Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.06.05.

(Nilnocere, 2017.06.05 23:53)

Ma a délutáni dicséretemet szeretett kis erdőm kis mezején a kéklő égbolt alatt mondtam el az én jóságos Istenemnek. Órákat ültem ott kint csendben kiüresedve hogy az Isten adta teremtett mindenség töltsön be teljesen. Ma nem akartam ember lenni, csak egy legkisebb a teremtmények közül. Ma mint egy kis bogár olyan voltam. Mászkáltam sok ösvényen és közben csodálkoztam minden hatalmas szépségen ami csak körülvett. A habos felhőkön, a magas fákon, a csodaszép virágokon és bokrokon.
Ott az erdőben annyi szépség közt nem törődtem sajgó szívemmel és a szomorúságommal. Csak egy kicsi teremtmény voltam, egészen kicsi és boldog.

2017.06.05.

(Nilnocere, 2017.06.05 00:17)

Pünkösd ünnepére

A vigasztaló Szentlélek megtanít benneteket mindenre.
Alleluja, alleluja!

Utolsó bejegyzésem óta sok változás intette csendességre a szívemet. Talán nem véletlen, hogy ezek a változások épp pünkösd közeledtével történtek. Vigasztal, vigasztal a Lélek!
Nehéz szívvel indult ez a hét melyet magam mögött hagytam. Drága szerettünk temetése újra feltépett régi sebeket, újra maró fájdalom költözött a szívembe.
De minden nap megajándékozott az én jóságos Istenem sok apró lelki ajándékkal, áldással, kegyelemmel amiért ismét nagyon hálás vagyok az én Istenemnek! Akkor és ott hajolt le hozzám szeretetével amikor a legnagyobb szükségem volt rá! Mellettem volt mikor elbúcsúztam drága szerettemtől, mellettem volt amikor szeretett munkatársaim elé kellett állnom azt közölve hogy nemsokára máshol folytatom a munkámat és mellettem volt akkor is, amikor megtudtam hogy legkedvesebb ferences testvéreimet sodorja el tőlem messzire a sors.
Minden napra jutott egy nagy nehézség, minden napra jutottak könnyek de minden nap ott volt velem a vigasztaló Lélek is.

Ezen a pünkösdi éjszakán szívem minden erejével és szeretetével kérem a Szentlelket adjon vigaszt nekem és adjon vigaszt mindazoknak, akik ezeknek a változásoknak a részesei lettek.
Adjon vigaszt a rokonaimnak, ismerőseimnek hogy elfogadják azt a tényt, szerettünk akarata volt az hogy nem akart tovább élni. Leljenek békességre a szívükben.
Adjon vigaszt a munkatásaimnak hogy a közös éveink és a szeretetem sosem múlik el és legyen erejük elfogadni távozásomat. És adjon vigaszt minden olyan katolikus testvéremnek, hittan társamnak akik mélységes szomorúsággal tekintenek most a jövőbe ferences testvéreink távozása miatt.

Isten legmélyebb szeretete és vigasztaló ereje legyen mindnyájunkkal!

2017.06.02.

(Nilnocere, 2017.06.02 17:46)

Aranypéntek - hittan

Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, alleluja!

2017.06.02.

(Nilnocere, 2017.06.02 06:58)

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten!
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

2017.06.02.

(Nilnocere, 2017.06.02 04:44)

Ha megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől

Vianney Szent János breviáriuma
2017-06-02

Milyen gyönyörű szép is az, hogy Krisztus Urunk az átváltozás után éppen úgy jelen van itt, mint az égben! Ha az ember jól megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől. Isten kímél minket, mert gyöngék vagyunk.

2017.06.02.

(Nilnocere, 2017.06.02 01:42)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk a Szentlelket, jöjjetek, imádjuk, alleluja!

Ma éjjel, csak mi ketten Jézusom! ✝♥

2017.06.01.

(Nilnocere, 2017.06.01 17:29)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-06-01

Tanuljunk Szűzanyánk erős és szolgálatkész hitéből, hogy Isten irgalmasságának élő jeleivé válhassunk!

2017.06.01.

(Nilnocere, 2017.06.01 07:58)

Minden áldozatunkban dicsérjük a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által, alleluja, allleluja!

2017.06.01.

(Nilnocere, 2017.06.01 04:54)

Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött és megadta nekünk az értelmet ahhoz, hogy megismerjük az igaz Istent, alleluja! (1 Jn 5, 20)

2017.06.01.

(Nilnocere, 2017.06.01 03:32)

Az Úr jósága ragyogjon fölöttünk!

2017.06.01.

(Nilnocere, 2017.06.01 02:26)

Ihlet

Pio atya breviáriuma
2017-06-01

Jézus szíve legyen minden ihletetek középpontja!

2017.06.01.

(Nilnocere, 2017.06.01 01:11)

Csendes, átszellemült éjszaka ez a mai. Az elmúlt két nap fáradtságos hajtásai után ma végre újra dicsőíthetem munkám közben az én drága Istenemet, dicsőíthetem Jézust és az én Égi Édesanyámat a Szűzanyát. Mennyivel nagyobb az öröm mikor őket magasztalva végezhetem munkámat vagy napi teendőimet! Olyankor mindig, minden bearanyozódik! Boldogságos érzés, hogy az Ő szeretetükben fürödhet a lelkem még éjjel is! Ma nem egy épületben vagyok, hanem egy égi, tündöklő szentélyben!

2017.05.31.

(Nilnocere, 2017.05.31 23:50)

Ignáci Szikrák 05. 31.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2017-05-31

Leginkább azt szeretném, hogy mindnyájan lángoljatok az Isten dicsőségéért és a felebarát üdvösségéért való buzgóságtól, valamint Krisztus, a mi Megváltónk iránti tiszta és őszinte szeretettől.

2017.05.31.

(Nilnocere, 2017.05.31 03:39)

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában.

2017.05.30.

(Nilnocere, 2017.05.30 06:55)

Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,
magasztaljanak az összes népek!

2017.05.30.

(Nilnocere, 2017.05.30 04:55)

Mutasd meg, Isten, hatalmadat,
erősítsd meg, Isten, amit bennünk műveltél!

2017.05.30.

(Nilnocere, 2017.05.30 03:40)

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Isten fölséges anyja, a boldogságos Szűz Mária!

2017.05.30.

(Nilnocere, 2017.05.30 01:34)

Áldott legyen az Úr naponként és mindenkor,
üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot.
Istenünk ő, szabadító Istenünk;
az Úr, a mi Urunk, a halálból is kivezet minket!

2017.05.29.

(Nilnocere, 2017.05.29 22:51)

Csend a kerítésen túl

Szeretetben és békében köszöntöm ezt az éjszakát.
Rokonokkal és ismerősökkel egymást támogatva, szeretgetve eltemettük szerettünket. A szóróparcella olyan volt mint egy kis virágoskert. Telis - tele volt rendezett, szép színes virággal. Meghatódva néztük ahogy a víz a hamvakat elmossa csendesen. A pap a beszédében a szeretetről és a megbocsájtásról beszélt és arról hogy bocsássunk meg szerettünknek. És beszélt a Szűzanyáról, mindannyiunk édesanyjáról is, ki csendes útitársunk életünk folyamán. Lelkem mélyéig hatoltak ezek a szavak. Hisz én jól tudom már, milyen édes is a Szűzanya vigasztaló karjaiban lenni! Nem is éreztem már lelkemben fájdalmat csak tehetetlenséget és mélységes szeretetet.
A temetés előtt is és után szerettünk háza mellett gyűltünk össze, ott volt a vendégfogadás. A kerítésen túl szerettünk háza állt csendesen, lezárva. Senki sem beszélt arról ami a kerítésen túl van és hogy mi történt abban a házban azon az áprilisi napon. Csak néha lopva vetettünk egy - egy pillantást a házra. De már nem is kell beszélnünk ilyesmikről. Ő már Istennél van. Az emlékét tovább viszem a szívemben ahogy a többi történést is, melyek eddigi életemnek részei voltak. Az ő halála megintcsak rámutatott arra, hogy mennyire nagy szüksége van minden embernek Jézusra, az Ő megváltására, Istenre és az Ő irgalmára! Isten nélkül nem lehet élni! Azt sose fogom tudni megérteni és elfogadni, hogy miért nem tudják az emberek megnyitni a szívüket Isten felé? Hogyan képesek eldobni az életüket melyet ajándékba kaptak és miért nem találnak szépséget ebben a szépségekkel teli életben?
Sok kűzdelem és nehézség is van az ember életében, de aki Istent hívja segítségül az soha, semmilyen megpróbáltatásban nem marad egyedül! Szentül hiszem ezt! Fájó szívvel veszem tudomásul hogy mindezt csak kevesen tudják a környezetemben.

A mai éjszakai munkámat szerettem lelki üdvéért és családtagjaim, rokonaim, ismerőseim megtéréséért ajánlom fel. Találják meg ebben a földi életben az igazi boldogságot mindnyájan Istenben, Istennel!

2017.05.29.

(Nilnocere, 2017.05.29 05:45)

✝ 2017.05.29. ✝

Tegnap nagyon sok szépet láthattam. Bármerre is jártam, mindenütt Isten keze munkáját csodálhattam meg újra, amiért leírhatatlanul hálás vagyok Istennek! Belevéstem a szívembe, a lelkembe minden szép tájat, virágot és mezőt, hogy a mai nap minden feketesége belevesszen a tájak, a hegyvonulatok, a virágtengerek emlékének szépségébe. Nagy lelki kapaszkodó volt ez a kis utazás, a Segítő Szűzanya kis oltára az erdőben pedig úgy hatott, mintha valami égi jel lett volna, mintha a Szűzanya így üzent volna: "Látod itt vagyok, én veled vagyok mindenütt, ne félj!" Mikor megláttam azt a kis oltárt, melegség öntötte el a szívemet. Váratlan és szeretetteljes talalkozás volt az a néhány pillanat!
Ma is nagy szükségem lesz a Szűzanyára, az Ő melegséges szeretetére, az ölelő karjaira, a szelíd tekintetére, a gyengéd anyai vigasztalására. Nem vágyom ma másra csakhogy elbújhassak a karjaiban
e fájó napnak minden történése elől.

✝ Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad!
Hol ember már nem segíthet, a Te erőd ott nem törik meg! Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy! Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! ✝


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183

Következő »