Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.05.17.

2017.05.17 18:48

Hiszem, hogy meglátom az Úr javát az élők országában, alleluja!

Nilnocere - 2017.05.17.

2017.05.17 15:25

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-05-17

Jézus azt kéri tőlünk, nézzünk rá, ismerjük fel, és szeressük.

Az irgalmasság órájában tekints vissza rám Jézusom!

Nilnocere - 2017.05.17.

2017.05.17 12:33

Fontossági sorrend

Pio atya breviáriuma
2017-05-17

Az Isten dicsőségére és a lélek üdvére fordított idő sohasem vész kárba.
✝♥

Nilnocere - 2017.05.17.

2017.05.17 10:20

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet,
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram,
taníts meg tetszésed szerint élnem.

Beszédes ajkamon szüntelen
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok,
mint akármilyen gazdagságban.

Nilnocere - 2017.05.17.

2017.05.17 08:15

Az Úrnak himnuszt énekeljünk,
új dalt énekeljünk Istenünknek.
Nagy vagy, Adonáj, Urunk, †
nagy fölségű és hatalmas,
akit senki le nem győzhet!

Neked szolgáljon minden teremtményed,
mert csak szóltál, és azok lettek;
elküldted leheletedet, és minden létrejött,
szavadnak senki sem állhat ellen!

Nilnocere - 2017.05.17.

2017.05.17 06:53

Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Istenem, segíts meg engem! Segíts, hogy a Te tiszta szívű szolgád legyek mindenkor, minden helyzetben! Mindig segítségére legyek másoknak, ne pedig kárára! Bárhol is járjak, a Te szeretetedet ismerjék fel cselekedeteimben, a Te szeretetedet ismerjék fel szavaimban! A Te szeretetedet ismerjék fel énbennem a Te Fiad s az én Megváltóm, Jézus Krisztus által! Segíts hogy mikor emberi hibáim miatt másokat bántok, szívemben alázattal Jézus mellé tudjak lépni és kezébe tudjam helyezni minden emberi hibámat!
Szenteld meg Istenem ezt a napot, felemelem Hozzád minden tettemet, minden feladatomat, minden imádságomat és szívem minden rezdülését.
Vezesd szívemet az égbolt felé!

Nilnocere - 2017.05.16.

2017.05.16 02:33

Mennyi idő, energia pazarlódik el fölösleges zsummogással

Böjte Csaba gondolatai
2017-05-16

Mennyi idő, energia pazarlódik el fölösleges zsummogással, civakodással, haragos duzzogással? Naponta hány órát pazarolunk arra, hogy mások életében a hibákat, botlásokat, bűnöket meglássuk, levadásszuk, kibeszéljük? Milyen sok értékes "búzaszem" teremhetne életünkben, ha nem a körülöttünk lévő "konkolyok" és "konkolykák" kiráncigálásával töltenénk az időnket?

Ma kissé szomorúan, letörten fejeztem be este a munkámat. Úgy érzem ma nem voltam jó szolgája Istennek. A nap végére fel kellett ismernem magamban azt, hogy nem volt teljesen tiszta, igazán tiszta a szívem egy embertársam felé. Nem tudtam tiszta szeretettel nézni egy munkatársamra, pedig nagy szüksége lett volna rá! Minden hibáját, botlását észrevettem közös munkánk során, türelmetlen voltam vele és sokat zsörtölődtem magamban azon is, hogy nekem kellett gyakran a segítségére sietnem. Kerestem benne a tökéletes munkatársat, pedig tudom jól hogy én sem tudok az lenni és én is gyakran hibázom.

Megkeresztelt, hívő emberként úgy érzem igenis nekem kell mindig mindenben többet tennem, több terhet viselnem, több terhet vállalnom. Hiszen nekem van egy csodálatos Istenem, egy Égi Édesanyám és egy Megváltó Krisztusom akik mindig, minden percemben mögöttem állnak szeretetükkel! Éppen ezért nekem kell erősebbnek, kitartóbbnak, elnézőbbnek, segítőkészebbnek, türelmesebbnek lennem minden embertársammal szemben.


A szeretet minden hibát befed ✝♥

Nilnocere - 2017.05.15.

2017.05.15 18:43

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket!

Nilnocere - 2017.05.15.

2017.05.15 16:43

Sok tennivaló, napi küzdelmek és mély önismeret között csak zengem és zengem ezen a verőfényes, áldott napon az én Mindenható Istenem szent nevét!

Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Ajkam szólása, szívem gondolata
legyen kedves előtted,
én Uram, segítőm és megváltóm!

Nilnocere - 2017.05.14.

2017.05.14 16:59

Isten az Úr, ő ragyog felettünk!

Nilnocere - 2017.05.14.

2017.05.14 10:34

Hálát adok neked, te vagy Istenem,
magasztallak, Istenem, téged!
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké szeret minket!

Nilnocere - 2017.05.14.

2017.05.14 08:55

Ma ismét egy mennybéli gazdagsággal megáldott vasárnapot ünnepelhetek! Egész héten erre a napra vártam és vágytam! Ezen a tündöklő vasárnapon az én drága Istenem nevét zengje ma ég és föld és minden szív!

Nilnocere - 2017.05.13.

2017.05.13 20:35

Kitárt kezem legyen az esti áldozat. Alleluja!

Nilnocere - 2017.05.13.

2017.05.13 02:06

Üdvösségünk ára

Pio atya breviáriuma
2017-05-13

Ne menj el az oltártól anélkül, hogy ne hullatnád a fájdalom és a szeretet könnyeit Jézusért, akit keresztre feszítettek a Te üdvösségedért!
A Fájdalmas Szűz ott áll majd melletted, Ő lesz édes ihletőd.

Nilnocere - 2017.05.12.

2017.05.12 21:33

Tanulják meg tőletek

Teréz anya breviáriuma
2017-05-12

Felnőttek! Tanuljatok, imádkozzatok és Krisztus tündöklő fényével világítsatok a fiatalabbaknak!
Lássák meg, hogy teljes egészében Isten kezébe helyeztétek magatokat, tehát elfogadtátok mindazt, amit Ő nektek adhat, és megadjátok Neki, amit kér tőletek.
Tanulják meg tőletek a készséges, egyszerű és vidám engedelmességet. Értsék meg általatok, hogy mit is jelent a szerelmetes bizalom. Mosolyotok és örömötök mutassa meg nekik, hogy mennyire boldogok vagytok és hálásak Istennek azért, hogy kiválasztott benneteket szolgálni Őt az emberek között.

Örök szolgálat, örök igen!

Nilnocere - 2017.05.12.

2017.05.12 20:19

Hirdesse szám az Úr dicsőségét, †
és szent nevét áldja minden élő
mindörökkön-örökké!

Nilnocere - 2017.05.12.

2017.05.12 18:18

Aranypéntek - hittan

✝=♥

Nilnocere - 2017.05.12.

2017.05.12 17:11

Szeretet és alárendeltség

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-05-12

Aki valamely teremtményt rendetlenül szeret, az bizonyos értelemben az illető teremtmény alá süllyed, mert a szeretet nemcsak egyenlővé teszi, hanem még alá is rendeli azt aki szeret, annak, akit szeret.

Szeretet, szeretet mindenek felett!

Nilnocere - 2017.05.12.

2017.05.12 05:53

Krisztus odaadta magát értünk áldozati adományként az Istennek, alleluja!

Nilnocere - 2017.05.11.

2017.05.11 23:44

Mennyországban

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-05-11

A mennyországban nincs semmi változás. A mennyország lakói biztonságban élnek és nincsenek alávetve az érzéki vágyaknak vagy más dolgoknak, bizonyos tekintetben az Istenhez hasonlítanak, aki mindörökre változatlan.