Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.08.27.

2017.08.27 21:17

Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek,
mert igazak és jóságosak ítéletei.
Alleluja!

Nilnocere - 2017.08.27.

2017.08.27 17:11

Az Úr az én erősségem és dicsőségem, alleluja!

Nilnocere - 2017.08.27.

2017.08.27 14:42

Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket, alleluja!

Nilnocere - 2017.08.27.

2017.08.27 11:06

Ez földi mennyország

Vianney Szent János breviáriuma
2017-08-27

Ó, mily nagy is vagy te, ember! Isten teste s vére táplál és oltja szomjadat! Milyen boldogság a jó Istennel egyesülve élni! Ez földi mennyország: nincs több kín, nincs több kereszt!

Nilnocere - 2017.08.26.

2017.08.26 23:24

Szeretlek Istenem! Szeretlek Téged reggel amikor felébredek ezen a csodálatos világon. Szeretlek amikor elkezdem a munkámat a Te szereteteddel a szívemben. Szeretlek amikor nehézség és gondok hada vesz körül, mert tudom hogy nem hagysz egyedül. Szeretlek Téged este amikor lefekszem és szeretlek Téged éjjel is amikor meg - meg ébredek és az égboltot nézem. Szeretlek Téged mindenkor, minden lélegzetvételemkor.
Mindig, mindenkor szeretlek!

Nilnocere - 2017.08.26.

2017.08.26 20:30

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
(Róm 11, 33-36)

Nilnocere - 2017.08.26.

2017.08.26 16:34

Zsoltárének csendül ajkamon,
mert rendelkezéseidre megtanítasz.
Zengő nyelvem szavadról dalol,
minden parancsolatod igazságos.

Nilnocere - 2017.08.26.

2017.08.26 09:47

Szívemből ünnepi ének árad, †
dalomat a királynak zengem,
nyelvem gyors, mint a gyorsíró vesszeje.

Nilnocere - 2017.08.26.

2017.08.26 08:43

A napfény újból felragyog,
csendüljön hálaénekünk,
dicsérjük Isten nagy nevét,
Krisztus kegyelmét, érdemét.

Nilnocere - 2017.08.25.

2017.08.25 23:47

Igazságos az Úr minden végzésében,
és szent minden cselekedetében.
Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják,
mindazokhoz, akik őt igaz szívvel hívják.
Az istenfélők vágyait teljesíti, †
kérésüket meghallgatja és megmenti őket.
Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti,
de elpusztít minden gonosztevőt.

Hirdesse szám az Úr dicsőségét, †
és szent nevét áldja minden élő
mindörökkön-örökké!

Nilnocere - 2017.08.24.

2017.08.24 18:04

Világ nem becsül minket

Pio atya breviáriuma
2017-08-24

A világ nem becsül minket, mert Isten gyermekei vagyunk. Vigasztalódjunk, mert Isten ismeri az igazságot. Ő nem mond hazugságokat.

Nilnocere - 2017.08.23.

2017.08.23 23:46

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

Nilnocere - 2017.08.23.

2017.08.23 19:02

Nem változtatjuk meg időben

Teréz anya breviáriuma
2017-08-23

A hétköznapi szeretetszolgálatnak teljesen alázatosnak, egyszerűnek, nyíltnak, gyöngédnek, megbocsátónak és figyelmesnek kell lennie. Tanulnunk kellene általánosságban az udvariasságot, a megértést, az érettséget és a kölcsönös, mély bizalmat illetően is. Nehezen fogadjuk el a jó tanácsokat, és nem változtatjuk meg időben, amit meg kellene változtatnunk.

Nilnocere - 2017.08.22.

2017.08.22 23:58

Tegnap véget ért hosszú szabadságom és újra a munkámmal foglalatoskodtam. Munkám közben azon gondolkodtam hogy milyen szép áldásokkal teli hetet hagytam nagam mögött. Azonban a szépségek és áldások mellett nagyon jó önismeret is volt ez a három hét. Sok új hibámat és gyengeségemet fedeztem fel magamban a régiek mellett, melyeket ki kell javítanom és le kell győznöm magamban hogy tisztább legyen a szívem és szabadabb legyen a lelkem.
Jézus segítségét kérem hogy ezeket az új hibákat és persze a régieket is az Ő kezét megfogva és szeretetteljes arcára tekintve kijavíthassam és gyengeségeimet legyőzhessem.

✝ Jézus segítségét kérem a túlzott emberi ragaszkodásaim és kötődéseim legyőzéséhez.
✝ Jézus segítségét kérem több béketűréshez.
✝ Jézus segítségét kérem több hallgatáshoz.
✝ Jézus segítségét kérem több türelemhez és alázatossághoz.

Jézusom, segíts nekem jobbá és jobbá válnom, bocsásd meg ha mostanában sok hibát követtem el és nem voltam sem elég alázatos sem pedig elég engedelmes! Segíts hogy saját akaratom és szívem helyett a Te akaratodat és a Te szívedet kövessem mindig, minden helyzetben!

Nilnocere - 2017.08.21.

2017.08.21 01:08

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
s alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!
Ámen!

Mindnyájunk alázatosságáért, lelki felemelkedésünkért és erőért.

Nilnocere - 2017.08.20.

2017.08.20 19:24

Magas égnek csarnokába lép István, a szent király, énekszóval Krisztust áldva vigadj, magyar, igazán!

Örvend égben már ujjongva az égiek kórusa,
boldog társát úgy fogadja: zeng Istenhez szózata.

Nilnocere - 2017.08.20.

2017.08.20 16:29

Hálát adok neked, te vagy Istenem,
magasztallak, Istenem, téged!
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké szeret minket!

Nilnocere - 2017.08.20.

2017.08.20 07:49

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt;
dicsérjük és magasztaljuk örökké!
Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött,
dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!

Nilnocere - 2017.08.20.

2017.08.20 07:30

Gézának, a szent vezérnek szent gyermeke származott, kin a kegyelem már anyja méhében eláradott.

Nilnocere - 2017.08.20.

2017.08.20 01:46

Szent István Király, Magyarország fővédőszentjének ünnepére

Mondja bizony minden ember: Boldog vagy, Pannónia! Királyod lett prédikátorod, apostolod, magvetőd!