Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.07.25.

2017.07.25 16:12

Jegyesed jót cselekszik veled

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-07-25

Vonulj vissza szíved rejtekébe, do|gozzáI mindig Istennek, lelked Jegyesének jelenlétében, aki mindig előtted van és jót cselekszik veled.

Nilnocere - 2017.07.24.

2017.07.24 22:35

Szeretlek Téged hűséges Istenem, Téged aki vagy és leszel mindörökké, Nálad van az igaz boldogság minden ember számára és az én számomra is! Dicshimnuszt zengek Neked életemnek minden napján, szívem utolsó dobbanásáig, utolsó lélegzetemig!

Ez az én esti dicséretem Neked, Fölséges Istenem!

Nilnocere - 2017.07.24.

2017.07.24 18:30

Fény szíve, fényár s kútfeje a fénynek,
szónkra figyelmezz, imáinkra hallgass,
gyenge szívünknek oszlatva homályát,
fénnyel elárassz!

Mai nap gondját magunk mögött hagyva,
jólesik nálad nyugalomra lelni;
mindig örömmel sietünk tehozzád
hálaadásra.

Nilnocere - 2017.07.24.

2017.07.24 13:29

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-07-24

Amikor segítségre szorulunk, forduljunk az Atyához, aki mindig szeretettel néz ránk, és soha nem hagy el minket.

Az elmúlt héten nagyon sok szomorúsággal találkoztam ismerőseimnél melyek engem is elcsendesítettek és elgondolkodtattak. Sok gond és baj között az embernek a bajban mi más segítsége lehet mint a Mindenható Isten szeretete és segedelme? A mindennapi gondokban és terhekben Isten szorosan ölel bennünket, gyenge és halandó embereket!

Imádkozom a nehéz problémákkal kűzdő ismerőseimért, szeretteimért, munkatársaimért és mindazokért akik szomorúságban ülnek.

Istenem, hajolj le hozzám, esetlen szolgádhoz is, amikor baj és gond ér, csakis Téged keresselek, Hozzád vágyódjon a szívem a lelkem és Tebenned keressek mindig minden nehézségben nyugodalmat, reményt és erőt!

Nilnocere - 2017.07.20.

2017.07.20 23:56

Ave, Regina caelorum

Mennyországnak Királynéja,
angyaloknak szent Asszonya,
Áldott gyökér, Szűz Mária,
üdvöz légy, Krisztus szent Anyja!

Teáltalad e világra
új világosság virrada.
Örülj, dicsőség virága,
kinél szebb nem jött világra.

Áldott légy, drágalátos Szűz!
Isten véled, szép virág, Szűz!
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
s tudjuk, rajtunk is könyörülsz!

Nilnocere - 2017.07.19.

2017.07.19 05:32

A Szűzanya édességével a szívemben köszöntöm ezt a hajnalt. Minden órámban az Ő szelid szeretete tölti el egész bensőmet. Hálás vagyok Jézusnak hogy elvezetett Máriához és szerető földi édesanya helyett a Mennyországnak Királynéja dédelget engem nap mint nap.

Nilnocere - 2017.07.17.

2017.07.17 11:17

A tegnapi gyönyörű nap után minden porcikámmal visszavágyom Szentkútra a Szűzanya lábai elé, abba a szeretetfolyamba ami csordulásig betöltötte a szívemet. Miközben teszem a dolgom, szívemben és lelkemben messze vagyok, ott Nála, az ő szépséges, békés, szeretetteljes közelében.

✝ Mária édes Szíve, légy az én menedékem! ✝

Nilnocere - 2017.07.16.

2017.07.16 21:57

Szeretetben, áldásokban és örömökben gazdag vasárnapot ünnepeltem ma a Szűzanya édes ölelésében. Kicsi voltam ma, egészen kicsi szerető karjaiban.
Teljes szívemmel odaforrtam ma az Ő melegséges, anyai szívéhez.

Te vagy földi éltünk
Vezércsillaga,
Édes reménységünk,
Kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó Anyánknak
Az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve,
Ó, Szűz Mária!

Nilnocere - 2017.07.16.

2017.07.16 11:51

Kármel - hegyi Boldogasszony ünnepére

Máriához, drága Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk.
Őt dícsérje hangos énekével, bizodalmas szózatunk!
Skapuláré szende Királynéja, kármeliták kegyes pártfogója,
Jóra térő bánatos kebellel, lábaidhoz borulunk!

Nilnocere - 2017.07.16.

2017.07.16 08:36

Édes vasárnap

Nagyon vártam ezt a napot. Ma végre meglátogathatom az én Égi Édesanyámat! Nagyon sok mindent kell neki mondanom és sok mindent kell neki megköszönnöm. Semmi másra nem vágyom ma, mint hogy az ölelésében legyek egész nap mint egy apró gyermek.

Mátraverebély-Szentkút
2017.07.16.

Nilnocere - 2017.07.15.

2017.07.15 22:35

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Dicsérlek Uram reggel és este, éjjel és nappal szüntelenül a szívemben! Szereteteddel formálsz, vezetgetsz, irányítasz és védelmezel az élet sűrűjében és én mélységes bizalommal minden nap a Te atyai kezedbe teszem életemnek minden napját! Nincs értelme e földi létnek Nélküled!

Nilnocere - 2017.07.15.

2017.07.15 11:49

Mai napon egyetlen kárhozott se legyen

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-07-15

Jézus, tedd, hogy sok lelket megmentsek, hogy a mai napon egyetlen kárhozott se legyen, hogy minden lélek megszabaduljon a tisztítótűztől.

Ámen, ámen! ✝♥

Nilnocere - 2017.07.14.

2017.07.14 23:54

Irgalmas atyai szeretet

Pio atya breviáriuma
2017-07-14

Mondj köszönetet és csókold meg Isten kezét, amivel lesújt rád! Atyai kezével azért sújt le rád, mert jót akar veled.

Nilnocere - 2017.07.14.

2017.07.14 15:53

Egyetlen várakozás

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-07-14

Egyetlen várakozás dobogtatja meg szívemet: a szeretet, amelyet kapni fogok, és amelyet adhatok majd.

Nilnocere - 2017.07.14.

2017.07.14 12:55

Az Úr, a te Istened az egész úton, amelyet megtettetek, úgy hordott, mint gyermekét. (MTörv 1, 31b)
✝♥

Nilnocere - 2017.07.13.

2017.07.13 23:53

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem!

Nilnocere - 2017.07.13.

2017.07.13 18:12

Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk,
aki vagy, aki voltál, és aki eljössz,
mert átvetted a főhatalmat, és uralkodol!

Nilnocere - 2017.07.13.

2017.07.13 15:55

Tudunk örvendeni a létnek?

Böjte Csaba gondolatai
2017-07-13

Kérdem, tudunk örvendeni a létnek, a mindennapi élet egyszerű dolgainak? Annak, hogy vagyunk egymásnak, hogy a mindennapjainkat kitölti a létezés megannyi ajándéka?

✝ életöröm ✝

Nilnocere - 2017.07.13.

2017.07.13 11:25

Szerető jóságod felér az égig, Uram!

Nilnocere - 2017.07.13.

2017.07.13 08:38

Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél!