Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.04.14.

(Nilnocere, 2017.04.14 22:46)

✝Fájdalom és szeretet✝

Nehéz szavakba önteni ezt a csendes két napot. Kimerült napokkal és szörnyű tragédiával a lelkemben érkeztem Szentkútra sok sebbel, fájdalommal, gyengeséggel, vétekkel, feszültséggel de már az első pillanattól kezdve éreztem hogy ez a látogatás, ez a találkozás a Szűzanyával és Jézussal merőben más lesz mint az eddigiek.
A csütörtök esti átszellemült liturgia szívem, lelkem mélyéig hatolt és felszínre tört bennem a mérhetetlen fájdalom drága ismerősöm, drága szerettem öngyilkossága miatt. Egész héten próbáltam a vele való közös emlékeimet elnyomni hogy ne fájjon ez az eszeveszett csapás. Éjjel összetörve hullottak a könnyeim érte, őérte aki betölthetetlen űrt hagyott maga után. A földre döntött, eltemetett, betemett ez a szörnyűség. Csendben múltak a napok a héten de csak mart és rombolt belülről ez a rettenet. Itt Szentkúton azonban vártak már rám. Várt engem az én Égi Édesanyám tárt karokkal és itt várt engem Jézus is hogy megvigasztalhassanak. Mindketten velem voltak este is és a gyötrelmekkel teli éjszakámon is. Lelkem legmélyéig szenvedtem és kűzdöttem szerettem emlékével.
Ma azonban egy végtelenül békés, kegyelmekkel teli reggel virradt rám madárcsicsergésekkel, gyönyörű virágokkal, sugárzó napfénnyel, kékellő égbolttal és elapadhatatlan, egész bensőmet átölelő égi szeretettel. Betöltötte a szívemet és a lelkemet ez a vigasztaló szeretetáradat. Eltöltött, felemelt, megújított és átformált. Négy keserves nap után ez a reggel olyan volt nekem mintha egy sötét veremből szabadítottak volna ki. Valósággal újjáéledt a lelkem a tragédia óta.

Tegnap az esti virrasztás alatt a letakart keresztet nézve egy fájó de ugyanakkor csodaszép mozzanat jutott az eszembe. Drága szerettem önszántából, lelki kínjaiban vetett véget pokoli módon az életének, Jézus viszont a legmélyebb szeretettel vállalta önként a kínhalált. Vállalta értem, őérte is és mindenkiért. Ez a tragédia még inkább rámutatott Jézus mélységes szeretetére.

Ezzel a gondolattal köszöntöm ezt az éjszakát, rendíthetetlen hittel bízva Jézusban, átölelve keresztjét, leborulva szent sírja előtt.

A mai éjszakai virrasztásomat drága szerettem lelki üdvéért és békéjéért ajánlom fel.

2017.04.13.

(Nilnocere, 2017.04.13 05:29)

A mai munkámat a Szűzanyával való találkozásomért, az Ő édes öleléséért, az Ő melegséges anyai szeretetéért ajánlom fel.

2017.04.12.

(Nilnocere, 2017.04.12 23:11)

Jézus tőle kapta szívét

Teréz anya breviáriuma
2017-04-12

Isten ajándékokkal halmozott el mindannyiunkat. Kérjünk a Szűzanyától egy utolsó ajándékot: tegye szívünket olyan szelíddé és alázatossá, mint amilyen Fiáé volt. Jézus tőle kapta szívét, benne formálódott.

✝ Szentkút ✝
04.13-04.15.

2017.04.12.

(Nilnocere, 2017.04.12 21:02)

Krisztusban nyertük el vére által a megváltást,
bűneink bocsánatát.

2017.04.12.

(Nilnocere, 2017.04.12 13:41)

Így kellene örülnünk a szentmisén

Vianney Szent János breviáriuma
2017-04-12

Milyen öröm fogta el az apostolokat Krisztus Urunk föltámadása után a Mester láttára, akit annyira szerettek!
Így kellene örülnünk minden szentmisén, amikor átváltoztatáskor megpillantjuk Krisztus Urunkat.

2017.04.12.

(Nilnocere, 2017.04.12 09:49)

Üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben.
(1 Tim 2, 4-6)

2017.04.12.

(Nilnocere, 2017.04.12 07:51)

Jézus Krisztus Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett.

2017.04.12.

(Nilnocere, 2017.04.12 04:28)

Zengd, ó, nyelv, a győzedelmet,
mely dicső harc vége lett,
s a keresztnek szent jeléről
mondj dicsérő éneket;
ilyen hősi áldozattal
csak Megváltónk győzhetett!

2017.04.11.

(Nilnocere, 2017.04.11 22:00)

Az embert nem a törvény szerinti tettek teszik igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. (Gal 2, 16)

2017.04.11.

(Nilnocere, 2017.04.11 19:14)

Királyi zászló jár elöl,
keresztfa titka tündököl,
hol megfeszítve haldokolt
ki minden testet alkotott.

Kegyetlen lándzsa verte át
gonosz vasával oldalát,
belőle víz és vér ömölt,
mely szennyet, vétket eltörölt.

2017.04.11.

(Nilnocere, 2017.04.11 13:37)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-04-11

A nagyhéten fordítsuk tekintetünket Jézusra, és kérjük a kegyelmet, hogy jobban megértsük értünk hozott áldozatának misztériumát.

2017.04.11.

(Nilnocere, 2017.04.11 09:52)

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség; Uram, Jézus Krisztus keresztjével kell dicsekednem!

2017.04.11.

(Nilnocere, 2017.04.11 07:48)

Kereszt a szeretet próbája

Vianney Szent János breviáriuma
2017-04-11

Sohasem kell nézni, honnan jön a kereszt. Istentől jön. Mindig Isten adja, hogy ezáltal próbára tegye szeretetünket.

2017.04.11.

(Nilnocere, 2017.04.11 05:35)

A mai munkámat a legmélyebb szeretettel az elesettekért, a kétségbeesettekért és a depressziósokért ajánlom fel.

2017.04.10.

(Nilnocere, 2017.04.10 22:55)

Ma egész nap drága ismerősöm szörnyű tettén gondolkodtam. Nehéz megértenem mindazokat akik önkezükkel vetnek véget az életüknek. Ők nem ismerik Istent, nem ismerik Krisztust és így nem is érezhetik szívükben azt sem hogy édesek a terhek, a gondok, a bajok, a keresztek, az élet minden fájdalma édes ha Krisztusba helyezzük őket. És édes az élet is, melyet ajándékba kaptunk, melyért minden óránkban hálát kell adnunk Istenünknek, hálásnak kell lennünk hogy megtapasztalhatjuk minden nap a földi életet és annak minden csodáját! Élet! Élet! Élet!

Esti csendességemet az öngyilkos lelkekért ajánlom fel.

2017.04.10.

(Nilnocere, 2017.04.10 11:51)

✝Egy szörnyű hír✝

Imádkozom teljes szívvel azért a drága ismerősömért, aki tegnap délután itthagyva családját, szeretteit és minden földi terhét, felakasztotta magát.

Istenem, hajolj le az elkeseredettekhez, a kétségbeesettekhez, irgalmasságod és szereteted melegében leljenek örök békességre!

2017.04.10.

(Nilnocere, 2017.04.10 09:44)

Húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, hogy elérkezett az ő órája, mivel szerette, mindvégig szerette övéit.

2017.04.10.

(Nilnocere, 2017.04.10 08:16)

Epeital elepeszti,
vérzi testét szeg, tövis;
lándzsa forrást nyit szívében:
ömlik drága vér s a víz;
ez a szent hab mos fehérre
eget, tengert, földet is.

Hű keresztfa, minden fánál
százezerszer nemesebb:
virág, lomb, fa, drága termés
erdőn nem nő becsesebb.
Édes ág te, édes szeg te,
de a terhed édesebb.
✝♥

2017.04.10.

(Nilnocere, 2017.04.10 05:18)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-04-10

Ó, Krisztus keresztje ébressze fel bennünk a vágyakozást Isten, a Jóság és a Fény iránt!

2017.04.09.

(Nilnocere, 2017.04.09 22:45)

Az Úr szenvedésének napjára
Virágvasárnap

Kétezer éve töretlen erővel bontakozik ki Krisztus álma

Böjte Csaba gondolatai
2017-04-09

A kegyetlen nagypénteki események sem tudják megtörni Jézus forradalmi lendületét, hisz húsvét hajnalán újból magasba emeli a szeretet, a remény zászlaját, és kétezer éve töretlen erővel bontakozik ki Krisztus álma. Ki tudná megmondani, hogy csak ezen a vasárnap hányan kértük a Miatyánkban, hogy "jöjjön el a te országod"?


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180

Következő »