Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.06.24.

2017.06.24 11:09

Emberszeretet és Jézus
06.20-06.23.

Leírhatatlan élményekkel és örömökkel gazdagodtam az elmúlt pár napban. Jézus békességével a szívemben, hátrahagyva régi munkámat és munkatársaimat, új reményekkel a szívemben léptem be az új munkahelyemre. Megismertem sok új helyzetet és sok ismeretlen embert is. A sok új arc azonban mégsem tűnt teljesen idegennek. Az első pillanattól kezdve kedvesen fogadtak és úgy vettek körbe azonnal, mintha mindig is közéjük tartoztam volna! Egyszerűen csodálatos dolog embernek lenni és megtapasztalni az emberbaráti szeretetet, az emberi létérzést! Az elmúlt három napban bárkivel és bárhol találkoztam az új helyemen, mindenki kedvesen és szeretetettel köszöntött! Édes sokkhatásban lebegtem ezalatt a pár nap alatt! Nagyon boldog vagyok hogy így élhettem meg ezt a munkahelyváltást! Elhalmozott megint a Jóisten a jóságával, az irgalmával és végtelen szeretetével!
Hálás vagyok Neki, kimondhatatlanul hálás, hogy megajándékozott egy ilyen felemelő élménnyel és azért hogy ennyi jó embert rendelt mellém! Szívembe zártam minden új munkatársamat, minden új arcot, mert tudom és hiszem, ott lakozik szívükben és a tekintetükben Krisztus, az én Krisztusom! Jézus Szent Szívének ünnepe nem is telhetett volna szebben! Velem volt Jézus, Ővele találkoztam a folyosókon, minden baráti tekintetben és minden baráti szóban! Nekem volt a legszebb ünnepem!

Egy ilyen örömteli hét után a mai napomat csakis hálálkodással tölthetem! Hálával tartozom Istennek, hogy felkarol és szeretget, hogy nem hagy magamra soha semmilyen helyzetben! Hálával tartozom Jézusnak hogy megtanít újra és újra a nyitott szívre! Megtanít arra, hogy minden nehézség mennyivel könnyebb ha szívvel, lélekkel mindig keresztje előtt állok és minden nehézséget szeretettel viselek, legyen az bármennyire is nehéz! Megtanít arra hogy hogyan lássam meg az Ő jóságos arcát egy másik ember arcában!

Hálálkodásomban nem feledkezhetem meg ferences előljárómról sem, kinek döntésére oly sokan vártunk! Esdeklésünk megértésre talált és ha nem is teljes egészében de eleget tett kérésünknek. Ferences tanító testvérünk ideje nagy részében velünk, köztünk maradhat a jövőben is! Hálás vagyok előljárómnak ezért, nagyon hálás, teljes szívemből! Az Úristen gazdag áldását kérem Őrá és minden döntésére!

Boldogságos szombat ✝♥

Nilnocere - 2017.06.19.

2017.06.19 13:30

Csendesség az égbolt alatt

Ma ismét kis erdőmben töltöm csendességemet. Úgy érzem ez a legméltóbb hely most ahhoz, hogy Istenemhez szóljak. Ma nagyon nagy szükségem van Isten mindent elsöprő közelségére és jelenlétére. Erőt merítve a tegnapi gyönyörű körmenetből ma nagyon sok mindenkiért és sok mindenért kell imádkoznom.
Az elkövetkező két napban rengeteg tennivalóm lesz, így többet, sokkal többet kell imádkoznom. Minden ügyem Isten kezében van!
Imádkozom munkatársaimért, hogy ne legyenek szomorúak távozásom miatt. Az utolsó együtt töltött éjszakára készülünk ezen a napon. Imádkozom továbbra is egy előljárói döntésért melyre sokan és régóta várunk! Imádkozom minden hittan társamért hogy bánatukat melyet néhány döntés és változás okozott, az ég messze űzze el! Imádkozom keresztelő atyámért, keresztszüleimért akik távol vannak és nagyon hiányoznak.
Isten szeretetéből erőt merítve lépek ebbe a változásokkal teli új hétbe szívemben mindazokkal akik kedvesek nekem.

A Magasságos Úristen legyen velük és velem mindenkor!

Nilnocere - 2017.06.19.

2017.06.19 00:18

✝ Úrnapi körmenet és lelki szépségek ✝

Nagyon boldogágos volt ez a nap! Idén ismét körmenetet jártunk, így téve tanúbizonyságot Jézus Urunk szent testéről és véréről. Gyönyörű és meghitt volt! Nagy öröm volt látni a tömeget, a magasztaló arcokat, a térdre borult hívőket! Mintha mindnyájan egy nagy szentélyben sétáltunk volna! Egész lényemet és szívemet betöltötte minden magasztos pillanat!
Mintha valami édes sokkban lennék úgy éreztem magam egész nap! Később a nap hátralevő részében is csak csendben ebben az édes sokkhatásban lebegtem.
Nem is kellettek ma szavak, sem imák. Velem volt Jézus és én Ővele. A szívem az Ő jóságos és irgalmas szívén nyugodott. Nem is kívánhattam volna ma ennél szebb vasárnapot, ennél szebb ünnepet!
♥=♥

Nilnocere - 2017.06.17.

2017.06.17 23:46

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok! (Jel 19, 5)

Hálás szívvel köszönöm Uram ezt a napot Neked! Köszönöm hogy nehéz munkámhoz erőt meríthettem a Te szeretetedből, a Te jóságodból, erőt meríthettem igéidből! Veled a legnehezebb napok és órák is könnyűek és ha Te velem vagy nincsenek lehetetlenek sem! Köszönöm hogy vagy nekem, hogy minden napomon elárasztod a lelkemet áldásoddal! Szeretlek Istenem, jobban mint az életemet, jobban mint bármit ezen a földön! Nem kell - e világ, nem kell ez az élet Nálad nélkül!

Nilnocere - 2017.06.17.

2017.06.17 16:26

Nagy, jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,
bércen innen s túl, igazak ajka hirdessen!

Nilnocere - 2017.06.17.

2017.06.17 14:56

Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.

Nilnocere - 2017.06.17.

2017.06.17 11:32

Az igaz örvend az Úrban, és őbenne bízik,
őbenne dicsekszik minden igaz szívű.

Nilnocere - 2017.06.17.

2017.06.17 09:37

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Nilnocere - 2017.06.17.

2017.06.17 08:51

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem!

Nilnocere - 2017.06.17.

2017.06.17 07:54

✝ Reményteljes napok ✝

A mai hosszú munkámat, minden imádságomat és szívem minden rezdülését ferences előljáró testvéremért ajánlom fel, aki kicsiny szeretet közösségünk részére továbbra is egy nagyon fontos döntés előtt áll. Három hete remél és eseng a szívünk.

Istenem, önts lelkébe égi világosságot, meglátást, nyisd meg szívét a testvéri szeretetben, a testvéri kegyelemben, a testvéri irgalomban! Találkozzon e két napban az Ő döntése a mi szívünkkel!

Kérem az én Égi Édesanyámat a drága Szűzanyát, Urunkat Jézust, az összes angyalokat és ferences szentjeinket hogy járjatok közben értünk! Ti kopogtassatok szívének és lelkének ajtaján! Könyörögjetek értünk! Imádkozzatok értünk!

Nilnocere - 2017.06.16.

2017.06.16 23:57

Csendes és békés ez a péntek éjjel. A mindennapi forgatag, kűzdelmek és teendők után vágyva vágytam arra, hogy kicsit elcsendesedhessem az én Teremtő Istenem előtt! Az égbolt már sötét, mégis oly jó csendben az eget kémlelni! Csak nézni, nézni a messzeséget és hálát adni mindenért! Hálát adni az életért, a rengeteg szépségért! Hálát adni a létezés csodájáért! Hálát adni ezért az egész teremtett világért! És én boldog vagyok ebben a teremtett, szép világban!

Szeretlek Istenem, teljes szívemből, lelkemből!

Nilnocere - 2017.06.16.

2017.06.16 09:56

Az Úr, a te Istened az egész úton, amelyet megtettetek, úgy hordott, mint gyermekét. (MTörv 1, 31b)

Nilnocere - 2017.06.16.

2017.06.16 08:09

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-06-16

Mindannyiunk létezése összefonódik másokéval: az élet nem múló idő, hanem a találkozás ideje.

létezés csodája és emberszeretet ✝♥

Nilnocere - 2017.06.16.

2017.06.16 06:18

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Édes az Úr, áldjátok nevét!

Nilnocere - 2017.06.15.

2017.06.15 23:45

Ó, szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük, kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát, alleluja!

Nilnocere - 2017.06.15.

2017.06.15 16:21

Szeretetre méltóbb törvény

Pio atya breviáriuma
2017-06-15

Isteni Mesterünk Szívének nincs szeretetre méltóbb törvénye, mint a szelídség, az alázat és a szeretet szolgálata.

Nilnocere - 2017.06.15.

2017.06.15 11:52

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass minket!

Mennyei Atyaisten,
irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,
irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
irgalmazz nekünk!

✝ Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,
üdvözíts minket!

Nilnocere - 2017.06.15.

2017.06.15 09:30

Angyalok kenyerével tápláltad népedet, Urunk, fáradság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, melyben minden gyönyörűség megvolt, és minden íz édessége.
(Bölcs 16, 20)

Nilnocere - 2017.06.15.

2017.06.15 05:15

Krisztus szent testének és vérének főünnepére

Az élet Kenyerét, Krisztus Urunkat, jöjjetek, imádjuk!
♥=✝

Nilnocere - 2017.06.14.

2017.06.14 23:39

Éjjelente is áldjátok az Urat!