Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 153355035_1816803468468911_5325945821602631035_o.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.08.03.

(Nilnocere, 2017.08.03 16:33)

Csodáidra nyisd föl szememet, Uram,
hogy törvényeidet csodálhassam!

2017.08.03.

(Nilnocere, 2017.08.03 12:08)

Teljes önismeret

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-08-03

Az embert nem lehet teljes mélységében megérteni Krisztus nélkül. Vagy még inkább: az ember Krisztus nélkül nem képes teljesen megérteni önmagát.

2017.08.03.

(Nilnocere, 2017.08.03 11:30)

Technikai okok miatt sajnos nem volt alkalmam tegnap megosztani hogy milyen élményben volt részem, így ma adok számot örömmel mindarról ami tegnap történt Porciunkula ünnepén és hálás szívvel mondok köszönetet a Szűzanyának és Jézusnak segítő és mindent elsöprő szeretetéért!

Ezen az idei szép és kegyelmekkel teljes ünnepen a szentmisére egy nehéz és szégyenteljes gyónásra készülve indultam el. Útközben felváltva esedeztem imáimban Jézushoz és a Szűzanyához hogy segítsenek odalépni szégyeneim közepette is a gyóntatófülkéhez. Akartam gyónni, vágytam rá teljes szívemből hogy megszabaduljak és felszabaduljak terheim alól, de mégis nyugtalanul és félelmekkel a szívemben fészkelődtem a helyemen. Már lassan a szentmise is csaknem véget ért amikor az atya egyik zárómondatát hallottam meg: "Ma ne távozzunk üres kézzel, ne távozzunk csalódottan!" Mintha csak nekem szólt volna ez a mondat, ez, mely mint egy éles nyílvessző, egyenesen a szívem és lelkem közepébe szúródott!
Már nem tépelődtem, menjek - e, vagy maradjak a helyemen! Azon nyomban felálltam és megindultam valami láthatatlan de érezhető erővel a lábaimban a gyóntatófülke felé. Tudtam és éreztem hogy nehéz lesz, mert tudom jól hogy szégyenteljesek a bűneim! Tudom jól, hogy a szívem, a lelkem nem tiszta mindig! Tudom hogy sok mindenben kell jobbnak és állhatatosabbnak lennem! Tudom hogy sokat kell kűzdenem önmagammal és sokkal erősebbnek kell lennem! Egész testemben izzadva, minden porcikámban a szégyen minden érzésével mondtam ki bűnös szavaimat újra és újra. Nem is igazán gondolkodtam mit mondjak, csak hagytam hogy minden szó törjön fel magától a maga sorrendjében lelkem legmélyéből. Így megkűzdve és küszködve lelkem megszabadulásáért, végre feloldozást kaptam bűneim, terheim, szégyeneim alól. Később a déli dicséreten Jézus békéjével a szívemben immár elcsendesülve vettem részt de a nagy felszabadító katarzis gyónásom után azonban tegnap elmaradt. Mégis édes könnyebbség öleli körül egész lényemet még ma is a történtek után! Hálás vagyok a Szűzanyának és Jézusnak hogy erősítettek, hogy szívembe bátorságot és testembe erőt öntöttek, hálás vagyok hogy lelki szemeimmel Őket csodálva, Bennük bízva le tudtam győzni szégyeneimet, félelmeimet! Belesuttogták a lelkembe hogy nincs mitől félnem és minden lelki nehézségből, megkötözöttségből igenis van kiút!

Dicshimnuszt zengek a világnak leírhatatlan örömmel mindazért amit tegnap kaptam! Jusson el mindenkihez az örömhír hogy Jézus és a Boldogságos Szűzanya mindannyiunkat végtelenül szeret!

2017.08.02.

(Nilnocere, 2017.08.02 10:28)

Angyalos Boldogasszony ünnepére (Porciunkula)

Üdvözlégy, Úrnőnk,
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság
lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek,
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké
formáljátok át.

2017.08.01.

(Nilnocere, 2017.08.01 23:50)

A kereszt átöleli a világot

Vianney Szent János breviáriuma
2017-08-01

A kereszt átöleli a világot: átöleli a világ négy táját, mindenkinek jut belőle egy kicsi.

2017.08.01.

(Nilnocere, 2017.08.01 13:35)

Áldott, aki az Úrban bízik, és reménye az Úr. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely nedves talajba ereszti gyökerét, és nem fél, ha jön a hőség. Üde zöld marad a levele, a szárazság idején nem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. (Jer 17, 7-8)

Az Úr nem von meg semmi jót azoktól,
akik ártatlanul élnek.
Seregek Ura, boldog, aki tebenned bízik!

Gazdag és mélységes ez a nap is Veled, Mindenható Istenem! Gazdag áldásod körülöleli szívemet, lelkemet!
Boldogan dicsőítlek, boldogan magasztallak és teljes szívemből minden napomon megvallak!

2017.08.01.

(Nilnocere, 2017.08.01 02:06)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2017.07.31.

(Nilnocere, 2017.07.31 23:39)

Ahogyan János tette

Teréz anya breviáriuma
2017-07-31

A szentmiseáldozat alatt Jézus azt mondhatná nekünk: "Íme, a Te Anyád!" Van-e olyan gyöngéd a szeretetünk és szívünk tiszta-e annyira, hogy magunkhoz vehessük a Szűzanyát úgy, ahogyan János tette? Olyan gyöngéden, ahogyan János vette Őt magához?

2017.07.31.

(Nilnocere, 2017.07.31 15:32)

Ignáci Szikrák 07. 31.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2017-07-31

Semmi kívánatosabb és örömtelibb dolog nem történhet, mint meghalni Krisztusért és felebarátunk üdvösségéért.
✝♥

2017.07.31.

(Nilnocere, 2017.07.31 11:53)

Áldom az Urat minden időben,
Dicséretét szüntelenül zengi ajkam!

2017.07.31.

(Nilnocere, 2017.07.31 10:07)

Az Úr törvénye szeplőtelen: megújítja a lelket;
az Úr rendelése megbízható: okosságot ad a tudatlanoknak.
Az Úr végzése igaz: megvidámítja a szívet;
az Úr parancsa világos: fényt gyújt a szemnek!

2017.07.31.

(Nilnocere, 2017.07.31 01:06)

Istenség, örök égi Fény,
egységbe forrt három személy!
Törékeny lényünk téged áld,
kérő szóval hozzád kiált.

Benned hiszünk, legfőbb Atya,
Atyának egyszülött Fia,
kiket a Lélek, mint örök
szeretet kapcsa összeköt.

Igazság, izzó szerelem,
boldogság, végső, végtelen!
Remélni, hinni lelkesíts,
szeretni vágyót célba vígy!

2017.07.30.

(Nilnocere, 2017.07.30 21:39)

Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött,
dicséretre méltó és magasztos örökké!

2017.07.30.

(Nilnocere, 2017.07.30 16:47)

Az Úr az én erősségem és dicsőségem, alleluja!

2017.07.30.

(Nilnocere, 2017.07.30 15:21)

Ha engedi felszínre törni az értékeket

Böjte Csaba gondolatai
2017-07-30

Az ember számára az jelenti a boldogságot, ha engedi felszínre törni a benne lévő értékeket, és meg tudja valósítani azokat a szép gondolatokat, terveket, álmokat, amiket magában őriz.

2017.07.30.

(Nilnocere, 2017.07.30 09:23)

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2017.07.30.

(Nilnocere, 2017.07.30 00:46)

Ha elfordul, nem lehet boldog

Vianney Szent János breviáriuma
2017-07-30

Az ember lelkét semmi sem tudja a földön kielégíteni.
Ha elfordult a jó Istentől, nem lehet boldog! Fogjatok ki egy halat a vízből, nem él sokáig. Ilyen az ember Isten nélkül!

Csodálatos ez a nyári nap, ez a nyári éjszaka!
Új munkámat és sok teendőt hátra hagyva három hétig végre minden erőmmel és teljes szívemmel csak a Fölséges Istenemnek szolgálhatok, minden időmet végre csak Neki szentelhetem! Tudom hogy nagyon sok lelki szépségben lesz részem ebben a három hétben is! Lángoló szívvel várok minden csendes éjszakát, minden fényes hajnalt és lángoló szívvel várok minden új helyzetet, új feladatot és minden új találkozást is!
Minden napomon ebben a három hétben csak Őt akarom magasztalni és nincs más vágyam mint elveszni csodálatosságában!
Minden teremtmény, a ragyogó nap és a csillagos égbolt is ma Őt dicsérte és e megteremtett, szép világgal együtt ma én is ragyogtam!

Köszöntelek drága istenem, íme a Te szolgálóleányod, legyen nekem, legyen nekem a Te igéd szerint!

2017.07.26.

(Nilnocere, 2017.07.26 23:43)

Járj Isten jelenlétében

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-07-26

Mindig járj Isten jelenlétében és őrizd meg számára azt a tisztaságot, amelyre téged tanít.

2017.07.25.

(Nilnocere, 2017.07.25 16:12)

Jegyesed jót cselekszik veled

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-07-25

Vonulj vissza szíved rejtekébe, do|gozzáI mindig Istennek, lelked Jegyesének jelenlétében, aki mindig előtted van és jót cselekszik veled.

2017.07.24.

(Nilnocere, 2017.07.24 22:35)

Szeretlek Téged hűséges Istenem, Téged aki vagy és leszel mindörökké, Nálad van az igaz boldogság minden ember számára és az én számomra is! Dicshimnuszt zengek Neked életemnek minden napján, szívem utolsó dobbanásáig, utolsó lélegzetemig!

Ez az én esti dicséretem Neked, Fölséges Istenem!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185

Következő »