Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.09.11.

2017.09.11 10:56

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Nilnocere - 2017.09.11.

2017.09.11 05:17

Szeretet fájdalommal jár

Pio atya breviáriuma
2017-09-11

Szeresd Jézust, nagyon szeresd Őt, de épp ezért szeresd jobban az áldozatot! A szeretet fájdalommal jár.

A mai munkámat a megfeszített Krisztushoz emelem fel.

Nilnocere - 2017.09.10.

2017.09.10 22:35

Magadról elfeledkezni

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-09-10

Még ha nagy dolgokat cselekszel is, addig nem jutsz előbbre a tökéletesség útján, míg meg nem tanulod azt, hogy saját akaratodról lemondj, önmagadon uralkodjál és dolgaidról, sőt magadról is teljesen elfeledkezzél.

Nilnocere - 2017.09.10.

2017.09.10 20:22

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

✝ Minden hibámért ✝

Nilnocere - 2017.09.10.

2017.09.10 01:16

A nyolcadik nap s korszak ez,
minden napunknál fényesebb:
te szenteled meg, Jézusunk,
az elsőként Feltámadott.

Kapcsolj magadhoz minket itt,
s lelkünk keltsd új életre már,
így támaszd fel testünket is;
ne érje második halál.

Akkor majd felhők szárnyain,
Krisztus, mind hozzád érkezünk,
nálad lesz égi otthonunk,
feltámadásunk, életünk.
✝♥

Nilnocere - 2017.09.09.

2017.09.09 23:31

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Dicsérjétek, Isten szolgái,
dicsérjétek az Úr nevét.
Áldott legyen az Úr neve
mostantól fogva mindörökké.

Nilnocere - 2017.09.08.

2017.09.08 21:37

Emberiség válaszútja

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-09-08

Az emberiség válaszút előtt áIl, ma sokkal inkább, mint bármikor a múltban. Ó, Szent Szűz, ma is csak és kizárólag a Te Fiad, Jézus lehet a mi üdvösségünk!

Nilnocere - 2017.09.08.

2017.09.08 15:27

Boldogasszony Szíve

Vianney Szent János breviáriuma
2017-09-08

Az Atya örömmel tekint a Boldogasszony Szívére, mert kezének mesterműve, és mindenki szereti a maga alkotását, főképpen, ha jó munkát végzett. A Fiú is szereti ezt a szívet, mint Édesanyjáét. Ebből a forrásból merítette a vért, amelyen bennünket megváltott. A Szentlélek is szereti, mert az ő temploma az.

Nilnocere - 2017.09.08.

2017.09.08 13:27

Szűz Mária születésének ünnepére

A Boldogságos Szűz Mária születésnapja van ma,
akinek nemes életpéldája beragyogja az egész Egyházat.

Nilnocere - 2017.09.07.

2017.09.07 23:37

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

Nilnocere - 2017.09.06.

2017.09.06 11:52

Fülemüle öt sajátsága

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-09-06

A fülemülén a következő öt sajátságot figyelhetjük meg:
1. nagyon magasan repül
2. nem tűri a társaságot, még a saját fajának társaságát sem
3. csőrét az ég felé emeli
4. nincsen határozott színe
5. kedvesen énekel
Ezen sajátságokkal kell a szemlélődő léleknek is bírnia. Minden mulandó dolog fölé kell emelkednie, nem kell velük többé törödnie, mintha egyáltalán nem is léteznének.
Szeretnie kell a magányt és hallgatást, úgyhogy többé semmi teremtett lénynek a társaságát ne keresse.
Tekintetét mindig az ég felé kell emelnie, ahonnan a Szentlélek száll feléje sugallataival és vigasztalásaival.
Ne legyen határozott színe, azaz semmihez se vonzódjék, hanem mindig kövesse Isten akaratát. Mindig Isten szeretetéről kell dalolnia.

Ez az én boldogságos életem, rólad dalolok Istenem!

Nilnocere - 2017.09.05.

2017.09.05 23:19

Őt tesszük jelenvalóvá mindenben

Vianney Szent János breviáriuma
2017-09-05

Istent teljes szívvel szeretni azt jelenti, hogy csak Őt szeretjük, és Őt tesszük jelenvalóvá mindenben, amit szeretünk.

Nilnocere - 2017.09.04.

2017.09.04 23:56

Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram,
és műveidhez semmi sem fogható.
Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, †
boruljanak le előtted, Uram,
és magasztalják nevedet,
mert nagy vagy, és csodákat művelsz:
te vagy Isten egyes-egyedül!

Köszönöm Uram hogy ma is lehajoltál hozzám a munkámban, az emberi szeretetben és lehajoltál hozzám a nehézségekben, az aggodalmakban is!
Ezen a késő estén is szeretlek Téged, mennybéli Fölség, jobban az életemnél, jobban mindennél és mindenkinél!
Köszönöm hogy vagy nekem!

Nilnocere - 2017.09.03.

2017.09.03 22:50

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak:
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom!

Nilnocere - 2017.09.02.

2017.09.02 23:36

Egyetlen nagy jutalmam

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-09-02

Istenem az én egyetlen nagy jutalmam, nekem egyáltalán nem kell más.

Nilnocere - 2017.09.02.

2017.09.02 14:02

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2017.09.01.

2017.09.01 23:09

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. (1Kor 13, 4-8)
✝♥

Nilnocere - 2017.09.01.

2017.09.01 14:10

Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van!
(1Jn 4,7)

Nilnocere - 2017.09.01.

2017.09.01 08:16

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-09-01

Ha figyelmesen hallgatsz a szívedre, közel találod magad az Úrhoz és másokhoz.

Nilnocere - 2017.09.01.

2017.09.01 05:27

Szeretni kell

Pio atya breviáriuma
2017-09-01

Szeretni kell, szeretni, szeretni!

A mai munkámat a szeretetért ajánlom fel.