Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.05.21.

(Nilnocere, 2017.05.21 23:07)

Édes vasárnap

Boldog szívvel köszöntöm ezt az éjszakát. Szívem vágya ha nem is teljes akaratom szerint, de teljesült. A plébános úr engedett kérésemnek ismeretlenül minden kérdés nélkül, számomra meglepő módon és azonnal megismertetett egy olyan hívővel, egy idősebb hölggyel, aki maga is gondozza az oltárat. Eleinte kicsit kétkedve fogadott hogy ki vagyok és mit is szeretnék én ott, de amikor számot adtam keresztelésemről és komoly szándékomról, már csak döbbenten hallgatott. Megállíthatatlanul ömlöttek belőlem a szavak boldog keresztelésemről, a Szentkúti Szűzanyáról, a ferences lelkiségemről és elapadhatatlan hálámról Isten felé. Amikor befejeztem minden számadásomat, az arcán már nyoma sem volt a kételyeinek. Csillogó szemmel közölte hogy szeretettel vár péntek reggelenként az oltárnál. Mint kiderült, páran gondozzák az oltárat, amit sajnáltam valahol a szívem mélyén, de nem lehetek önző és nem vehetem el senkitől ezt sz örömöt, így ha többed magammal is, de én is részese lehetek a gondozásának. Nagyon várom az első alkalmat, hogy megismerjem a többieket, hogy együtt legyünk ott a Szűzanya előtt és testvérként dicsőítsük Őt!
Utólag sikeresnek könyveltem el azt a rövidke beszélgetést, hisz el is küldhettek volna. Ismeretlenül törtem rájuk, de mégis meghallgatásra találtak szavaim!
Hálás vagyok ezért a napért! A Szűzanya egész nap a szívemben csillogott, a kis oltártól is alig tudtam elszakadni. Édes volt ez a nap, mint a méz, olyan édes! Ebben az édességben lebegtem csendben egész nap.

Örömünk oka - Könyörögj érettünk!

2017.05.20.

(Nilnocere, 2017.05.20 23:24)

Szeretetszolgálat

Ma esti csendességemet egy Lourdes-i kis Szűzanya barlangnál töltöttem. Egész nap oda húzott a szívem. Napi teendőim után így abban a szép, fákkal dúsított kertben sétálgattam. Az a kert és a templom holnap egy fontos találkozóhely helyszíne is lesz. Ott találkozom lalóhelyem helyi plébánosával. Pár napja egy szolgálattal kerestem meg őt levélben, pontosabban inkább az engedélyét szeretném személyesen kérni.
A kis Szűzanya barlang teljes jogú folyamatos gondozását kértem tőle, hadd ékesíthessem, diszítgethessem virágokkal, mécsesekkel, takarítással és tisztítgatással ezt a templomkertben megbúvó kis oltárt. Egész nap ez járt a fejemben és ezt a találkozást forgattam a szívemben. Régóta vágytam egy ilyen szolgálatra és vágyva vágyom arra, hogy íly módon is kifejezzem szeretetemet a Szűzanyának. Hiszem hogy ezzel a szolgálattal még több mély találkozásban lehet részem, még mélyebb kapcsolatom lehet az én drága Égi Édesanyámmal. Megszólította a lelkemet abból a kis barlangból, az én szívem pedig mélységes szeretettel válaszolt neki.
Tehetnék - e másként én, aki a Szűzanya karjaiban keresztelkedett meg?

Nagyon várom a holnapi napot, remélek és bizakodom hogy méltónak talál a plébános ismeretlenül is erre a feladatra és szabad utat enged a szívemnek.

✝ szeretetfolyam ✝

2017.05.19.

(Nilnocere, 2017.05.19 22:25)

Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, alleluja!

2017.05.19.

(Nilnocere, 2017.05.19 18:57)

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben!

2017.05.19.

(Nilnocere, 2017.05.19 14:48)

Ignáci Szikrák 05. 19.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2017-05-19

Olyan nagy bizalmunk legyen Istenben, hogy elhiggyük: hajó híján egy szál pallón is átszelhetjük a tengert.

Hiszem és tudom hogy Veled, benned bízva és Tőled eltelve semmi sem lehetetlen Istenem!

2017.05.19.

(Nilnocere, 2017.05.19 00:48)

Szeretlek Istenem teljes szívemből.

2017.05.18.

(Nilnocere, 2017.05.18 16:43)

Ma a munkahelyemen egy igen nehéz munkával és feladattal kell megbírkóznom. Minden óra feszültséggel van tele de szívemben Isten jóságával ez a nap is édesnek tűnik. Istennel nincs lehetetlen és nincs megoldhatatlan sem. Nehézséges munkám közepette is csak dalol a szívem! Isten gyermeke vagyok és átölel az égbolt ma is!

2017.05.18.

(Nilnocere, 2017.05.18 13:04)

Ez tanított meg mindent odaadni

Vianney Szent János breviáriuma
2017-05-18

Volt egy szent, akinek az evangéliumos könyv képezte minden vagyonát. Kérték tőle, odaadta: "Itt van, szívesen adom, mert ez tanított meg mindent odaadni."

2017.05.18.

(Nilnocere, 2017.05.18 08:00)

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem:
hadd daloljak, hadd ujjongjak!
Kelj föl, dicsőségem, †
kelj föl, lantom, citerám,
hadd ébresszem így a hajnalt!

2017.05.18.

(Nilnocere, 2017.05.18 00:16)

Éljen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem, alleluja!

2017.05.17.

(Nilnocere, 2017.05.17 18:48)

Hiszem, hogy meglátom az Úr javát az élők országában, alleluja!

2017.05.17.

(Nilnocere, 2017.05.17 15:25)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-05-17

Jézus azt kéri tőlünk, nézzünk rá, ismerjük fel, és szeressük.

Az irgalmasság órájában tekints vissza rám Jézusom!

2017.05.17.

(Nilnocere, 2017.05.17 12:33)

Fontossági sorrend

Pio atya breviáriuma
2017-05-17

Az Isten dicsőségére és a lélek üdvére fordított idő sohasem vész kárba.
✝♥

2017.05.17.

(Nilnocere, 2017.05.17 10:20)

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet,
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram,
taníts meg tetszésed szerint élnem.

Beszédes ajkamon szüntelen
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok,
mint akármilyen gazdagságban.

2017.05.17.

(Nilnocere, 2017.05.17 08:15)

Az Úrnak himnuszt énekeljünk,
új dalt énekeljünk Istenünknek.
Nagy vagy, Adonáj, Urunk, †
nagy fölségű és hatalmas,
akit senki le nem győzhet!

Neked szolgáljon minden teremtményed,
mert csak szóltál, és azok lettek;
elküldted leheletedet, és minden létrejött,
szavadnak senki sem állhat ellen!

2017.05.17.

(Nilnocere, 2017.05.17 06:53)

Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Istenem, segíts meg engem! Segíts, hogy a Te tiszta szívű szolgád legyek mindenkor, minden helyzetben! Mindig segítségére legyek másoknak, ne pedig kárára! Bárhol is járjak, a Te szeretetedet ismerjék fel cselekedeteimben, a Te szeretetedet ismerjék fel szavaimban! A Te szeretetedet ismerjék fel énbennem a Te Fiad s az én Megváltóm, Jézus Krisztus által! Segíts hogy mikor emberi hibáim miatt másokat bántok, szívemben alázattal Jézus mellé tudjak lépni és kezébe tudjam helyezni minden emberi hibámat!
Szenteld meg Istenem ezt a napot, felemelem Hozzád minden tettemet, minden feladatomat, minden imádságomat és szívem minden rezdülését.
Vezesd szívemet az égbolt felé!

2017.05.16.

(Nilnocere, 2017.05.16 02:33)

Mennyi idő, energia pazarlódik el fölösleges zsummogással

Böjte Csaba gondolatai
2017-05-16

Mennyi idő, energia pazarlódik el fölösleges zsummogással, civakodással, haragos duzzogással? Naponta hány órát pazarolunk arra, hogy mások életében a hibákat, botlásokat, bűnöket meglássuk, levadásszuk, kibeszéljük? Milyen sok értékes "búzaszem" teremhetne életünkben, ha nem a körülöttünk lévő "konkolyok" és "konkolykák" kiráncigálásával töltenénk az időnket?

Ma kissé szomorúan, letörten fejeztem be este a munkámat. Úgy érzem ma nem voltam jó szolgája Istennek. A nap végére fel kellett ismernem magamban azt, hogy nem volt teljesen tiszta, igazán tiszta a szívem egy embertársam felé. Nem tudtam tiszta szeretettel nézni egy munkatársamra, pedig nagy szüksége lett volna rá! Minden hibáját, botlását észrevettem közös munkánk során, türelmetlen voltam vele és sokat zsörtölődtem magamban azon is, hogy nekem kellett gyakran a segítségére sietnem. Kerestem benne a tökéletes munkatársat, pedig tudom jól hogy én sem tudok az lenni és én is gyakran hibázom.

Megkeresztelt, hívő emberként úgy érzem igenis nekem kell mindig mindenben többet tennem, több terhet viselnem, több terhet vállalnom. Hiszen nekem van egy csodálatos Istenem, egy Égi Édesanyám és egy Megváltó Krisztusom akik mindig, minden percemben mögöttem állnak szeretetükkel! Éppen ezért nekem kell erősebbnek, kitartóbbnak, elnézőbbnek, segítőkészebbnek, türelmesebbnek lennem minden embertársammal szemben.


A szeretet minden hibát befed ✝♥

2017.05.15.

(Nilnocere, 2017.05.15 18:43)

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket!

2017.05.15.

(Nilnocere, 2017.05.15 16:43)

Sok tennivaló, napi küzdelmek és mély önismeret között csak zengem és zengem ezen a verőfényes, áldott napon az én Mindenható Istenem szent nevét!

Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Ajkam szólása, szívem gondolata
legyen kedves előtted,
én Uram, segítőm és megváltóm!

2017.05.14.

(Nilnocere, 2017.05.14 16:59)

Isten az Úr, ő ragyog felettünk!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »