Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.06.17.

(Nilnocere, 2017.06.17 09:37)

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

2017.06.17.

(Nilnocere, 2017.06.17 08:51)

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem!

2017.06.17.

(Nilnocere, 2017.06.17 07:54)

✝ Reményteljes napok ✝

A mai hosszú munkámat, minden imádságomat és szívem minden rezdülését ferences előljáró testvéremért ajánlom fel, aki kicsiny szeretet közösségünk részére továbbra is egy nagyon fontos döntés előtt áll. Három hete remél és eseng a szívünk.

Istenem, önts lelkébe égi világosságot, meglátást, nyisd meg szívét a testvéri szeretetben, a testvéri kegyelemben, a testvéri irgalomban! Találkozzon e két napban az Ő döntése a mi szívünkkel!

Kérem az én Égi Édesanyámat a drága Szűzanyát, Urunkat Jézust, az összes angyalokat és ferences szentjeinket hogy járjatok közben értünk! Ti kopogtassatok szívének és lelkének ajtaján! Könyörögjetek értünk! Imádkozzatok értünk!

2017.06.16.

(Nilnocere, 2017.06.16 23:57)

Csendes és békés ez a péntek éjjel. A mindennapi forgatag, kűzdelmek és teendők után vágyva vágytam arra, hogy kicsit elcsendesedhessem az én Teremtő Istenem előtt! Az égbolt már sötét, mégis oly jó csendben az eget kémlelni! Csak nézni, nézni a messzeséget és hálát adni mindenért! Hálát adni az életért, a rengeteg szépségért! Hálát adni a létezés csodájáért! Hálát adni ezért az egész teremtett világért! És én boldog vagyok ebben a teremtett, szép világban!

Szeretlek Istenem, teljes szívemből, lelkemből!

2017.06.16.

(Nilnocere, 2017.06.16 09:56)

Az Úr, a te Istened az egész úton, amelyet megtettetek, úgy hordott, mint gyermekét. (MTörv 1, 31b)

2017.06.16.

(Nilnocere, 2017.06.16 08:09)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-06-16

Mindannyiunk létezése összefonódik másokéval: az élet nem múló idő, hanem a találkozás ideje.

létezés csodája és emberszeretet ✝♥

2017.06.16.

(Nilnocere, 2017.06.16 06:18)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Édes az Úr, áldjátok nevét!

2017.06.15.

(Nilnocere, 2017.06.15 23:45)

Ó, szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük, kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát, alleluja!

2017.06.15.

(Nilnocere, 2017.06.15 16:21)

Szeretetre méltóbb törvény

Pio atya breviáriuma
2017-06-15

Isteni Mesterünk Szívének nincs szeretetre méltóbb törvénye, mint a szelídség, az alázat és a szeretet szolgálata.

2017.06.15.

(Nilnocere, 2017.06.15 11:52)

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass minket!

Mennyei Atyaisten,
irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,
irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
irgalmazz nekünk!

✝ Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,
üdvözíts minket!

2017.06.15.

(Nilnocere, 2017.06.15 09:30)

Angyalok kenyerével tápláltad népedet, Urunk, fáradság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, melyben minden gyönyörűség megvolt, és minden íz édessége.
(Bölcs 16, 20)

2017.06.15.

(Nilnocere, 2017.06.15 05:15)

Krisztus szent testének és vérének főünnepére

Az élet Kenyerét, Krisztus Urunkat, jöjjetek, imádjuk!
♥=✝

2017.06.14.

(Nilnocere, 2017.06.14 23:39)

Éjjelente is áldjátok az Urat!

2017.06.14.

(Nilnocere, 2017.06.14 16:50)

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívem
és vezérelj engem az ősi jó úton!

2017.06.14.

(Nilnocere, 2017.06.14 14:05)

Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád?
Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség.

2017.06.14.

(Nilnocere, 2017.06.14 12:05)

Ignáci Szikrák 06. 14.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2017-06-14

Uram, mit akarok, mit akarhatok rajtad kívül?
✝♥

2017.06.14.

(Nilnocere, 2017.06.14 07:46)

Istenem, szent a te utad; ki olyan nagy isten,
mint a mi Istenünk?

2017.06.14.

(Nilnocere, 2017.06.14 04:48)

Ujjongjatok Istennek, minden földek;
szolgáljatok az Úrnak örvendezve!

2017.06.13.

(Nilnocere, 2017.06.13 17:35)

Tégy velünk nagy dolgokat, Uram,
mert hatalmas vagy és szentséges a neved!

2017.06.13.

(Nilnocere, 2017.06.13 11:52)

Önző, kishitű, tunya, részvét nélküli voltam

Böjte Csaba gondolatai
2017-06-13

Jónak lenni jó; életem minden perce, mit a szeretet, a jóság, az irgalom szolgálatára szenteltem, örömmel tölt el, boldoggá tesz már itt ezen a földön, de minden olyan percet, melyben önző, kishitű, tunya, részvét nélküli voltam, szégyellek, és bűnbánattal szeretném letörölni, meg nem történtté tenni.

Bocsásd meg minden hibámat Istenem!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »