Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2021.01.03.

(Nilnocere, 2021.01.03 23:59)

Ma a szívem szeretett helyemre,
Mátraverebély-Szentkútra, az én Égi Édesanyámhoz húzott.
A Szűzanya anyai ölelésében melegséges szeretetben és békességben lubickolt ma egész bensőm!
Ennél szebb vasárnapom nem is lehetett volna!

Lelkem, szárnyalj az égi örömök felé!

2021.01.03.

(Nilnocere, 2021.01.03 07:07)

Kelet s Nyugat határa közt:
a nagyvilágon mindenütt,
dicsérjük mind Krisztus királyt,
Szűz Máriának szent Fiát.

2021.01.03.

(Nilnocere, 2021.01.03 02:39)

Mondj áldást, lelkem, az Úrnak:
csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem!

2021.01.02.

(Nilnocere, 2021.01.02 23:51)

Aki kezdetben volt, megszületett nekünk,
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól.

2021.01.01.

(Nilnocere, 2021.01.01 23:27)

Szűz Mária, Isten anyjának ünnepére

Szent és szeplőtelen Szűz, nem is tudom, milyen szavakkal dicsérjelek: Mert akit befogadni kicsi az ég,
azt te méhedben hordoztad. (Lk 1, 42)

Krisztusnak szent anyja - Könyörögj érettem!
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettem!
Bűnösök menedéke - Könyörögj érettem!
Béke királynéja - Könyörögj érettem!
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettem!

2020.12.31.

(Nilnocere, 2020.12.31 23:44)

"ahhoz hogy fel tudjunk állni, el kell esnünk"

Ma, ennek a rendkívül nehéz és szívet próbáló évnek az utolsó napján nincsenek bennem nagy szavak.
Túljutva az adventi időszakon, túljutva Urunk születésének napján, túljutva valamennyi decemberi ünnepen, a megpróbáltatásoktól és lelki küzdelmeimtől kimerülve és legyengülve az év utolsó hónapjára, szívembe mart az érzés, hogy nagyon sok mindenért hálát kell adnom Uramnak nekem is! Egy csodálatos hálaadó szentmise után az én kiüresedett, depresszióba süllyedt szívem is ma meg tudott nyílni az ég felé, meg tud nyílni a világ felé!

Advent és karácsony időszakára minden testi és lelki erőm elfogyott. A végletekig kifáradtam lelkem gyógyítása közben, a traumák feldolgozása közben, gyermekkori bántalmazómmal folytatott beszélgetés közben, a megbocsátás érzésének megismerése és kimondása közben. Rengeteg erőt, mondhatni minden erőmet elvette az elmúlt küzdelmes fél év.
De ma nem maradhat üres a szívem! Ma beszélnem, beszélnem kell! Ma el kell mondanom, ki kell mondanom a világnak mi mindent köszönhetek az Úrnak ebben az évben is!

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- a családomért és vőlegényemért

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- a sok jószívű emberért akik egész évben velem és mellettem voltak

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- az egészségemért, hogy sok baj ellenére egészségesen búcsúztathatom ezt az évet

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- a munkámért ami nagyon szeretek

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- azért az égi erőért ami elindított lelkem gyógyításának útján

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- azért hogy idén is megismerhettem több ferences testvért

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- a kegyelméért, a szeretetéért melyeknek segítségével meg tudtam bocsátani annak az embernek aki gyerekkoromban lemeztelenített és összetörte gyermekségemet. Minden szavamat, amelyet kimondtam annak az embernek, nem az én emberi lelkemből jöttek. November 13-án az ég egy darabkája leszakadt a földre.

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- minden új napért, minden új lehetőségért, minden szépségért amelyeket idén kaptam.


Ennyi szavam van csupán Uram amit tudok adni Neked kifáradva, elesetten ennek az évnek az utolsó napján! Fogadd el esdeklő szavaimat, bocsásd meg bűneimet, mulasztásaimat, minden hibámat! Maradj mellettem továbbra is az új évben! Én keresni foglak Téged minden nap, én hívni foglak Téged minden nap, én Teveled akarok lenni minden nap! Csak a Te teljes közelségedre vágyom jobban és jobban! Azt akarom hogy az új évben minden más legyen! Újítsd meg szívemet, újítsd meg lelkemet, egész bensőmet! Minden ami még fekete bennem azt fényességed ragyogja be!
Az új évben, újult lélekkel, újult szívvel új ember akarok lenni - Veled!

Kérem minden testvéremet hogy imádkozzatok értem.

2020.11.30.

(Nilnocere, 2020.11.30 23:59)

† Gyógyító december †

Advent első lángjának fényes ünnepére

Rendkívül kimerítő hetet hagytam magam mögött. A múltam lezárásának történései, a megbocsátás és felszabadulás érzése szinte minden lelkierőmet felemésztették. Lelkileg megfáradva, kimerülve köszöntöttem tegnap advent első napját, melyre oly nagy szükségem volt mint egy falat kenyérre a lelkemet megrázó és teljesen átalakító történések után! Minden percében elvesztem a tegnapi napnak, s szinte faltam lelkemmel a gyertyafényben megbúvó reményt, erőt, hitet s szeretetet! Leírhatatlan hogy mit is jelent ez az adventi idő most nekem ilyen történések után, mit is jelent nekem a gyeryaláng, a fények, a díszek sokasága!
Mit is jelent most karácsony ünnepének közelsége és mit is jelent most ez az adventi időszak nekem.

Jézus! Jézus! Jézus!

2020.11.24.

(Nilnocere, 2020.11.24 18:48)

† Gyógyító november †

Mitis atque festivus Christi Jesu tibi aspectus appareat!
Lásd meg lelkem Krisztus kegyes és diadalmas arcát!

2020.11.24.

(Nilnocere, 2020.11.24 04:06)

Sienai Szent Katalin breviáriuma

Szív küzdelmének jutalma
2020.11.24.

Egyetlen szenvedésnek sem lesz akkora jutalma, mint a szív küzdelmének és a lelki fájdalmaknak: ezek a legnagyobb szenvedések és ezért a legnagyobb gyümölcsre méltók.

Az elmúlt napok történései, eseményei nem hoznak álmot a szememre. Éjszaka van még, én pedig otthonom lépcsőházának lépcsőjére vágytam, oda ahol az ablakon át kiláthatok a világra, az égboltra. Jézussal akartam itt ülni csendben, békében, szeretetben örömkönnyek közt ezen az éjszakán. Lángol a szívem! Ismerkedem ezzel az egész bensőmet elárasztó felszabadító érzéssel! Szabad vagyok! Úgy érzem hogy az egész világot át tudnám most ölelni! Jézus nevét suttogom halkan, az Ő arcát fürkészem lelki szemeimmel, Őt nézem, én Isten egyik apró gyermeke ki megszabadult múltjának szörnyű kísértésétől!

2020.11.22 - győzedelmes nap

(Nilnocere, 2020.11.22 23:57)

† Gyógyító november †
Krisztus Királyunk főünnepére

Nagyon - nagyon vártam már ezt a napot! Ez a november is telis-tele volt örömökkel, bánattal és telis-tele volt rengeteg önismerettel és lelki küzdelemmel is.
Lelkem gyógyítása ebben a hónapban is tartott, már fél éve tart és én a kis utazó keresztembe kapaszkodva lépdeltem végig ezen a hosszú és nehéz úton. De ez a hónap, Krisztus Urammal győztes hónap volt!
A lelkem olyanra lett képes melyre azt hiszem nem sok lélek képes. Mint egy folyam, úgy ment végig egész bensőmben egy lelki szenvedéssorozat traumákkal teli múltam miatt, majd mint ha egy erős madár ragadott volna csak el, úgy emelkedett fel a lelkem a szenvedésből az ég felé! Szabad lettem! Szabad! A múltam már nem tudta a lelkemet magához láncolni tovább! A lelkem maga mögött hagyva a múltat - a rengeteg testi, lelki brutális bántalmazást, felszállt a magasba Jézus segítségével, az Ő szabadító erejével!
Idáig jutott a lelkem a féléves lelki gyógyítás alatt ami mostanra teljesedett ki! A megszabadulás, a felszabadulás mellett a lelkem megbékélt, békességre lelt Jézus karjaiban és ezekben az ölelő karokban a szívem a megbocsájtás virágát tudta odanyújtani a bántalmazómnak:
felkerestem bántalmazómat aki gyermeki testem ellen vétkezett és teljes szívemből megbocsájtottam neki! Mindez Jézus műve volt, az Ő érdeme mindez! Hogy megszabadultam terheimtől, hogy a szívem meg tudott nyílni a megbocsájtás útja felé és rá is tudott lépni erre az útra! Hogy már nem a gyilkos gyűlölet van a szívemben hanem a megbékélés és megbocsájtás édessége!

Ez az én győztes hónapom Jézussal, az én Királyommal! Élet! Élet! Élet!

2020.10.29.

(Nilnocere, 2020.10.29 05:46)

Prohászka Ottokár breviáriuma

Meghívás mennyegzőre
Székesfehérvári Egyházmegye

Mindig úgy jön felénk, mint ki örömöt, mint ki menyegzős hangulatot hoz; azért mondta, hogy "hasonló a mennyország a királyi emberhez, aki menyegzőt szerez fiának"; Ő ezt akarja nekünk szerezni a szív tisztaságában s békéjében.
Ő a bűnöst is szereti; az, hogy bűnös vagyok, nem idegenít el tőle, föltéve, hogy szívből bánom azt s megtisztulok szentségeiben. Annak, ki nagyon szeret, mindent megbocsát.

2020.10.29.

(Nilnocere, 2020.10.29 01:46)

† Krisztus lelke, szentelj meg engem!
† Krisztus teste, üdvözíts engem!
† Krisztus vére, ihless meg engem!
† Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
† Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen

2020.10.21.

(Nilnocere, 2020.10.21 23:50)

† Gyógyító október †

Lassan véget ér ez az októberi hónap és azt hiszem bátran elmondhatom hogy ez az idei október rendkívül különleges volt!
Bánk atyánk halála, tranzitus, temetés, születésnap és megannyi lelki megpróbáltatás jellemezték elmúlt napjaimat. Születésnapomon, mely három nappal ezelőtt volt, nem is nagyon tudtam megszólalni. Teljes csendben de annál nagyobb hálával a szívemben ünnepeltem. Mindenért hálásnak kell lennem, mindenért hálával tartozom Istenemnek és Jézusnak is!
Visszatekintve erre a nyárra, lelkem folyamatos gyógyítására, az ezzel járó lelki fájdalmakra, vívódásra, a múltam feldolgozására, visszatekintve a betegeskedésemre, a műtétemre majd erre az októberre, magam sem tudom hogy honnan is volt megint csak erőm mindenen túljutni testileg és lelkileg!
Nagyon sokszor voltam teljesen kimerült és fáradt de én egyetlen ilyen napot nem bánok, mert tudom, hogy ezekben a nehéz napokban sem voltam egyedül és a sok megpróbáltatás közepette is rengeteg szépet kaptam az elmúlt hónapokban!
Hiszen nyáron eljuthattam többször is az esztergomi ferencesekhez ahol csodálatos kis közösséget ismerhettem meg, ott lehettem Szentkúton kétszer is, októberben ott lehettem Szent Ferenc atyánk aranyfényben úszó tranzitusán, ott lehettem a Nightfever rendezvényen, találkozhattam rég nem látott ferences atyáimmal is, egyszóval csak kaptam és kaptam csak a szépet és kaptam égi erőt újra és újra amellyel el tudtam kezdeni ezeket a nehéz napokat és szembe tudtam nézni a nehézségekkel, a megpróbáltatásokkal hittel, bátorsággal és reménnyel! Egy ilyen küzdelmes öt hónap után mi mást is mondhatnék születésnapomat ünnepelve ha nem köszönetet mindezért a sok jóért?


† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál ahhoz hogy belépjek egy pszichológiai központ ajtaján.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor először néztem szembe a traumákkal teli múltammal.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor betegeskedtem.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor megműtöttek.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor Bánk atyámat elvesztettem.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor eltemettük őt.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál a születésnapomon
és köszönöm hogy velem vagy most is!

2020.10.04.

(Nilnocere, 2020.10.04 23:53)

† Gyógyító október †

Szívbéli gondolatok egy búcsúzásról, Szent Ferenc atyánk tranzitusáról és emléknapjáról

Október negyedikét írunk, Szent Ferenc atyánk emléknapját de vissza-vissza tekintek az elmúlt három napra melynek tudom hogy történései megváltoztatták eddigi életemet.
Szeretett idős ferences atyám, tanítóm, Kovács Bánk atyánk október elsején visszaadta lelkét a Teremtőnek. Mintha csak felgyorsultak volna az események úgy pörögtek az órák, és csak éppen tegnap, tranzitus ünneplésére készülve jutott el igazán a szívemig, gondolatomig hogy kedves tanítóm nincsen többé.
Már hiába sietek fel a ferences otthon lépcsőjén hogy a szobájába érve örömmel köszöntsem, ő már nem lesz ott. De itt hagyott nekünk, nekem valamit, a gondolatait, a mondatait, rengeteg tanítását, egész életét! Szívemben csupán valamiféle édes szomorúság van mert teljes szívvel és hittel tudom, ő már Istennél van! Nincs okom búsan szomorkodni! Alig öt nap van hátra a temetéséig és tudom hogy ez az idei október kilencedikei búcsú örökké nyomot fog hagyni szívemben, lelkemben egyaránt!

Úgy érzem mindenképpen említést kell tennem a tegnapi gyönyörűséges ünnepünk, Szent Ferenc atyánk tranzitusáról is. Szeretett templomom minden négyzetcentimétere csak úgy ragyogott a gyertyafényben! Az én szívem is ragyogott, ferences lelkiségem minden öröme átjárta egész bensőmet! Boldog vagyok, kimondhatatlanul boldog és nem csak azért mert egykor megismerhettem a ferences lelkiséget hanem azért is, mert ebben a csodálatos lelkiségben megtaláltam életem igaz boldogságát! Jézust követni tisztaságban, szegénységben és engedelmességben soha el nem múló öröm! Amíg csak szívem dobog így szeretnék, így akarok élni!

A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak.
(Assisi Szent Ferenc )

2020.09.15.

(Nilnocere, 2020.09.15 23:50)

† Gyógyító szeptember †

Fájdalmas Szűzanya emléknapjára

Máriás" lelkület

Böjte Csaba testvér gondolatai
Szent Gellért Kiadó

Hiszem azt, hogy Mária ki tudta mondani a kereszt tövében is: "Íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjen velem és Fiammal a Te akaratod szerint". Milyen jó lenne, ha élő hittel bízni tudnánk az élet Urában! A mi életünk a Golgotán keresztül vezet. Nagyon nagy szükségem lenne erre a "máriás" lelkületre.

Legyen nekem a Te igéd szerint életemnek minden napján! Örömben, boldogságban, szomorúságban, küzdelemben, szenvedésben, mindenkor legyen nekem a Te igéd szerint!

2020.09.14.

(Nilnocere, 2020.09.14 20:57)

† Gyógyító szeptember †

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére

Rohannak ezek az őszi napok, rengeteg munkával telnek mindennapjaim de minden nap meg-meg állok csodálni esténként az égboltot, elidőzöm kora hajnalokon keresztem előtt mely központi helyen van otthonomban és szívemben forgatok minden szépséget, minden csodát, a lét valóságos örömét mely minden nap áthatja egész bensőmet a rengeteg nehézség közepette is!
Lelkem gyógyulása hetenként, olykor naponként változik de mindezt nem tudnám emberi erőmmel véghezvinni ha nem lenne Jézus mellettem! Gyakran rettenetes nehéz egy-egy alkalom és nehéz úgy végezni a munkámat, úgy élni a családi életemet és úgy küzdeni a mindennapi nehézségekkel hogy közben a lelkemben ádáz küzdelem folyik de ilyenkor mindig eszembe jut Jézus hogy Ő itt van, Ő velem van és olyankor mindig tovább tudok jutni lelkem gyengélkedésein! És ma, ezen a szép ünnepen úgy érzem hogy ma is Jézust kell dicsérnem minden szavammal, minden gondolatommal, szívem minden rezdülésével! Hiszen Ő nélküle én ma hol lennék? Ő nélküle én ma mivé lennék?

† Imádunk Téged és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! †

2020.09.09.

(Nilnocere, 2020.09.09 23:21)

† Gyógyító szeptember †

Szűz Mária születésének ünnepe után (Kisboldogasszony)

Amikor megszületett a legszentebb Szűz, akkor fény ragyogott a világra: boldog nemzetség, áldott gyökér,
és áldott a Gyümölcse is!

Eljött ebben az évben ez a szép ünnep, Kisboldogasszony ünnepe is! Amióta csak hazaérkeztem augusztusi szentkúti látogatásomról minden napom olyan volt mintha ott maradtam volna! Mélyen beleivódtak az augusztusi Máriás szépségek a szívembe és nem akartam elfelejteni őket! Ma sem akarom, nem is tudnám, hiszen a Szűzanya ölelését még most is magamon érzem! Édes burok ez, melyből sosem akarok kilépni!

† Szépséges Szűzanyám, minden nap öleld szeretetre éhes gyermekedet! †

2020.09.07.

(Nilnocere, 2020.09.07 10:21)

† Gyógyító szeptember †

Itt van az ősz, itt van újra! Eltelt ez a nyár és visszatekintve erre az elmúlt három hónapra egy igen nehéz nyarat hagytam magam mögött lelkileg és testileg egyaránt! A lelkem gyógyítása, egy hosszabb betegeskedés és a rengeteg munka mondhatni felemésztette minden erőmet de mégis magam sem tudom hogy hogyan, de mégis tovább és tovább tudtam menni ezeken a nehéz napokon mert mindig kaptam valami pluszt a lelkembe! Azt hiszem ezt hívják lelki erőnek és ezt az erőt odafentről Istenemtől kaptam! És ma, ezen az őszi napon sincsen ez másképp, lelkem gyógyulásához, a munkámhoz és minden teendőmhöz továbbra is kapok erőt, hitet, kitartást és persze melegséges égi szeretetet is! Nem félek az előttem álló további nehézségektől mert tudom hogy nem vagyok egyedül most sem!

Mindent elviseltem és elviselek abban, aki erőt ad! Szeretlek Istenem!

2020.08.23.

(Nilnocere, 2020.08.23 23:40)

Késő este van és én a csillagos égbolt alatt gyönyörködöm az esti világban! A tücskök ciripelése, a hűvös szellő, a nyár illatai, a távoli fények és a csendes házak mind valami leírhatatlan örömteli létérzéssel töltik meg egész bensőmet!
Élet! Isten! Szeretet! Valahogy ez ötlik most fel bennem ahogy nézem csendben e teremtett világot.
Annyi mindenért hálásnak kellene lennünk Istenünknek!
Annyi sok szépet kapunk nap mint nap Teremtőnktől!
Vajon ma hányan csodálják meg ezt a szép világot melyben lélegzünk, élünk, létezünk?
Reggelig tudnám nézni csendben a világot, az eget és mindent ami csak a szemem elé tárul! Hiszen ez mind Istenünk ajándéka, Istenünk keze alkotása!
Hálás vagyok hogy élhetek, hogy ember lehetek, hogy láthatom a körülöttem levő csodákat, hogy belélegezhetem a virágok illatát, hogy hallhatom a természet hangját! Minden, minden Istenünket dicséri és az én szívem is minden jóságáért, végtelen szeretetéért!

Élet, Isten, szeretet!

2020.08.20.

(Nilnocere, 2020.08.20 16:44)

Magamba mélyedve, csendesen ünnepelve köszöntöttem ezt a mai napot! Hiszen ez a nap is egy ünnepnap, hazánk ünnepe de én nem is igazán tudom hogy mit is ünnepeljek ezen a napon? Felejthetetlen keresztelésemet még mindig, szentkúti látogatásomat, az életet, a sok örömöt vagy tán magát az Úristent minden jóságáért? Tele van hálával a szívem!
Nem tudom eltitkolni hogy lelkem még ma is fenn van a hegyen, fenn a Szűzanya ölelő karjaiban, Jézus arca és az Úristen tekintete előtt! Nehéz feledni egy ilyen mély találkozást amikor a szív legmélyéig, utolsó ízéig hatol a mindent elsöprő szeretet! Oly nehéz ebből felocsúdni!

Ma hazánkat ünnepeljük. Hazánkat, mely telis-tele van szépségekkel, keresztény értékekkel! Szeressük Magyarországot, földjeinket, hegyeinket, kultúránkat embertársainkat és imádkozzunk hazánkért!

Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »