Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.09.27.

(Nilnocere, 2017.09.27 23:06)

Lelkem várja az Urat,
jobban, mint éji őr a hajnalt.

2017.09.27.

(Nilnocere, 2017.09.27 10:33)

Bő áldásunk vagy nekünk, Uram;
taníts meg tetszésed szerint élnem!

2017.09.27.

(Nilnocere, 2017.09.27 08:16)

Kezdjetek rá dobbal az Úr dicséretére,
az Úrnak lantkísérettel énekeljetek!
Új éneket zengjetek neki,
dicsérjétek, és magasztaljátok nevét!
Ő az Úr, aki eldönti a háborúkat,
az ő neve: az Úr!

2017.09.26.

(Nilnocere, 2017.09.26 22:00)

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. (1Jn 3,1a.2)

2017.09.26.

(Nilnocere, 2017.09.26 10:52)

Ő a te üdvösséged

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-09-26

Folytonosan örülj Istenben, mert ő a te üdvösséged.
Gondold meg, hogy mily jó rád nézve, ha elszenveded azt, ami tőle, az igazi Jótól származik.

2017.09.26.

(Nilnocere, 2017.09.26 07:11)

Urunkat, nagy királyunkat, jöjjetek, imádjuk!

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte,
hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt,
mert ő a mi Istenünk,
mi meg háza népe és kezének nyája!

2017.09.25.

(Nilnocere, 2017.09.25 22:25)

Futunk Isten Felé

Teréz anya breviáriuma
2017-09-25

Szent Tamás mondja: "A szentség nem áll semmi másból, csupán abból a szilárd elhatározásból, hogy Istennek adom magam. Tántoríthatatlan akarattal szeretjük Istent, választjuk Istent, futunk Isten Felé, elérjük és magunkhoz vesszük Őt."

2017.09.24.

(Nilnocere, 2017.09.24 23:43)

Szeretlek, szeretlek Istenem, ma, holnap,
azután és mindenkor, örökkön-örökké!

2017.09.23.

(Nilnocere, 2017.09.23 22:01)

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
(Róm 11, 33-36)

✝ a Mindenség és az élet gyönyörűségeiért ✝

2017.09.23.

(Nilnocere, 2017.09.23 08:48)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-09-23

Az evangélium mindenekelőtt arra hív: Istennek, aki szeret és megváltott minket, azzal válaszoljunk, hogy felismerjük Őt felebarátainkban.
✝♥

2017.09.23.

(Nilnocere, 2017.09.23 00:31)

"Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval"

Egy rendkívül nehéz és szomorú hetet hagytam ma magam mögött. Az elmúlt pár napban nagyon sok ártó szót és bántást kaptam. Csendességbe burkolóztam és magamba mélyedve gondolkodtam azon a szeretetlenségen és ellenségeskedésen amit két munkatársamtól hirtelen és minden ok nélkül kaptam. Gyakran nem értem az embereket. Miért jó egymást bántani, becsmérelni, ócsárolni? Miért nem vágyunk a küzdelmek, az irigykedések és kibeszélések helyett békességre, szeretetre, megértésre egymással? Mennyivel másabb lenne a világ, mennyivel másabb lenne az életünk és mennyivel másabb lenne minden emberi kapcsolat, ha szeretettel fordulnánk egymás felé mindig, minden helyzetben!
Sokat fájt és kesergett a szívem ezalatt a pár nap alatt mert bármennyire is igyekeztem szeretettel fordulni bántóim felé és bármennyire is próbáltam erőn felül kisegíteni munkájukat, ők továbbra is csak ellenséges szavakkal illettek.
Ezen a lecsendesült éjszakán viszont már nincs több bántás, ártó szó és nincs már szomorúság sem.
Ezen az éjszakán már nem számít ki mit mondott rám és hogyan. Ezen az éjszakán már csak az fontos, hogy van egy csodálatos, végtelenül jóságos és szerető Istenem aki ebben a pillanatban is szeret és a karjaiban tart.
Senki és semmi más nem számít, csak ez.

Imádkozom bántóimért hogy a szívükbe jóság és szeretet költözzön a gyűlölködés helyett és imádkozom még több állhatatosságért hogy kitartsak a szeretetben a legnehezebb helyzetekben is.

2017.09.18.

(Nilnocere, 2017.09.18 15:55)

Szavak nélkül szóljak

Teréz anya breviáriuma
2017-09-18

Newmann bíboros írja: "Segíts, hogy árasszam illatodat, amerre csak járok. Tedd, hogy szavak nélkül szóljak, tetteken keresztül beszéljek, a vonzás erejével, cselekedeteim elsöprő hatásával, a szeretet teljességével, amelyet szívem táplál irántad."
A béke jegyében munkálkodunk.

✝ a mindennapi élet történéseiért és az emberbaráti szeretetért ✝

2017.09.17.

(Nilnocere, 2017.09.17 01:07)

Ma egy mélységes napot hagytam magam mögött.
Reggel egy váratlan de annál szebb találkozásban volt részem Szent Margittal a város egyik zajos terén egy gyönyörű épület csendes kertjében. Ez az épület egy iskola, az én iskolám, melyben kihelyezett tanulmányokat kezdhetek a jövőhéttől Isten segedelméből. Amint beléptem az iskola kertjébe azonnal elbűvölt a hatalmas épület, a tetején magasló kereszt és mindaz amit az iskolában és annak a kertjében tapasztaltam.
Ha tehettem volna az egész napot ott töltöttem volna, ott, ahol minden négyzetcentiméterből csak égi szeretet sugárzott. Egész nap e reggeli édes bűvöletnek a hatása alatt álltam. Bárcsak fiatal éveimben is egyházi iskolában tanulhattam, fejlődhettem volna! Mennyivel másabb lett volna a fiatalkorom, a hitéletem! De ez most felnőttként megadatott Isten kegyelméből és kimondhatatlanul boldog és hálás vagyok Istennek hogy ilyen helyen tanulhatok az elkövetkező egy évben. Vágyva vágyom az ottani óráimat, hogy belépjek a kapun, felnézhessek újra a keresztre és elvesszek abba a fénylő ismeretlenbe ami ott vár rám az elkövetkező egy évben!

Egyéves szakmai tanulmányaimat Szent Margit bölcsességébe, szeretetébe és oltalmába ajánlom.

2017.09.15.

(Nilnocere, 2017.09.15 23:55)

Szent Szűz kétszer szült minket

Vianney Szent János breviáriuma
2017-09-15

A Szent Szűz kétszer szült minket: a megtestesülésben és a kereszt alatt, tehát kétszeresen is anyánk.

2017.09.15.

(Nilnocere, 2017.09.15 18:13)

✝ Aranypéntek - hittan ✝

A mai hittanórát a Fájdalmas Szűzanya szívéhez emelem fel.

2017.09.15.

(Nilnocere, 2017.09.15 09:42)

Jótétemény szenvedhetni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-09-15

Mártírok királynője, ez a fájdalmas tőr életed alkonyáig át fogja szegezni a szívedet. Jézus három napra elrejtőzik a te gyöngédséged elől. Ez most már száműzetés a maga minden keménységével! Az Egek Királya úgy akarta, hogy Anyja éjszakába, szívbéli bánatba boruljon:
ugye, Mária, jótétemény szenvedhetni a földön?

2017.09.15.

(Nilnocere, 2017.09.15 07:33)

Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben!

2017.09.15.

(Nilnocere, 2017.09.15 05:10)

A Fájdalmas Szűzanya ünnepére

A világ Üdvözítőjét, aki szenvedéséből részt adott Anyjának, jöjjetek, imádjuk!

2017.09.14.

(Nilnocere, 2017.09.14 21:53)

Szeretet misztériuma és az ész

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-09-14

Az emberi ész képtelen kimeríteni a Szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit az keres.

2017.09.14.

(Nilnocere, 2017.09.14 15:41)

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »