Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.07.08.

2017.07.08 09:06

Dicsérjétek az Urat, minden népek, †
magasztaljátok őt, minden nemzetek.

Mert erős fölöttünk az ő irgalma,
és az Úr hűsége örökké megmarad!

Áhitatos ez a szombat reggel. Indulásra várva, ezernyi hálával és örömmel a szívemben köszöntöm ezt a napot, az eget, az életet, a Mindenséget! Gyönyörű nap vár rám!
Nincs nálam boldogabb ember ezen a reggelen!

Nilnocere - 2017.07.08.

2017.07.08 00:15

Hegyek az élet iskolája

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-07-08

A hegyekben nemcsak az elénk táruló nagyszerű látványokban gyönyörködhetünk. A hegyek az élet iskoláját jelentik számunkra, ahol megtanuljuk elviselni a nehézségeket a cél felé vezető úton.
Kölcsönösen segítjük egymást a nehéz percekben, együtt élvezzük a csendet, és a hegyek nagyságával s fenségével szemben felismerjük saját kicsinységünket.

Ma munkám közben végig azon gondolkodtam hogy a sok jóságot és örömöt amit mostanában özönjével kaptam ismét miként is hálálhatnám meg az én drága Istenemnek.
Ma este egy rövid dicsőítő - hála utazás fogalmazódott meg bennem a ferences Mátraházi Alverna hegyére. Csodálatos lehet a hegyek ölelésében az ott lévő kis kápolna és a ferences park is. Méltó hely ahhoz, hogy megköszönjem a sok lelki ajándékot amit kaptam, megköszönjem az életemet, istengyermekségemet, a bűneimért a rengeteg megbocsájtást Jézusnak és méltó hely arra hogy még jobban elmélyüljek ferences lelkiségemben ott a Naphimnusz parkban, ott fenn a hegyen az én Mindenható Istenem és Jézus teljes közelségében.

✝ Gyöngyös - Mátraháza ✝
2017.07.08.

Nilnocere - 2017.07.07.

2017.07.07 07:57

Add, hogy már korán reggel tapasztaljam jóságodat!

Nilnocere - 2017.07.07.

2017.07.07 05:06

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Adjatok hálát az Úrnak, mert jósága örökre megmarad!

Nilnocere - 2017.07.06.

2017.07.06 22:49

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

Nilnocere - 2017.07.06.

2017.07.06 07:42

Emelkedj, Istenem, az egek fölé,
dicsőítsenek az egész földön!

Nilnocere - 2017.07.06.

2017.07.06 05:00

Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk!

Nilnocere - 2017.07.05.

2017.07.05 22:22

A veled való egyesülésem

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-07-05

Ó, én Istenem! Nem kérem tőled, hogy szent fogadalmamat letehessem, addig fogok várni, amíg csak akarod, csak azt nem akarom, hogy az én hibám késleltesse a veled való egyesülésemet; éppen ezért minden gondom az lesz, hogy drágakövekkel ékesített, szépséges ruhát készítsek magamnak; bizonyos vagyok benne, hogy ha díszeit elég gazdagnak találod, az összes teremtmény együttvéve sem akadályozhat meg abban, hogy leszállj hozzám és én örökre egyesüljek veled ó, én Istenem!

Minden szívbéli felemelkedéssel közelebb és közelebb Hozzád!

Nilnocere - 2017.07.05.

2017.07.05 08:21

Istenünk, a te fényedben látjuk az igazi fényt!

Nilnocere - 2017.07.04.

2017.07.04 21:44

Teremtés tisztelete

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-07-04

A vizet, a levegőt, a földet, az erdőket, az állatokat és a növényeket Isten teremtette, és az ember részéről tisztelet illeti őket.

Nilnocere - 2017.07.04.

2017.07.04 18:54

Méltó vagy, Urunk, Istenünk,
hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen,
mert a mindenséget te alkottad,
akaratod hívott létre és teremtett mindent.

Nilnocere - 2017.07.04.

2017.07.04 10:49

Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak.

Nilnocere - 2017.07.04.

2017.07.04 08:28

Áldjátok az Urat, összes választottai,
örömnapot ülve dicsérjétek őt!

Nilnocere - 2017.07.04.

2017.07.04 05:28

A mai munkámat a létezés és az élet dicséretére ajánlom fel.

Nilnocere - 2017.07.04.

2017.07.04 05:11

Szentháromság, nagy Istenünk,
te mindent alkotsz, rendre szabsz:
munkára szántad a napot,
s éjjel nyugalmas álmot adsz.

Reggel, délben és éjszaka
zengjük dicsérő éneked:
őrizz mindenkor, támogass,
hogy áldjuk együtt szent neved!

Nilnocere - 2017.07.03.

2017.07.03 22:21

A létezés tiszta öröme

Böjte Csaba gondolatai
2017-07-03

A nyáron többször is kiültem Déván a nagy diófa alá, és csak ügy gyönyörködtem a játszó, kacagó gyermekeinkben. Eltöltött a létezés tiszta öröme! Jó dolog lenni, szemlélni szeretteinket, kik szimpla létükkel, örömmel, fénnyel töltik el szívünket. Nem tesznek, mondanak vagy adnak semmit, csak egyszerűen vannak, léteznek, s mégis boldog vagy, mert te magad is ott létezhetsz mellettük! Ez egy olyan tiszta öröm, melyet a jó Isten mindannyiunknak szeretettel felkínált!

✝ istengyermekség ✝

Nilnocere - 2017.07.03.

2017.07.03 21:28

Egy zajos és nehéz nap után szívem Hozzád fordul Istenem! Megannyi megpróbáltatás után végre Veled tölthetem ezt a szép estét! Ma is csak hálálkodni tudok Neked újra és újra végtelen jóságodért és mindazért a sok jóért mellyel megajándékozol
nap mint nap! Nem győzök hálálkodni Neked de azt akarom hogy hallja és tudja meg a világ, tudja meg mindenki akár ezerszer is, hogy milyen csodálatos vagy Te Mindenható és Fölséges Istenem!
Ma is köszönöm Neked az új munkámat mely tengernyi örömmel és sikerrel van tele! Az új munkatársaimat, kik szeretetteljes embertársaim, és akikben meg - meg látom Jézus arcát! Minden nap átélhetem azt, hogy együtt, egy szívvel, egy lélekkel küzdünk a sikerért, a felmerülő problémák megoldásaiért! Valami elképesztően gyönyörű dolog ez! Mindnyájan együtt, egymásra támaszkodva, egymást segítve tesszük a dolgunkat. Sosem hittem volna, hogy alig pár nap alatt én is egy ilyen csapat tagja lehetek! Ez az egyik legszebb dolog, ami most ezen a nyáron történhetett velem!
Hálás szívvel köszönöm Neked Uram újra és újra ferences lelkiségemet, ferences testvéreimet, a hittan közösségeimet, a gyönyörű keresztelésemet melynek emlékéből minden nehézségben erőt tudok meríteni, és melyet mint egy csillogó drágakő, úgy őrzök ma is magamban! És hálás szívvel köszönöm a sok jószívű embert akik támogatnak és szeretnek!
Nem is tudom felsorolni mi mindenért kellene még köszönetet mondanom ezen az estén! Kevés is az emberi szó rá, mégis, Uram megemlékezem minden nap jóságodról! Hozzád tartozom, Belőled vagyok, Belőled élek, csak Te teszed boldoggá a szívemet, mi mást is tehetnék drága Istenem?

Túlcsorduló szívvel szeretlek ma is, holnap is és mindenkor, örökkön - örökké!

Nilnocere - 2017.07.03.

2017.07.03 08:24

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái!
(Jel 19, 5)

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

Nilnocere - 2017.07.02.

2017.07.02 19:35

Melyek Isten örömei?

Böjte Csaba gondolatai
2017-07-02

Melyek Isten örömei? A teremtés, az alkotás, a bölcsesség, a jóság, az életadás öröme és a többi tiszta boldogság, melyeket Teremtőnk nagylelkűen meg akar velünk osztani - például a létezés öröme.

Nilnocere - 2017.07.02.

2017.07.02 01:40

Ki vagyok én, és ki vagy te

Vianney Szent János breviáriuma
2017-07-02

Minden reggel ezt kellene mondanunk: "Istenem, küldd el nekem Lelkedet, hogy megismertesse velem: ki vagyok én, és ki vagy te!"