Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.08.17.

(Nilnocere, 2017.08.17 11:00)

Gyönyörű és tündöklő ez a reggel, ez a délelőtt, ahogy mindig is az! Két évvel ezelőtt, keresztelésem napján is ugyanilyen szép volt és azóta sem változott! És én két hosszú év után sem tudok betelni mindazzal a sok szépséggel ami itt fogad Szentkúton minden reggel. A szivárvánnyal mely beborítja és színbe öltözteti a szobám falát. A kis patakkal melyet csillogó folyammá varázsol a reggeli napfény. Az ébredező erdővel és azzal a lágy szeretettel mely mint egy fuvallat a virágokat, úgy simogatja a lelkemet. Nincs is igazán megfelelő és méltó szó mindarra a szépségre ami itt látható és érezhető és arra sem, hogy én ezen a gyönyörűséges helyen lettem két évvel ezelőtt Isten gyermeke! Nekem ez a hely még esős és borongós időben is ragyog és lubickol a szívem és a lelkem a Szűzanya végtelen szeretetében.
Hálás vagyok Istennek mert úgy érzem hogy a világon a legnagyobb kincset adta nekem melyet egy halandó ember csak kaphat: egy földi paradicsomot, ezt a szent és drága helyet, Mátraverebély-Szentkutat!

2017.08.17.

(Nilnocere, 2017.08.17 06:23)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk!

2017.08.17.

(Nilnocere, 2017.08.17 01:11)

Ma édes csendességemben a Szűzanya karjaiban ringatózva Ferenc pápa lenti üzenetét forgattam a szívemben.
Új ég és új föld Krisztusban, Krisztus győzelmében! Hiszem hogy ebben az új égben és ezen az új földön még több szépséggel, még több Isteni csillogással és még több szeretettel találkozhatom! Teljes szívemből azt kívánom hogy ez az új ég és ez az új föld hozzon békét, örömöt, szeretetet, reményt és felemelkedést mindazok számára akik boldogtalanok és örömtelenek!

Ezen a szentkúti éjszakán miközben mindenki alszik,
már ez az új égbolt öleli körül a világot. Telis tele van gyönyörű fényes csillagokkal és nyitva áll.

2017.08.16.

(Nilnocere, 2017.08.16 06:55)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-08-16

Mária mennybevétele a mi jövőnkre vonatkozik: tekintetünket az ég felé irányítja, új eget és új földet hirdetve Krisztus győzelmében.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 23:58)

Szent Szűznek csak a világ végén lesz nyugta

Vianney Szent János breviáriuma
2017-08-15

Azt gondolom, hogy a Szent Szűznek csak a világ végén lesz nyugta, mert amíg a világ tart, mindenfelé hívják őt... A Szent Szűz olyan, mint egy sokgyermekes édesanya. Folyton azzal van elfoglalva, hogy egyiktől a másikhoz menjen.

Drága Szűzanya, megszámlálni sem tudom hogy hozzám hányszor siettél mikor szükségem volt Rád, hányszor siettél mikor senki sem értett meg csak Te, hányszor siettél mikor nem volt más menedékem csak Te!
Mindig a legkilátástalanabb helyzetekben léptél mellém és nyújtottad oda nekem jóságos karjaidat. Amikor a legelesettebb voltam akkor szorítottad az én összetört szívemet a Te szerető szívedhez. Mit is mondhatnék hát Neked ennyi szeretetteljes találkozás után?
Te vagy a legszebb és legdrágább Édesanya akit valaha kaphattam!

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 19:52)

Szűz Mária ma az égbe emelkedett; örüljetek,
mert Krisztussal uralkodik mindörökre.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 16:28)

Isten szent Szülője felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé a mennyek országába.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 14:25)

Szűz Mária, joggal vallunk az ég Királynőjének téged, mert nászházadból lépett elő az igazság Napja!

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 10:52)

Szűz Mária felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé; örvendezzenek a hívek, és mondjanak áldást az Úrnak!

Örvendjen a világ és Téged áldjanak mindenütt a földön, drága Szűzanya!

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 10:05)

Boldog vagy, Szűz Mária, mert általad jött el a világ üdvössége; már megdicsőülve örvendezel az Úr színe előtt.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 09:32)

Napba öltöztél, legragyogóbb szép Szűz,
kétszer hat csillag koronádnak éke,
lábad alá hull zsámolyul a hold is, égi Királynőnk!

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 09:08)

✝ Nagyboldogasszony ünnepére ✝

Egyetemes Anya dicsőségét hirdetik

Teréz anya breviáriuma
2017-08-15

Az egyházi évben Mária ünnepei a legszebbek, mert az egyetemes Anya dicsőségét hirdetik. Borítsuk virágokkal oltárát, és ajánljuk fel Neki a gyöngédség és a derű ajándékait.

2017.08.15.

(Nilnocere, 2017.08.15 00:22)

Nem is tudom mit is irhatnék erről a szeretetteljes napról. Van úgy hogy valami olyannyira szép hogy azt nem is lehet szavakba önteni, hanem csak mélyen elrejteni a szívünk mélyére. Ma ez a nap is ilyen volt. Szentkút csendje, békessége és a Szűzanya melegséges szeretete töltötte be egész bensőmet, szívem minden apró szegletét. Régóta vágytam már egy ilyen bensőséges és elcsendesült napra mert a csendben történnek a legszebb találkozások Jézussal és a Szűzanyával. A csendben hárman vagyunk, Ők és csak én, a csendben a legteljesebb és a legalázatosabb a szív és a csendben a legmélyebb a szeretet is.

2017.08.13.

(Nilnocere, 2017.08.13 23:54)

A Szűzanya karjaiban, boldogan köszöntöm ezt a csendes éjszakát! Nagyon vártam már hogy végre itt lehessek, hogy megemlékezhessem keresztelésemről és a Szüzanyával ünnepelhessek! Édes itt minden perc, minden nappal és éjjel és minden itt töltött perc az egekig emel! Miközben mindenki csendben alszik, én az ágyam szélén ülve hálát zengedezek boldogan az égnek! Ma éjjel nekem ragyognak a csillagok és a hold nekem világít a sötét égen! Ma éjjel minden, minden az enyém és nincsenek határok csak végtelen szárnyalás!

2017.08.13.

(Nilnocere, 2017.08.13 00:11)

Köszönöm Istenem hogy minden nap érezhetem és megtapasztalhatom csodálatosságodat és végtelen szeretetedet az életemben!

2017.08.12.

(Nilnocere, 2017.08.12 23:57)

A mai napon véget ért rövid utazásom a Balaton felvidék csodaszép tájain. Leírni sem lehet mennyi szépséget láttam és milyen élményekkel tértem haza. De most éjjel lelkiekben ismét úton vagyok, szívem, lelkem az én Égi Édesanyámnál jár, oda tartok holnap, Őhozzá, hogy megünnepelhessem keresztelésemet és szívén nyugodhasson az én lelkem.

2017.08.13 - 2017.08.17.
Mátraverebély-Szentkút

2017.08.11.

(Nilnocere, 2017.08.11 14:50)

✝ Szent Klára és megkeresztelkedésem ünnepére ✝

Dicső és fényes nap ez! Ma van két éve hogy Mátraverebély - Szentkúton megkeresztelkedtem!
Gyönyörűséges, boldogságos és felejthetetlen volt! Lebegtem és nem érzékeltem a körülöttem levő világot csak valami édességet és burkot mely egész bensőmet körbefonta. Akkor teljesedett ki az életem, aznap lett értelme az egész életemnek, aznap lettem boldog, keresztény, katolikus ember és aznap lettem Isten gyermeke! Hálás vagyok, nagyon hálás, ujjong a szívem, a lelkem! Ez a nap örökké az én ünnepem marad a Szűzanyával, Szent Klárával, Jézussal és a Fölséges Istennel!

KATOLIKUS VAGYOK, KATOLIKUS MARADOK,
AZ APOSTOLOK SZENT HITÉTŐL
SOHA EL NEM SZAKADOK!

2017.08.10.

(Nilnocere, 2017.08.10 23:56)

"Te alkottad a az eget és a földet, s az összes csodálatos dolgot, amely az égbolt alatt található..."

Megadta az ég hogy ezt a verőfényes nyári napot a Balaton felvidéken köszönthessem egy kis balatoni körutazás keretében. Az elmúlt másfél napban megszámlálhatatlanul sok szépséget láttam, utam hegyeken, völgyeken vitt végig hol szikrázó időben, hol pedig a csillagos ég alatt. Utam során újra és újra rácsodálkoztam arra hogy mennyire szép ez a teremtett világ! A nap, a felhők, a naplementék, az égbolt, az erdőségek, a tavak, a nagy hegyvonulatok, a csillagos égboltozat, a sok égi fényjáték! Milyen csodaszép ez a világ melyben élünk, ez, melyet Istentől kaptunk! Milyen szép mindaz ami minden nap körülvesz bennünket! Megtelt a lelkem ezzel a sok földi szépséggel!
Gyönyörű ez a világ és boldogságos benne élni Isten gyermekeként!

2017.08.09.

(Nilnocere, 2017.08.09 21:19)

Szolgálód örömét találja üdvözítő segítségedben, Uram!

Megváltottál engem!
Megmentettél engem!
Megszabadítottál engem!
Meggyógyítottál engem!

✝ Meghaltál értem! ✝

Szeretlek Jézus!

2017.08.09.

(Nilnocere, 2017.08.09 18:22)

Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr.

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt,
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem:
igaz végzéseid igéit megtartom!

Jézusom, én követlek Téged!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181

Következő »