Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.10.07.

2017.10.07 13:21

Rózsafüzér egyszerű imádsága az emberi élet ritmusa

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-10-07

A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége.
Az Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemünk előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei s eleven közösségbe kapcsolnak Jézussal - mondhatnánk az Ő Anyjának szívén keresztül.
Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az Egyház és az emberiség életét alkotja.
Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet ritmusát.

Nilnocere - 2017.10.07.

2017.10.07 10:39

A mai iskolai napomat és minden imádságomat a halálraítélt és kínhalált szenvedett Jézushoz és Égi Édesanyámhoz, a Szűzanyához emelem fel.

Nilnocere - 2017.10.07.

2017.10.07 07:31

Rózsafüzér Királynőjének emléknapjára

Anyánk, veled áldjuk az Urat, aki haldokolván reád bízott minket, mint gyermekeidet!

Nilnocere - 2017.10.07.

2017.10.07 02:05

Nyugodalmas és csendes napot hagytam ma magam mögött. Reszkető, aggódó és szomorú lelkem most, késő éjjelre végre teljes békére lelt. Lecsendesült lélekkel tudtam fogadni immár azt a fájó hírt is, hogy haldokló munkatársunk nem akar senkit sem látni.
Munkám közben Isten akarata járt csupán ma a fejemben hogy miért is történt minden így ezen a héten, ahogyan történt. Fáj még a szívem a ferences ünnepségek miatt is, de tudom hogy Isten ha el is vesz valamit, akkor a helyébe egy még szebb ajándékot fog majd adni nekem.

Most éjjel, miközben alszik a világ, szívemben és imáimban haldokló munkatársam forog. Imádkozom érte és imádkozom nyitott szívért hogy Isten akaratát mindig és minden helyzetben el tudjam fogadni bármennyire is nehéz és fáj. Hiszen Tőle kapunk mindent és Ő is vehet vissza mindent! Emberi szívvel gyakran ezt oly nehéz felfogni mikor futva cselekednék, tennék, küzdenék a végsőkig, csakhogy legyen minden úgy, ahogy a szívem kívánja! De van segítség.
Jézus, Ő, ki jól tudja milyen elfogadni, befogadni Isten akaratát a legnagyobb lelki gyötrődések közepette is,
Ő, ki önként itta ki a szenvedés kelyhét mélységes alázattal és bizalommal az Atya iránt,
Ő, ki mindvégig alárendelte magát mindenben az Atya akaratának, kiüresítve, megtagadva önmagát,
Ő siet mindig segítségemre. Ő van velem minden emberi megpróbáltatásban akkor is, amikor emberi kicsinységemben, emberi lelki vakságomban nem látom meg Őt azonnal. Ő akkor is ott van velem. Ő ott van mindenütt ahol az emberi szív a földre roskad Isten akarata előtt.

Nilnocere - 2017.10.06.

2017.10.06 16:18

Ma ahol dolgozom, munkaterületem közel van az ablakhoz. Kilátok a messzi égboltra és besüt egészen a helyemig a sugárzó nap és beborít mindent körülöttem ez az aranyló, ragyogó fényár. Jó érzés látni a napsugarakat, érezni melegségüket, mintha csak Isten így akarna vigasztalni az egész heti szomorúság után, fényességbe borít mindent hogy lássam ezt az égi szépséget! Vigasztal az én irgalmas Istenem ahogy megígérte.

Nilnocere - 2017.10.06.

2017.10.06 13:28

Boldog az az ember, akit Isten fenyít:
sebet üt rajta, de be is kötözi.

Nilnocere - 2017.10.06.

2017.10.06 01:46

✝ Amikor kiömlik a szív ✝

Szomorú és megrendült ez a csütörtök éjjel.
Utolsó bejegyzésem óta szomorúságok sora vésődött a szívembe.
A héten munkám időbeosztása miatt sem a ferences lelki napokra, sem pedig szeretett templomomba nem tudtam ellátogatni hogy közösen ünnepelhessem testvéreimmel Szent Ferenc tranzitusát. Egész héten sajgott a szívem és sajog most is, hogy idén lemaradtam minden fényes megemlékezésről és ünnepségről. Szomorúságomat pedig csak még jobban tetézte egy sokkoló hír, mely előtt most is csak dermedten állok, hogy egyik közeli munkatásam halálos beteg, daganatos betegsége van és pár nap leforgása alatt immár az életéért küzd.
Ezzel a szörnyű hírrel, megrendült lélekkel tettem a dolgom minden nap én is és a munkatársaim is.
Ezalatt a pár nap alatt bárkihez is léptem oda a munkahelyemen, mindenkinek az arcán csak csendes döbbenetet és rémületet láttam.
Napjaimban, szívemben félelemmel Istenünkhöz kiáltottam és kiáltok most is az éjszaka csendjében irgalomért és könyörületért. Ijedt és reszket a szívem de nekem van egy jóságos és Mindenható Istenem aki tudom hogy e percben is hallgat engem. A többiek viszont nem ismerik Istent. Azt vallják hogy nekik nincs Istenük. Ők nem tudnak kihez fohászkodni a szívükben tomboló harag miatt. Ma éjjel helyettük is én kiáltok fel az égboltig.

Irgalmazz nekünk Istenem vétkeinkért, bűnös mivoltunkért, emberi kicsinyességünkért, minden emberi hibánkért, tisztátalan szívünkért! Bocsáss meg és irgalmazz nekünk, légy könyörületes mindnyájunkkal!
Találjon könyörületre Nálad haldokló munkatársam, találjon könyörületre Nálad a többi munkatársam, akiknek szívében harag tombol, találjon Nálad könyörületre minden lélek aki bajban van és a Nevedért kiált!

Mindenható Istenem, könyörülj rajtunk!

Nilnocere - 2017.10.01.

2017.10.01 23:40

Mai vasárnapi csendességemben szeretett kis rétemre vágytam. Oly rég voltam már ott és nagyon boldog vagyok hogy a Szűzanya hónapjának első napját az ősz szépségeiben gyönyörködve tölthettem.
Sok mindent hagytam magam mögött az elmúlt hónapban, de ugyanolyan lendülettel és hittel várom az előttem álló heteket és teendőket. Munka, iskola és megannyi emberi kűzdelem az én drága Istenem jóságos szeretetébe kapaszkodva. Életemnek minden napja és történése az Ő kezeiben van.
✝♥

Nilnocere - 2017.09.29.

2017.09.29 23:50

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen. Alleluja!

Nilnocere - 2017.09.29.

2017.09.29 07:27

Hiszek egy Istenben
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

Nilnocere - 2017.09.28.

2017.09.28 23:21

Ma egy igen kedves és örömteli dolog történt velem! Egyik rokonom ki pár napot Rómában töltött és járt a Vatikánban is, egy csodálatos kis ajándékkal lepett meg. Egy kis Szűzanya érmet hozott nekem egyenesen a Vatikánból! Még sosem jártam Rómában sem pedig a Vatikánban, így ez az aprócska ajándék a lelkemig hatolt! Boldogságos érzés lehetett látni a pápa székhelyét és megismerni, felfedezni a katolikus egyház központját! Azt hiszem minden hívő katolikus embernek látnia kellene Rómát, a Vatikánt és persze a Szent lépcsőt is melyen egykor Jézus lépdelt. Mennyi csodálatos nyomot és bizonyságot őriz nekünk ma is ez a város Jézus Urunkról! Gyönyörűséges e gondolat!

Katolikus vagyok,
katolikus maradok!
Az apostolok szent hitétől,
soha el nem szakadok!

Nilnocere - 2017.09.27.

2017.09.27 23:06

Lelkem várja az Urat,
jobban, mint éji őr a hajnalt.

Nilnocere - 2017.09.27.

2017.09.27 10:33

Bő áldásunk vagy nekünk, Uram;
taníts meg tetszésed szerint élnem!

Nilnocere - 2017.09.27.

2017.09.27 08:16

Kezdjetek rá dobbal az Úr dicséretére,
az Úrnak lantkísérettel énekeljetek!
Új éneket zengjetek neki,
dicsérjétek, és magasztaljátok nevét!
Ő az Úr, aki eldönti a háborúkat,
az ő neve: az Úr!

Nilnocere - 2017.09.26.

2017.09.26 22:00

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. (1Jn 3,1a.2)

Nilnocere - 2017.09.26.

2017.09.26 10:52

Ő a te üdvösséged

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-09-26

Folytonosan örülj Istenben, mert ő a te üdvösséged.
Gondold meg, hogy mily jó rád nézve, ha elszenveded azt, ami tőle, az igazi Jótól származik.

Nilnocere - 2017.09.26.

2017.09.26 07:11

Urunkat, nagy királyunkat, jöjjetek, imádjuk!

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte,
hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt,
mert ő a mi Istenünk,
mi meg háza népe és kezének nyája!

Nilnocere - 2017.09.25.

2017.09.25 22:25

Futunk Isten Felé

Teréz anya breviáriuma
2017-09-25

Szent Tamás mondja: "A szentség nem áll semmi másból, csupán abból a szilárd elhatározásból, hogy Istennek adom magam. Tántoríthatatlan akarattal szeretjük Istent, választjuk Istent, futunk Isten Felé, elérjük és magunkhoz vesszük Őt."

Nilnocere - 2017.09.24.

2017.09.24 23:43

Szeretlek, szeretlek Istenem, ma, holnap,
azután és mindenkor, örökkön-örökké!

Nilnocere - 2017.09.23.

2017.09.23 22:01

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
(Róm 11, 33-36)

✝ a Mindenség és az élet gyönyörűségeiért ✝