Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.04.23.

(Nilnocere, 2017.04.23 04:52)

Az Isteni irgalmasság vasárnapjának ünnepére

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte,
hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt,
mert ő a mi Istenünk,
mi meg háza népe és kezének nyája.

2017.04.22.

(Nilnocere, 2017.04.22 23:46)

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké! Ámen.

2017.04.22.

(Nilnocere, 2017.04.22 15:05)

Uram, hiszlek

Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.
Szeretlek nagy jóságodért, emberekhez irgalmadért.
Mást kívüled nem óhajtok, sem nagyobbnak nem állítok.
E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts!

2017.04.22.

(Nilnocere, 2017.04.22 08:10)

Minden új napért hálás vagyok Neked Istenem!
Hálás, mert mi den reggel új lehetőséget adsz nekem arra hogy szerethesselek, hogy dicsőíthesselek, hogy magasztalhassalak, hogy hibáimat kijavíthassam, hogy minden ügyemet tovább rendezhessem a szeretet jegyében, hogy növekedjem, gazdagodjam az igaz szeretetben, a Te legfőbb és legszebb törvényedben! Minden új nap száz és száz apró esély arra, hogy még jobban megismerhesselek Téged, felemelkedjem a Te fenséges közelségedbe! Szeretlek, nagyon szeretlek Istenem! Nekem Te vagy az igaz boldogság!

2017.04.22.

(Nilnocere, 2017.04.22 04:53)

Magasztaljon téged, Uram, minden műved,
és szentjeid áldást mondjanak!
Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges,
és hatalmadról beszéljenek,
hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat
és nagyszerű országod dicsőségét.
Örökkévaló ország a te országod,
uralmad minden nemzedéken át megmarad.

2017.04.22.

(Nilnocere, 2017.04.22 04:14)

Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó,
és nagyságát felfogni nem lehet.
Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet,
és hangosan hirdessék hatalmadat!

2017.04.22.

(Nilnocere, 2017.04.22 03:16)

Mindig rácsodálkozom mennyivel másabb olyankor minden mikor felajánlok valamit Istennek. Mikor felemelek valamit Hozzá, fel a magasba, az Ő hatalmasságába, az Ő szeretetébe egy munkát, egy helyzetetet vagy bármit mi emberi. Olyankor annyira más lesz minden! Erőteljes, szeretetteljes lesz, bearanyozódik és csillogóvá válik mindaz amit felajánlottam. Hiszem hogy mindaz amit Isten magához emel az megszentelődik.
Ezért szép ma is ez az éjszaka minden nehézség és fáradtság ellenére is.

2017.04.22.

(Nilnocere, 2017.04.22 00:01)

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom nevedet
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, †
és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké.

2017.04.21.

(Nilnocere, 2017.04.21 23:08)

Ma éjjel nagyon sok mindenkiért kell imádkoznom. Annyi embert hordozok a szívemben hogy nehéz lenne felsorolnom őket. Szívem minden szeretetével imádkozom ferences testvéreimért, drága elhunytjaimért, a munkatársaimért, a családomért, a keresztszüleimért, kis hittan közösségem minden tagjáért és mindazokért akik kedvesek a szívemnek.

A mai éjszakai imádságaimat és munkámat gyengélkedő ferences testvérem egészségéért, épüléséért ajánlom fel.

✝ Fogadd el Uram kezemből ezt az áldozatot Nevednek dicséretére és dicsőségére, drága testvérem testi gyógyulásának javára! ✝

2017.04.21.

(Nilnocere, 2017.04.21 08:34)

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2017.04.21.

(Nilnocere, 2017.04.21 05:53)

Isten fölkent Krisztusban, pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.
Hogy teljesen megváltva az Övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére, alleluja!

Szeretlek, szeretlek Istenem!

2017.04.21.

(Nilnocere, 2017.04.21 04:06)

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk,
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az istenek Istenének,
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az urak Urának,
mert szeretete örökké megmarad.

2017.04.21.

(Nilnocere, 2017.04.21 01:51)

Isten új életre hívott minket, alleluja,
Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámasztása által, alleluja!

2017.04.20.

(Nilnocere, 2017.04.20 23:56)

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2017-04-20

Aki Istent ismeri, az nem csak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez.

2017.04.20.

(Nilnocere, 2017.04.20 16:24)

Ma egész éjjel munkám közben azon gondolkodtam hogy kit is szeretek jobban. A Fölséges Istenemet akitől az életemet kaptam, akinek keze műve ez a csodálatos, emberekkel, teremtményekkel és csodákkal teli világ, vagy Jézust, az én jóságos pásztoromat, vezetőmet, lelki tanácsadómat ki végtelen szeretetéből szenvedett és meghalt értem, és kinek bűneimet megvallhatom nyitott szívvel, mert tudom hogy szeretete erősebb az én bűneimnél és megbocsájt nekem, vagy a drága Szűzanyát, az én égi Édesanyámat és Patrónámat ki szüntelenül közbenjár értem, ki kézen fogott évekkel ezelőtt és csendesen elvezetett Jézushoz és ki szeretetfátylával betakargatta, elrejtette a világ elől szívem titkait és életem szégyeneit.
Éjszaka mire végére értem szívbéli elmélkedésemnek nem tudtam dönteni. Szívem egészét, minden apró részét mindhárman körberagyogják és betöltik. Elválaszthatatlanul egybeforrtam velük, egybeforrt az életem, minden gondolatom, minden lélegzetvételem és minden emberi valóm Istenemmel, Jézussal és a Szűzanyával, ezzel a dicsőséges égi Hármas Hatalmassággal!

Lehet - e ennél nagyobb öröme és boldogsága a földi életében egy megkeresztelt embernek?

2017.04.19.

(Nilnocere, 2017.04.19 23:58)

Ma cudar időjárás köszöntött ránk. Mintha csak tél lenne, hóesés s nagy szél tombolt egész nap. Bennem viszont nyár van, melegséges, napos nyár. Szentkúti találkozásom Jézussal és drága Szűzanyával napfénybe borították a lelkemet. Betölti, eltölti egész bensőmet ez
a melegség. Napfény, élet, szeretet! ✝♥

2017.04.19.

(Nilnocere, 2017.04.19 13:50)

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet,
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram,
taníts meg tetszésed szerint élnem.
✝♥

2017.04.19.

(Nilnocere, 2017.04.19 05:26)

Csodálatos a te nagyságod, Uram, Istenem, alleluja!

2017.04.19.

(Nilnocere, 2017.04.19 02:16)

Isten feltámasztotta az Urat, alleluja!
És hatalmával minket is feltámaszt, alleluja!

2017.04.19.

(Nilnocere, 2017.04.19 00:53)

Legyen örök az Úr dicsősége, alleluja!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »