Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.06.28.

(Nilnocere, 2017.06.28 11:22)

Uram, számonkérés Istene,
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2017.06.28.

(Nilnocere, 2017.06.28 08:05)

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem,
hogy énekeljek, és zsoltárt zengjek!
Kelj föl, lantom, citerám,
hadd ébresszem így a hajnalt!

Égi örömökkel a szívemben köszöntelek Istenem! Köszöntöm a reggelt, ezt a teremtett világot melyet adtál, köszöntöm az embereket, a fákat, a madarakat, az eget! Köszöntöm ma reggel az életet, kezed művének minden gyönyörű alkotását!

2017.06.28.

(Nilnocere, 2017.06.28 01:18)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

Az éjszaka csendjében az égbolt alatt Nevedet dicsőítem szüntelen!

2017.06.27.

(Nilnocere, 2017.06.27 23:57)

Dicsőség legyen az én Istenemnek,
Dicsőség legyen az én Jézusomnak,
Dicsőség legyen a Szentléleknek,
mindörökké! Ámen! Alleluja!

2017.06.27.

(Nilnocere, 2017.06.27 16:09)

Imádságos lelkület

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-06-27

Minden tevékenységnek az imádságban kell gyökereznie.

✝ az új munkámért ✝

2017.06.27.

(Nilnocere, 2017.06.27 12:41)

Nem kérte, hogy megértsük ezt a világot

Böjte Csaba gondolatai
2017-06-27

Jézus nem azt kérte, hogy megértsük ezt a csodálatos szép világot, hanem azt, hogy szeressük, hogy szeretetté váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van ránk.

2017.06.27.

(Nilnocere, 2017.06.27 10:25)

Az istenfélő élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá. Aki jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben.
Azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek Üdvözítője. (1 Tim 4, 9-10; 3,14)

Segíts Jézusom, hogy minden nap szívemben és lelkemben méltó legyek országodra! Méltó legyek tetteimmel, cselekedeteimmel, gondolkodásommal és szeretetetemmel embertársaim felé mindarra amit elhoztál magaddal nekem bűnösnek!
Fáradozom és küzdök mert tudom Te velem vagy és nem hagysz cserben sosem!
♥=✝

2017.06.26.

(Nilnocere, 2017.06.26 23:55)

Igazság szabaddá tesz

Teréz anya breviáriuma
2017-06-26

Kedves Testvéreim!
- ismerjétek meg az Igét,
- szeressétek az Igét,
- éljétek az Igét,
- adjátok tovább az Igét,
- és igazságban éltek majd.
"És az igazság szabaddá tesz majd titeket."
(Jn 8,32)

Szabad akarok lenni, szabad az én Istenemmel életemnek minden napján! Eggyé lenni az Igével és elveszni az égben. Ez minden vágyam!

2017.06.25.

(Nilnocere, 2017.06.25 18:34)

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái,
kicsinyek és nagyok, alleluja!

2017.06.25.

(Nilnocere, 2017.06.25 14:49)

Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben, alleluja!

2017.06.25.

(Nilnocere, 2017.06.25 11:25)

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom:
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.

2017.06.24.

(Nilnocere, 2017.06.24 21:06)

Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.

2017.06.24.

(Nilnocere, 2017.06.24 17:24)

Keresztelő Szent János születésének ünnepére

Ez a gyermek nagy az Úr előtt, hiszen az Úr keze van vele.

Áldott legyen Jézus mindörökké aki a Jordán vizében megkeresztelkedett!

2017.06.24.

(Nilnocere, 2017.06.24 11:09)

Emberszeretet és Jézus
06.20-06.23.

Leírhatatlan élményekkel és örömökkel gazdagodtam az elmúlt pár napban. Jézus békességével a szívemben, hátrahagyva régi munkámat és munkatársaimat, új reményekkel a szívemben léptem be az új munkahelyemre. Megismertem sok új helyzetet és sok ismeretlen embert is. A sok új arc azonban mégsem tűnt teljesen idegennek. Az első pillanattól kezdve kedvesen fogadtak és úgy vettek körbe azonnal, mintha mindig is közéjük tartoztam volna! Egyszerűen csodálatos dolog embernek lenni és megtapasztalni az emberbaráti szeretetet, az emberi létérzést! Az elmúlt három napban bárkivel és bárhol találkoztam az új helyemen, mindenki kedvesen és szeretetettel köszöntött! Édes sokkhatásban lebegtem ezalatt a pár nap alatt! Nagyon boldog vagyok hogy így élhettem meg ezt a munkahelyváltást! Elhalmozott megint a Jóisten a jóságával, az irgalmával és végtelen szeretetével!
Hálás vagyok Neki, kimondhatatlanul hálás, hogy megajándékozott egy ilyen felemelő élménnyel és azért hogy ennyi jó embert rendelt mellém! Szívembe zártam minden új munkatársamat, minden új arcot, mert tudom és hiszem, ott lakozik szívükben és a tekintetükben Krisztus, az én Krisztusom! Jézus Szent Szívének ünnepe nem is telhetett volna szebben! Velem volt Jézus, Ővele találkoztam a folyosókon, minden baráti tekintetben és minden baráti szóban! Nekem volt a legszebb ünnepem!

Egy ilyen örömteli hét után a mai napomat csakis hálálkodással tölthetem! Hálával tartozom Istennek, hogy felkarol és szeretget, hogy nem hagy magamra soha semmilyen helyzetben! Hálával tartozom Jézusnak hogy megtanít újra és újra a nyitott szívre! Megtanít arra, hogy minden nehézség mennyivel könnyebb ha szívvel, lélekkel mindig keresztje előtt állok és minden nehézséget szeretettel viselek, legyen az bármennyire is nehéz! Megtanít arra hogy hogyan lássam meg az Ő jóságos arcát egy másik ember arcában!

Hálálkodásomban nem feledkezhetem meg ferences előljárómról sem, kinek döntésére oly sokan vártunk! Esdeklésünk megértésre talált és ha nem is teljes egészében de eleget tett kérésünknek. Ferences tanító testvérünk ideje nagy részében velünk, köztünk maradhat a jövőben is! Hálás vagyok előljárómnak ezért, nagyon hálás, teljes szívemből! Az Úristen gazdag áldását kérem Őrá és minden döntésére!

Boldogságos szombat ✝♥

2017.06.19.

(Nilnocere, 2017.06.19 13:30)

Csendesség az égbolt alatt

Ma ismét kis erdőmben töltöm csendességemet. Úgy érzem ez a legméltóbb hely most ahhoz, hogy Istenemhez szóljak. Ma nagyon nagy szükségem van Isten mindent elsöprő közelségére és jelenlétére. Erőt merítve a tegnapi gyönyörű körmenetből ma nagyon sok mindenkiért és sok mindenért kell imádkoznom.
Az elkövetkező két napban rengeteg tennivalóm lesz, így többet, sokkal többet kell imádkoznom. Minden ügyem Isten kezében van!
Imádkozom munkatársaimért, hogy ne legyenek szomorúak távozásom miatt. Az utolsó együtt töltött éjszakára készülünk ezen a napon. Imádkozom továbbra is egy előljárói döntésért melyre sokan és régóta várunk! Imádkozom minden hittan társamért hogy bánatukat melyet néhány döntés és változás okozott, az ég messze űzze el! Imádkozom keresztelő atyámért, keresztszüleimért akik távol vannak és nagyon hiányoznak.
Isten szeretetéből erőt merítve lépek ebbe a változásokkal teli új hétbe szívemben mindazokkal akik kedvesek nekem.

A Magasságos Úristen legyen velük és velem mindenkor!

2017.06.19.

(Nilnocere, 2017.06.19 00:18)

✝ Úrnapi körmenet és lelki szépségek ✝

Nagyon boldogágos volt ez a nap! Idén ismét körmenetet jártunk, így téve tanúbizonyságot Jézus Urunk szent testéről és véréről. Gyönyörű és meghitt volt! Nagy öröm volt látni a tömeget, a magasztaló arcokat, a térdre borult hívőket! Mintha mindnyájan egy nagy szentélyben sétáltunk volna! Egész lényemet és szívemet betöltötte minden magasztos pillanat!
Mintha valami édes sokkban lennék úgy éreztem magam egész nap! Később a nap hátralevő részében is csak csendben ebben az édes sokkhatásban lebegtem.
Nem is kellettek ma szavak, sem imák. Velem volt Jézus és én Ővele. A szívem az Ő jóságos és irgalmas szívén nyugodott. Nem is kívánhattam volna ma ennél szebb vasárnapot, ennél szebb ünnepet!
♥=♥

2017.06.17.

(Nilnocere, 2017.06.17 23:46)

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok! (Jel 19, 5)

Hálás szívvel köszönöm Uram ezt a napot Neked! Köszönöm hogy nehéz munkámhoz erőt meríthettem a Te szeretetedből, a Te jóságodból, erőt meríthettem igéidből! Veled a legnehezebb napok és órák is könnyűek és ha Te velem vagy nincsenek lehetetlenek sem! Köszönöm hogy vagy nekem, hogy minden napomon elárasztod a lelkemet áldásoddal! Szeretlek Istenem, jobban mint az életemet, jobban mint bármit ezen a földön! Nem kell - e világ, nem kell ez az élet Nálad nélkül!

2017.06.17.

(Nilnocere, 2017.06.17 16:26)

Nagy, jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,
bércen innen s túl, igazak ajka hirdessen!

2017.06.17.

(Nilnocere, 2017.06.17 14:56)

Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.

2017.06.17.

(Nilnocere, 2017.06.17 11:32)

Az igaz örvend az Úrban, és őbenne bízik,
őbenne dicsekszik minden igaz szívű.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »