Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.07.13.

2017.07.13 01:41

Mindenek Atyja, világ újítója,
nagy Király, Krisztus, félelmetes Bíró,
áldva dicsérünk, esedezve kérünk,
nézz a szívünkre!

Éjszaka zengjük hálaénekünket,
te segíts minket, hogy méltók lehessünk
dicsérni téged egy szívvel örökké,
fénynek adója!

Nilnocere - 2017.07.12.

2017.07.12 23:42

Lelkem várja az Urat,
jobban, mint éji őr a hajnalt.

Nilnocere - 2017.07.12.

2017.07.12 18:48

Derítse föl ránk arcának fényét és áldjon meg minket az Isten!

Nilnocere - 2017.07.12.

2017.07.12 16:24

Az óra ketyeg, egyszer megáll!

Böjte Csaba gondolatai
2017-07-12

Adtál, Urunk, egy életet, s hogy mi fér bele a születésünk és halálunk közé, az rajtunk múlik! Az óra ketyeg, biztos, hogy megáll! Adj erőt, Urunk, hogy talpra állva tovább menjünk, és elérjük céljainkat!

Nilnocere - 2017.07.12.

2017.07.12 10:14

Elmélkedés az Úrnak a Törvényben adott igéjéről

Az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait.
(Jn 5, 3)

Hittel vallom, Uram: az én osztályrészem,
hogy igéidet megtartsam.
Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam,
légy irgalmas hozzám, amint megígérted.

Nilnocere - 2017.07.12.

2017.07.12 01:11

Alvás előtt

Pio atya breviáriuma
2017-07-12

Lelkiismeret-vizsgálat nélkül soha ne feküdjetek le aludni! Mindig gondoljátok végig, hogyan töltöttétek napotokat; gondolataitokat irányítsátok Istenhez, ajánljátok magatokat és minden keresztényt az Ő oltalmába. Pihenéseteket ajánljátok föl isteni fenségének dicsőségére, és ne feledkezzetek meg soha őrzőangyalotokról, aki mindig veletek van.

Istenem! Ha nem szólok, Te akkor is figyelsz rám, ha nem kérlek, Te akkor is jelen vagy! Mindig, minden időben a Te színed előtt vagyok, látsz engem és belelátsz szívembe is! Mindenem a Tiéd, titkom sem lehet Te Előtted!
Csak Te ismersz engem, csak Te ismered igazán lelkemet! Bocsásd meg a vétkeimet, az esetlenségeimet, a hibáimat, a gyengeségeimet! Mert tudom, Uram, jól tudom hogy bűnös vagyok, sokat hibázom, ezért van a szeretetedre és jóságodra a legnagyobb szükségem!

Lángoló szívvel szeretlek!

Nilnocere - 2017.07.11.

2017.07.11 23:57

Szabadon kell átadnotok

Teréz anya breviáriuma
2017-07-11

Életeteket teljes szívvel, szabadon kell átadnotok Istennek. Meggyőződéssel kell ezt tennünk.

Nilnocere - 2017.07.11.

2017.07.11 16:17

Teremtőnk, Megváltónk, Nevelőnk

Vianney Szent János breviáriuma
2017-07-11

Gyermekeim, milyen szép az, hogy az Atya Teremtőnk, a Fiú Megváltónk, a Szentlélek pedig a Nevelőnk!

Nilnocere - 2017.07.11.

2017.07.11 11:56

Szentháromságnak életem, halálom

Szentháromságnak életem, halálom,
S testemmel együtt lelkemet ajánlom!
Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak:
Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség!

Nilnocere - 2017.07.10.

2017.07.10 23:47

A keresztény tud különbséget tenni

Vianney Szent János breviáriuma
2017-07-10

A keresztény, akit a Szentlélek vezet, tud különbséget tenni. Nem nehéz otthagynia a világ javait, és keresnie a mennyei javakat.

Nilnocere - 2017.07.10.

2017.07.10 15:45

Ti, juhaim, az én legelőm juhai vagytok, én meg a ti Istenetek vagyok – mondja az Úr, az Isten. (Ez 34, 31)

Nilnocere - 2017.07.10.

2017.07.10 13:29

Urunk, felséges Istenünk,
a lét rendjét ki megszabod:
reggel világosságot adsz,
és délben tűző ragyogást,

oltsd el minden viszály tüzét,
szüntesd a rossz vágyak hevét,
a testet egészséggel áldd,
szívünket békéd járja át.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, vigasztalónk,
egyetlen Úr, örök király.
Ámen.

Nilnocere - 2017.07.09.

2017.07.09 23:43

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk,
téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!

Nilnocere - 2017.07.09.

2017.07.09 13:50

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom:
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.

Nilnocere - 2017.07.09.

2017.07.09 00:28

Gyönyörűséges napot hagytam magam mögött. Szívem, lelkem csordulásig megtelt a sok természeti csodával és a sok lelki szépséggel ami ért. Az Alverna varázsa, a Kékes fenséges égbe nyúló magassága, az égbolt és a templom csendje körülölelték egész szívemet, lelkemet. Ez a nap nem is lehetett volna szebb! Nagyon hálás vagyok Istennek és hálás vagyok azoknak az embereknek is akik kedvességükkel még szebbé tették ezt a napot ismeretlenül is! Mennyi öröm, jóság és szeretet! Istengyermekség! ✝♥

Nilnocere - 2017.07.08.

2017.07.08 16:45

Mily nagyszerűek a te műveid, Uram,
gondolataid mily mélységesek!

Nilnocere - 2017.07.08.

2017.07.08 14:16

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Az ország legmagasabb pontjáról a Kékesről dalolom ma déli dicséretemet Istennek! A csodálatos hegyeket, völgyeket látva ujjong a szívem! Milyen gyönyörű az emberi lét! Úgy érzem minden földi gyönyörűség itt van a karjaimban! Szavaim sincsenek nagyon mindarra ami itt körülvesz. Gyönyörű ez a teremtett világ mely csillogó ajándék a Mindenható Istentől!

Nilnocere - 2017.07.08.

2017.07.08 09:56

Mindennapi új lendület

Böjte Csaba gondolatai
2017-07-08

A rohanásban megfáradt, megfakult világunknak a mindennapi, Isten adta tiszta örömök adhatnának új lendületet. Az előttünk tornyosuló falak ledöntéséhez szükséges életerőt csak jókedvből, boldogságból, életadó örömökből nyerhetjük.

Nilnocere - 2017.07.08.

2017.07.08 09:06

Dicsérjétek az Urat, minden népek, †
magasztaljátok őt, minden nemzetek.

Mert erős fölöttünk az ő irgalma,
és az Úr hűsége örökké megmarad!

Áhitatos ez a szombat reggel. Indulásra várva, ezernyi hálával és örömmel a szívemben köszöntöm ezt a napot, az eget, az életet, a Mindenséget! Gyönyörű nap vár rám!
Nincs nálam boldogabb ember ezen a reggelen!

Nilnocere - 2017.07.08.

2017.07.08 00:15

Hegyek az élet iskolája

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-07-08

A hegyekben nemcsak az elénk táruló nagyszerű látványokban gyönyörködhetünk. A hegyek az élet iskoláját jelentik számunkra, ahol megtanuljuk elviselni a nehézségeket a cél felé vezető úton.
Kölcsönösen segítjük egymást a nehéz percekben, együtt élvezzük a csendet, és a hegyek nagyságával s fenségével szemben felismerjük saját kicsinységünket.

Ma munkám közben végig azon gondolkodtam hogy a sok jóságot és örömöt amit mostanában özönjével kaptam ismét miként is hálálhatnám meg az én drága Istenemnek.
Ma este egy rövid dicsőítő - hála utazás fogalmazódott meg bennem a ferences Mátraházi Alverna hegyére. Csodálatos lehet a hegyek ölelésében az ott lévő kis kápolna és a ferences park is. Méltó hely ahhoz, hogy megköszönjem a sok lelki ajándékot amit kaptam, megköszönjem az életemet, istengyermekségemet, a bűneimért a rengeteg megbocsájtást Jézusnak és méltó hely arra hogy még jobban elmélyüljek ferences lelkiségemben ott a Naphimnusz parkban, ott fenn a hegyen az én Mindenható Istenem és Jézus teljes közelségében.

✝ Gyöngyös - Mátraháza ✝
2017.07.08.