Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.07.01.

2017.07.01 23:59

Csendes, áhitatos szombatot töltöttem ma. Nem is nagyon vágyott a lelkem arra, hogy hangos szavakkal a világba beszéljen. Ma elég volt a lelkemnek csupán annyi, hogy Isten előtt lehetett csendesen. Olykor nem is igazán kellenek hangos szavak. Elég csak mély csend magamban akkor is, mikor körülöttem hangos forgatag van. Mert lelkemben én akkor is Istenem előtt térdepelek csendesen.

Ma is talalkoztunk Uram a csendben, megannyi pillanatban! Dicsőítlek, magasztallak utolsó lélegzetemig mert mindennél és mindenkinél jobban szeretlek Istenem!

Nilnocere - 2017.06.30.

2017.06.30 23:57

Köszönöm Istenem hogy ma is velem voltál, hogy megóvtál minden bajtól! Hogy új munkámhoz erőt és kitartást adtál, hogy minden nehézségen átsegítettél és hogy szívembe mély szeretetet és alázatot öntöttél munkatársaim felé! Hálás szívvel köszönöm hogy vagy nekem Uram, hogy gyermekedként élhetek minden nap! Egyetlen napra sem feledem el azt a napot mikor gyermekeddé fogadtál és nem múlhat el úgy egyetlen nap sem, hogy ne mondanék köszönetet Neked mindenért jóságos Istenem!

Teljes szívemből szeretlek!

Nilnocere - 2017.06.29.

2017.06.29 23:47

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

Te vagy reménységem és erőm életemnek minden napján Istenem! Ne hagyj el engem sohasem!

Nilnocere - 2017.06.29.

2017.06.29 18:51

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepére

Ó, boldog Róma, két apostol városa:
drága vérüktől bíbor színben pompázol!

Nilnocere - 2017.06.29.

2017.06.29 00:35

Uram, kezedbe ajánlom lelkemet!

Nilnocere - 2017.06.28.

2017.06.28 18:36

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.

Nilnocere - 2017.06.28.

2017.06.28 16:49

Munka és lélek

Teréz anya breviáriuma
2017-06-28

Munkánkat meg kell próbálnunk nagyobb figyelemmel, odaadással és engedelmességgel végezni.
Jó hatással lesz lelkünkre.

Nilnocere - 2017.06.28.

2017.06.28 13:15

Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk, Jézus Krisztus nevében; így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol 3,17)

† A mai nehézségekkel teli munkámért. †

Nilnocere - 2017.06.28.

2017.06.28 11:22

Uram, számonkérés Istene,
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

Nilnocere - 2017.06.28.

2017.06.28 08:05

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem,
hogy énekeljek, és zsoltárt zengjek!
Kelj föl, lantom, citerám,
hadd ébresszem így a hajnalt!

Égi örömökkel a szívemben köszöntelek Istenem! Köszöntöm a reggelt, ezt a teremtett világot melyet adtál, köszöntöm az embereket, a fákat, a madarakat, az eget! Köszöntöm ma reggel az életet, kezed művének minden gyönyörű alkotását!

Nilnocere - 2017.06.28.

2017.06.28 01:18

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

Az éjszaka csendjében az égbolt alatt Nevedet dicsőítem szüntelen!

Nilnocere - 2017.06.27.

2017.06.27 23:57

Dicsőség legyen az én Istenemnek,
Dicsőség legyen az én Jézusomnak,
Dicsőség legyen a Szentléleknek,
mindörökké! Ámen! Alleluja!

Nilnocere - 2017.06.27.

2017.06.27 16:09

Imádságos lelkület

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-06-27

Minden tevékenységnek az imádságban kell gyökereznie.

✝ az új munkámért ✝

Nilnocere - 2017.06.27.

2017.06.27 12:41

Nem kérte, hogy megértsük ezt a világot

Böjte Csaba gondolatai
2017-06-27

Jézus nem azt kérte, hogy megértsük ezt a csodálatos szép világot, hanem azt, hogy szeressük, hogy szeretetté váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van ránk.

Nilnocere - 2017.06.27.

2017.06.27 10:25

Az istenfélő élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá. Aki jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben.
Azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek Üdvözítője. (1 Tim 4, 9-10; 3,14)

Segíts Jézusom, hogy minden nap szívemben és lelkemben méltó legyek országodra! Méltó legyek tetteimmel, cselekedeteimmel, gondolkodásommal és szeretetetemmel embertársaim felé mindarra amit elhoztál magaddal nekem bűnösnek!
Fáradozom és küzdök mert tudom Te velem vagy és nem hagysz cserben sosem!
♥=✝

Nilnocere - 2017.06.26.

2017.06.26 23:55

Igazság szabaddá tesz

Teréz anya breviáriuma
2017-06-26

Kedves Testvéreim!
- ismerjétek meg az Igét,
- szeressétek az Igét,
- éljétek az Igét,
- adjátok tovább az Igét,
- és igazságban éltek majd.
"És az igazság szabaddá tesz majd titeket."
(Jn 8,32)

Szabad akarok lenni, szabad az én Istenemmel életemnek minden napján! Eggyé lenni az Igével és elveszni az égben. Ez minden vágyam!

Nilnocere - 2017.06.25.

2017.06.25 18:34

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái,
kicsinyek és nagyok, alleluja!

Nilnocere - 2017.06.25.

2017.06.25 14:49

Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben, alleluja!

Nilnocere - 2017.06.25.

2017.06.25 11:25

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom:
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.

Nilnocere - 2017.06.24.

2017.06.24 21:06

Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.