Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.05.29.

2017.05.29 22:51

Csend a kerítésen túl

Szeretetben és békében köszöntöm ezt az éjszakát.
Rokonokkal és ismerősökkel egymást támogatva, szeretgetve eltemettük szerettünket. A szóróparcella olyan volt mint egy kis virágoskert. Telis - tele volt rendezett, szép színes virággal. Meghatódva néztük ahogy a víz a hamvakat elmossa csendesen. A pap a beszédében a szeretetről és a megbocsájtásról beszélt és arról hogy bocsássunk meg szerettünknek. És beszélt a Szűzanyáról, mindannyiunk édesanyjáról is, ki csendes útitársunk életünk folyamán. Lelkem mélyéig hatoltak ezek a szavak. Hisz én jól tudom már, milyen édes is a Szűzanya vigasztaló karjaiban lenni! Nem is éreztem már lelkemben fájdalmat csak tehetetlenséget és mélységes szeretetet.
A temetés előtt is és után szerettünk háza mellett gyűltünk össze, ott volt a vendégfogadás. A kerítésen túl szerettünk háza állt csendesen, lezárva. Senki sem beszélt arról ami a kerítésen túl van és hogy mi történt abban a házban azon az áprilisi napon. Csak néha lopva vetettünk egy - egy pillantást a házra. De már nem is kell beszélnünk ilyesmikről. Ő már Istennél van. Az emlékét tovább viszem a szívemben ahogy a többi történést is, melyek eddigi életemnek részei voltak. Az ő halála megintcsak rámutatott arra, hogy mennyire nagy szüksége van minden embernek Jézusra, az Ő megváltására, Istenre és az Ő irgalmára! Isten nélkül nem lehet élni! Azt sose fogom tudni megérteni és elfogadni, hogy miért nem tudják az emberek megnyitni a szívüket Isten felé? Hogyan képesek eldobni az életüket melyet ajándékba kaptak és miért nem találnak szépséget ebben a szépségekkel teli életben?
Sok kűzdelem és nehézség is van az ember életében, de aki Istent hívja segítségül az soha, semmilyen megpróbáltatásban nem marad egyedül! Szentül hiszem ezt! Fájó szívvel veszem tudomásul hogy mindezt csak kevesen tudják a környezetemben.

A mai éjszakai munkámat szerettem lelki üdvéért és családtagjaim, rokonaim, ismerőseim megtéréséért ajánlom fel. Találják meg ebben a földi életben az igazi boldogságot mindnyájan Istenben, Istennel!

Nilnocere - 2017.05.29.

2017.05.29 05:45

✝ 2017.05.29. ✝

Tegnap nagyon sok szépet láthattam. Bármerre is jártam, mindenütt Isten keze munkáját csodálhattam meg újra, amiért leírhatatlanul hálás vagyok Istennek! Belevéstem a szívembe, a lelkembe minden szép tájat, virágot és mezőt, hogy a mai nap minden feketesége belevesszen a tájak, a hegyvonulatok, a virágtengerek emlékének szépségébe. Nagy lelki kapaszkodó volt ez a kis utazás, a Segítő Szűzanya kis oltára az erdőben pedig úgy hatott, mintha valami égi jel lett volna, mintha a Szűzanya így üzent volna: "Látod itt vagyok, én veled vagyok mindenütt, ne félj!" Mikor megláttam azt a kis oltárt, melegség öntötte el a szívemet. Váratlan és szeretetteljes talalkozás volt az a néhány pillanat!
Ma is nagy szükségem lesz a Szűzanyára, az Ő melegséges szeretetére, az ölelő karjaira, a szelíd tekintetére, a gyengéd anyai vigasztalására. Nem vágyom ma másra csakhogy elbújhassak a karjaiban
e fájó napnak minden történése elől.

✝ Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad!
Hol ember már nem segíthet, a Te erőd ott nem törik meg! Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy! Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! ✝

Nilnocere - 2017.05.28.

2017.05.28 14:48

Aggódó szívvel ünneplem ezt a mai verőfényes vasárnapot. Holnap temetjük szerettünket aki önkezével vetett véget az életének még húsvét előtt. Megkönnyebbülés hogy végre eltemethetjük Őt, de borzasztóan fáj a tudat hogy ilyen tett magával. Egész életemben egy végtelenül kedves, törődő, csendes, mosolygós, tettrekész nő volt aki mindent megtett a családjáért. Ma pedig már nincs köztünk, nem lehet köztünk. Az életét melyet Istentől kapott ajándékba eldobta. Pedig mennyi gyönyörűség van egy emberi életben!
Ma egy szerettemmel egy csodálatos hegyes - völgyes tájra utaztam hogy erőt gyűjtsek és feltöltsem a lelkem sok szépséggel. Lenyűgözött az út menti sok szép pipacs, a kék égbolt, s a gyönyörű hegyi panoráma ami a szemünk elé tárult. Egy kis erdei úton pedig egy kis Segítő Szűzanya oltárra bukkantam. Odahelyeztem mellé a szívem. Őt hívom, a drága Szűzanyát hogy öleljen át gyengéden ma is és holnap is.

Nilnocere - 2017.05.27.

2017.05.27 17:43

Jézus Szíve, bízom benned!

Nilnocere - 2017.05.27.

2017.05.27 14:56

Jézus szíve

Jézus Szíve, te tudsz mindent,
Jézus Szíve, te látsz mindent.
Jézus Szíve, gondot viselsz reám,
Jézus Szíve, te meghallgatod imám.

Nilnocere - 2017.05.27.

2017.05.27 11:50

Krisztus tud a nehézségekről

Teréz anya breviáriuma
2017-05-27

Ne beszéljetek! Ne beszéljetek az embereknek életetek nehézségeiről. Egyszerűen csak legyetek boldogok, hogy Krisztus tud azokról.
✝♥

Nilnocere - 2017.05.27.

2017.05.27 10:03

Néked, én Jézusom

Néked, én Jézusom,
Mennyei Krisztusom,
Lelkemet, testemet feláldozom.
Mert te vagy Megváltóm,
Bűntől szabadítóm,
Érted e világtól eltávozom.
Te hívj engem, segélj engem.
Azért szent malasztod,
Mutasd meg jó voltod,
Hogy veled mennyekben éljen szívem;
Jézusom, e lélek
Egyedül tenéked
Szolgálni, imádni kíván híven!

Nilnocere - 2017.05.27.

2017.05.27 08:38

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, minden szív királya és központja,
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,

Kegyelmezz nekünk!
Hallgass meg minket!
Irgalmazz nekünk!

✝♥

Nilnocere - 2017.05.27.

2017.05.27 05:56

Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen. Alleluja!

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat.

A mai hosszú munkámat Jézus szívébe és a Szűzanya gyengéd karjaiba helyezem bele.

Nilnocere - 2017.05.26.

2017.05.26 21:38

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük.
Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk! (Jer 14, 9)

Nilnocere - 2017.05.26.

2017.05.26 18:52

Az Úr az én erősségem és dicsőségem,
ő lett az én szabadítóm, alleluja!

Nilnocere - 2017.05.26.

2017.05.26 09:35

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-05-26

Jézus mennybemenetelével részesülünk az Istennel való élet teljességében. Vigyük magunkkal ezt már most a szívünkben a világ útjaira.

Nilnocere - 2017.05.26.

2017.05.26 07:43

Derűs igen Jézusnak

Forrás: Teréz anya breviáriuma
2017-05-26

Elfogadni mindazt, amit Ő küld - és odaadni mindazt, amit kér. Derűsen mondani igent Jézusnak akkor is, ha kérése nem kedvedre való. Lehet szó lényegtelen dolgokról, de Isten számára semmi sem lényegtelen: minél kisebb dologról van szó, annál nagyobb legyen a szeretet.

Nilnocere - 2017.05.26.

2017.05.26 04:37

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk a Szentlelket, jöjjetek, imádjuk, alleluja!

Nilnocere - 2017.05.25.

2017.05.25 21:16

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen. Alleluja!

Nilnocere - 2017.05.25.

2017.05.25 17:31

Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Alleluja!

Nilnocere - 2017.05.25.

2017.05.25 15:30

Magasztaljátok a Királyok Királyát.
És énekeljetek szent énekeket Istennek. Alleluja!

Nilnocere - 2017.05.25.

2017.05.25 13:11

Uram, mi Urunk, a te neved széles e világon mily csodálatos!

Nilnocere - 2017.05.25.

2017.05.25 11:38

Az Úr a mennyben állította fel trónját. Alleluja!

Nilnocere - 2017.05.25.

2017.05.25 09:38

Fölségedet magasra emelted, Istenem,
föl az egek fölé. Alleluja!