Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.10.16.

(Nilnocere, 2017.10.16 12:47)

Dicsérjük dallal az Urat,
buzgó készséggel lelkesen:
az óra, íme, délre jár
s bennünket imádságra hív.

Két lázas nap után ma erőre kapva ragyogó déli napsütésben indultam el munkahelyemre.
Ez a napsütés jólesőn tápláló, erőt adó és éltető gyengélkedő szervezetemnek. Átragyog és melegít.
Igazi égi gyógyszer!

2017.10.16.

(Nilnocere, 2017.10.16 03:16)

Köszönöm

Köszönöm hogy éltetsz engem.
Köszönöm hogy szeretsz engem.
Köszönöm hogy gondomat viseled.
Köszönöm hogy letekintesz rám.
Köszönöm hogy minden nehéz helyzetben megsegítesz.
Köszönöm hogy szívemet megtöltöd szereteteddel.
Köszönöm hogy lelkemet megédesíted.

Köszönöm hogy vagy nekem Istenem!

2017.10.16.

(Nilnocere, 2017.10.16 00:54)

✝ Betegeskedés és hála ✝

Kimerítő és nehéz hetet hagytam magam mögött.
Igen nehezen viseltem fizikálisan a héten éjszakai munkámat és most hétvégére lázas betegség döntött le a lábamról. Két napig lázasan feküdtem, a gyógyszerek alig hatottak. Ma délutánra végre elmúlt a lázam de a gyengeség megmaradt. S most ezután a két nagyon beteg nap után csak azon gondolkodom, hogy mit akarhatott Isten mondani ezzel a betegséggel, miért engedte meg ezt a betegséget nekem? Talán nem jól csináltam valamit az utóbbi időben, talán a sok hajszában nem figyeltem oda olyan dolgokra amelyekre kellett volna? Úgy érzem valami ilyesmiről van szó, mert szívemben tudom hogy mostanában jóval kevesebb idő jutott elmélkedésre, imádságra. A napi zsolozsmákat is olykor kutyafuttában tudtam csak olvasni és nem szenteltem annyi időt Istenre mint amennyit kellett volna és amennyit szerettem volna. Gyakran is éreztem lelkemben hiányt és ürességet emiatt.
Munkám mely főleg az utóbbi időben gőzerővel halad, szinte minden erőmet felemésztette. Minden nap testileg és lelkileg is elvett sokat belőlem Ez a betegség is azt hiszem egy jelzés volt, hogy mindent másképp csináljak ezentúl! Több és több időt szánjak imádságra szűkös időmben is, több időt szánjak az égi dolgokra is! Ne vegye el egész testemet-lelkemet a munkám és a sok földi dolog!

Most éjjel e két lázas-beteges nap után mégis boldogság van a szívemben. Isten tekintetét érzem magamon és édes érzést érzek a lelkemben. Az ágyamból rálátok az éjjeli égboltra, olyan meghitt és csodálatos a kinti sötétség! Bár éjszaka van, szivem szerint kimennék most a szabadba a kék ég alá, kitárnám a karjaimat és csak ölelném és ölelném a Mindenséget, ölelném az eget!
Hálás a szívem az én Istenemnek, nagyon hálás amiért letekintett rám és a gondjaiba vett akkor is, amikor én nemigen figyeltem Őrá!

Bocsáss meg, bocsáss meg nekem, én jóságos Istenem! Köszönöm ezt a betegséget, mert enélkül nem láttam volna meg, hogy mit csinálok rosszul!

2017.10.11.

(Nilnocere, 2017.10.11 02:47)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Boruljunk le Urunk, Alkotónk előtt!

Ettől a héttől kezdve ismét hosszú éjszakákat dolgozom. Szeretem az éjszakákat. Annyira mások az éjszakák. Mégha ricsaj és hangzavar is van körülöttem, mégis az éjszaka csendessége elrepíti a lelkemet azokra a helyekre és azokhoz a történésekhez amelyek oly kedvesek a szívemnek. Ezen az éjszakán is repül a lelkem. Elrepült Szécsénybe, Szentkútra a Szűzanyához, elrepült már szeretett templomomba és most pedig egy messzi rétre repült el. Egy rétre, mely felett végig elterül az égbolt. Ott akarok lenni, elvágyódom ma éjjel e zajos épületből ahol most vagyok. Csak Istenem elé vágyódom, oda ahol csend van, oda ahol csak Ő van ma éjjel és csak én.

2017.10.08.

(Nilnocere, 2017.10.08 23:41)

Kegyes Anya, Szűz Mária, magyaroknak ősi pártfogója, mutasd kegyed, amíg neved zengi szegényeid kórusa!

2017.10.08.

(Nilnocere, 2017.10.08 22:10)

Magyarok Nagyasszonya, tisztaságos Szűzanya,
az egekben kétszeres dicsőségre érdemes.

2017.10.08.

(Nilnocere, 2017.10.08 18:16)

Láttam a Szépségest mint galambot:
rózsabokrok és a völgyek liliomai között.

2017.10.08.

(Nilnocere, 2017.10.08 15:04)

Ő a bölcs Szűz, hódoló hittel Fiút foganó;
Csillag: napot ringató, Hold: ködöket oszlató.

2017.10.08.

(Nilnocere, 2017.10.08 12:27)

Minden méznél édesebb, drágakőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban-rosszban oltalom.

2017.10.08.

(Nilnocere, 2017.10.08 10:44)

Királyi szép palota, kegyelemnek trónusa,
égnek ékes csillaga, szentséges Szűz Mária.

2017.10.08.

(Nilnocere, 2017.10.08 09:25)

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonyának,
Magyarország Főpátrónájának ünnepére

Üdvöz légy, dicső Szűz, tündöklő szép rózsa:
mindenkor ékes vagy, Jézus Krisztus Anyja!

2017.10.07.

(Nilnocere, 2017.10.07 22:42)

Örvendezzél, Isten Anyja, szíved mélyén.
Boldog vagy, Magyarország, hogy Szűz Mária szent napját ünnepled. Ujjongjon az ég, a föld s a tenger!

2017.10.07.

(Nilnocere, 2017.10.07 19:25)

Szegények Breviáriuma

Teréz anya breviáriuma
2017-10-07

Jézus és Mária titkai a családi élet minden helyzetében visszatükröződnek. Bátorítsunk tehát mindenkit arra, hogy mondja a szentolvasót, amelyet a Szegények Breviáriumának neveztek.

2017.10.07.

(Nilnocere, 2017.10.07 13:21)

Rózsafüzér egyszerű imádsága az emberi élet ritmusa

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-10-07

A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége.
Az Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemünk előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei s eleven közösségbe kapcsolnak Jézussal - mondhatnánk az Ő Anyjának szívén keresztül.
Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az Egyház és az emberiség életét alkotja.
Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet ritmusát.

2017.10.07.

(Nilnocere, 2017.10.07 10:39)

A mai iskolai napomat és minden imádságomat a halálraítélt és kínhalált szenvedett Jézushoz és Égi Édesanyámhoz, a Szűzanyához emelem fel.

2017.10.07.

(Nilnocere, 2017.10.07 07:31)

Rózsafüzér Királynőjének emléknapjára

Anyánk, veled áldjuk az Urat, aki haldokolván reád bízott minket, mint gyermekeidet!

2017.10.07.

(Nilnocere, 2017.10.07 02:05)

Nyugodalmas és csendes napot hagytam ma magam mögött. Reszkető, aggódó és szomorú lelkem most, késő éjjelre végre teljes békére lelt. Lecsendesült lélekkel tudtam fogadni immár azt a fájó hírt is, hogy haldokló munkatársunk nem akar senkit sem látni.
Munkám közben Isten akarata járt csupán ma a fejemben hogy miért is történt minden így ezen a héten, ahogyan történt. Fáj még a szívem a ferences ünnepségek miatt is, de tudom hogy Isten ha el is vesz valamit, akkor a helyébe egy még szebb ajándékot fog majd adni nekem.

Most éjjel, miközben alszik a világ, szívemben és imáimban haldokló munkatársam forog. Imádkozom érte és imádkozom nyitott szívért hogy Isten akaratát mindig és minden helyzetben el tudjam fogadni bármennyire is nehéz és fáj. Hiszen Tőle kapunk mindent és Ő is vehet vissza mindent! Emberi szívvel gyakran ezt oly nehéz felfogni mikor futva cselekednék, tennék, küzdenék a végsőkig, csakhogy legyen minden úgy, ahogy a szívem kívánja! De van segítség.
Jézus, Ő, ki jól tudja milyen elfogadni, befogadni Isten akaratát a legnagyobb lelki gyötrődések közepette is,
Ő, ki önként itta ki a szenvedés kelyhét mélységes alázattal és bizalommal az Atya iránt,
Ő, ki mindvégig alárendelte magát mindenben az Atya akaratának, kiüresítve, megtagadva önmagát,
Ő siet mindig segítségemre. Ő van velem minden emberi megpróbáltatásban akkor is, amikor emberi kicsinységemben, emberi lelki vakságomban nem látom meg Őt azonnal. Ő akkor is ott van velem. Ő ott van mindenütt ahol az emberi szív a földre roskad Isten akarata előtt.

2017.10.06.

(Nilnocere, 2017.10.06 16:18)

Ma ahol dolgozom, munkaterületem közel van az ablakhoz. Kilátok a messzi égboltra és besüt egészen a helyemig a sugárzó nap és beborít mindent körülöttem ez az aranyló, ragyogó fényár. Jó érzés látni a napsugarakat, érezni melegségüket, mintha csak Isten így akarna vigasztalni az egész heti szomorúság után, fényességbe borít mindent hogy lássam ezt az égi szépséget! Vigasztal az én irgalmas Istenem ahogy megígérte.

2017.10.06.

(Nilnocere, 2017.10.06 13:28)

Boldog az az ember, akit Isten fenyít:
sebet üt rajta, de be is kötözi.

2017.10.06.

(Nilnocere, 2017.10.06 01:46)

✝ Amikor kiömlik a szív ✝

Szomorú és megrendült ez a csütörtök éjjel.
Utolsó bejegyzésem óta szomorúságok sora vésődött a szívembe.
A héten munkám időbeosztása miatt sem a ferences lelki napokra, sem pedig szeretett templomomba nem tudtam ellátogatni hogy közösen ünnepelhessem testvéreimmel Szent Ferenc tranzitusát. Egész héten sajgott a szívem és sajog most is, hogy idén lemaradtam minden fényes megemlékezésről és ünnepségről. Szomorúságomat pedig csak még jobban tetézte egy sokkoló hír, mely előtt most is csak dermedten állok, hogy egyik közeli munkatásam halálos beteg, daganatos betegsége van és pár nap leforgása alatt immár az életéért küzd.
Ezzel a szörnyű hírrel, megrendült lélekkel tettem a dolgom minden nap én is és a munkatársaim is.
Ezalatt a pár nap alatt bárkihez is léptem oda a munkahelyemen, mindenkinek az arcán csak csendes döbbenetet és rémületet láttam.
Napjaimban, szívemben félelemmel Istenünkhöz kiáltottam és kiáltok most is az éjszaka csendjében irgalomért és könyörületért. Ijedt és reszket a szívem de nekem van egy jóságos és Mindenható Istenem aki tudom hogy e percben is hallgat engem. A többiek viszont nem ismerik Istent. Azt vallják hogy nekik nincs Istenük. Ők nem tudnak kihez fohászkodni a szívükben tomboló harag miatt. Ma éjjel helyettük is én kiáltok fel az égboltig.

Irgalmazz nekünk Istenem vétkeinkért, bűnös mivoltunkért, emberi kicsinyességünkért, minden emberi hibánkért, tisztátalan szívünkért! Bocsáss meg és irgalmazz nekünk, légy könyörületes mindnyájunkkal!
Találjon könyörületre Nálad haldokló munkatársam, találjon könyörületre Nálad a többi munkatársam, akiknek szívében harag tombol, találjon Nálad könyörületre minden lélek aki bajban van és a Nevedért kiált!

Mindenható Istenem, könyörülj rajtunk!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »