Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.08.06.

(Nilnocere, 2017.08.06 23:53)

Krisztus arca

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-08-06

Krisztus arcára szegezni tekintetünket, fölismerni a misztériumot emberségének mindennapos és fájdalmas útján, s végül meglátni az isteni ragyogást, amely véglegesen az Atya jobbján megdicsőült Föltámadottban nyilvánul meg - ez Krisztus minden tanítványának feladata, tehát a miénk is.

♥=✝

2017.08.06.

(Nilnocere, 2017.08.06 16:55)

Mi mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által. (2 Kor 3,18)

Uram, tenálad van az élet forrása,
S a te fényedben látjuk az igazi fényt!

2017.08.06.

(Nilnocere, 2017.08.06 14:12)

Az Úr, a mi üdvözítő Istenünk felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot!

2017.08.06.

(Nilnocere, 2017.08.06 10:34)

Urunk színeváltozásának ünnepére

Ma az Úr Jézus Krisztus arca a hegyen ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, mint a hó.

A felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok! Alleluja!

2017.08.05.

(Nilnocere, 2017.08.05 23:36)

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

2017.08.05.

(Nilnocere, 2017.08.05 15:26)

Isten tekintete

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-08-05

Minden ember szívében ott lakozik a vágy, hogy láthassa Istent. Az ember méltóságának legmélyebb vonása abban rejlik, hogy emberi hivatása alapján tekintete találkozhat Isten tekintetével.
Ez a bensőséges találkozás átalakítja az ember egész életét. Ahhoz, hogy Jézust láthassuk, mindenekelőtt engednünk kell, hogy Ő ránk tekintsen.

2017.08.05.

(Nilnocere, 2017.08.05 09:25)

Aki az Istent keresi, nem szűkölködik.

2017.08.05.

(Nilnocere, 2017.08.05 01:33)

Az Úré a föld és mind, ami betölti: jöjjetek imádjuk!

2017.08.04.

(Nilnocere, 2017.08.04 20:44)

Ha nem is lenne mennyország

Vianney Szent János breviáriuma
2017-08-04

Gyakran gondolok arra, hogy ha nem is lenne mennyország és örök élet, akkor is kellően nagy boldogság lenne, hogy ezen a földön szerethetjük Istent, szolgálhatunk neki, és tehetünk valamit az Ő dicsőségéért.

2017.08.04.

(Nilnocere, 2017.08.04 11:53)

Végzéseid útját futva járom,
mert szívemet kitágítottad.

Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom!

2017.08.04.

(Nilnocere, 2017.08.04 08:47)

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,
szolgáljatok az Úrnak örvendezve;
járuljatok színe elé vidám énekszóval!

2017.08.03.

(Nilnocere, 2017.08.03 23:30)

Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

2017.08.03.

(Nilnocere, 2017.08.03 16:33)

Csodáidra nyisd föl szememet, Uram,
hogy törvényeidet csodálhassam!

2017.08.03.

(Nilnocere, 2017.08.03 12:08)

Teljes önismeret

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-08-03

Az embert nem lehet teljes mélységében megérteni Krisztus nélkül. Vagy még inkább: az ember Krisztus nélkül nem képes teljesen megérteni önmagát.

2017.08.03.

(Nilnocere, 2017.08.03 11:30)

Technikai okok miatt sajnos nem volt alkalmam tegnap megosztani hogy milyen élményben volt részem, így ma adok számot örömmel mindarról ami tegnap történt Porciunkula ünnepén és hálás szívvel mondok köszönetet a Szűzanyának és Jézusnak segítő és mindent elsöprő szeretetéért!

Ezen az idei szép és kegyelmekkel teljes ünnepen a szentmisére egy nehéz és szégyenteljes gyónásra készülve indultam el. Útközben felváltva esedeztem imáimban Jézushoz és a Szűzanyához hogy segítsenek odalépni szégyeneim közepette is a gyóntatófülkéhez. Akartam gyónni, vágytam rá teljes szívemből hogy megszabaduljak és felszabaduljak terheim alól, de mégis nyugtalanul és félelmekkel a szívemben fészkelődtem a helyemen. Már lassan a szentmise is csaknem véget ért amikor az atya egyik zárómondatát hallottam meg: "Ma ne távozzunk üres kézzel, ne távozzunk csalódottan!" Mintha csak nekem szólt volna ez a mondat, ez, mely mint egy éles nyílvessző, egyenesen a szívem és lelkem közepébe szúródott!
Már nem tépelődtem, menjek - e, vagy maradjak a helyemen! Azon nyomban felálltam és megindultam valami láthatatlan de érezhető erővel a lábaimban a gyóntatófülke felé. Tudtam és éreztem hogy nehéz lesz, mert tudom jól hogy szégyenteljesek a bűneim! Tudom jól, hogy a szívem, a lelkem nem tiszta mindig! Tudom hogy sok mindenben kell jobbnak és állhatatosabbnak lennem! Tudom hogy sokat kell kűzdenem önmagammal és sokkal erősebbnek kell lennem! Egész testemben izzadva, minden porcikámban a szégyen minden érzésével mondtam ki bűnös szavaimat újra és újra. Nem is igazán gondolkodtam mit mondjak, csak hagytam hogy minden szó törjön fel magától a maga sorrendjében lelkem legmélyéből. Így megkűzdve és küszködve lelkem megszabadulásáért, végre feloldozást kaptam bűneim, terheim, szégyeneim alól. Később a déli dicséreten Jézus békéjével a szívemben immár elcsendesülve vettem részt de a nagy felszabadító katarzis gyónásom után azonban tegnap elmaradt. Mégis édes könnyebbség öleli körül egész lényemet még ma is a történtek után! Hálás vagyok a Szűzanyának és Jézusnak hogy erősítettek, hogy szívembe bátorságot és testembe erőt öntöttek, hálás vagyok hogy lelki szemeimmel Őket csodálva, Bennük bízva le tudtam győzni szégyeneimet, félelmeimet! Belesuttogták a lelkembe hogy nincs mitől félnem és minden lelki nehézségből, megkötözöttségből igenis van kiút!

Dicshimnuszt zengek a világnak leírhatatlan örömmel mindazért amit tegnap kaptam! Jusson el mindenkihez az örömhír hogy Jézus és a Boldogságos Szűzanya mindannyiunkat végtelenül szeret!

2017.08.02.

(Nilnocere, 2017.08.02 10:28)

Angyalos Boldogasszony ünnepére (Porciunkula)

Üdvözlégy, Úrnőnk,
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság
lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek,
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké
formáljátok át.

2017.08.01.

(Nilnocere, 2017.08.01 23:50)

A kereszt átöleli a világot

Vianney Szent János breviáriuma
2017-08-01

A kereszt átöleli a világot: átöleli a világ négy táját, mindenkinek jut belőle egy kicsi.

2017.08.01.

(Nilnocere, 2017.08.01 13:35)

Áldott, aki az Úrban bízik, és reménye az Úr. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely nedves talajba ereszti gyökerét, és nem fél, ha jön a hőség. Üde zöld marad a levele, a szárazság idején nem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. (Jer 17, 7-8)

Az Úr nem von meg semmi jót azoktól,
akik ártatlanul élnek.
Seregek Ura, boldog, aki tebenned bízik!

Gazdag és mélységes ez a nap is Veled, Mindenható Istenem! Gazdag áldásod körülöleli szívemet, lelkemet!
Boldogan dicsőítlek, boldogan magasztallak és teljes szívemből minden napomon megvallak!

2017.08.01.

(Nilnocere, 2017.08.01 02:06)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2017.07.31.

(Nilnocere, 2017.07.31 23:39)

Ahogyan János tette

Teréz anya breviáriuma
2017-07-31

A szentmiseáldozat alatt Jézus azt mondhatná nekünk: "Íme, a Te Anyád!" Van-e olyan gyöngéd a szeretetünk és szívünk tiszta-e annyira, hogy magunkhoz vehessük a Szűzanyát úgy, ahogyan János tette? Olyan gyöngéden, ahogyan János vette Őt magához?


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »