek, Istenünk,
magasztaljanak az összes népek!

Nilnocere - 2017.11.29.

2017.11.29 16:10

Fiatalon szolgálni a Jóistent

Pio atya breviáriuma
2017-11-29

Nagy kegyelem, kedves gyermekem, ha már fiatalon elkezdhetjük szolgálni a Jóistent, akkor amikor még fogékonyabbak vagyunk mindenre. Milyen szép ajándék is az, amikor a virágzás után a fa meghozza első gyümölcseit!
Ne tartson vissza semmi attól, hogy egészen fölajánld magad a Jóistennek egyszer és mindenkorra elhatározva, hogy elveted a világ dolgait, az ördögöt és a testet, mint ahogy keresztszülőink a kereszteléskor teljes határozottsággal ellene mondtak nekik értünk!
Nem érdemli meg talán tőled ezt az áldozatot az Úr?

Nilnocere - 2017.11.29.

2017.11.29 08:39

Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem!

Nilnocere - 2017.11.28.

2017.11.28 18:28

Örömmel töltesz el színed előtt, Uram!

Nilnocere - 2017.11.28.

2017.11.28 09:13

Készséges lélekkel áldozom neked,
magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy!

Nilnocere - 2017.11.28.

2017.11.28 07:31

Fény alkotója, Istenünk,
örök verőfény, napvilág,
valódból csak fényt ismerünk,
nem ér fel hozzád vak homály.

Dereng az égnek alja már,
eloszlik minden éji árny,
kihunynak fent a csillagok,
amint a hajnal felragyog.

Ágyunkból frissen felkelünk,
s már zeng is hálaénekünk,
mert győzött álmos éjszakán
ismét a felkelő sugár!

Nilnocere - 2017.11.27.

2017.11.27 22:49

Magasztaljon Téged mindig az én lelkem, Istenem!

Nilnocere - 2017.11.27.

2017.11.27 12:31

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2017-11-27

Szokásunkká kell válnia, hogy Isten jelenlétét lássuk mindenben és ne csak akkor emeljük hozzá értelmünket, amikor imádkozunk.

Nilnocere - 2017.11.27.

2017.11.27 10:30

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, Téged, Istenem!
Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után!

Nilnocere - 2017.11.26.

2017.11.26 23:58

✝ Krisztusom, Királyom ✝

Szereteted és kereszted által újra és újra megtér és lángol a szívem Érted! Leborulok szent kereszted előtt és kitárom a szívem és lelkem neked hogy birtokba végy engem teljesen, egész valómat és egész bensőmet!
Alakíts át, változtass át engem! Minden mi hiba bennem, azt Te javítsd ki, azt Te változtasd át bennem!
Mert Király vagy Te Uram, minden szívnek Királya, égnek és földnek Ura!

Szeretlek Jézusom!

Nilnocere - 2017.11.26.

2017.11.26 16:47

Mondjatok éneket az Úr s Király előtt,
mivelhogy jön és megítéli a földet!