Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.08.03.

2017.08.03 23:30

Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

Nilnocere - 2017.08.03.

2017.08.03 16:33

Csodáidra nyisd föl szememet, Uram,
hogy törvényeidet csodálhassam!

Nilnocere - 2017.08.03.

2017.08.03 12:08

Teljes önismeret

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-08-03

Az embert nem lehet teljes mélységében megérteni Krisztus nélkül. Vagy még inkább: az ember Krisztus nélkül nem képes teljesen megérteni önmagát.

Nilnocere - 2017.08.03.

2017.08.03 11:30

Technikai okok miatt sajnos nem volt alkalmam tegnap megosztani hogy milyen élményben volt részem, így ma adok számot örömmel mindarról ami tegnap történt Porciunkula ünnepén és hálás szívvel mondok köszönetet a Szűzanyának és Jézusnak segítő és mindent elsöprő szeretetéért!

Ezen az idei szép és kegyelmekkel teljes ünnepen a szentmisére egy nehéz és szégyenteljes gyónásra készülve indultam el. Útközben felváltva esedeztem imáimban Jézushoz és a Szűzanyához hogy segítsenek odalépni szégyeneim közepette is a gyóntatófülkéhez. Akartam gyónni, vágytam rá teljes szívemből hogy megszabaduljak és felszabaduljak terheim alól, de mégis nyugtalanul és félelmekkel a szívemben fészkelődtem a helyemen. Már lassan a szentmise is csaknem véget ért amikor az atya egyik zárómondatát hallottam meg: "Ma ne távozzunk üres kézzel, ne távozzunk csalódottan!" Mintha csak nekem szólt volna ez a mondat, ez, mely mint egy éles nyílvessző, egyenesen a szívem és lelkem közepébe szúródott!
Már nem tépelődtem, menjek - e, vagy maradjak a helyemen! Azon nyomban felálltam és megindultam valami láthatatlan de érezhető erővel a lábaimban a gyóntatófülke felé. Tudtam és éreztem hogy nehéz lesz, mert tudom jól hogy szégyenteljesek a bűneim! Tudom jól, hogy a szívem, a lelkem nem tiszta mindig! Tudom hogy sok mindenben kell jobbnak és állhatatosabbnak lennem! Tudom hogy sokat kell kűzdenem önmagammal és sokkal erősebbnek kell lennem! Egész testemben izzadva, minden porcikámban a szégyen minden érzésével mondtam ki bűnös szavaimat újra és újra. Nem is igazán gondolkodtam mit mondjak, csak hagytam hogy minden szó törjön fel magától a maga sorrendjében lelkem legmélyéből. Így megkűzdve és küszködve lelkem megszabadulásáért, végre feloldozást kaptam bűneim, terheim, szégyeneim alól. Később a déli dicséreten Jézus békéjével a szívemben immár elcsendesülve vettem részt de a nagy felszabadító katarzis gyónásom után azonban tegnap elmaradt. Mégis édes könnyebbség öleli körül egész lényemet még ma is a történtek után! Hálás vagyok a Szűzanyának és Jézusnak hogy erősítettek, hogy szívembe bátorságot és testembe erőt öntöttek, hálás vagyok hogy lelki szemeimmel Őket csodálva, Bennük bízva le tudtam győzni szégyeneimet, félelmeimet! Belesuttogták a lelkembe hogy nincs mitől félnem és minden lelki nehézségből, megkötözöttségből igenis van kiút!

Dicshimnuszt zengek a világnak leírhatatlan örömmel mindazért amit tegnap kaptam! Jusson el mindenkihez az örömhír hogy Jézus és a Boldogságos Szűzanya mindannyiunkat végtelenül szeret!

Nilnocere - 2017.08.02.

2017.08.02 10:28

Angyalos Boldogasszony ünnepére (Porciunkula)

Üdvözlégy, Úrnőnk,
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság
lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek,
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké
formáljátok át.

Nilnocere - 2017.08.01.

2017.08.01 23:50

A kereszt átöleli a világot

Vianney Szent János breviáriuma
2017-08-01

A kereszt átöleli a világot: átöleli a világ négy táját, mindenkinek jut belőle egy kicsi.

Nilnocere - 2017.08.01.

2017.08.01 13:35

Áldott, aki az Úrban bízik, és reménye az Úr. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely nedves talajba ereszti gyökerét, és nem fél, ha jön a hőség. Üde zöld marad a levele, a szárazság idején nem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. (Jer 17, 7-8)

Az Úr nem von meg semmi jót azoktól,
akik ártatlanul élnek.
Seregek Ura, boldog, aki tebenned bízik!

Gazdag és mélységes ez a nap is Veled, Mindenható Istenem! Gazdag áldásod körülöleli szívemet, lelkemet!
Boldogan dicsőítlek, boldogan magasztallak és teljes szívemből minden napomon megvallak!

Nilnocere - 2017.08.01.

2017.08.01 02:06

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

Nilnocere - 2017.07.31.

2017.07.31 23:39

Ahogyan János tette

Teréz anya breviáriuma
2017-07-31

A szentmiseáldozat alatt Jézus azt mondhatná nekünk: "Íme, a Te Anyád!" Van-e olyan gyöngéd a szeretetünk és szívünk tiszta-e annyira, hogy magunkhoz vehessük a Szűzanyát úgy, ahogyan János tette? Olyan gyöngéden, ahogyan János vette Őt magához?

Nilnocere - 2017.07.31.

2017.07.31 15:32

Ignáci Szikrák 07. 31.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2017-07-31

Semmi kívánatosabb és örömtelibb dolog nem történhet, mint meghalni Krisztusért és felebarátunk üdvösségéért.
✝♥

Nilnocere - 2017.07.31.

2017.07.31 11:53

Áldom az Urat minden időben,
Dicséretét szüntelenül zengi ajkam!

Nilnocere - 2017.07.31.

2017.07.31 10:07

Az Úr törvénye szeplőtelen: megújítja a lelket;
az Úr rendelése megbízható: okosságot ad a tudatlanoknak.
Az Úr végzése igaz: megvidámítja a szívet;
az Úr parancsa világos: fényt gyújt a szemnek!

Nilnocere - 2017.07.31.

2017.07.31 01:06

Istenség, örök égi Fény,
egységbe forrt három személy!
Törékeny lényünk téged áld,
kérő szóval hozzád kiált.

Benned hiszünk, legfőbb Atya,
Atyának egyszülött Fia,
kiket a Lélek, mint örök
szeretet kapcsa összeköt.

Igazság, izzó szerelem,
boldogság, végső, végtelen!
Remélni, hinni lelkesíts,
szeretni vágyót célba vígy!

Nilnocere - 2017.07.30.

2017.07.30 21:39

Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött,
dicséretre méltó és magasztos örökké!

Nilnocere - 2017.07.30.

2017.07.30 16:47

Az Úr az én erősségem és dicsőségem, alleluja!

Nilnocere - 2017.07.30.

2017.07.30 15:21

Ha engedi felszínre törni az értékeket

Böjte Csaba gondolatai
2017-07-30

Az ember számára az jelenti a boldogságot, ha engedi felszínre törni a benne lévő értékeket, és meg tudja valósítani azokat a szép gondolatokat, terveket, álmokat, amiket magában őriz.

Nilnocere - 2017.07.30.

2017.07.30 09:23

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Nilnocere - 2017.07.30.

2017.07.30 00:46

Ha elfordul, nem lehet boldog

Vianney Szent János breviáriuma
2017-07-30

Az ember lelkét semmi sem tudja a földön kielégíteni.
Ha elfordult a jó Istentől, nem lehet boldog! Fogjatok ki egy halat a vízből, nem él sokáig. Ilyen az ember Isten nélkül!

Csodálatos ez a nyári nap, ez a nyári éjszaka!
Új munkámat és sok teendőt hátra hagyva három hétig végre minden erőmmel és teljes szívemmel csak a Fölséges Istenemnek szolgálhatok, minden időmet végre csak Neki szentelhetem! Tudom hogy nagyon sok lelki szépségben lesz részem ebben a három hétben is! Lángoló szívvel várok minden csendes éjszakát, minden fényes hajnalt és lángoló szívvel várok minden új helyzetet, új feladatot és minden új találkozást is!
Minden napomon ebben a három hétben csak Őt akarom magasztalni és nincs más vágyam mint elveszni csodálatosságában!
Minden teremtmény, a ragyogó nap és a csillagos égbolt is ma Őt dicsérte és e megteremtett, szép világgal együtt ma én is ragyogtam!

Köszöntelek drága istenem, íme a Te szolgálóleányod, legyen nekem, legyen nekem a Te igéd szerint!

Nilnocere - 2017.07.26.

2017.07.26 23:43

Járj Isten jelenlétében

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-07-26

Mindig járj Isten jelenlétében és őrizd meg számára azt a tisztaságot, amelyre téged tanít.

Nilnocere - 2017.07.25.

2017.07.25 16:12

Jegyesed jót cselekszik veled

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-07-25

Vonulj vissza szíved rejtekébe, do|gozzáI mindig Istennek, lelked Jegyesének jelenlétében, aki mindig előtted van és jót cselekszik veled.