Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.06.11.

2017.06.11 16:14

Te vagy reményünk, üdvösségünk és dicsőségünk,
ó, áldott Szentháromság!

Nilnocere - 2017.06.11.

2017.06.11 14:40

Szentháromság vasárnapjának ünnepére
Csendesség és válaszok

Az elmúlt öt nap csendessége megigazította, rendbe tette a lelkemet. Kellett a csend, melyre úgy vágytam mint szomjúzó a vízre! Az élő Isten elé vágytam kiüresedve hogy meghalljam ebben az öt napos csendben mindazt amit mondani akar nekem. Sajgott a szívem, a lelkem a sok változás és a sok nehézség miatt ami körülvett. Mély szomorúság és miértek gyötörtek de ezekben a csendes napokban a fájó miértekre válaszokat kaptam melyek lassan - lassan elfedték szomorúságomat. Mára sok fontos dolog a helyére került, de van még olyan dolog mely mint egy csendes, imádság, mint egy szavak nélküli néma könyörgés a szívemben forog szüntelen. Legmélyebb hittel és reménységgel hiszem hogy nem hiába. Imádkozom egy olyan napnak a döntéséért, mely sokak szívét vidámíthatja meg. Hiszem, bízom és reménykedem az utolsó percig hogy szívünk vágya teljesül! Imádkozom június 19-éért!

Imádkozom minden ferences testvéremért, azokért akik elmennek és azokért akik köztünk maradnak. Imádkozom minden munkatársamért, akik távozásom miatta szomorúak. Imádkozom azokért az elhunyt szeretteimért akik önkezükkel vetettek véget életüknek és imádkozom minden hittan társamért akiket éppúgy elért a változás miatti szomorúság mint engem. Legyen ez a nap vigasz és felemelkedés az ő számukra is!

Téged hívunk, dicsérünk és imádunk,
ó, áldott Szentháromság!

Nilnocere - 2017.06.05.

2017.06.05 23:53

Ma a délutáni dicséretemet szeretett kis erdőm kis mezején a kéklő égbolt alatt mondtam el az én jóságos Istenemnek. Órákat ültem ott kint csendben kiüresedve hogy az Isten adta teremtett mindenség töltsön be teljesen. Ma nem akartam ember lenni, csak egy legkisebb a teremtmények közül. Ma mint egy kis bogár olyan voltam. Mászkáltam sok ösvényen és közben csodálkoztam minden hatalmas szépségen ami csak körülvett. A habos felhőkön, a magas fákon, a csodaszép virágokon és bokrokon.
Ott az erdőben annyi szépség közt nem törődtem sajgó szívemmel és a szomorúságommal. Csak egy kicsi teremtmény voltam, egészen kicsi és boldog.

Nilnocere - 2017.06.05.

2017.06.05 00:17

Pünkösd ünnepére

A vigasztaló Szentlélek megtanít benneteket mindenre.
Alleluja, alleluja!

Utolsó bejegyzésem óta sok változás intette csendességre a szívemet. Talán nem véletlen, hogy ezek a változások épp pünkösd közeledtével történtek. Vigasztal, vigasztal a Lélek!
Nehéz szívvel indult ez a hét melyet magam mögött hagytam. Drága szerettünk temetése újra feltépett régi sebeket, újra maró fájdalom költözött a szívembe.
De minden nap megajándékozott az én jóságos Istenem sok apró lelki ajándékkal, áldással, kegyelemmel amiért ismét nagyon hálás vagyok az én Istenemnek! Akkor és ott hajolt le hozzám szeretetével amikor a legnagyobb szükségem volt rá! Mellettem volt mikor elbúcsúztam drága szerettemtől, mellettem volt amikor szeretett munkatársaim elé kellett állnom azt közölve hogy nemsokára máshol folytatom a munkámat és mellettem volt akkor is, amikor megtudtam hogy legkedvesebb ferences testvéreimet sodorja el tőlem messzire a sors.
Minden napra jutott egy nagy nehézség, minden napra jutottak könnyek de minden nap ott volt velem a vigasztaló Lélek is.

Ezen a pünkösdi éjszakán szívem minden erejével és szeretetével kérem a Szentlelket adjon vigaszt nekem és adjon vigaszt mindazoknak, akik ezeknek a változásoknak a részesei lettek.
Adjon vigaszt a rokonaimnak, ismerőseimnek hogy elfogadják azt a tényt, szerettünk akarata volt az hogy nem akart tovább élni. Leljenek békességre a szívükben.
Adjon vigaszt a munkatásaimnak hogy a közös éveink és a szeretetem sosem múlik el és legyen erejük elfogadni távozásomat. És adjon vigaszt minden olyan katolikus testvéremnek, hittan társamnak akik mélységes szomorúsággal tekintenek most a jövőbe ferences testvéreink távozása miatt.

Isten legmélyebb szeretete és vigasztaló ereje legyen mindnyájunkkal!

Nilnocere - 2017.06.02.

2017.06.02 17:46

Aranypéntek - hittan

Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, alleluja!

Nilnocere - 2017.06.02.

2017.06.02 06:58

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten!
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Nilnocere - 2017.06.02.

2017.06.02 04:44

Ha megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől

Vianney Szent János breviáriuma
2017-06-02

Milyen gyönyörű szép is az, hogy Krisztus Urunk az átváltozás után éppen úgy jelen van itt, mint az égben! Ha az ember jól megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől. Isten kímél minket, mert gyöngék vagyunk.

Nilnocere - 2017.06.02.

2017.06.02 01:42

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk a Szentlelket, jöjjetek, imádjuk, alleluja!

Ma éjjel, csak mi ketten Jézusom! ✝♥

Nilnocere - 2017.06.01.

2017.06.01 17:29

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-06-01

Tanuljunk Szűzanyánk erős és szolgálatkész hitéből, hogy Isten irgalmasságának élő jeleivé válhassunk!

Nilnocere - 2017.06.01.

2017.06.01 07:58

Minden áldozatunkban dicsérjük a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által, alleluja, allleluja!

Nilnocere - 2017.06.01.

2017.06.01 04:54

Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött és megadta nekünk az értelmet ahhoz, hogy megismerjük az igaz Istent, alleluja! (1 Jn 5, 20)

Nilnocere - 2017.06.01.

2017.06.01 03:32

Az Úr jósága ragyogjon fölöttünk!

Nilnocere - 2017.06.01.

2017.06.01 02:26

Ihlet

Pio atya breviáriuma
2017-06-01

Jézus szíve legyen minden ihletetek középpontja!

Nilnocere - 2017.06.01.

2017.06.01 01:11

Csendes, átszellemült éjszaka ez a mai. Az elmúlt két nap fáradtságos hajtásai után ma végre újra dicsőíthetem munkám közben az én drága Istenemet, dicsőíthetem Jézust és az én Égi Édesanyámat a Szűzanyát. Mennyivel nagyobb az öröm mikor őket magasztalva végezhetem munkámat vagy napi teendőimet! Olyankor mindig, minden bearanyozódik! Boldogságos érzés, hogy az Ő szeretetükben fürödhet a lelkem még éjjel is! Ma nem egy épületben vagyok, hanem egy égi, tündöklő szentélyben!

Nilnocere - 2017.05.31.

2017.05.31 23:50

Ignáci Szikrák 05. 31.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2017-05-31

Leginkább azt szeretném, hogy mindnyájan lángoljatok az Isten dicsőségéért és a felebarát üdvösségéért való buzgóságtól, valamint Krisztus, a mi Megváltónk iránti tiszta és őszinte szeretettől.

Nilnocere - 2017.05.31.

2017.05.31 03:39

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában.

Nilnocere - 2017.05.30.

2017.05.30 06:55

Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,
magasztaljanak az összes népek!

Nilnocere - 2017.05.30.

2017.05.30 04:55

Mutasd meg, Isten, hatalmadat,
erősítsd meg, Isten, amit bennünk műveltél!

Nilnocere - 2017.05.30.

2017.05.30 03:40

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Isten fölséges anyja, a boldogságos Szűz Mária!

Nilnocere - 2017.05.30.

2017.05.30 01:34

Áldott legyen az Úr naponként és mindenkor,
üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot.
Istenünk ő, szabadító Istenünk;
az Úr, a mi Urunk, a halálból is kivezet minket!