Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2021.01.21.

2021.01.21 23:36

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, (hit, szerénység,) önmegtartóztatás, (tisztaság). Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. (Gal 5, 22. 23a. 25)

Nilnocere - 2021.01.20.

2021.01.20 23:47

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem Ő,
aki Hatalmas: Ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

2021.05.08. - egy csodálatos házasság napja,
az én házasságom napja az Úristen áldásával.

Kérek minden testvéremet, hogy imádkozzatok értünk!

Nilnocere - 2021.01.19.

2021.01.19 23:24

Az ember jó, Isten műve, csoda!

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.19.

Az ember jó, Isten műve, csoda! Isten belénk teremtette mindazt a készséget, amellyel szeretve-áldva megszentelhetjük önmagunkat s a világot.

Nilnocere - 2021.01.18.

2021.01.18 19:53

Maga a léted bizonyítja, hogy Isten szeret téged

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.18.

Isten akart engem, téged, a naplementét, a rigófüttyöt. Meg se teremtett volna, ha nem szeretett volna!
Maga a léted bizonyítja, hogy Isten szeret téged.

Nilnocere - 2021.01.17.

2021.01.17 23:49

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
miképpen, kezdetben, most és mindörökké! Ámen.

Nilnocere - 2021.01.16.

2021.01.16 23:48

Az egész föld Téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk! (Zsolt 65, 4)

Nilnocere - 2021.01.15.

2021.01.15 23:39

Elindulunk, hogy tudatosan építsük Isten országát

Böjte Csaba testvér gondolatai
2021.01.15.

Akkor lesz kezünk, erőnk, imánk a holnapra, ha a múltból magunkkal hurcolt kölöncöket örökre lerázva, az irtózatos sebeket begyógyítva, bízva a szeretet és a jóság világot formáló erejében elindulunk, hogy tudatosan építsük Isten országát.

Ennek az új évnek a napjaiban sokszor visszatekintek a tavalyi év rengeteg nehézségére, lelkem összetörtségére, a sok lelki hullámzásra és vívódásra, de mára már mindezt igaz békére lelve és megerősödve tudom megtenni, hála Jézus erejének és lelki gyógyítómnak. Máig rácsodálkozom arra hogy mi mindenhez kaptam erőt Jézustól a múltammal vívott küzdelemhez és ragyog a szívem ha arra gondolok hogy végre vége van! Végre túljutottam évtizedes terheimen, végre túljutottam oly sok félelmen és szorongáson és ezt az új évet egész más lélekkel, más szívvel tudtam köszönteni! Nagyon boldog és hálás vagyok azért hogy végig tudtam csinálni, kaptam erőt egy új szeretteljesebb élethez melyben már nincsenek sötét foltok csak mindent beragyogó fényáradat!

Nilnocere - 2021.01.15.

2021.01.15 22:13

Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad. (2 Kor 13, 4)

Nilnocere - 2021.01.15.

2021.01.15 07:34

Örök tündöklő Napvilág,
halandó népnek egy remény,
a Fönségesnek egy Fia,
a tiszta Szűznek magzata:

a felkelőknek jobbod add,
a szív keljen föl józanul,
s az Úrnak zengje lángolón
a hála méltó énekét.

Köszöntelek Istenem, köszöntelek teremtett, szép világ!

Nilnocere - 2021.01.13.

2021.01.14 22:34

Ő alkotta a hegyeket, s Ő teremtette a szelet; az embernek tudtára adja terveit, Ő teremti a hajnalt és a sötétséget, fenn jár a föld magaslatai fölött:
az Úr, a Seregek Istene az ő neve. (Ám 4, 13)

Nilnocere - 2021.01.14.

2021.01.14 08:18

Felettünk ott áll Őrszemünk,
s mindennap mindenre ügyel,
szemléli, mit, hogyan teszünk,
s hajnaltól estig ránk figyel.

Boldogság tudni hogy a kezedben vagyok minden nap Uram!

Nilnocere - 2021.01.13.

2021.01.13 11:18

Loyolai Szent Ignác gondolatai
2021.01.13.

Minél jobban elkötelezed magad Istennek és minél teljesebb szívvel adod át magad legfőbb fölségének, annál inkább megtapasztalod bőkezűségét.

Nilnocere - 2021.01.13.

2021.01.13 08:45

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Nilnocere - 2021.01.12.

2021.01.12 16:49

Ferenc pápa twitter üzenete
2021.01.12.

Megrendítő, hogy az Úr a földön töltött idejének java részében mindennapi, feltűnés nélküli életet élt. Örvendetes üzenet ez számunkra: feltárja a mindennapi élet nagyságát, megmutatja, mennyire fontos Isten szemében az élet minden mozdulata és pillanata, a legegyszerűbb is, a legrejtettebb is.

Nilnocere - 2021.01.11.

2021.01.11 13:43

Ajkam szólása, szívem gondolata †
legyen kedves előtted, én Uram, segítőm és megváltóm!

Nilnocere - 2021.01.11.

2021.01.11 11:33

Szent Bernát idézetek
2021.01.11.

Isten érdemed nélkül szeret. Kezdet nélkül és végtelenül szeret. Ekkora feléd irányuló megelőző szeretetet szégyen lenne nem viszonozni.

Nilnocere - 2021.01.10.

2021.01.10 23:32

Mindnyájan dicsőítünk Téged, Istenünk és Megváltónk, aki Szentlélekkel és tűzzel megtisztítod bűneinket.

Nilnocere - 2021.01.10.

2021.01.10 18:44

Minden vízforrás megszentelődött, amikor Krisztus dicsőségesen megjelent a földön. Merítsetek vizet az Üdvözítő forrásaiból, mert Krisztus, a mi Istenünk most megszentelt minden teremtményt.

Nilnocere - 2021.01.10.

2021.01.10 09:25

Urunk megkeresztelkedésének ünnepére

Az Úrral János vízbe lép
és végez szent keresztelést;
ki által minden létesült
Jordán habjában megmerült.

Nilnocere - 2021.01.09.

2021.01.09 14:43

Szent Bernát idézetek
2021.01.09.

Van valami, ami még jobban kell, hogy indítson, még jobban sürgessen, még jobban hevítsen. Ami mindennél szeretetreméltóbbá tegye számodra Jézust. A kehely, melyet ivott, a te megváltásod! Ez ugyanis méltán egészen magának követeli teljes szeretetedet.